Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zselickislak civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Nyugdíjasok Egyesülete Zselickislak

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Zselickislak, Kossuth L. utca 57.
képviselő: Verb Józsefné
A Zselickislak községben élő nyugdíjasok közösségi és kulturális életének szervezése, a helyi önkormányzat munkájának hatékony támogatása, valamint a községi, városi, megyei társegyesületekkel való hatékony együttműködés a közös boldogulás érdekében. A helyi nyugdíjasok érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Zselickislaki Baráti Kör

(sport,egyéb)

7400 Zselickislak, Kossuth Lajos utca 67.
képviselő: Fetzer Zoltán
Zelickislakért, az itt élő emberekért tenni akarók egyesületbe tömörítése, a községből elszármazottak érdeklődésének felkeltése, életben tartása a szülőfalu iránt, megszervezni különböző faluszépítő akciókat; ezeket rendszeressé tenni, olyan rendezvények megszervezése és rendezése, amely elősegíti, elősegítheti a falu közös érdekeinek érvényesülését (falunap, különböző rétegek: asszonyok, fiatalok, nyugdíjasok részére szervezett összejövetelek, sportrendezvények, kirándulások, stb.), összefogni azokat az embereket, akik akarnak és tudnak is tenni a lakóhelyükért. ... >>

Zselickislaki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7400 Zselickislak, Kossuth utca 58.
képviselő: elnök Kiss Ferenc, tag Gelencsér Gábor, tag Ternóczi Zoltán
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnelkövetők csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zselickislaki Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Zselickislak, Petőfi utca 3.
képviselő: Herner Csaba
Sporttal kapcsolatos célok: a./ Összehangolja az együttműködést a sporttal foglalkozó helyi szervezetek között, sportrendezvények lebonyolítása, szervezése, falunap, stb.esetén. b./ Az Önkormányzat közigazgatási területén az iskolai sporttevékenység fellendítése, feltételeinek megteremtésében való közreműködés. c./ Szabadidősport tevékenység fellendítése, különösen: - férfi futball, - női futball, - tömeg sport tevékenység, - strand röplabda, - gyermek és ifjúsági sportok, - hátrányos helyzetűek, fogyatékosok sportja, - asztalitenisz. d./ Sporttevékenységet érintő pályázati lehetőségekben való tevékeny részvétel. e./ Tevékeny részvétel területi térségi sporteseményeken, sport versenyeken. Környezeti neveléssel kapcsolatos célok: a./ Környezet fejlesztése. b./ Ismeretterjesztés. c./ Környezetvédelem. Kulturális tevékenységgel kapcsolatos célok: a./ Gyermekek, fiatalok, középkorosztály, családok művelődési, művészeti törekvéseinek támogatása, szervezése. b./ Amatőr alkotó közösségek - művészeti műhelyek, színjátszó, zenei, kulturális tevékenységek - szervezése, működtetése, támogatása. c./ Ünnepek kultúrájának gyarapítása. d./ Falunapok, bemutatók játszóházak rendezése, kulturális nyilvánosság erősítése. e./ Kapcsolatok kiépítése közös kulturális rendezvényeken, együttműködés más közigazgatási területen kistérségi, határon túli magyarsággal, testvértelepüléssel, stb. Ifjúsági tevékenységgel kapcsolatos célok: a./ Ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása. b./ Ifjúsági táborok, alkotó műhelyek létrehozása. c./ Tanulmányi utak tanulmányi kirándulások létrehozása. d./ Kulturális sport szabadidős tevékenységek szervezése az ifjúság számára. e./ Ösztöndíjak egyéb támogatások biztosítása. Családi életre neveléssel kapcsolatos célok:a./ Egészséges életmódra történő nevelés. b./ Szabadidős sporgramok szervezése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41