Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zomba civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A paradicsomi gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

7173 Zomba, Paradicsompuszta
képviselő: kuratóriumi elnök Keidl Péter
A Paradicsomusztán működő iskola támogatása. ... >>

Dr. Antal György Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7173 Zomba, Rákóczi utca 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Fábián József
Dr. Antal Györgyről elnevezett kézilabda emléktorna megszervezése és lebonyolítása, kiváló tanulmányi eredményeket elérő zombai általános iskolai tanulók jutalmazása, 1 fő zombai egyetemi, vagy főiskolai hallgató részére 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíj odaítélése. ... >>

Esélyek Háza Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7173 Zomba, Béke utca 13.
képviselő: kuratórium elnöke Mátisné Orsós Julianna
Az alapítvány törekszik az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítására. Az általános-, közép- és felsőfokú oktatásban tanuló fiatalok pályaválasztásának koordinálása, a hátrányos helyzetű gyermek- és fiatalkorúak támogatása. Az alapítvány célul tűzi ki a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek védelmét és az érvényesítésükhöz szükséges intézményrendszer továbbfejlesztését. Az alapítvány célul tűzi ki az információs szolgálat kiépítését, a szakember képzés elősegítését, kiadványok készítését és propagandatevékenység kifejtését.. Az alapítvány a szociális hátrányban levő és fogyatékossággal élő személyek részére családi gondozást, nyári táborok szervezését, szociális programok kidolgozását, komplex fejlesztési projektek létrehozását és kutatások végzését tűzi ki célul maga elé. Az alapítvány deklarálja, hogy tagsága és tagjain kívüli személyek részére fokozottabban elő kívánja segíteni az egészségügyi szolgáltatások megkülönböztetés nélküli elérését. Az alapítvány a szociális hátrányok leküzdése és az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében együtt működik az illetékes hatóságokkal és a problémakörben érintett személyekkel. Az alapítvány támogatja az egészség megőrzését és a sporttevékenységeket. ... >>

Falu és Tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesülete

(egyéb)

7173 Zomba, Rákóczi utca 80.
képviselő: Pál Gyula
Az apró falvak hátrányos helyzetének javítása, a falugondnokságok munkájának támogatása. ... >>

Gazdakör Zomba

(egyéb)

7173 Zomba, Fő tér 5.
képviselő: Schneider János ... >>

Kétyi Sport Club

(sport)

képviselő: Dr. Pesti József, Márton István ... >>

Községi Sportegyesület Zomba

(sport)

7173 Zomba, Fő tér 1.
képviselő: elnök Tolácziné Varga Zsuzsanna ... >>

Langer Motorsport Zomba Egyesület

(sport)

7173 Zomba, Hunyadi utca 21.
képviselő: elnök Langer Jószef
Tolna megyei lakóinak autó, motor és szórakozás, egészséges életmódra nevelés, tevékenységének koordinálása, a sportélet támogatására, szervezésére létrehozott egyesület, amely lehetőséget ad e tevékenység fellendítésére, a szabadidő eltöltésére, sportolási lehetőségek bővítésére és a lakosság szórakozási lehetőségeinek kiszélesítésére. Ennek keretében a célokkal összefüggő rendezvényeket, versenyeket szervez és lebonyolít. ... >>

Paradicsomi Gyermekek Diáksport Egyesület

(sport)

7173 Zomba, Paradicsompuszta 3.
képviselő: Bíróné Klausz Judit elnök, Nagyné Antal Edit
Az egyesület sportegyesület, célja a sporttevékenység, sportélet támogatása. ... >>

Regionális Horgász Egyesület Kéty

(egyéb)

7173 Zomba, Fő tér 1.
képviselő: elnök Zvekán Gábor, titkár Szűcs Zoltán ... >>

Zomba Takarékszövetkezet Dolgozóinak Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

7173 Zomba, Fő tér 5.
képviselő: Fábián József
az alapítóval munkaviszonyban állók egészséges életmódra nevelése, gyógyulásuk támogatása ... >>

Zombai Boszorkányujjak Foltvarró Egyesület

(oktatási,kulturális)

7173 Zomba, Gábor Áron utca 11
képviselő: elnök Tóth Gyuláné
Ápolja a kézművesség, a kézimunka, a foltvarrás hagyományait; közread ismeretterjesztő jellegű tanulmányokat; más ágazatok, más nemzetek ilyen tevékenységét elemzi, összeveti és speciális kiállítsok keretében bemutatja. ... >>

Zombai Diana Vadásztársaság

(egyéb)

7173 Zomba, Andormajor
képviselő: Lipovszki József, Tóth László ... >>

"Zombai gyermekeinként" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7173 Zomba, Rákóczi u. 80.
képviselő: Szücs Sándor
Zombai iskola támogatása ... >>

Zombai Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

7173 Zomba, Fő tér 2.
képviselő: elnök Misóczki Anikó
A hagyományok felelevenítése, megőrzése, főként a sárközi és dunántúli táncokban és a faluban élő népcsoportok hagyományainak őrzése; a hagyományok kutatása, sárközi és dunántúli táncok tanítása; tehetségkutatás, kulturális rendezvényekbe való bekapcasolódás; a hasonló tárgyú társadalmi rendezvényeken való részvétel és ezen részvétellel az egyesület céljának megfelelően a hagyomány továbbadása, terjesztése; segítségnyújtás az egyesület tagjai részére, ezen táncok minél szélesebb körű elsajátítása érdekében. ... >>

Zombai Lovasklub Egyesület

(egyéb)

7173 Zomba, Darvas u. 50.
képviselő: Hirnikl György ... >>

Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

7173 Zomba, Fő tér 2.
képviselő: elnök Barabás Jánosné ... >>

Zombai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7173 Zomba, Rákóczi utca 128/a.
képviselő: elnök Szabó István ... >>

Zombai Romákért Egyesület

(szociális,kulturális)

7173 Zomba, Széchenyi u. 4.
képviselő: elnök Ifj. Boros Ferenc, pénzügyi alelnök Szancsik Mária
Kulturális tevékenység cigány hagyományőrző és - szociális tevékenység, - családsegítés, időskorúak gondozása - gyermek és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű cigány csoportok társadalmi esélyengyenlőségét elősegítő tevékenység - a roma és hátrányos helyzetű egyének és csoportok számára pályázati lehetőségek felkutatása - környezetvédelem
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások:- előadó művészet, pályázat figyelés, pályázat írás, tanácsadás, személyszállítás. ... >>

Zombai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási)

7173 Zomba, Rákóczi F. utca 6.
képviselő: elnök Török János
Az egyesület célja, hogy az egyesülés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően olyan közösséget hozzon létre, mely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni hozzájárulásával demokratikus önkormányzat keretében szervezze tagjainak tevékenységét.
Az egyesület a vadgazdálkodást ( a vad védelmét) és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet és természetvédelemmel összehangban gyakorolja.
Az egyesület tagjai részére biztosítja a sportvadászatot.
Az egyesület a vadkár megelőzése érdekében megteszi az elhárításhoz szükséges intézkedéseket.
Az egyesület folyamatos kapcsolatot tart a vadászati hatóságokkal és társhivatalokkal.
A tagok érdekeinek képviseletét és védelmét gazdasági, önkormányzati és társadalmi fórumokon törekszik megjeleníteni és érvényesíteni, együttműködést alakít ki más magyar és esetlegesen nemzetközi társadalmi szervezetekkel.
Az egyesület tagja lehet a vadgazdálkodást, valamint a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő más társulásnak, együttműködésnek.
Az egyesület szakmai tanácsadást végez, előadásokat tart, továbbképzéseket szervez. ... >>

Zombai Székelyek Egyesülete

(kulturális)

7173 Zomba, Fő tér 1.
képviselő: elnök Stocker Antalné ... >>

Zombai Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

képviselő: Pálfi Ferenc, Tamás István ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41