Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zebegény civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Alapítvány

(szociális,kulturális)

2627 Zebegény, Csalogány u. 4.
képviselő: dr. Kovács Ákos ( elnök )
Az alapító szándékával összhangban lévő 1000 éves Szent Istváni magyar államot megtestesítő Szent Koronához kapcsolódó történelmi jelentőségű nemzet és államfenntartó gondolkodásnak, szellemi örökségének korunkhoz szóló üzeneteinek közvetítése és támogatása.
A magyar Szent Koronához, az ősi vitézi eszméhez kapcsolódó kutatási terület teljes körű támogatása az ország egész területén és a határokon túl. A 2000 éves keresztény/keresztyén erkölcsiségen, hiten alapuló szellemi örökség terjesztése. A magyar nemzeti tudat, önbecsülés, a hazafias érzés megerősítése, cselekvő erővé tételének támogatása.
Az alapító pártokon felül álló voltából eredően a társadalmi összetartozás és összefogás előmozdításának támogatása.
Nemzeti sajátosságaink, társadalmi műveltségünk elmélyítésének, a kulturális emlékek megjelenítésének, gyűjtésének támogatása.
A határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége során az alapítvány előmozdítja a világ magyarsága körében élő vitézek nemzeti összetartozásának kifejezését. Azon magyar származású és a magyarság iránt elkötelezett személyek szociális alapú, karitatív támogatása, akik az alapító szándékával összhangban, annak működési körében végzik nemzetépítő tevékenységüket. ... >>

Apponyi Albert Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

2627 Zebegény, József Attila u. 2.
képviselő: Mundi András elnök, Sándor Róber alelnök
nomád táborok és szabadidős programok szervezése, a szellemi és erkölcsi fejlődés elősegítése, különösen a becsület, hit és hazaszeretet tekintetében. A gyakorlatias életre való nevelés. ... >>

Dunakanyar Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2627 Zebegény, József Attila u. 23.sz.
képviselő: Ferenczi Ernő Ervin elnök, Hőnsch Zoltán alelnök
Elősegíteni az emberek környezettudatos magatartásának, életvitelének alakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedékek képesek legyenek a környezeti, gazdasági és kulturális válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve a természet fennmaradását és a társadalmak fennhatóságát stb. ... >>

Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2627 Zebegény, Kossuth u.6
képviselő: Pánczél Éva elnök
Környezeti nevelés. A környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása ... >>

Dunakanyar Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2627 Zebegény, Dózsa Gy.u.26.sz.
képviselő: elnök Bede Sándor, Moór Róbert tag, Szabóné Villám Mariann tag, tag Bogányi Gergely, tag Holocsi Krisztián, tag Kautzky Ervinné, tag Laczkó Nóra, tag Poldauf Gábor, titkár Sajó Boglárka, Zöld Albertné tag
Kulturális jellegű tevékenységek népszerűsítése. ... >>

Élhetőbb Alkonyért Egyesület

(érdekképviselet)

2627 Zebegény, Deák Ferenc u. 32.
képviselő: dr. Madarász Imre elnök
nyugdíjasok érdekképviselete ... >>

Főnix Kerékpáros Egylet és Szabadidős Sport Klub

(sport)

2627 Zebegény, Kossuth u.6.sz.
képviselő: Pálos István ... >>

Kerecsensólyom Egyesület

(kulturális)

2627 Zebegény, Kossuth u. 10.
képviselő: Wetzl Zoltán Mihály
Az egyesület alap célja a nemzeti identitás fejlesztése kulturális rendezvények szervezésével és lebonyolításával, nyomtatott és internetes kiadványok megjelentetésével, média tevékenységekkel, történelmi, irodalmi és művészeti témájú előadások szervezésével és egyéb kapcsolódó tevékenységekkel. ... >>

Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2627 Zebegény, Árpád u. 7.sz..
képviselő: Dévényi Lászlóné együttesen, Dévényi Péterné együttesen, Kapás László együttesen, Klemmné Németh Zsuzsanna együttesen
Zebegény Község Kós Károly által terve- zett templomának, és az Egyházközséghez tartozó kápolnák környezet és műemlékvédelme, a hozzájuk kapcsolódó kulturális örökség megóvása, az ezekkel kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. ... >>

Mészkő Kft.Dolgozók Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezete

(szociális)

2627 Zebegény, Márianosztrai út Pf. l4.
képviselő: Walcz Zoltán
A munkavállalók által, az őket foglalkoztató társaságban tulajdonosi részesedés szerzése. ... >>

Pannónia Alapítvány

()

2627 Zebegény, Árpád u.5.sz.
képviselő: Dévényi László
A határon kivül élő magyar nemzetiségü gyermekek tanításának támogatása, segélyezés, különösen az Erdélyi etnikum. ... >>

Pest-Buda-vidéki Kisbirtokosok Egylete

()

2627 Zebegény, Szarvas u.36.sz.
képviselő: Dr.Acsay Ferenc ... >>

SEBEGIN Hagyománymentő Egyesület

(kulturális)

2627 Zebegény, Kossuth u. 27.
képviselő: Berkesiné Kékesi Katalin elnökhelyettes, Csókáné Salamon Melitta ( elnök )
Kultúrális tevékenység, nemzeti kultúra ápolása, hagyományőrzés, művészeti tevékenység, népművészet, kisebbségi kultúra ápolása. ... >>

Silencium Alapítvány

()

2627 Zebegény, Árpád u.5.sz.
képviselő: Bertényi Márton
A közbiztonság javítása, folyamatos őrjárat biztosítása. ... >>

Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2627 Zebegény, Szőnyi u.10.sz.
képviselő: Paulisineczné Willem Vera
Zebegény története, multja, családfa-kutatás, hagyományőrzés. Falumuzeum alapítása, történelmi évfordulók ünneplése. ... >>

Szőnyi István Alapítvány

(kulturális)

2627 Zebegény, Bartóky u.7.sz.
képviselő: Klemmné Németh Zsuzsa
Szőnyi István Emlékmúzeum kulturális célkitüzéseinek támogatása, kiállítások, rendezvények, pályázati kíirás a művész életművének népszerűsítésére. ... >>

Szőnyi István Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

2627 Zebegény, Bartóky u. 7.sz.
képviselő: dr. Feledy Balázs elnök ... >>

Tettekkel Zebegényért Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2627 Zebegény, Kossuth u. 30.
képviselő: Faludiné Kmetty Éva ( elnök )
Az egyesület kulturális tevékenysége, valamint Zebegény és közvetlen környezete kulturális örökségének megóvásával kapcsolatosan bemutatkozási lehetőséget biztosít rendezvényein helyi művészek számára, úgy képzőművészt, mint az iparművészet és az előadó művészet területén. Az egyesület nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységéhez kapcsolódóan az évszakokhoz és a népi hagyományokhoz kapcsolódóan szervezett rendezvényein kirándulásokat szervez, játszóházat üzemeltet és az érdeklődőkkel megismerteti Zebegény és környéke hagyományait, történelmét. Az egyesület szociális és családsegítő tevékenységi keretében segítséget nyújt az időskorúak és hátrányos helyzetűek számára napi tevékenységeik könnyebbé tételéhez. A környezetvédelmi és községfejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan az egyesület részt kíván venni az önkormányzat munkájában a terület közműépítési, közútfejlesztési tevékenységében. Az egészségvédelmi tevékenység keretében az egyesület részt vesz a települési önkormányzat által szervezett szűrőkampányokban. ... >>

Vulkán Body-Boulding Studió Egyesület

()

2627 Zebegény, Ady E.u.23.sz.
képviselő: Hliniczky Krisztián ... >>

Zebegény Sport Egyesület

(sport)

2627 Zebegény, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Legény Zoltán ... >>

Zebegény Teleház Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2627 Zebegény, Deák Ferenc utca 3.sz.
képviselő: Windberg Péter
Az alapítvány a maga szellemiségét a helyi /települési/ közösségi összefogásra építve a kapcsolatok kistérségi, regionális kiszélesítésével fokozatosan teszi ismertté. Hozzájárul a civil társadalom építéséhez, elősegíti a helyi, kistérségi, regionális nonprofit szektor erősítését. Tevékenykedik az emberi és állampolgári jogok védelme érdekében Hozzájárul az euróatlanti integráció erősítéséhez a szomszédkapcsolatok és egyéb kapcsolatok kiépítésével. Egészségügyi, szociális helyzet jobbítására, a hátrányos helyzetűek több irányú segítésére, társadalmi esélyegyenlőségének, képzésének,foglalkoztatásának elősegítésére törekszik. Szorgalmazza a jótékonysági tevékenységet. A kultúrális, közművelődési életet segíti, sokszínűsítésében részt vesz. Elősegíti a környezettudatos életmód kialakulását, különösen a fiatalok környezeti nevelése terén. A település természeti és épített környezetének megóvása, fejlesztése. Mindenki számára elérhető teleház szolgáltatásokat és programokat valósít meg. Kutatási közösségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása a vidékfejlesztésért. ... >>

Zebegény Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

2627 Zebegény, Napraforgó u. 2.
képviselő: Tótok Istvánné ( önállóan )
Az egyesület társadalmi-közösségi kezdeményezésre önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés. ... >>

Zebegény-Ujvölgyi Tenisz Club

()

2627 Zebegény Ujvölgy, Völgy utca 21. sz.
képviselő: Dr. Érdi Bálint elnök, Szendrényi Tibor elnök h. ... >>

Zebegényi Birtokos Egyesület

()

2627 Zebegény, Bartóky út. 5.
képviselő: Hock István, Somorjainé Dorflein Mária
Érdekképviseleti ... >>

Zebegényi Fonó Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2627 Zebegény, Nap-hegy u. 5.
képviselő: Csilléry Orsolya alelnök, Kocsis András alelnök, Kőszegi Renáta elnök
Zebegényben és környezetében a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet elősegítése. ... >>

Zebegényi Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2627 Zebegény, Petőfi tér 2-5.sz.
képviselő: Borosné Fodor Erika, Füzesiné Mészáros Andrea, Havasi Károlyné, Zatykóné Hock Erika
Az alapítvány arra törekszik, hogy a hátrányos helyzetben lévő kistelepülés gyermekei számára a városi iskolás gyermekekkel egyenlő esélyeket biztosítson. Célja az iskola vonzáskörzetében a sport és a kultúra fejlesztése,támogatása, gyermekek számára elérhetővé tétele. Ezáltal a térség kulturális fejlődéséhez is hozzá kíván járulni. ... >>

Zebegényi Képzőművészeti Alapítvány

(kulturális)

2627 Zebegény, Bartóky u. 7.
képviselő: Bodor Báláné
A művészeti tevékenység, ill. rendezvények, kultúrális programok fejlesztése, támogatása. Ösztöndíjak biztosítása, tanárok, hallgatók részére. ... >>

Zebegényi Községi Sportkör

(sport)

2627 Zebegény,
képviselő: Péter Attila ... >>

Zebegényi Nyaralók Egyesülete

()

2627 Zebegény, Patak u.20.sz.
képviselő: Károlyi Zoltán ... >>

Zebegényi Nyugdíjasklub

(kulturális)

2627 Zebegény, Naphegy u. 37.
képviselő: Kis László (alelnök), Varagya györgy elnök
a lakosság nyelvi, tárgyi és szellemi kuturájának megőrzése ... >>

Zebegényi Polgárok Köre

()

2627 Zebegény, Ady E.u.20.sz.
képviselő: Dévényi László ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41