Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zamárdi civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A GYERMEKKÖZELEDÉSÉRT ÉS A BALATONI KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT ZAMÁRDI REGIONÁLIS ALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

8621 Zamárdi, Kiss Ernő u.1/1.
képviselő: Loch Zoltán
Az alapítvány a célok elérésére,egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. A gyermekek közlekedés kultúrájának fejlesztése és az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása. Környezetvédelmi programok szervezése. A levegő tisztaságának elő- segítése, közlekedési eszközök igénybe- vételével. A Balaton élővilágának,kör- nyezetének és levegőjének tisztántartá- sa, az ehhez kapcsolódó közlekedési eszközök feltételrendszerének biztosí- tása. ... >>

Dél-Balatoni Ex-Polgármesterek Civil Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 17.
képviselő: Major Gyula
A dél-balatoni volt polgármesterek egyesülete a települések, a helyi közösségek, civil szervezetek munkáját, kezdeményezéseit, véleményalkotását kívánja önálló álláspontként a nyilvánosság elé vinni. Közéletiségre szakosodott egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Dél-Balaton térségében működő civil szerveződések és a velük együttműködő, a Balaton térségére együttes hatáskörrel rendelkező intézmények önkormányzati szervezetek számára. Álláspontot kíván kialakítani a balatoni régiót érintő önkormányzati, gazdaságfejlesztési, ökológiai, környezetvédelmi, kulturális kérdésekben és azt az álláspontot a döntéshozók felé érvényre juttatni. Munkájában kiemelten kíván támaszkodni az egyesület tagságára, abban részt vevő nagy tapasztalatú volt polgármesterekre. Célja továbbá, hogy tevékenységével járuljon hozzá a balatoni régióban a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi közéleti aktivitásának erősödéséhez. ... >>

Egyesület Zamárdiért

(egyéb)

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
képviselő: Tarr Péter János
Az egyesület soraiba gyűjti Zamárdi lakóit, üdülőtulajdonosait, akik a település védelme, szépítése, fejlesztése érdekében részt kívánnak venni annak esztétikus fejlesztésében, rendben tartásában. ... >>

GALOPP Sport és Kultúrális Egyesület /Galopp Egylet/

(sport,kulturális)

8621 Zamárdi-felső, Siófoki út /Kocsi Csárda/
képviselő: Szűcs József ... >>

K-03 Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 17.
képviselő: Major Gyula
Az egyesület alapvető célja, a postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezet szerű biztosítása, a./ A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése, b./ A hagyományok ápolása és fejlesztése, - c./ A tagok képviselete. ... >>

Magyarországi Alapítvány az Aknamentesítésért

(oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Margittai utca 3.
képviselő: Dr.Gyarmati István
Az alapítvány célja a humanitárius aknamentesítés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek elősegítése, mely az alábbiakat foglalja magában: - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élő, rászorulók emberhez méltó életkörülményeinek megteremtésében való segítségnyújtás, - humanitárius aknamentesítési projektek/programok szervezésének támogatása és azok működési feltételeinek biztosítása, - szakértői, tanácsadói segítségnyújtás az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött térségekbe irányuló segélyezési tevékenységhez illetve munkavégzéshez, - a magyar tűzszerész szakemberek nemzetközi kvalifikálódásának elősegítése, - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élők oktatásának/képzésének elősegítése a helyi akna-mentesítő illetve tűzszerész kapacitás bővítéséhez, - az alapítvány céljaihoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés támogatása, - nyugodt és megfelelő körülmények biztosítása az eredményes munkához, - a világszerte felhalmozott hadianyagok megsemmisítése és NEM fegyverként történő újrahasznosítása. ... >>

PETŐFI SPORTEGYESÜLET ZAMÁRDI

(sport,oktatási)

8621 Zamárdi, Sport tér 4.
képviselő: Gál Ferenc
Tagjai részére a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosságnak a sportolási tevékenységét. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenységet folytat. A célok megvalósítása érdekében együttműködhet működési területének önkormányzati, társadalmi, szövetkezeti szerveivel, intézményeivel és a magánszemélyekkel. ... >>

S.O.S. Zamárdi Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8621 Zamárdi, Jókai utca 1.
képviselő: Bartha László
A siófoki PV. Parancsnokság működési területén rádió hírrendszer létrehozása, segélyhívó hírrendszer kialakítása. A hírközlés szervezése, segélykérő rádiókészülékek és rádióhálózatok létesítése és üzemelése. Emberi élet és egészség megóvása érdekében mentő motorcsónakokat tart fenn, gondoskodik a személyzetről, annak szakmai képzéséről, továbbképzéséről. Az alapítvány működési területén vizibalesetek megelőzése és elhárítása érdekében saját és tagi tulajdonban lévő vizijárművel /motorcsónakkal/ vizibaleset megelőző, vizimentő és parti segélynyújtó szolgálatot, irányító, valamint segélyhívó állomásokat szervez és működtet. Az alapítvány működési területén az alapítvány céljai elérése érdekében a rendelkezésre álló vizijárművekkel közcélú feladatokat végez az élet és vagyonbiztonság, valamint a környezet megvédése érdekében. Az alapítvány biztosítja a velünk együttműködők részére küldött céltámogatások rendeltetésszerű felhasználását. ... >>

TELIHOLD Vízimentő és Vitorlás Egyesület

(egyéb)

8621 Zamárdi, Széchenyi utca 44
képviselő: Kallós János ... >>

"Történeti Park és Erdei Iskola" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8621 Zammárdi, Dobó István utca 31.
képviselő: elnök Sósfalvi Ede Ferenc
Az alapítvány célja, hogy Történeti Parkot és hozzákapcsolódóan Erdei Iskolákat hozzon létre és ezen létesítmények fenntartásával megteremtse annak feltételét, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával szolgálja a hagyományőrzést és a természettudatos szemlélet kialakulását. Az alapítvány oktató-nevelő tevékenységével segítséget kíván nyújtani a család, működő képességének megtartásához, valódi társadalmi szerepének betöltéséhez. Alapítvány úgy kívánja tevékenységét komplexen végezni, hogy közben megvalósulhasson a betegségmegelőzés, valamint az egészség megőrzés és a rehabilitáció is. ... >>

Váci Autó Sportegyesülete

(sport)

8621 Zamárdi, Margittay u 3.
képviselő: Margó György ... >>

Zamárdi Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
képviselő: Margó György
Civil szervezetként működve természeti és kulturális örökségünk védelme, érdekvédelem. Demokratikus jogaink érvényre juttatásával olyan környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely a jelen és a jövő nemzedékeinek garantálja az emberi élet minőségének jobbítását, az elért színvonal megtartását. ... >>

Zamárdi Egészségőr Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,egészségügyi)

8621 Zamárdi, Fő utca 106.
képviselő: elnök Nagy Dezsőné
Széleskörű tájékoztatás, szemléletformálás, amely az egészség megőrzését hivatott szolgálni. Az emberi (természeti és társadalmi) környezet alakítása és védelem az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében. Segítő közösség létrehozása és működtetése, kommunikáció elősegítése. Közös rendezvények szervezése, vetélkedők, sportrendezvények rendezése. Baráti és cserekapcsolat kialakítása hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel, egyesülettel, klubbal. ... >>

ZAMÁRDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Fő utca 115.
képviselő: Baracskai Julianna
A Zamárdi Fekete István Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § 4. pontja szerinti "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés", 5. pontja szerinti "kulturális tevékenység", 6. pontja szerinti "kulturális örökség megóvása" és 2. pontja szerinti "szociális tevékenység, családsegítés" közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Zamárdi Földtulajdonosi Vadásztársaság

(sport,oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Kecskeméti út 5.
képviselő: Joó Gábor
A vadásztársaság célja,hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vad kilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott mértékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása, a vadászati etikai hagoymányok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

Zamárdi Nimród Bérkilövő Vadásztársaság

()

8621 Zamárdi, Rétföldi utca 38.
képviselő: elnök Egyed Zoltán Attila ... >>

ZAMÁRDI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Széchenyi utca 16.
képviselő: Schwarczné Reichert Ildikó
A Zamárdi Óvodában folyó oktató és nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ 2. pontja szerinti "szociális tevékenység, családsegítés", 4. pontja szerinti "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés", 5. pontja szerinti "kulturális tevékenység", közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Zamárdi Polgári Egyesület

(kulturális)

8621 Zamárdi, Bácskai utca 14.
képviselő: Kálmán István ... >>

Zamárdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8621 Zamárdi, Fő utca 106.
képviselő: Dr.Szűcs József
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. A fenti tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Zamárdi Vitorlás és Vízi Mentő Egyesület

(érdekképviselet)

8621 Zamárdi-felső, Munkácsy M utca 77.
képviselő: elnök dr.Nánási Ákos, elnökhelyettes Gamauf Béla ... >>

Zamárdi Yacht Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

8621 Zamárdi, Ponty utca 7.
képviselő: Balogh Zsolt
Az egyesület célja katamarán vitorlázás szervezése és lebonyolítása tagjai illetve azon személyek számára, akik a vitorlázást kedvelik. A katamarán vitorlázás és egyéb vízi sportok népszerűsítése, a tehetséges fiatalok versenyeztetése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. ... >>

Zamárdiért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Honvéd utca 6.
képviselő: Gulyás Józsefné
Településfejlesztés és településrendezés, épített és természetes környezet védelme, óvoda, oktatás, alapfokú nevelés elősegítése, közművelődés, tudomány, sport támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41