Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
1. oldal

1913 Zalaegerszeg Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Prófusz Róbert
A rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong, valamint a curling sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák s utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

A Jövő Polgáraiért Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 2.
képviselő: Németh László ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

A Remény Gyermekei" Alapítvány Agysérült Gyermekekért

()

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/A.
képviselő: Stummer Mária ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
képviselő: Kámán Károly
A Zalaegerszegi Mária Magdolna műemlék templomban található Johan Cimbal barokk festő által festett falképek és környezetük fennmaradásának biztosítása. ... >>

A Zalaegerszegi és a Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Kecskés Gábor
A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők hatékony kezelése, valamint a gyógyító személyzet élet- és munkakörülményeit elősegítő támogatások nyújtása. ... >>

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

Ady Endre Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Ambrus László
A kívánt sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Nemes Erika
A diák-önképzés kereteinek megteremtése, fiatal tehetségek gondozása, ismeretterjesztés. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Aktív-Sport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22. I//2.
képviselő: Bödőcs Sándorné, Janov Marianna, Patócs István
Ifjúsági sporttevékenység, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása (nemzetközi gyermek és ifjúsági, művészeti, zenei és sport táborok, fesztiválok, vetélkedők és cserkész találkozók) egészség-károsodott gyermekek rehabilitációs- és üdülés-szervezése orvosi felügyelet mellett, gyermekotthonban nevelkedők részére kulturális foglalkozás, az ehhez kapcsolódó étkezés, büfé és szállás biztosítása. Az ezzel összefüggő bel- és külföldi utazások szervezése, lebonyolíása. A község területén élő gyermekek és fiatalok részére játszó-park ingyenes használatának biztosítása.
Masszázs és szépségápolási szolgáltatás. ... >>

Alapítvány a Bazitai Óvodásokért (60076)

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6.
képviselő: Passa Anikó
A bazitai voda költségvetéséből nem finanszírozható, az óvodások játékos tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő játékok, sportszerek, eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak vásárlása, illetve olyan tárgyak és eszközök beszerzése, amelyek az óvodások kényelmét, az ott tartózkodás kellemessebbé tételét szolgálja. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében játékos programokat, kirándulásokat és egyéb szabadidős tevékenységet szervez és finanszíroz. ... >>

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji utca 4-6. C. fsz./1.
képviselő: Fekécs Imre, Gyarmati Norbert ... >>

Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53.
képviselő: Horváth Klementina
Alsójánkahegyi településrész kulturális és közösségi életének szervezése. ... >>

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

Andráshidai Lakóterületi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Novák M. út 10.
képviselő: Kugler László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Együttműködés állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. A tagság nevelése, sporotlásának biztosítása. A városrészben jelentkező egyéb sportigények felkarolása, segítése. Milyen olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Az ifjúság sportszeretetre való nevelése, a helyi sport-utánpótlés nevelése. Együttműködés mindazok szervezetekkel, személyekkel, akik az egyesület céljait elfogadva azokban közre kívánnak működni. Együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és más sportszervezetekkel. ... >>

Andráshidai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kutasi u. 2.
képviselő: Devecser István ... >>

Angol Foci Suli Páterdomb Lakótelepi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Szegfű út 14.
képviselő: Hajdú Zoltán
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás. Működési területén elősegíti továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

"Angyalkert" - az Ady Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 15.
képviselő: Péntek Gyuláné
Elősegíteni az Ady óvodában folyó nevelőmunka eredményességét, a bevezetésre kerülő helyi program szakmai és eszközszükségletét. Hozzájárulni az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javításához, a színvonalas és minőségi változást eredményező képzésekhez. ... >>

Aranycsapat Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 35.
képviselő: Gyűrűsi Zsolt
A tagok sportolási lehetőségének elősegítése, támogatása. ... >>

Arna Natura Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 20352 hrsz.
képviselő: Paucsa Lívia
Az alternatív gyógymódok, természetgyógyászat, ezoterikus, szellemi tevékenységek megismertetése, elterjesztése, alkalmazása. ... >>

Asztma Klub Egyesület Zalaegerszeg

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 45-47
képviselő: Dr. Kopeczky Ildikó
Közösségi színteret biztosítson az asztmában, allergiában és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és családtagjaik számára, életvezetési nehézségeik megoldására. Feladata a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak segítése. ... >>

Atléta Barátok Klubja Zalaegerszeg

()

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 8 fsz/12
képviselő: Szakály István
A zalaegerszegi atlétikai szakosztályok eredményes munkáját segítse. ... >>

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5/A. 5/ A
képviselő: Jakab Károlyné
A fiatal és felnőtt autista sérültek védőothonának létrehozása, a sérült gyermekeket nevelő családok segítése, szabadidős programok szervezése az autista sérültek részére. ... >>

Autó - Motor Veterán Klub

()

képviselő: Bakai Árpád ... >>

Avashegyért" Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 13. I/5.
képviselő: Antal József ... >>

Az Oktatás Színvonalának Megőrzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Héder Anna
A 10-18 éves korú általános és középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges gyermekek képességei kibontakoztatása, fejlesztése, továbbtanulási esélyeik növekedésének lehetővé tétele. Hátrányos helyzetű csoportok és egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"AZATO" Shotokan Karate Do Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 10. I/4.
képviselő: Kardos Zóra
A shotokan karate sport és harcművészet népszerűsítése, gyakorlása, fejlesztése. A rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. Az egészséges, embertársainkkal és a természetes környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1
képviselő: Bankó Marianna
A Zala Megyei Kórházban dolgozó ápolónők, asszisztensek képzésének, továbbképzésének anyagi (kiemelt tandíj esetén) támogatása, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó szakdolgozók jutalmazása. ... >>

Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fejér Gy. út 2/ D
képviselő: Nagy Beáta
Integrált játszó- és fejlesztőközpont kialakítása, amely a helyi, zalaegerszegi családok számára nyújt rendszeres gyermekközpontú szolgáltatásokat. Lehetőség biztosítása a helyben és a környéken élő gyermekek megőrzésére, szórakoztatására, szakszerű fejlesztésére ? különös tekintettel a rászoruló családokra. Működése során együttműködik a helyi hasonló célokat szem előtt tartó civil szervezetekkel, óvodákkal, bölcsődékkel, alapítványokkal, illetve esetenként felajánlásokkal, adományokkal támogatja őket. ... >>

Baráti Kör 98 Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Klapka Gy. út 32.
képviselő: Lajtai György
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Bazitai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 3.
képviselő: Kokas József
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának, és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Béke-Shalom Baráti Társaság

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/13.
képviselő: Balogh András
A magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági , idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális és vallási, valamint személyes kapcsolatok megteremtése, erősítése és ápolása. ... >>

Besenyő a 2000-es években Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Besenyő út 89.
képviselő: Dr. Gombos József
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Besenyő Városrészért Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Bewsenyő u. 89.
képviselő: Dr. Gombos József ... >>

"Betti Cuki " Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Síp út 3.
képviselő: Dr. Bita László
A sport tevékenység - labdarúgás - versenyszerű folytatása, színvonalas, kultúrált szórakozási lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, az egyesület tagjai részére szabadidős program szervezése, illetve ilyen programok szervezésére lehetőség biztosítása. ... >>

Bóbita II. Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 25-29.
képviselő: Winklerné Vincze Jolán
Az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek részbeni biztosítása. ... >>

Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.
képviselő: Abai Erika, Dr. Mészáros Lajosné dr. Molnár Borbála, Hollós Jenő Józsefné
Az egyesület közhasznú tevékenységként környezetvédelemmel és állatvédelemmel foglalkozik, együttműködik a hasonló cél érdekében tevékenykedő más társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel, illetőleg lehetővé teszi, hogy mások is részesülhessenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. Befogott ebek őrzése, értékesítése stb., zalaegerszegi állatmenhely működtetése. ... >>

Botfai Lakóterületi Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Várberki út 01081 hrsz.
képviselő: Kocsis Sándor Krisztián
A rendszeres sportolás, testedzés, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet szervezése és kibontakoztatása. A sportegyesület elősegíti a működési területén élők testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület célja érdekében együttműködik működési területén társadalmi és állami szervezeteivel. A sportegyesület a jogszabályok keretei közt nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Bucsuszentlászló" Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 34/B. II/A/1.
képviselő: Király Gyula ... >>

Buzády Közösségvezetői Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
képviselő: Oláhné Szgyártó Mária ... >>

Canterina Kamarakórus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 14
képviselő: Szalay Annamária
A kóruséneklés, új zenei művek tanulása, kórustagok önképzése. A minőségi hangzás, a tagok rendszeres hangképzése. A tradicionális kórusrepertoár ápolása, nyitás a könnyebb műfajok felé, személyes példamutatás a növendékeknek, a megyei és a városi közönség zenei ízlésének formálása, kortárs szerzők műveinek bemutatása. A megyei és a városi zenei életben való aktív közreműködés. ... >>

Cigány Kisebbségi Közösségi Ház Alapítvány (60.043)

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 14.
képviselő: Bogdán Antal, Farkas Árpád, Gruber István Gábor, Horváth Antal, Horváth Krisztina
A Cigány Kisebbségi Közösségi Ház a városi és vidéki cigány kisebbségi kultúrájának megőrzését, szociális helyzetének javítását, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok gyakorlását biztosítja. ... >>

Civil Társadalomért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 1
képviselő: Elek Noémi
A nonprofit szektor a közhasznú szervezetek fejlesztése és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

CONNESTIONS" Nyelvi Képzés Oktatás Támogatásának Alapítványa

(oktatási)

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
képviselő: Németh Erika
Támogatni kívánja a Ságvári Endre Gimnázium nyelvi képzését, a speciális nyelvi osztályaiban biztosítani a nyelvgyakorlás lehetőségét, nemzetközi kapcsolatok kialakítását. Biztosítani kívánja a nyelveket tanuló diákok, illetve tanárok külföldi tanulmányúton való nyelvgyakorlását, nyári táborok szervezését Magyarországon külföldi diákok részére, ezen kívül tanárok és diákok külföldi elhelyezését. ... >>

Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 48/2. út 49.
képviselő: Beke Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő személyek összefogása, tevékenységük irányítása, összehangolása. A bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, a vagyonvédelem javítása, a tléepülésrész lakossága biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41