Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Visonta civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Brezova Motorsport Egyesület

(sport)

3271 Visonta, 030/2.hrsz.
képviselő: elnök Kiss Zoltán
Az egyesület célja a működési területén élők részére a rendszeres szabadidős sportolás, elsősorban a Gokart és ?Super Moto? motorsport feltételeinek megteremetése, a kulturált körülmények között való motorsportolás lehetőségeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Gyermekeinkért Mátrai Erőmű Alapítvány

()

3272 Visonta, Erőmű út 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Bozó István
Pk.60035/1997/27. sz. végzéssel új cél: Az 1993. április 1-jét követően elhunyt és halálukig a Mátrai Erőmű Részvénytár- saság (2172 Visonta, Erőmű út 11.), va- lamint a Visontai Gépüzem Gépgyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társa- ság (3272 Visonta, Erőmű út 11.) munka- jogi állományába tartozó munkavállalók, a fenti gazdasági társaságokból való ki- szervezést követően létesített új munka- viszony egyéb kiszerveződéses jogviszony tartalma alatt elhunyt munkavállalók, valamint a kiszervezést követően a ki- szervezéskor létesített új munkaviszo- nyát, szerződéses jogviszonyát megszűn- tető, és ezt követően munkanélküliként, nyugdíjasként vagy legalább 50%-os mun- kaképesség csökkenés időtartama alatt elhunyt, volt társasági munkavállalók, tanuló, valamint szociálisan rászoruló kiskorú, vagy szellemi fogyatékos, nem tanuló gyermekeinek anyagi támogatása. ... >>

Kisherceg Alapítvány a Visontai Gyermekekért

(intézményi)

3271 Visonta, Petőfi út 3.
képviselő: Kemény Attila (kuratóriumi elnök)
A faluban élő gyermekek szép, élményekben gazdag gyermekkorának biztosítása, ezen belül színházlátogatás, múzeumlátogatás, nyári táborok és tanulmányi kirándulások biztosítása, egyéb programok szervezése. Ezen keresztül segítség a személyiségük kibontakoztatásához. ... >>

Mátra Bélyeggyűjtő Kör

(kulturális)

3859 Visonta, Erőmű u. 11.
képviselő: Laposa Lajos (elnök) ... >>

Mátrai Erőmű Búvárklub

()

3272 Visonta, Erőmű u. 11.
képviselő: Groszmanek György (elnökhelyettes), Kardos István (elnök), Tengely Sándor (elnökhelyettes) ... >>

Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3271 Visonta, Pf.21.
képviselő: Lados Tibor (titkárhelyettes), Medveczki Zsolt (titkár)
Képviseli és védi az erőműves munkavállalók és szakszervezeti tagjainak érdekeit.
- Önsegélyező feladatokat lát el.
- A szakszervezeti tagok, valamint a munkavállalók (és családtagjaik) részére, szabadidős tevékenység keretein belül, kulturális és sportrendezvényeket szervez és bonyolít.
- Saját tulajdonú pihenőházában, saját tagjainak (és családtagjainak) önköltséges alapon, az arányos fenntartási költségeken számított díjakon, pihenési lehetőséget biztosít. ... >>

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bánya- ,Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

3272 Visonta, Erőmű út 11.
képviselő: Pápis László (tikár), titkárhelyettes Csató László
A szakszervezeti tagok érdekképviselete és érdekvédelme. Pk.60.187/2000/16.sz.végzéssel célkieg.: Tevékenysége a szakszervezet tagjainak, - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, jog- fenntartók - érdekvédelmére, érdekképvi- seletére, jóléti és szociális ellátására üdültetésére, és tömegsport-tevékenysé- gére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

MTTSZ Dózsa György Községi Honvédelmi Klub Visonta

()

3271 Visonta, Petőfi u. 7.
képviselő: Harman Béla ... >>

Nyugdíjas Bányászokért Alapítvány

()

3272 Visonta, Erőmű u.11.
képviselő: képviselő Pápis László
Az alapítvány céljára létrehozott pénzalapból és a későbbi adományokkal kiegészülő vagyonból anyagi alapot biztosítani a Mátraaljai Szénbányák Vállalattól nyugdíjba ment bányászok helyzetének javítására és életszínvonalának emelésére. ... >>

THOREZ Bányaüzem Ifjúsági Szervezete

(egyéb)

3271 Visonta,
képviselő: Kotró László (titkár), Krizsó Lászlóné ... >>

Visonta Sport Club

(sport)

3271 Visonta, Árpád út 24.
képviselő: Dérfi Zoltán ... >>

Visontai Asztalitenisz Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3271 Visonta, Kossuth tér 10.
képviselő: elnök Szarvas László
a) tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
b) az általa működtetett sportágban az utánpótlás nevelés és a versenysport feltételeinek megteremtése, Visontán az iskolai és szabadidő sport szakmai segítése,
c) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. ... >>

Visontai Hegyközség

()

3271 Visonta, Sport u.2.
képviselő: hegyközségi elnök Spisák László, Vígh Bertalan (hegybíró) ... >>

Visontai Kulturális Egyesület

(kulturális)

3271 Visonta, Petőfi Sándor út 7.
képviselő: alelnök Kovács Attiláné, alelnök Lévay Mária, elnök Szekeres Jánosné, elnökhelyettes Hajnal Melinda, titkár Oraveczné Hajnal Edit
A helyi kulturális értékek megőrzése, felelevenítése, ápolása. Kulturális programok szervezése, csoportok létrehozása. ... >>

Visontai Vadásztársaság

()

3271 Visonta, Alkotmány u. 8.
képviselő: elnök Mádi János ... >>

Zeusz Kórus Egyesület

(kulturális)

3271 Visonta, Erőmű u.21. (Mátrai Erőmű Rt.)
képviselő: Grébecz Katalin (elnök) ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41