Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vésztő civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

A Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5530 Vésztő, Vörösmarty u. 1-7.
képviselő: Kurucsó Zsigmondné alelnök, Ökrös Gézáné elnök
Támogatást nyújt az iskola tartósan kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulói továbbtanulásához, fokozott iskolán belüli képzéséhez, önképzéséhez, pályázati keretek között ösztönzi a tehetséges diákokat egy-egy szakterület felfedezőbb megismerésére, valamint nyelvtanulásra. ... >>

Barátság Nyugdíjas Egyesület

(oktatási,kulturális)

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 43-47.
képviselő: Csüllög Istvánné
Kulturális, szabadidős és hobbitevékenység biztosítása, oktatási és szociális tevékenység, nemzetközi kulturális kapcsolatok fenntartása, nyugdíjas érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Bartók Béla Vésztői Népdalkör Egyesület

(kulturális)

5530 Vésztő, Kossuth L. utca 43-47.
képviselő: Szabó Irma
A magyar nép népdalkincsét felkutassa, eredeti módon előadja és megismertesse a fiatalabb generációkkal, őrízze, ápolja és felelevenítse a népművészeti hagyományokat és szokásokat, valamint bemutassa a magyar népdalokat más országok állampolgárainak. ... >>

ELJÁDA Alapítvány

()

5530 Vésztő-Mágor, Tanya
képviselő: Tóth Andor elnök
A Magyar Köztársaságban családi köteléken kívül élő gyermekek támogatása, az életre való felkészítésük elősegítése, keresztény ... >>

FORRÁS Keresztyén Egyesület Vésztő

()

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 107.
képviselő: Tóth Andor elnök ... >>

Mágori Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

5530 Vésztő, Északi utca 2.
képviselő: elnök Nagy Imre Zoltán
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Mágori Lovasklub

()

5530 Vésztő, Mágor tanya 9.
képviselő: Sánta István
Szabadidős tevékenység szervezése. ... >>

Marvel Team Testépítő Szabadidősport Egyesület

(sport)

5530 Vésztő, Kossuth l. u. 108.
képviselő: Cserna János
Testépítő szabadidősport népszerűsítése, műveléséhez szükséges tárgyi és egyéb feltételek biztosítása. ... >>

MIKE Alapítvány a Felnövekvő Tehetségekért

(intézményi,oktatási)

5530 Vésztő, Bartók tér 6.
képviselő: Mike Ferenc elnök
A vésztői Református Általános Iskola végzős növendékei közül kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, rászoruló diákok tanulmányainak ... >>

Napsugár Vésztői Nagycsaládos Egyesület

(szociális)

5530 Vésztő, Bocskai u. 29.
képviselő: Kincsesné Nagy Erika ... >>

Napsugarak Missziós Szolgálat Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

5530 Vésztő-Mágor, Tanya Pf. 2.
képviselő: elnök Grósz Gabriella
A keresztény szellemiség (kultúra) alapértékeinek támogatása, megismerésének elősegíétse. A keresztény szervezetek működésének és a keresztény rendezvények erkölcsi és anyagi támogatása, iratmisszió. A szegények, a hátrányos helyzetűek, szükségben szenvedők anyagi tmogatása, természetbeni adományok gyűjtése, segélyszállítmányok bonyolítása. A gyermekek továbbtanulásának támogatása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Natura Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5530 Vésztő, Kóti út 30.
képviselő: Dr. Petri Béla
A társadalom környezettel és állatvilággal kapcsolatos ismereteinek bővítése, értékrendjének formálása és az életminőség javítását szolgáló magatartásformák kialakításához való hozzájárulás. ... >>

Nefelejcs Sportegyesület

(sport)

5530 Vésztő, Kossuth u. 192.
képviselő: Deák Sándor
Sporttevékenység, egészségmegőrzés. ... >>

Önkéntes Polgárőr Egyesület Vésztő

(közbiztonság)

5530 Vésztő, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: Papp Sándor, Pardi Géza elnök, Török Zsigmond
A bűnalkalmak korlátozása, a lakosság biztonságérzetének növelése. Közrend- és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa ... >>

"Pallasz Athéné" Vésztő Városvédő Egyesület

(kulturális)

5530 Vésztő, Várkonyi utca 42.
képviselő: Kazinczky Gyula elnök
városvédelem, városfejlesztés, hagyományőrzés ... >>

Pénzes Noémi Alapítvány a Mazsorettekért

(oktatási,kulturális)

5530 Vésztő, Barátság utca 6.
képviselő: elnök Vargáné Barabás Julianna
A vésztői mazsorettcsoport tevékenységét, fejlesztését elősegítő, támogató, tehetségeseket jutalmazó tevékenység, jutalmazás, versenyek szervezése, táboroztatás. Elősegíteni a csoport szakmai, technikai fejlődését. ... >>

Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

5530 Vésztő, Kossuth u. 30.
képviselő: Kereki István
A szakszerű postagalambtenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése, szakszerű irányítása. Szakismeretek terjesztése, tanfolyamok, előadások tartása. Versenyek, kiállítások rendezése. Az egyesület tagjainak érdekvédelme. Tenyésztési eszközök és a sporthoz szükséges felszerelések kollektív beszerzésének elősegítése. ... >>

Szabó Pál Általános Iskola Diák Sportegyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

5530 Vésztő, Vörösmarty u. 1-7.
képviselő: Takács Zsigmondné
A tanulóifjúság edzettségének, egészséges életmódra nevelésének és személyiségfejlesztésének elősegítése. ... >>

Takács Andrea Középiskolai Alapítvány /Vésztő/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5530 Vésztő, Ságvári utca 12/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Magyar István
A szeghalmi Péter András Gimnázium tanulóinak támogatása ösztöndíjjal, vagy egyéb módon. A díjazottak kiválasztása minden évben nyílt versengéssel történjen. A ballagási ünnepségen két végzős tanuló kapja meg az ösztöndíjat. Az egyik legyen a legjobb tanulmányi eredményt elért vésztői diák. Feltétel, hogy 12. év végi tanulmányi átlaga legalább 4,5 legyen. Ha ilyen vésztői diák nincs, akkor a kuratórium döntsön a másik tantárgyi díj átadásáról. A másik páratlan évben az a diák, aki történelem tantárgyból a legjobb teljesítményt nyújtotta. A másik páros évben az a diák, aki testnevelés tantárgyból a legjobb teljesítményt nyújtotta. A díjak átadása után a díjazott tanulók menjenek ki Takács Andrea sírjához és helyezzenek el egy-egy csokor virágot. ... >>

Tenisz szabadidősport Klub

(sport)

5530 Vésztő, Piactér 6/II.
képviselő: Turbucz István
A tenisz szakág működtetése, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport-igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Tiszta víz Alapítvány

(egyéb)

5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.
képviselő: Kaszai János elnök
A helyi önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése, a lakosságra eső terhek csökkentése, a lakossági közműberuházás támogatása. A beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése. A helyi önkormányzat területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

VEJSZE Kulturális Egyesület

(kulturális)

5530 Vésztő, Eötvös utca 4/2.
képviselő: Csősz Ferenc
A kulturális értékek feltárása, bemutatása, kulturális szemléletformálás. Vésztő kulturális és környezeti értékeinek megőrzése, ápolása, ez irányú közösség fejlesztés és szervezés a helyi és a régiókban élők bevonásával. ... >>

Vésztőért Közalapítvány

()

5530 Vésztő, Rákóczi F. utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Csüllög Róbert
Vésztő nagyközség településfejlesztésének, településkulturájának, közösségi életének fejlesztése, a helyi foglalkoztatás elősegítése és támogatása. ... >>

Vésztőért Városfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

5520 Vésztő, Wesselényi út 19.
képviselő: Molnár Sándor
Találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a településen működő civil szerveződések, és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, vállalkozások, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Biztosítson önkormányzati képviseletet a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével járuljon hozzá a város fejlődéséhez, a helyi kuturális és természeti értékek megőrzéséhez, civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok hleyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. ... >>

Vésztői Digitális Fotó Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 121.
képviselő: Szabó Viktor
A minőségi fotókultúra népszerűsítése, az amatőr fotográfia közösségi elismertségének növelése. Vésztő és környezete kulturális és természeti értékeinek képi megörökítése. A digitális fotózés és videózás iránt érdeklődők összefogása, kreativitásuk kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

Vésztői Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47.
képviselő: Szombati Zsolt elnök
A Vésztőn élő fiatalok összefogása, részükre kulturális, művészeti, szabadidős és sport rendezvények, kirándulások szervezése. ... >>

Vésztői Kalendárium Baráti Kör Egyesület

()

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 49-51.
képviselő: Arató Erzsébet elnök
Évente jelentetne meg egy kalendáriumot, amely tartalmas, szórakoztató és hasznos olvasmány lenne ... >>

Vésztői Kisgazdakör Nagyközségi Szervezete

(természetvédelem)

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 46.
képviselő: Fehér Mihály elnök
A tagok érdekeinek védelme és képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termelőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Vésztői Körös Sporthorgász Egyesület

(sport)

5530 Vésztő, Toldi utca 1/1.
képviselő: elnök Vajas József
Horgászás lehetőségének biztosítása. ... >>

Vésztői Néptáncért Egyesület

(kulturális)

5530 Vésztő, Tarlódomb utca 2.
képviselő: elnök Csillagné Máté Andrea Ilona
A Kárpát-medence magyarsága és nemzetiségei népi kultúrájának megőrzése, ápolása, ez irányú közösség fejlesztés és szervezés a helyi és a régióban élő ifjúság bevonásával. ... >>

Vésztői Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5530 Vésztő, Kossuth utca 62.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Schweiczer Ildikó
A szociálisan rászoruló gyerekek iskolai életre való felkészítésének segítése, fejlesztő taneszközök beszerzése. Az óvodás gyerekek nevelése, tanítása, kirándulások szervezése, tanfolyamok anyagi támogatása. Az óvodai pedagógusok szakmai képzésének támogatása. ... >>

Vésztői Őszidő Nyugdíjas Egyesület

()

5530 Vésztő, Kossuth L. utca 43-47.
képviselő: elnök Bedő Lajosné
Nyugdíjasok érdekképviselete. ... >>

Vésztői Rádióamatőrök Egyesülete

(sport)

5530 Vésztő, Csokonai u. 12/a.
képviselő: Csongrádi Imre elnök, Szombati István titkár
A rádióamatőr sportági versenyzők és a rádióamatőrök összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása. Megteremti a rádióamatőr sportban és tevékenységben való részvétel és a versenyzési ... >>

Vésztői Roma Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

5530 Vésztő, Békési út 52.
képviselő: kuratóriumi elnök Gyöngyösi Tiborné
Roma gyermekek oktatásban, képzésben való részvételének támogatása, a roma kisebbség kulturális, szakmai és általános műveltségi színvonalának emelése, társadalmi helyzetének javítása, a felnövekvő generáció munkaerőpiaci értékének pozitív változásának elősegítése. ... >>

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

()

5530 Vésztő, Toldi u. 9/b.
képviselő: Berke Istvánné Vajda Erika elnök
Vésztőn és környező településeken élő, testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő, illetőleg ilyan jellegű fejlődésükben visszamaradt gyermekek minden oldalú támogatása, testi-lelki fejlődésük elősegítése. ... >>

Vésztői Sportegyesület

(sport)

5530 Vésztő, Zsebengő utca 2.
képviselő: elnök Pascale Kölgen
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak növelése. Az egyesület közreműködik a lakóhelyi szabadidős és tömegsport rendezvények megrendezésében megszervezésében és lebonyolításában. ... >>

Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7.
képviselő: elnök Kurucsó Zsigmondné
Támogatást nyújt a tartósan kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulók továbbtanulásához, fokozott iskolán belüli képzéséhez, önképzéséhez, pályázati keretek között ösztönzi a tehetséges diákokat egy-egy szakterület felfedezőbb megismerésére, valamint nyelvtanulásra. ... >>

Vésztői Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47.
képviselő: Bertalan Károlyné
Nyugdíjasok érdekképviselete. ... >>

Vésztői Településszépítők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47.
képviselő: elnök Arató Erzsébet
Az állampolgárok önkéntes részvételével, kezdeményezésével részt vesz Vésztő természeti, települési, valamint mesterséges környezetének védelmében, környezeti állapotának javításában, hozzájárul a településkép előnyös kialakításához, formálásához, az önkormányzat önálló települési környezetvédelmi programja végrehajtásához. ... >>

Vésztői Vadásztársaság

()

5530 Vésztő, Kertmegpuszta
képviselő: Détár Tibor
A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41