Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
1. oldal

0-24 Autómentő Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Szent István u. 87/A.
képviselő: Nagy János elnök ... >>

1. Futsal Club Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. undefined
képviselő: Rajki Tamás ügyvezető elnök
A rendszeres, kulturált sportolási lehetőség biztosítása, a sportág utánpótlásának kialakítása és folyamatos fejlesztése, az aktív sport utáni elhelyezkedés, beilleszkedés kialakítása és folyamatos fejlesztése, az aktív sport utáni elhelyezkedés, beilleszkedés segítése, a közösségi szellem kialakítása és gondozása, az egészségnevelő, egészségmegőrző értékek képviselete a társadalom bármely szintjén, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és európai integráció támogatása, társszervezetekkel való együttműködés kialakítása és ápolása. ... >>

30 éven felüli egyedülállók köre Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Székely Lajosné ... >>

A Báthorys Gyermekekért Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Halle u. 10.
képviselő: Kobánné Horváth Éva képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.Szociális célú támogatások. A tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos költségek térítése. ... >>

A Csend Világa Alapitvány közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Budapest u. 16.
képviselő: Schmidt Ferencné
A Veszprém megyében élő hallássérültek támogatása. ... >>

A Fény Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 47/A. I/4.
képviselő: Czabuláné Nagy Andrea elnök
Tagok és nem tagok részére: sport, mozgáskultúra fejlesztés és egészséges életmódra nevelés, szabadidős tevékenység, óvodás korosztálynak játékos-mozgásos foglalkozások tartása, úszásoktatás gyermekeknek és felnőtteknek, gyermek és felnőtt gyógytorna, részképességzavarok kiszűrése - szakemberhez irányítás és utánkövetés, egyéb gyermek és felnőtt szabadidős tevékenység szervezése, táboroztatás. ... >>

A Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Megyeház tér 5. undefined
képviselő: Dr.Kristóf János
Az ifjúsági vonószenekari kultúra még hatékonyabb támogatása Veszprémben és vonzáskörzetében. A vonószenekari utánpótlás nevelésének elősegítése. A Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar működési feltételeinek megteremtése, ennek segítése az alapítvány rendelkezésére álló minden eszközzel. A fentiek érdekében hangverseny szervezés, táboroztatás, utazások anyagi lehetőségeinek segítése. Gárdonyi Zoltán zeneszerző és zenetörténész sok kéziratos művét Debrecenben őrzik. A zenekar vállalt feladata e művek megszólaltatása - ehhez az anyagi háttér biztosítása, illetve ennek elősegítése az alapítvány eszközeivel. Ily módon Gárdonyi Zoltán zeneszerző és zenetörténész munkásságának megismertetése szűkebb és tágabb környezetünkkel. Az ország zenekaraival és más országok zenekaraival való kapcsolat felvétele és ápolása, ennek feltételei megteremtése, illetve elősegítése az alapítvány eszközeivel. A Gárdonyi Zoltán Kamarazenekarnak Veszprém város és Veszprém megye zenei életében való aktív részvételének elősegítése. ... >>

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Géza
A középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévö - elsösorban cigány származású - diákokat támogatásban részesitse, megteremtve annak lehetöségét, hogy felsöfokú ta nulmányokat folytathasson. A felsöfokú oktatási intézményben annak elösegitése, hogy anyagi gondok miatt - az arra rászoruló diák ne kényszerüljön a tanulmányok feladására. Az alapitó reméli, hogy kezdeményezésére bel- és külföldi jogi és magánszemélyek csatlakozzanak. és ily módon járulnak hozzá, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok nyugodt körülmények között tanulhassanak. Külön kiemelendö a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége,valamint elösegitése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segitve a kisebbségi és hátrányos helyzetben lévö cigányságot. ... >>

A jó tetőfedőkért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
képviselő: Tárai Istvánné képviselő
A Veszprémi Tetőfedő Szakmunkásképző Intézet és Szakközéspiskola elméleti oktatásának anyagi segítése. ... >>

A Jövő Záloga közhasznú Alapitvány Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
képviselő: Vájer Lászlóné Göbölyös Gyöngyi
A bölöcsödébe járó gyermekek testi és szellemi fejlödésének elösegitése. Az alapitók a fenti célt az alábbiakkal kivánják biztositani: szobai, illetve udvari játékok /természetes anyagok,/ készség-és mozgásfejlesztö játékok, egyszerübb hangszerek, mesekönyvek, le- porellók, testi fejlödést jól szolgáló bútorok, levegön történö altatáshoz és játékhoz szükséges ruházati, kerti bútorok, fából készült beépitett kerti játékok megvásárlásához szükséges anyagi fedezet elöteremtése, elkészittetése, elkészitése. ... >>

A Kőolajipar a Veszprémi Egyetemen Folyó Kőolajipari Mérnökképzésért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gergely János
A Veszprémi Egyetemen köolajipari mérnökképzés anyagi feltételeinek javitása, eszközállomány korszerüsitése, az oktatók szakmai konferenciákon és továbbképzö tanfolyamokon való részvétele pénzügyi feltételeinek megteremtése. ... >>

A Közösségi Kommunikációért Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, László u. 4.
képviselő: Szabóné Nagy Judit elnök ... >>

A Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u.10.
képviselő: Dr.Kovács Tibor, Kávási Norbert
Környezetvédelem, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

A Te egészségedért Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Mártírok útja 8/2. I/3. undefined
képviselő: Kavalecz Gábor elnök
Az alapítvány fő célja az, hogy a testnevelés-terápiás, gyógyúszás foglalkozásokon részt vevő gyermekek teljes körű gyermekkort élhessenek. (Az alapítvány további részletes céljait az alapító okirat 4.) pontja tartalmazza.) ... >>

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány

()

8200 Veszprém, Mártírok undefined 11.
képviselő: Vermes Gábor elnök
Az alapítvány meghatározott célja elősegíteni Veszprém városában a vélemények és gondolatok szabad áramlását. Bővíteni a nyilvánosság csatornáit oly módon, hogy a különböző információk és vélemények minél több városi polgárhoz eljussanak. ... >>

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület

()

8200 Veszprém, Stadion u. 1/B. 4/19.
képviselő: Varga Endre
tudományos tevékenység ... >>

A Veszprémi Egyetemen Folyó Szilikát Szakirányú Vegyészmérnök és Anyagmérnökök Képzéséért

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Kovács Kristóf
A Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai és Technológiai Tanszékén, illetve az annak mindenkori jogutódján folyó szilikátipari vegyészmérnök képzés és az anygmérnökképzés körülményeinek és feltételeinek javitása. ... >>

A Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapitvány Közhasznú szervzet

(intézményi)

8200 Veszprém, Egyetem u. 12.
képviselő: Dr. Tamaska László elnök
A veszprémi Egyetemi Kollégium tagjainak értelmiségévé válását segítő szakma, tudományos és közösségi tevékenységek támogtása. A kollégium tárgyi, személyi feltétleinek javitása. ... >>

A Veszprémi Footballért Alapitvány

(sport)

8200 Veszprém, Szabadság tér 1.
képviselő: Flörich József
Veszprém város labdarugó csapatának és utánpótlásának támogatása. ... >>

A Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
képviselő: Németh Borbála titkár önállóan, Ötvös Károly kuratórium eln. önáll.
Veszprém város ifjúsága zenei nevelésével a zenei közizlés alakitása, a fúvoszene népszerűsitése, a fúvoszene még hatékonyabb támogatása Veszprémben és körzetében. A fúvoszenekari és fú- vóshangszeres utánpótlás nevelésének elősegitése. A Veszprémi Ifjúsági Fúvoszenekar működési feltételeinek meg-teremtése, ennek segitése az alapitvány rendelkezésére álló minden eszközzel. A fentiek érdekében hangverseny szervezé- se, táboroztatás, utazások, tanulmányi utak, koncertutak anyagi lehetőségeinek segitése. Az ország fúvoszenekaraival és más országok zenekaraival való kap- csolat felvétele és ápolása, ennek fel- tételei megteremtése, illetve elősegi- tése az alapitvány eszközeivel. A Veszprémi Ifjúsági Fúvoszenekarnak Veszprém város és Veszprém megye zenei életében való aktiv részvételének elő- segitése. Fontos feladatának tekinti a kiemelkedő képességű fúvoshangszeres tanulók tehetséggondozását. ... >>

A Vetési Albert Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kemecse u.1.
képviselő: Dr. Soós Kálmán
Anyagi eszközök nyújtásával támogassa a Vetési Albert Gimnázium oktató-nevelő munkáját, hozzájáruljon az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához, támogassa a gimnázium hírnevét öregbítő tanulókat, elősegítse a tanórán kívüli kultúrális, nűvészeti és személyiségfejlesztő feladatok ellátását, szerepet vállaljon az idegen nyelv okatásának, valamint az informatikai oktatás fejlesztésében, a gimnázium épületének és létesítményeinek gondozásában. ... >>

Ablak a Múltra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Papvásár u. 2.
képviselő: Dékmárné Forgács Zsuzsanna alelnök, Jurics Tamás elnök, Tirják Boglárka alelnök
A magyar népi kultúra, néphagyomány ( néptánc, népzene, népdal, népi mesterségek) gyűjtése, kutatása, megismerése, megőrzése, ápolása, bemutatása, oktatása. ... >>

Add a Kezed Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 55. undefined
képviselő: Karfnerné Szabó Ibolya elnök
Az óvodai munka támogatása. ... >>

Agape /Szeretet/ Kultúrális Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Bem u. 15.
képviselő: Nagy Imre Jenö
A magyar nemzet számára a biblikai értékeket különbözö eszközökkel közvetítö teljes evangéliumi alapokon álló Hit Gyülekezete közmüvelödési, kultúrális, oktatási, valamint szociális tevékenységének erkölcsi támogatása. ... >>

Agro-Pannónia Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Téli Róbert elnök
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Alapitvány a Balatonkörnyéki vendéglátás és idegenforgalom szinvonalának emeléséért Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 3/G.
képviselő: Balás Dénes, Windhoffer László
Somogy, Veszprém és Zala megye területén a vendéglátásban és idegenforgalomban dolgozók szakmai segitése, továbbképzésük anyagi tá- mogatása. ... >>

Alapitvány a cukorbetegekért közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Ádám I. u. 1.
képviselő: Reichardt Béláné kuratórium elnöke, képviselője
A cukorbetegek oktatásának, nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a megelőzéshez szükséges tevékenység támogatása, oktatóbázis létrehozása, elismerések adományozása stb. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység,családsegítés, időkorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Alapítvány a Laczkó Dezső Múzeumért kiemelkedően közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
képviselő: Hermann István elnök, képviselő
A Laczkó Dezső Múzeumban folyó, a múzeum alapvető rendeltetését szolgáló sokoldalú tudományos munka és műtárgyvédelem segítése, a kulturális örökség megóvása, valamint a látogatók részére a legteljesebb körű kulturális szolgáltatások nyújtása, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia Támogatására

(kulturális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 1/B. 10/30. undefined
képviselő: Kovács Péter elnök
Elősegíteni, hogy a magyar műemléki topográfiával kapcsolatos lakossági és szakmai ismeretek bővüljenek és szakmai szolgáltatások színvonala növekedjen és elérhetősége bővüljön Magyarországon és a környező országokban. ... >>

Alapitvány a Veszprémi 31-es Honvéd Gyalogezred Hősi Katonai Emlékművéért

(kulturális)

8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
képviselő: Debreczenyi János
Malassits Ferenc által 1939-ben elkészitett Veszprémi 31-es Honvéd Gyalogezred Hősi Katonai Emlékművének - ami Veszprémben a Vörösmarty téren ta- lálható - eredeti állapotában történő helyreállitása, és állagának megőrzése. Az alapitók céljuknak tekintik az emlékmű környékének rendezését, hogy a hősök emlékműve méltó környezetben legyen látható, s a Veszprémi Város diszévé váljon. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u.4.
képviselő: Szakál Éva elnök
a tehetséges tanulók még eredményesebb munkára való serkentése, a tanulmányi versenyeken való szereplés ösztönzése, egyéb tevékenységekben való részvétel motiválása, a rászoruló és arra érdemes tanulók segélyezése . ... >>

Alapitvány a Veszprémi Protestáns Iskoláért közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
Veszprémben az ujra induló protestáns szellemű alsófoku iskolai oktatás kiépitésének és fenntartásának támogatására. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Református Gyülekezetért közhasznú szervezet

(egyéb)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
A veszprémi Református gyülekezeti élet fellendítése. ... >>

"Alapítvány a volt bírósági, nyugdíjas dolgozókért"

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Vár u. 19.
képviselő: Dr. Wéninger Tiborné, Redling Károlyné
Szociális, igazságszolgáltatási-történeti kutatás támogatása; Veszprém-megye jogászi hagyományainak ápolása. ... >>

Alapitvány Kovács Károly Emlékére Veszprém

()

8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Dr. Horváth Imre, Dr.Baki László, Hardy Zoltán
Az alapitványt azért hozták létre, hogy elhunyt barátjuk árván maradt gyermekei neveltetéséhez, tanittatásához anyagi segitséget nyújtsanak és az elkövetke- zökben ilyen támogatást biztositsanak a feladatuk teljesitése közben elhunyt rendörök gyermekeinek. ... >>

Alkohol Drogsegély Ambulancia

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 19.
képviselő: Szabóné Virányi Judit elnök ... >>

Állatkerti Lovas Sportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Kittenberger u. 17.
képviselő: Marossy András elnök ... >>

Állatvédő Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Varga u. 8/A.
képviselő: Somogyiné Lukács Emőke elnök
Állatvédelem, állategészségügy. ... >>

Állvány-Tec Lovas Club Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Orgona u. 5.
képviselő: Farkas Sándor titkár, Karádi Csaba eln.hely, Kovács Csaba elnök ... >>

Almádi Öregdiákok Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Kinizsi út 7.
képviselő: Kész Zoltán elnök
A gimnázium erkölcsi, anyagi támogatása. ... >>

Alternativ Szakképzésért Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Mester u. 29.
képviselő: Vizl Lőrincz képviselő
Az új kihívásoknak eleget tenni tudó szakemberek képzése, nemzetgazdaság igényeinek, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően. Az alapítvány e célok érdekében külföldi kapcsolatokat ápolhat, iskolát tart fenn, működtet, és kiegészítő,- illetve másodlagos jelleggel szakkönyvet adhat ki és más vállalkozási
tevékenységet folytathat. ... >>

Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézet Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u. 5.
képviselő: Dr. Varga István
Anyagi alap létesitése a rendház és általa majdan müködtetö óvoda, iskola céljára, az ifjúság keresztény szellemü nevelése, oktatása. ... >>

Apolló Repülőklub Veszprém

()

8200 Veszprém, Cseri u.5.
képviselő: Lőrentei Tamás ... >>

Aprófalvi Bölcsöde"Közhasznú Alapítvány

(sport)

8200 Veszprém, Sólyi út 8. II/7.
képviselő: Hornyák F.Csabáné
Veszprém Város Önkormányzata által fenn tartott Aprófalvi Bölcsőde bölcsődés gyermekeinek személyiségfejlődését elő- segítő játékszerek, testi fejlődésüket segítő és ügyességüket fejlesztő sporteszközök biztosítása, a gyermekek részére ünnepségek rendezése. ... >>

Art Shop Művészetet Támogató Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Stromfeld A. utca 9/F. 4./2.
képviselő: Gárdos Tibor
Az egyesület célja a magyar művészek, alkotók támogatása, kiemelve a vidéki művészeket és alkotókat. Számukra lehetőségeket, fesztiválokat, börzéket, fórumokat szervezni, és az ilyen jellegű rendezvényeket támogatni, illetve a lehetséges szponzorokat összehozni a megfelelő alkotókkal. A vidéki közönség számára altenatívát kivánunk nyújtani, mind kulturális, mind pedig a szabadidő tartalmas eltöltése terén. Célunk az érdeklődők számára olyan teret nyitni, ahol mindig friss alkotásokkal, sokoldalú tevékenységekkel ismerkedhetnek meg, kikapcsolódhatnak, mely tevékenységekkel az Egyesület közhasznú feladatot lát el. Ezek mellett még feladatunknak tekintjük a kulturális értékek feltárását és ápolását, illetve az emberi alkotó energiák felszabadítását. A fiatalok nevelése, képességfejlesztése is céljaink között szerepel. ... >>

Ász Veszprémi Teniszezők Klubja

()

8200 Veszprém, Vilonyai u. 10/B.
képviselő: Tkálics Gábor ... >>

Az 56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Pintér Kornél elnök, képviselő
Az 56-os forradalom és szadságharc és megtorlás áldozatai emlékének ápolása, hozzátartozók segítése. ... >>

Az Iskola épületének és Létesitményeinek gondozása és kialakitása Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
képviselő: Dr.Soós Kálmán, Kocsyné Garamvölgyi Tímea
Iskolai emlékpark kialakítására és gondozására létrehozott alapítvány.Emlékhely kialakítása, gondozása.
Az iskola épületének, létesítményeinek, tárgyi eszközeinek fejlesztése, bővítése az országos anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanórán kívül szervezett nyelvi tanfolyamok, nyelvi táborok a nyelvtanulás érdekében szervezett utak anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41