Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Verőce civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

Börzsönyi Lovasegylet

()

2621 Verőce, Paprét
képviselő: Bethlen Farkas elnök ... >>

GORKA KERÁMIAKIÁLLÍTÁS Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

2621 Verőce, Szamos u.22.
képviselő: Erős László elnök önállóan, Marschall Márk Mihály alelnök önállóan
Együttműködve a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával a Gorka Kerámiakiállítással népszerűsíti a kiállítás történeti (muzeális) tárgyi és szellemi emlékeit. ... >>

Időskorúak Gondozásáért Honvédalapítvány

(egészségügyi)

2621 Verőce, Aranyoskút
képviselő: dr. Némethné Dávid Veronika elnök
A Magyar Honvédség Verőcei Betegotthonának a támogatása. A Magyar Honvédség állományába tartozó hivatásos és polgári alkalmazottak krónikus betegellátásának ellátása. A krónikus betegellátás javítása. ... >>

IN21 - Innovációk a XXI. Századi Emberért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2621 Verőce, Hunyadi utca 38. b.
képviselő: Széles Zoltán
szellemi műhely létrehozása és működtetése az informatika, a pénzügyi szolgáltatások, a fogyasztóvédelem, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés területeivel kapcsolatos kutatások támogatása érdekében. ... >>

Julianus Barát Alapítvány

(szociális)

2621 Verőce, Árpád út 22/a
képviselő: Bethlen Berta /elnök/
Szociális. , ... >>

Magyar Postagalambsport A-20 Egyesülete

(sport)

2621 Verőcemaros, Dévai u.2.sz.
képviselő: Matus András ... >>

Manna Alapítvány

(kulturális)

2621 Verőce, Lihegő utca 3.
képviselő: Árvay Orsolya
Kulturális javak létrejöttének támogatása és mind szélesebb körben való ingyenes terjesztése, továbbá környezetünk értékeinek megőrzése. ... >>

Nyitott Kapu Baptista Gyülekezet Közhasznú Egyesület

(szociális)

2621 Verőce, Duna sor 11.
képviselő: Szenczy Sándor elnök ... >>

Nyitott Kapu Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2621 Verőce, Árpád út 20.sz.
képviselő: Kleiner Ferencné gazdasági vezető, Ott József (együtt), Takács István (együtt)
fiatalok megismertetése a hagyományos kézműves tevékenységekkel, képességeik fejlesztése, tagok továbbképzése stb. Fiatalok megismertetése a hagyományos kézműves tevékenységekkel, képességeik fejlesztése, tagok továbbképzése stb. ... >>

Szép Falunk Verőce Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2621 Verőce, Gorka köz 5.
képviselő: Fehértói-Nagy Kázmér ( alelnök ), Kézsmárki István ( elnök )
Verőce természeti, épített és kultúrális értékeinek megismertetése, megóvása, gyarapítása, környezetvédő szemlélet és magatartás kialakítása, terjesztése, civil összefogás elősegítése a környezetért és községért. ... >>

VÉDELEM 2007 Verőce Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2621 Verőce, Csalló köz 6.
képviselő: Deli László önállóan, Horváth Zsolt elnök önállóan, Módos Gabriella önállóan, Nyári József önállóan
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon társadalmi tevékenység keretében való fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése. Bűn-és balesetmegelőzés, a bűnalkalmak korlátozása, és a közbiztonság javítása, a lakosság, a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervek közötti együttműködés fenntartása, és a bizalmi elven alapuló együttműködés erősítése. A környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. Vagyonvédelmi feladatok ellátása a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében, nyugalmának biztosítását szem előtt tartva. A rendőri - rendvédelmi, polgári védelmi szervekkel valamint az egyéb szervekkel való összehangolt munka előmozdítása, valamint a települési önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése. ... >>

Verőcéért Alapítvány

(kulturális)

2621 Verőce, Árpád út 20.sz.
képviselő: Greff Katalin
Az alapító okirat V. pontjában felso- roltak szerint. ... >>

Verőcei Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

2621 Verőce, Rákóczi út 77.
képviselő: Kálmán Károly ... >>

Verőcei Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2621 Verőce, Árpád út 20. (Művelődési Ház)
képviselő: Gyergyai Krisztina (elnök)
Verőce település és ifjúsági közösségeinek támogatása: Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Verőcei Justitia Alapítvány

(kulturális)

2621 Verőce, Árpád u.40.sz.
képviselő: Bognár Sándor
Közbiztonság, személy vagyonvédelem. Környezet védelme, kulturális örökség, építészeti alkotások műemlékek megóvá- sa. ... >>

Verőcei Kajak-Kenu Egyesület

(sport)

2621 Verőce, Árpád u. 22/a.
képviselő: Bethlen Farkas elnök ... >>

Verőcei Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2621 Verőce, Árpád u. 20.
képviselő: Fuchs Krisztina
A verőcei óvoda anyagi feltételeinek javítása, közös kirándulások támogatása. Az óvoda egészségügyi ellátásának fejlesztése. ... >>

Verőcei Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület

()

2621 Verőce, Gorka u. 2.
képviselő: Babuk Tibor
Község Közbiztonságának további romlásának megakadályozása, személy-és vagyonvédelem fokozása. ... >>

Verőcei Polgári Kör

(egyéb)

2621 Verőce, Kodály Z. u. 8.
képviselő: Dr. Szente Kálmán elnök
együttműködés a helyi, térségi és országos nemzeti érzelmű szervezetekkel ... >>

Verőcei Sport Egyesület

(sport)

2621 Verőce, Árpád u.7.sz.
képviselő: Takács Tibor elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igény felkeltése, az egyesület tagajainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Verőcei Vállalkozók Ipartestülete

(érdekképviselet)

2621 Verőce, árpád u.40.sz.
képviselő: Folt Béla ... >>

Verőcemarosi Horgász Egyesület

()

képviselő: Marx István elnök ... >>

Verőczei Népkör Művelődési és Közéleti Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2621 Verőce, Dévai u. 7.
képviselő: Dr. Ese Ferenc elnök
Verőce természeti, feluképi, művelődési és társadalmi értékeinek védelme, fejlesztése a polgárok összefogásával ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41