Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház civil szervezetek


Találatok száma: 105
1. oldal

Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Árnyas u. 1.
képviselő: Kvakáné Balyi Barbara
Óvoda létesítése és fenntartása. Gyermekfelügyelet. ... >>

Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Köves u. 14.sz.
képviselő: Dániel Kornél titkár, Szále László
Kulturális és sporttevékenység Veresegyház Város és Pest Megye közművelődésében, sportéletében. ... >>

Arabeszk Sportklub

(sport)

2112 Veresegyház, Csibaj u 38. utca
képviselő: Tyimofejeva Olga
Rendszeres sportolás és versenyzés biztosítása. A sport népszerűsítése. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Veresegyházi Segélyező Alapítvány

()

2112 Veresegyház, Garai u.20.sz.
képviselő: Dr.Baranyai Tamás
Rendszeres, ill. alkalmi segélyezése a szükséghelyzetben lévő helyi lakosoknak. ... >>

BLACK ANGELS Veresegyházi Kick-box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2112 Veresegyház, Budapesti út 3/c.
képviselő: Papp Attila Sándor (elnök)
Küzdősport oktatás, felkészítés, versenyeztetés. ... >>

Budapesti Lovas Póló Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Öreghegy sor 10/d.sz.
képviselő: Dr. Hajdú Balázs titkár, Emil de Balthazár elnök ... >>

Civil Kör Veresegyházért Egyesület

()

2112 Veresegyház, Fő u. 106.sz.
képviselő: Mohai Imre ... >>

Damaszkuszi Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
képviselő: Somody Helga ( elnök )
A veresegyházi Kálvin tér Református Általános Iskola támogatása az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, az iskola keretein belül szervezett kultúrális és szabadidős programok megvalósításának segítése. ... >>

De profundis Alapítvány

()

2112 Veresegyház, Salamon király u. 36.sz.
képviselő: Máriás Zoltán
A határontúli magyarok sorsáért érzett felelősségéből adódó feladatok folyama- tos ellátása érdekében a délszláv tér- ségben élő magyar közösségek és a szór- ványmagyarság támogatása, sajátos gond- jai megoldásának elősegítése. ... >>

DOTTY Kalandos Sportokat Kedvelők Egyesülete

(sport)

2112 Veresegyház, Anonymus u.15.sz.
képviselő: Faa Tamás ( elnök ) ... >>

Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány

(oktatási)

2112 Veresegyház, Bárdos L. u. 15/.
képviselő: Szelei Szabolcs önállóan
Elősegíteni a környezetvédelem, fenntartható fejlődés fontosságának megismertetését oktatási, ismeretterjesztési tevékenységen keresztül. Elősegíteni az egészséges életmóddal, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos információáramlást. ... >>

Egészséges Veresegyház Alapítvány

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 28.
képviselő: dr. Marik György Ádám kur. elnök (önállóan)
Egészségvédelem a szűkebb lakókörnyezetben.
Betegségmegelőzés szervezése és támogatása Veresegyházon.
Segítségnyújtás a veresegyházi lakosok gyógyításához és rehabilitációjához.
A lakosság részére szociális segítségnyújtás, a családok és az időskorúak segítése. ... >>

Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,szociális)

2112 Veresegyház, Arany János u. 10.
képviselő: Leviczky Tamás elnök
Veresegyházon és a környező településeken a kulturális és természeti környezet megóvása a helyi közösség bevonásával, gyermekek részére kulturális és egyéb rendezvények szervezése a közösségi összetartozás erősítése céljából, a társadalmi különbségek csökkentése és az esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Élni Veresegyházon Egyesület

(környezetvédelmi)

2112 Veresegyház, Nádor u. 15/a
képviselő: Zsolt Péter
Az egyesület célja a helyi és térségi lakosok gazdasági, településfejlesztési és környezetvédelmi érdekeinek feltérképezése, megismertetése és képviselete a mindenkori helyi, térségi és országos közigazgatási, önkormányzati szervek, illetve hatóságok felé annak érdekében, hogy biztosított legyen ezen érdekek mindenkori megejelenítése és egyensúlya az aktuális politikai, gazdasági szempontok által termalizált érdekekkel szemben. ... >>

European Civic Education Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Öreghegy sor 27/b.
képviselő: dr. Varga Péter
A demokrácia pedagógiájának elterjesztése, az összeurópai nyilvánosság megteremtése. Humanista felvilágosítás, a polgárok élethossziglani önképzésének és az interkulturális tanulásnak, valamint olyan demokratikus szellemű önszerveződésnek a támogatása, amelyek a szociális és az emocionális tudatot fejleszteni kívánják. Fellépés mindennemű rasszizmus, diszkrimináció és kirekesztés ellen, továbbá az összeurópai szellemiség és szolidaritás támogatása. ... >>

Ezerkincs Életmód Centrum Test Lélek Szellem Alternatív Egészségközpont Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi u. 13.
képviselő: Gecsey Enikő ( elnök )
Az emberek általános közérzetének fejlesztése, az egészség megőrzése, az egészséges életmód terjesztése, az ehhez kapcsolódó szükséges ismeretek terjesztése, tanfolyamok előadások szervezése, szakmai anyagok elkészítése, az egyesület tisztségviselői, alkalmazottai, segítői képzésének szakmai főrumokon részvételének támogatása. ... >>

Fabriczius Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.sz.
képviselő: Németh Györgyi ( elnök )
A Fabriczius József általános Iskolai oktatás, nevelés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Faluszépítők Egyesülete

()

2112 Veresegyház, Köves u.14.sz.
képviselő: Fendler Oszkár titkár, Pajor Károly elnök ... >>

Felzárkózást Esélyegyenlőséget Segítő Egyesület

(oktatási,egyéb)

2112 Veresegyház, Somlyó u. 34.
képviselő: Horváth Attila elnök, Horváth-Kertai Dóra elnökhelyettes
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

FITBALANCE Fitness Szabadidő Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Bara Csaba ( elnök )
Verseny- és szabadidősport, egészséges életmódra nevelés, fogyatékkal élő sportolók sportolási feltételeinek biztosítása. ... >>

Fodor Gabriella Szép Magyar Szó Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Fő út 103.
képviselő: Czeller Karolin elnök
A magyarországi és a határon túl élő magyarság - kiemelten a magyar fiatalok - nemzeti tudatának ébrentartása, erősítése, anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolása, a magyar irodalom és történelem megismertetése. ... >>

Forrás Közhasznú Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Majális u 15.
képviselő: Szalai Béla (elnök)
Szabadidős és sportprogramok szervezése, egészséges életmód és sportolás vonzóvá tétele. ... >>

GUNNER Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2112 Veresegyház, Revetek u. 6.
képviselő: Bihácsi János önállóan, Bíró Csaba önállóan
Az egyesület olyan közhasznú társadalmi szervezet, amelynek alapvető célja az airsoft, az airsofthoz kapcsolódó tevékenység és egyéb természetben űzhető sportágak társadalmi elismertségének fokozása, valamint versenyek rendezése, művelődési és kulturális programok szervezése, a célként kitűzött tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanok fenntartása, gondozása, illetőleg az ismeretterjesztés, a kiadványok gondozása, az airsoft sport jogi szabályozhatóságának, szabályozásának elősegítése. ... >>

Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Kútfő u. 33.
képviselő: Megyeri Zsuzsanna elnök
Gyermek centrikus, magas szakmaiságot képviselő légkörben és feltételek között biztosítja Veresegyház és vonzáskörzetében élő gyermekek optimális fejlődését, biztosítva számukra a képességek korrekcióját, a tehetséggondozást, a kudarcmentes szocializációt. Alapfeladatként, mint intézményfenntartó, oktatási, nevelési feladatokat lát el a közoktatási törvényben meghatározottak szerint: óvodai nevelést, illetve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést. A nevelési tevékenységeken belül kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az fejlesztéssel, az ifjúsági- és gyermeksporttal egyaránt. Az oktatási tevékenységen belül kiemelten foglalkozik az anyanyelvi kultúra ápolásával, valamint a részképességek (figyelemmel, emlékezet, észlelés, gondolkodás) hozzáértő fejlesztésével. Kulturális tevékenységeket folytat és szervez (előadásokat tart és látogat).A gyermekek és a természet kapcsolatának erősítésével, a természet törvényszerűségeinek megismertetésével, a szelektív hulladék gyűjtés lehetőségeinek megteremtésével, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával megalapozza a környezettudatos szemléletmód alapjait a gyermeki személyiségfejlődésben. ... >>

HEMIX Rally-Bike Autósport és Túrakerékpár Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Kisgyöngyös u.19.sz.
képviselő: Hetesi Gábor elnök ... >>

Héraklész Takarítók és Szolgáltatók Önsegélyező Egyesülete

()

2112 Veresegyház, Rákady u.132/A.sz.
képviselő: Fülöp László ... >>

Hét Lépcső Test-, Lélek-és Szellem Harmóniájáért Egyesület

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 18-20.I.2.
képviselő: Dr. Tiber Péter, Hajdú Ráfis Gábor, Kozma Kálmánné ... >>

HOLT PONT Szabadidő és Versenysport Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály utca 20.
képviselő: Fábián Attila, Rédl István, Selmeczi Géza
A mozgássérültek sportolásának elősegítése, szervezése, támogatása. A tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés és kapcsolatteremtés nemzetközi sportegyesületekkel, szervezetekkel, a közművelődést és sportot irányító állami szervekkel. Országos rendezvényeken (bajnokságok, Fesztiválok) való részvétel versenyek, rendezvények segítése. ... >>

Honi Sertéstartók Érdekegyesülete

(érdekképviselet)

2112 Veresegyház, Találkozók útja 9.sz.
képviselő: Dr.Wekerle László elnök ... >>

JCI Európai Konferencia 2009 Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2112 Veresegyház, Egressy Béni u. 5/d.
képviselő: Kustán Szabolcs elnök önállóan, Vojtek Endre elnökhelyettes önállóan
A Junior Chamber International (JCI) céljainak - lehetőséget biztosítani fiatal üzletemberk és értelmiségiek számára vezetői képességük és kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez, a modern polgári értékrend kiteljesítéséhez - megvalósítása a JCI európoai konferenciájának 2009-ben történő megszervezése útján. ... >>

Jövőkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Ladjánszki Csilla
Az alapítvány általános célja az isko- láskorú 6-tól 14 évesig terjedő korú gyermekek optimális oktatását, nevelé- sét és személyiségfejlesztését szolgá- ló tevékenységek és eszközeinek támoga- tása Montessori szemlélettel működő ál- talános iskolán belül és kivül a tele- pülési önkormányzat oktatási közfelada- tainak átvállalásával. ... >>

Kendermagtalanító Drogellenes Egyesület

(szociális,egyéb)

2112 Veresegyház, Budapesti út 30.
képviselő: Gáspár Károly elnök
kábítószer ellenes propaganda ... >>

Keresztény Közösségért Alapítvány

(egyéb)

2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 18-20. I/2
képviselő: Balogh Ádám (együtt), Bozókiné Tengely Anna (együtt), Dr. Tiber Péter elnök (önálló)
A kereszténység tudatos megismerésének elősegítése. ... >>

Két talentum Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Kamilla u. 9.
képviselő: Dohanics István ( elnök )
Az Észak Pest megyei agglomerátumban élő görögkatolikusok hátrányos helyzetének megszüntetése, támogatása, kulturális örökségük ápolása. Nevelés, oktatás, karitativ tevékenység. ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.sz.
képviselő: Harcos Györgyné
Az óvodáskorú, 3-tól 6-7 éves korig ok- tatás, nevelést, személyiségfejlesztést szolgáló eszközök támogatása, úszóok- tatás, kirándulások, gyermekprogramok- ban való részvétel megszervezése, ké- pességfejlesztéshez szakemberek bizto- sítása. ... >>

Ki Művészetek Egyesülete

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Páskom u. 21.
képviselő: Gyurik László önállóan, Pintérné Gazdag Anett önállóan, Szirbik Ferenc önállóan, Teszenyi Attila önállóan
Az egyesület közhasznú működési célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában megfogalmazott alkotmányos alapjog biztosítása, mely szerint a
Magyar Köztársaság állampolgárai megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem ( a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. ... >>

Kicsi Csillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály u. 35. (hrsz.8984/6)
képviselő: Szirtesi Ferenc elnök
Veresegyházán az óvodáskorú gyermekek nevelését szolgáló intézmények számának növelése.
Családi napközi létrehozásának és fenntartásának támogatása. ... >>

Kornéliusz Alapítvány

(szociális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.sz.
képviselő: Kozma Ferenc elnök
Bel- és külmisszió diakónia. Gyermek- és ifjúságnevelés, nehéz anyagi helyzetben lévő családok támogatása. ... >>

Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2112 Veresegyház, Fő u. 77-79.
képviselő: Kapuvári Béla elnök
Szakmai érdekképviselet, kistérségek sajátos helyzetéből adódó esélyegyenlőtlenségek csökkentése, szakmai programok, továbbképzések. ... >>

Közösségépítés, Információk Családoknak Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 30.
képviselő: Gecsey Enikő titkár (együttesen az elnökkel), Zsitnyák Andrea elnök
A helyi társadalmi kohézió erősítése. Közösségi kapcsolatok erősítése az ifjúság körében. Szociális és egészségügyi információk továbbadása. ... >>

Központi Tetováló Egyesület

()

2112 Veresegyház, Csokonai u. 27.sz.
képviselő: Farkas Károly alelnök, Horányi Krisztina alelnök 2.sz.egy., Király István elnök önállóan, Sámson György alelnök ... >>

Kultúr kalandor egyesület az észak-magyarországi kulturális és ipari életért

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Erkel F. u. 7/B.
képviselő: Matejka Ágnes ( elnök ), Szóka Henrietta ( főtitkár )
Segítse az észak-magyarországi kistelepülések kultúrális életének és ipari tevékenységének felvirágoztatását, közel hozza egymáshoz az ipart és a kultúrát. Az egyesület lehetőséget kíván adni a határon belül és kívül tevékenykedő művészeknek a bemutatkozásra, tehetségük megmutatására, ugyanakkor az iparban tevékenykedőkkel meg kívánja ismertetni a művészeti ágakat, lehetőséget kíván adni részükr egy-egy művész támogatására. ... >>

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.sz.
képviselő: Csernus Zoltán
Új Baptista templom építése, fenntartása. Oktatás, nevelés, karitativ tevékenység a Baptista elvekkel összhangban. ... >>

LURKÓ Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Sebestyén Csaba
A Montessori szemléletű oktatás támogatása. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás támogatása. E célból eszközök beszerzése, programok szervezése. Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Magyar Rehabilitációs Központ Egyesület

(szociális)

2212 Veresegyház, Egressy B. utca 5/d.
képviselő: elnök Fehér Zsolt, elnökhelyettes Vojtek Endre
Fejleszteni az állampolgári felelősségtudatot és annak elfogadását. Képességfejlesztés a foglalkoztatók dolgozói számára belső ? a tagok számára ingyenesen biztosított ? továbbképző programokon történő személyes részvétellel. Aktív részvétel az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló tervezésében és végrehajtásában. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók érdekképviseletének ellátása. Megváltozott munkaképességűek életkörülményeinek javítása egyéb közösségi tevékenységeken keresztül. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsági létszámának növelése a foglalkoztatók fejlesztésével. ... >>

Második Család Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2112 Veresegyház, Nap u. 10.
képviselő: Richter István / együttesen, Vincze Ildikó / együttesen
Idősek otthonának létrehozása, fenntartása, működtetése. ... >>

Meritum Társadalomtudományi-Filozófiai Kutatócsoport és Egyesület

(egyéb)

2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 4/c
képviselő: Tóth Róbert
Egészségmegőrzés, egyéb az alapszabály 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Mi Jövőnk Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, 5785 hrsz.
képviselő: Soós Józsefné
A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek életének megkönnyítése, szabadidő és kultúrális téren is, a gyermekek nagykorúságának elérésekor az életkezdés megkönnyítése. ... >>

Misszió az Életért Regionális Egészségvédelmi Alapítvány

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Gyermekliget u.30.sz.
képviselő: Kovács Zsuzsanna elnök
Veresegyház és a vonzáskörzetébe tartozó 12 település lakosai egészségügyi állapotának javítása. ... >>

Montessori Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő u. 59.
képviselő: dr. Fazekas György alelnök, dr. Gallyas Igor elnök
a Montessori rendszerű oktatás és nevelés alkalmazásának elősegítése ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41