Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Velence civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

AGÁRDI TENISZ CLUB

(sport)

2481 Velence, Meggyfasor 1.
képviselő: Marjanek József elnök
A tenisz sport népszerűsítése, utánpótlás nevelése, lehetőség biztosítása az országos versenyekbe való bekapcsolódásba. Tömeg- és diáksport támogatása. Városlakók, üdülők részére teniszezési lehetőség biztosítása. ... >>

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

(szociális)

2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3.
képviselő: Szenczy Sándor kuratóriumi elnök
Jézus Krisztus szeretetparancsa jegyében a hazánkban és a környező országokban élő rászoruló emberek az egyéni és a gyülekezeti szeretetszolgálat lehetőségeit meghaladó anyagi /és egyéb/ szükségleteinek alkalmi és rendszeres kielégítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Boldogságban Felcseperedni Alapítvány

(szociális)

2481 Velence, Enyedi utca 11
képviselő: Hodos Enikő kuratóriumi elnök
Gyermekgondozást-nevelést segítő szolgáltatás biztosítása, a családok a kisgyermekes szülők támogatása, a gyermekek személyiség-fejlődésének előmozdítása; gyermekek érdekeinek védelme. ... >>

Civil Egységért Mozgalom

(érdekképviselet,egyéb)

2481 Velence, I. utca 65.
képviselő: Kulcsár Miklós, Péteri Cecilia
Civil érdekvédelmi tevékenység kifejtése a közvetlen képviseleti demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Cornexi Női Kézilabda Szurkolói Egyesület

(sport)

2481 Velence, Halász utca 30.
képviselő: Nagy György
A Cornexi kézilabdaklub szurkolóinak összefogása, a kisebb szurkolói csoportosulások egyesítése, a szurkolási feltételek javítása, a szurkolók színvonalas tájékoztatása, a szurkolók részére tömegsport jellegű rendezvény szervezése, közönségtalálkozók szervezése. ... >>

Dallam-csend Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2481 Velence, Klein köz 12.
képviselő: Fabinyi András
A Magyarországon élő zenészek, képzőművészek, alkotók tevékenységének segítése, fellépési lehetőségeik támogatása, műveik kiadása, terjesztése és ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. ... >>

Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület

(sport,kulturális)

2481 Velence, Árok utca 2.
képviselő: Törökné Fellner Márta elnök
Velene városban és vonzáskörzetében lévő kistérségekben élő gyermekek és felnőttek szabadidejének kulturált és szervezett eltöltése, ezen belül is az egészséges és sportos életszemléletre nevelés, valamint a magyar hagyományok megőrzésével az európai kultúrába történő beilleszkedés elősegítése. ... >>

EVEZŐS VÁLOGATOTTAK SEGÍTÉSE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Ország út 86.
képviselő: Karácsony Tibor kuratórium elnöke
A Velencei-tavi Vizi Sportiskola és Szabadidő Központ válogatott evezőseinek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Gárdony-Velence-tavi Horgász Egyesület

(sport)

2481 Velence, Fő u. 16.
képviselő: Wagner Péter elnök ... >>

Gurgyal-völgye Vadásztársaság

(sport)

2481 Velence, Arató út 19.
képviselő: Galambos György
A jogszabályok betartásával a helyi földhasználók érdekeivel összhangban tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Hajnalpír Baptista Egyesület

(egyéb)

2481 Velence, Szabolcsi u. 3.
képviselő: Kutai Károly elnök
Székhelyén lévő baptista gyülekezet hitéleti tevékenységének elősegítése. ... >>

Klotild Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2481 Velence, Halastófolyás u.44.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
A Klotildligeti Drámaiskola működésének támogatása. ... >>

"Kőbéka" Kultur Kör

(kulturális)

2481 Velence, Tulipán u. 7.
képviselő: Braun Péter ... >>

Kölyöksziget Alapítvány

(egyéb)

2481 Velence, Bárczi G. u. 4-6.
képviselő: Kupi László kuratórium elnöke
Értelmi fogyatékos gyermekek rehabilitációs tevékenységének támogatása. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"MESELIGET ÓVODÁSAIRÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2481 Velence, Zárt u. 2.
képviselő: Vargáné dr.Oszvald Éva kur.elnöke
A Meseliget Óvoda mindenkori óvodásai közösségi aktivitásának támogatása, és az érdekükben az értük tevők együttműködésének összehangolása. ... >>

"Nádas-tó Környezetvédő Csoport"

(környezetvédelmi)

2481 Velence, Ibolya utca 9.
képviselő: Kiss Gábor elnök ... >>

"Nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködést segítő InterColl" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2481 Velence, Ország út 19.
képviselő: Dancsó József kuratóriumi elnök
A székhely szerinti kollégium tárgyi feltételeinek javításához hozzájárulás nyújtása, a diákközösség számásra szervezett egyes programok finanszírozása, vendéglátás, és programszervezés segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. A székhely szerinti okitatási intézmény és a kollégium tanulóinak szociális támogatása. A székhely szerinti oktatási intézmény és a kollégium kiválóan és eredeményesen teljesítő diákjainak támogatása. ... >>

Pro Rekreatione Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

2481 Velence, Tópart u. 34.
képviselő: Bács Ferenc kuratórium tagja, Dávid Imre kuratórium tagja, Dénes Ferenc kuratórium tagja, Dr. Berényi János kuratórium elnöke, Dr. Hajós Béla kuratórium tagja, Dr. Karner Ottó kuratórium tagja, Dr. Kovács Mátyás kuratóriumi tag, Dr.Szerdahelyi Péter kur. tagja, Gyarmati Péter kuratórium tagja, Kaiser Kornélia kuratórium tagja, Madarász László kuratórium tagja, Marton László kuratóriumi tag, Molnár Attila kuratórium tagja, Schnúr János kuratórium tagja, Szabó Mátyás kuratórium tagja, Varga Ferenc kuratórium tagja
Környezet és egészség védelme. Mozgássérültek üdültetése, támogatása. ... >>

Regélő Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2481 Velence, Kossuth utca 13/a.
képviselő: Sarf György
A magyar nemzet hagyományos értékei, hagyományai iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése valamint más vidékekkel és egyesületekkel való kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal;
A magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal;
A helyi közösség minél jobb életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése;
A magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, testkultúra, irodalmi, művészeti és vallási műveltség emberi szolidaritás képviselete és terjesztése;
Az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme;
Nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére;
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények szervezése Magyarországon és külföldön, ezeken való aktív részvétel;
Családok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek, csoportok, idősek kulturált szabadidős tevékenységeinek szervezése, támogatása;
A Velencei-tavi Kistérség természeti és szociokulturális környezetének védelme;
Céljaival kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztési tevékenység folytatása, a célokkal kapcsolatos hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet;
Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok megismertetésében, ápolásában, terjesztésében valamint egyéb közművelődési programok szervezésében;
Az Egyesület céljai érdekében különböző szerveket, bizottságokat és egyéb formájú munkacsoportokat hozhat létre állandó és ad hoc jelleggel (Pl. kulturális, művészeti, ifjúsági, sport, hagyományőrző, egészségügyi, környezetvédő, vagy etikai, stb.), díjakat alapíthat, pályázatokat írhat ki, ösztöndíjat folyósíthat stb.;
A Regélő Hagyományőrző Egyesület céljainak teljesülése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. ... >>

Sport Határok Nélkül Egyesület

(sport,szociális)

2481 Velence, Kinizsi utca 6/A.
képviselő: Bánóczki Ferenc elnök
A rendszeres sportolás elősegítése. A szabadidősport támogatása. Az egyesület tagjainak az egészséges életre, a sportra való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Az emberi jogok érvényesülésének elősegítése. A hátrányos helyzetűek, a nehéz szociális helyzetűek és a fogyatékossággal élők számára a társadalomba való beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, illetve az ehhez kapcsolódó prevenciós munkák előmozdítása. Harc a jelenlévő nyílt vagy látens diszkrimináció és az előítéletek ellen kiemelten az alábbi területekhez kapcsolódóan: nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetések. Állandó emberi értékek közvetítése. Az egészséges életmódra nevelés. A ?zöld gondolkodás és életmód? elterjedésének elősegítése. Fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Elősegíteni, hogy a helyi közösség szemlélete a fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban az európai normáknak megfelelően javuljon. Hazai és nemzetközi hálózatépítés. Sportok, ezen belül is kiemelten a vízisportok népszerűsítése. ... >>

"Sz-Épülő Velencét" Környezet - Kultúra Egyesület

(egyéb)

2481 Velence, Ország út 17.
képviselő: Horváth Attila elnök
Esélyegyenlőség, kultúra és környezetvédelem, bűnmegelőzés, egészségmegőrzés. ... >>

Szent Benedictus Borlovagrend

(kulturális)

2481 Velence, Pincesor út 239. hrsz.
képviselő: Döme János kancellár, Dr. Takács László kincstárnok, Horpácsy László küldött, Kupi László alkancellár, Mati Károly nagymester
Az egyesület célja a tájegység szőlő, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történeti kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása. Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása közös rendezvényekkel. Hagyomány teremtési céllal a régi helytörténeti események felkutatása és felújítása. ... >>

Szent István Király Alapítvány-Velence

(egyéb)

2481 Velence, Fő u. 70.
képviselő: Gévai László a kur. elnöke
Velence déli településrészén új római katolikus templom építése. Velence északi településrészén a meglévő Szent István templomban orgona beszerzése. ... >>

"Szeretem Velencét" Velencei Környezet-Kultúra Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Evezős út 1. 1/3.
képviselő: Gulyás József elnök
Velencét szerető személyek részére szervezeti keretet biztosítani az egyesület szociális, kulturális, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi céljai elérésben. ... >>

Ugria, Rokonnépek Kulturális Kapcsolatait Fejlesztő és Támogató Közhasznú Alapítány

(természetvédelem,kulturális)

2481 Velence, Felszabadulás u. 19-21.
képviselő: Nagy András kuratórium elnöke
Az Ural-Altaji rokonnépek kulturális örökségét megóvó, kultúráját és kultúrkapcsolatait megőrző és fejlesztő tevékenység végzése, az ezzel foglalkozó természetes és jogi személyek támogatása. ... >>

"ÚTON, A KULTÚRÁLT VENDÉGLÁTÁSÉRT"

(egyéb)

2481 Velence, Tekergő Vendéglő M7-es Autóp.
képviselő: Turanicz Gergely kuratórium elnöke
A Magyar Köztársaság közútjai, benzinkútjai mellett lévő vendéglátó helyek tulajdonosainak, üzemeltetőinek egyéni és közösségi aktívitásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

VELENCE 2005 HORGÁSZ EGYESÜLET

(természetvédelem,egyéb)

2481 Velence, Fő út 15
képviselő: Enzsöl Gábor elnökhelyettes, Faragó Róbert elnök, Gábor András titkár
Tagjai szabadidejének hasznos eltöltése érdekében belföldi versenyekben való részvétel szervezése, koordinálása; tagjai egyéni és csapatversenyekben való részvételének támogatása hazai és nemzetközi versenyekben egyaránt; környezetvédelem, a természet és halállomány védelmének elősegítése, nemzetközileg elfogadott horgászmódszerek elterjesztése. ... >>

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

2481 Velence, Tópart u. 26.
képviselő: Vass Gyula József elnök
Tűzvédelmi és katasztrófa elhárítási feladatok. ... >>

Velence-tavi Üdülők és Lakók Egyesülete

(egyéb)

2481 Velence, Jókai utca 5.
képviselő: Dr. Szabó János elnök, Stadler Klára elnökhelyettes
A Velence-tavi térség fejlesztése. ... >>

"VELENCÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY"

(egyéb)

2481 Velence, Tópart 26.
képviselő: Bognár Gyula kuratórium elnöke
Velence Nagyközség területén lévő közszolgáltatási feladatok elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Panoráma út 54.
képviselő: Galambos Györgyné elnök, Gránitz Gáspár, Sinkáné Mihály Zita elnökhelyettes
Velence város történetének, hagyományainak felkutatása és dokumentálása. ... >>

Velencei Majorett és Modern Tánc Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Jókai utca 10.
képviselő: Heiden Hajnalka elnök
Velence Város és Fejér Megye kialakult majorett hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése, az európai majorett és modern tánc kultúrájának és hagyományainak megismertetése, ápolása minél szélesebb körben. ... >>

Velencei Polgári Együttműködés Egyesület

(egyéb)

2481 Velence, Halász u. 30.
képviselő: Nagy György elnök ... >>

Velencei Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2481 Velence, Tópart utca 26.
képviselő: Ható János elnök
Velence Nagyközség területén a közrend, közbiztonság védelme. ... >>

Velencei Sportegyesület

(sport)

2481 Velence, Tópart út 52.
képviselő: Kiss Tibor
A versenyzés, a rendszeres sportolás biztosítása, tagok nevelése, közönség sportszerű szórakoztatása. ... >>

Velencei Sporthorgász Egyesület

(sport,egyéb)

2481 Velence, Enyedi utca 17/a.
képviselő: Bogdán Csaba
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a tagok részére a pihenés lehetőségének biztosítása, szabadidősport segítése, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, és ezen szabályok érvényre juttatása és tanítása. ... >>

Velencei-tó Környéki Borút Egyesület

(egyéb)

2481 Velence, Ország u. 19.
képviselő: Csobor Jenő elnök
A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztikai termékének, a borútnak a kialakításával és a borút programok értékesítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat erősítése.
... >>

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

(érdekképviselet)

2481 Velence, Balatoni út 65.
képviselő: Kupi László elnök
A Közép-dunántúli Régió fejlesztése. ... >>

Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület

(érdekképviselet)

2481 Velence, Halász u. 37.
képviselő: Szabó Gábor elnök
Versenyképes turizmus rendszerének kialakítása a szolgáltatási területén. ... >>

Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2481 Velence, Tópart utca 26.
képviselő: Benkő Istvánné elnök, Huber Viktor gazdasági vezető, Kissné Gyura Ibolya elnökhelyettes
Velence város épített és természeti környezetének megóvása, fejlesztése. ... >>

ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

2481 Velence, Kis u. 1.
képviselő: Fehér Györgyné kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zöldliget Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Bethlen G. út 14.
képviselő: Varga Attila elnök
Az iskolai sportélet támogatása, szabadidős és sportversenyek rendezése, a tanulók felkészítése, versenyeztetése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41