Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vaskút civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A Vaskúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6521 Vaskút, Kossuth L.u.140.
képviselő: Hodoványné Varga Györgyi
A vaskúti óvodás gyermekek mindennapi óvodai foglalkoztatásának segítése, támogatása, a gyermekeknek kedvező körülményekhez való juttatása az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Bácska Sportegyesület

(sport)

6521 Vaskút, Aradi utca 35.
képviselő: Alszegi Zoltán elnök ... >>

Bajai Autó és Vízisport Egyesület

(sport)

6521 Vaskút, Kossuth L. utca 62.
képviselő: Michna Ottó elnök ... >>

Felsőbácskai Kolping Egyesület

(kulturális,szociális)

6521 Vaskút, Kossuth L. utca 142.
képviselő: Juhász-Burány Beáta elnökhelyettes, Vidáné Illés Krisztina elnök
A Felsőbácskai Kolping Egyesület tagjai elkötelezettséget vállalnak azért, hogy a Felsőbácskai Kisrégió területén élő ?különös tekintettel Vaskút, Gara, Nagybaracska, Bátmonostor, Hercegszántó, Csátalja településekre ?idősek, fogyatékosok és minden rászoruló, aki segítséget kér, megkaphassa az őt megillető testi- lelki-anyagi és kulturális javakat. A Felsőbácskai Kolping Egyesület célja, hogy olyan szociális intézményeket, szolgálatokat és kisközösségeket támogasson, amely keresztény értékrenden alapuló, magas szakmai színvonalon és kitűnő tárgyi feltételekkel működő ellátórendszert kíván kialakítani és/vagy fenntartani, ahol a rászorulók egyenlő esélyekkel, az egyéni testi- lelki szükségleteik figyelembevételével vehetik igénybe a szervezet által nyújtott szociális segítséget. Az egyesület mindennapjaiban értékmérő a keresztényi szeretet, amely a békességre, biztonságra törekvő tettekben és az emberekhez való tisztességes, empatikus odafordulásunkban nyilvánul meg. Vállalt feladataink végrehajtásának középpontjában a szolgáltatásainkat igénybevevők állnak. Felelősséggel tartozunk tagjainknak, önkénteseinknek, együttműködő partnereinknek és mindazoknak, akik céljaink eléréséért hoznak áldozatot. Kompetens szervezetvezetéssel biztonságérzetet biztosítunk számukra. Feladataink végrehajtásában erőforrásaink ésszerű felhasználása és bővítése érdekében állandó erőfeszítéseket teszünk. A szervezetünk által nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítása, valamennyi tag állandó feladata, amellett, hogy mindenki önállóan is felelős saját egyesületi tevékenysége minőségéért. A Felsőbácskai Kisrégió területén élő azon rászorultak részére a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, különösen akiket a szociális jelzőrendszer tagjai az egyesület figyelmébe ajánlanak. ... >>

Gondoskodás Vagyonkezelő Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

6521 Vaskút, Kossuth utca 105.
képviselő: Kaszás Józsefné, Kerényi Mátyás, Simon Lajos elnök
Egészségügyi, szociális, gyermek valamint sport, üdülési és művelődési tevékenység finanszírozása, a volt szövetkezeti tagok és alkalmazottak vonatkozásában. Támogatni a magán kezdeményezésre alakult vállalkozásokat. ... >>

Kraul Antal Fúvószenekar Egyesület

(kulturális)

6521 Vaskút, Kossuth L.u.91.
képviselő: Tamás Jeromos elnök
A bácskai német fúvószene hagyományainak ápolása, felkutatása, az együtt zenélés a szakmai munka és az utánpótlás biztosítása, valamint a fesoroltak egyre magasabb szintjének biztosítása. Az egyesület által kitűzött szakmai célok elősegítése, a technikai felszerelések és a kottaanyag biztosítása. Kapcsolattartás más hagyományőrző csoportokkal, a tagság érdekeinek képviselete az alapszabály 2.-a szerint. ... >>

Magyar Galambtenyésztők 45.sz. Egyesülete

(érdekképviselet)

6521 Vaskút, Damjanich utca 70.
képviselő: Antal Elek elnök ... >>

Vaskút Községért Közalapítvány

(közbiztonság,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6521 Vaskút, Kossuth utca 90.
képviselő: Gyurai Istvánné kuratóriumi elnök
Az alapító tekintettel arra, hogy az élet minden területén nemcsak az önkormányzat, hanem a civil szervezetek munkája is jelentős anyagi kiadásokkal jár, ezen közalapítvány létrehozásával segíteni kívánja az itt felsorolt célokért tevékenykedők munkáját az alábbiak szerint: A közösség fejlődésének biztosítása a törvényben meghatározott non profit célokkal összhangban minden területen., A település szebbé, komfortosabbá tétele., Az itt élő emberek nemzeti hagyományainak ápolása., Munkahelyek teremtése., Kulturális, oktatási és egészségügyi körülmények, feltételek javítása., A község közterületeinek építése, fejlesztése, rendben tartása, fásítás., Környezetvédelem., Parlagfű elleni védekezés., Közrend védelmét ellátó szerveződések támogatása, különös tekintettel a polgárőrségre és tűzrend védelmi szervekre. ... >>

Vaskúti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6521 Vaskút, Petőfi S. u. 118.
képviselő: Kubovics Istvánné kuratóriumi elnök
Az iskola német nemzetiségi kultúra ápolására irányuló tevékenységének támogatása. Tanulmányi, kultuárlis és sportevékenység segítése. ... >>

Vaskúti Bunyevác-Horvátok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

6521 Vaskút, Bartók Béla utca 26.
képviselő: Pap Ildikó elnök ... >>

Vaskúti Diáksport Egyesület

(sport)

6521 Vaskút, Petőfi S. u. 118.
képviselő: Angeli Éva elnökhelyettes, Havasi Ádám elnök, Szirmai Endréné elnökhelyettes
Tagjainak rendszeres testedzése, sportolásra nevelése, sportolási lehetőségek biztosítása Vaskút községben az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Vaskúti Gazdakör

(egyéb)

6521 Vaskút, Damjanich u. 115.
képviselő: Tácsi István ... >>

Vaskúti Kossuth Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6521 Vaskút, Kossuth u.106.
képviselő: Zórity Mátyás elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületetekre a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a nemzetgazdaság érdekeivel összhangban, környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja a környezetvédelem szempontjainak fokozott érvényre juttatása és tervszerű pénz-és vadgazdálkodás révén elősegíteni a vadászat feltételeinek megteremtését az alapszabály I/1. pontja szerint. ... >>

Vaskúti Német Hagyományörző Táncegyesület

(kulturális)

6521 Vaskút, Kossuth u. 111.,
képviselő: Kiss Erika ... >>

Vaskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6521 Vaskút, Kossuth L. u.87.
képviselő: Gál István ... >>

Vaskúti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6521 Vaskút, Kossuth L.u.90.
képviselő: Kiss Zoltán, Simon Melinda, Somi Lajos, Tamás László ... >>

Vaskúti Rapley Ifjúsági Klub

(egyéb)

6521 Vaskút, Kossuth u.111.
képviselő: Sipőcz Zoltán elnök, Tóth István titkár ... >>

Vaskúti Római Katolikus Templom és Kápolnáért Alapítvány

(egyéb)

6521 Vaskút, Petőfi S. u. 24.
képviselő: Csanaky Magdolna
A Vaskúti Római Katolikus Templom helyi önkormányzati rendelettel védettséget élvező, a település képét meghatározó épület megóvása végett a megkezdett restaurálási munkálataiban anyagi eszközökkel segítsen, valamint a műemlék jellegű kápolna felújítási és fenntartási költségeihez hozzájáruljon, segítse a stáció képek és az orgona felújítását is. ... >>

Vaskúti Székelyek Egyesülete

(kulturális)

6521 Vaskút, Alkotmány utca 10.
képviselő: Stráhl Istvánné elnök
A Vaskúti Székelyek Egyesületének célja, hogy az egyesülési jogra vonatkozó törvény, Az Egyesület Alapszabálya, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat megtartásával és megtartatásával összhangban együttműködnek és példás egyesületi élettel szereznek érvényt az egyesületnek. Az Egyesület fő célja a bukovinai székely népcsoport hagyományainak ápolása, kulturális örökségének megismerése és megismertetése, kulturális értékeinek védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, kapcsolattartás. ... >>

Vaskúti SZENT IMRE IFJÚSÁGI Ének és Zene Egyesület

(egyéb)

6521 Vaskút, Templom tér 1.
képviselő: Jankó Tibor ... >>

Vaskúti Tempó Sport Klub

(sport,kulturális)

6521 Vaskút, Bem J. utca 9.
képviselő: Alszegi Zoltán elnök
A község kézilabda igényeinek felmérése, kielégítése, tömegsport és minőségi versenysport szervezése, feltételeinek biztosítása, jó sporthagyományok kialakítása és ápolása. ... >>

Vaskúti Teniszklub

(sport)

6521 Vaskút, Aradi u.37.
képviselő: Jankó Zoltán ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41