Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota civil szervezetek


Találatok száma: 140
1. oldal

... A Zene Mindenkié Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Kossuth u. 6.
képviselő: Dóczi István
Elősegíteni a zeneiskola hangszerállományának karbantartását, javításá, bővítésé a leselejtezett hangszerek pótlását. Kiegészítő forrás biztositani a növendékeknek megyei-, országos vesenyeken való részvételre, megyei versenyek lebonyolitására. Támogatni a tehetséggondozás terén eredeménnyel munkálkodó pedagógusokat. ... >>

2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3.
képviselő: Jánosi Judit
a gyermekek alapképességének fejlesztése, tehetségkutatás és fejlesztés, a gyermekek részére tehetségfejlesztő és játékeszközök vásárlásának támogatása, pályázatokon való részvétel pedagógusok részére szervezett továbbképzés támogatása, és minden olyan tevékenység segítése, amely az alapítvány általános célkitűzésével összefügg. ... >>

A cukorbetegekért Alapitvány Várpalota kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8100 Várpalota, Szent István út 14.
képviselő: Kóti Lászlóné titkár, Pihokker Andrásné képviselő
A cukorbetegek oktatása, támogatása, megelőző tevékenység segítése, közösségi élet támogatása. ... >>

A Hon Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Liliom utca 8.
képviselő: Bíró Gergő Csaba, dr. Szarka Orsolya, Vágó Bálint
Olyan művészi törekvések támogatása, amelyek a Kárpát medence népeinek sorsfordító eseményeit, történelmét és hagyományait dolgozzák fel. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Dankó u. 16/5.
képviselő: Harnné Kristó Erika kuratórium elnöke
a tanulók honismeretének elősegítése, az értelmi fogyatékos gyermekek szakképzésének segítése, az iskolát befejező rászoruló fiatalok egyszeri támogatása . ... >>

AKTIVÁL Egyesület

(oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Hársfa út 28.
képviselő: Soós Balázs elnök
Egészségmegőrzés, tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Atilla Harcosai Várpalotai Barantások

(sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Thury vár undefined
képviselő: Kiss György elnök
A Baranta Harcművészet technikájának megszerettetése, oktatása. ... >>

Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát TámogatóAlapítvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Thury-vár
képviselő: Dr.Bakonyi Árpád kuratórium elnöke, Próder István képviselő
a mai vállalatok, intézmények közös örökségének ápolása, a múlt tudományos igényű feldolgozása, a jövő technikai fejlesztésének elősegitése, a vegyész szakma múltjának megismertetése, a vállalati és iskolai szakoktatáshoz segitségnyújtás, a hazai vegyészet és a vegyipar műszaki emlékének felkutatása, gyűjtése, feldolgozása. ... >>

"Baglyasi Társulat"Egyesület

(érdekképviselet)

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 41.
képviselő: Dobronay László elnök, Jakab Sándor társelnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Bakony Szíve Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

8100 Várpalota, Lilom u. 10. II.em.8. 032.hrsz.
képviselő: Ádám Szilvia képviselő
Az alapítvány célja elsősorban a bakonyi falvakban élő gyermekek élethelyzetének segítése, életminőségének javítása, napközbeni ellátásának biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele, fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekek és szüleinek támogatása. ... >>

Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző-és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8100 Várpalota, Erdődy P.T. u. 20. II/6.
képviselő: Csepin Péter elnök
Hagyományőrzés ... >>

Bán Aladár Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.
képviselő: Szalóné Bakos Judit
A gyermekek eltérő szociális helyzetéből adodó művelődési hátrányok kiegyenlitése, a tehetségfejlesztés az önművelődési szokások kialakitása, iskolai oktatási célú rendezvények támogatása, versenyek nevezési dijának kiegyenlitése. Kirándulásokhoz való részvétel támogatása, továbbá minden olyan tevé kenység támogatása, amely az alapitvány általános célkitűzéseivel összefügg. ... >>

Bántai Kertbarát Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 9. 4/14.
képviselő: Kozma Mihály elnök
A bántai "zártkertekben" gazdálkodók összefogása, tájékoztatása, érdekeinek védelme, valamint közreműködés a várpalotai külterület természeti és történelmi emlékeinek ápolásában, megóvásában és környezetének védelmében. ... >>

Bányász Hagyományok Ápolásáért Egyesület Várpalota

(kulturális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 1.
képviselő: Huszár József elnök ... >>

Bányász Kórus Egyesület közhasznú szervezet

()

8100 Várpalota, Csokonai u. 5.
képviselő: Borbás Károly elnök ... >>

Barátság"Horgász Egyesület Várpalota

()

8100 Várpalota,
képviselő: Bak László elnök ... >>

Berhidai Y-6 Postagalambsport Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Viola u. 8.
képviselő: Drágán Sándor elnök ... >>

Beszálló Horgász Egyesület Várpalota

()

8100 Várpalota, Honvéd u.8. II/7.
képviselő: Szőnyi Péter ... >>

Black Diamond Mazsorett Csoport Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 5.
képviselő: Csiszár Lászlóné, Szabóné Patkó Andrea
Az amatőr mazsorett- és showtánckultúra mindennenű segítése, támogatása, megszerettetése és népszerűsítése Várpalota városban. /Kultúrális tevékenység, mint közhasznú tevékenység, 1997.évi CLVI.tv.26§.c./5.pont/ ... >>

Civilek Inotáért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. I/4.
képviselő: Laiszky Eszter elnök
Környezetvédelmi-, kultúrális tevékenység ... >>

Clement-force Hip-Hop Tánccsoport

(kulturális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. udvar 30.
képviselő: Kelemen Katalin elnök
Kulturális,- szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Crystal Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

8100 Várpalota, Arany János u. 8.
képviselő: Bóka Beáta elnök
Gyermekek részsére fitness sportág oktatása; képviseli a sportág és tagjainak érdekeit, részt vesz a sport szakmai színvonalának emelésében; elősegíti fiatalok rendszeres testmozgását. ... >>

Cserregő Néptáncegyüttesért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Kis köz 2.
képviselő: Forgács Zsuzsanna, Krizsán-Szabó Mária kuratórium elnöke, Patonai Zoltán
A néptáncegyüttes fejlődésének segitése. Szakmai minőségének és technikai feltételeinek anyagi támogatása.Oktatási és kultúrális tevékenységének bel- és külföldi kapcsolatainak támogatása, megsegitése. ... >>

Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége

(szociális)

8100 Várpalota, Szent István u. 14.
képviselő: Horváth Zsolt Miklósné elnök ... >>

Dúdoló Alapitvány Várpalota közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Pecánkáné Szőke Judit elnök, képv.
a Dúdoló Óvoda kötelékébe tartozó gyermekek egészséges életmódra nevelésével kapcsolatos feladatok támogatása. ... >>

Dunántúli Regionális Kolping Szervezet Alapítványa

(oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Sarkantyú u. 4.
képviselő: Fodor Balázs kuratórium elnöke, Méboldné Rikk Valéria képviselő
Dunántuli régióban jelentkező szociális,oktatási, családvédelmi, szakképzési problémák megoldása és az egyesületi élet fejlesztése. ... >>

Egészséges Palotáért Egyesület

(környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Pipacs út 10.
képviselő: Vancsek Ferenc elnök ... >>

Egészséges Szívért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8100 Várpalota, Tábormező út 28. 3/11.
képviselő: Zlati István
Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység. ... >>

Egy Mosolyért Közalapítvány

(szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képviselő: Csehné Huszics Márta képviselő
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.8.$.-ában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.67.,86.,87. $.-aiban, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.40.-51.§.-aiban foglalt közfeladatok ellátása érdekében a közhasznú szervzetekről szóló 1997.évi CLVI.tv. 26.§.c./pontjának 2., 11 alpontjában foglaltakra tekintettel a közalapitvány célja Várpalota város szociális intézményei működésének támogatása, fejlesztése, valamint a város szociálisan hátrányos helyzetű lakosainak segítése. ... >>

Együtt a lakóhelyünkért Egyesület Várpalota

(szociális)

8103 Várpalota, Radnóti u. 21/A.
képviselő: Dr Szabó Attila elnök ... >>

"EuroConsult" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8100 Várpalota, Krúdy út 34.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Elsősorban az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek euroatlanti integrációjának elősegítése korszerű, menedzsment-típusú tanácsadás révén,amely főként pályázatfigyelést, pályázatok készítését és projektek menedzselését jelenti az uniós és hazai támogtási források megszerzése, és hatékony felhasználása céljából: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - kultúrális tevékenység; - környezetvédelem ; -műemlékvédelem; - emberi és állampolgári jogok védelem. A Nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével. ... >>

Faller Alapitvány Várpalota

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
képviselő: Bőle Károlyné
A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai kultú- rális, sport, és szakmai munkájának elismerése és támogatása. ... >>

Fekete Ifjúsági Labdarugó Egyesület Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 23.
képviselő: Fekete István Árpád ... >>

Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő Egyesület

(természetvédelem)

8100 Várpalota, Mátyás király u. 2. III/12.
képviselő: Puspán Ildikó elnök
Állatvédelem, természetvédelem ... >>

Gábor Áron Nyugállományuak Klubja

(érdekképviselet)

8100 Várpalota, Mandulás Helyőrségi Klub
képviselő: Dobszai József
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Gyermekek Sportjáért Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 34.
képviselő: Sziliné Pápai Gyöngyi elnök
A gyermekek és családtagjaik, valamint a lakosság részére a rendszeres sportolás biztosítása, az egészséges életmód népszerűsítése- sporttevékenység. ... >>

Hungária Old English Sheepdog Klub Egyesület

(egyéb)

8100 Várpalota, Béke utca 32.
képviselő: Hanol István ... >>

Hunyadi Mátyás Vadásztársaság Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Pf. 12. undefined
képviselő: Tranker László elnök ... >>

Inota 30 Horgászegyesület Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Bartók Béla u. 13. undefined
képviselő: Budaházi Balázs titkár, Rácz Balázs gazd.vez., Tippán Norbert elnök ... >>

Inota Falu Polgárőrség Várpalota Inota

(közbiztonság,egyéb)

8100 Várpalota-Inota, Radnóti M. u. 42.
képviselő: Holczmann Attila eln., Illés Zoltán titkár, Szalai Tibor eln.h. ... >>

Inota Lakótelep Polgárőrség

(közbiztonság,környezetvédelmi)

8104 Inota, Készenléti ltp.
képviselő: Bartos Gábor titkár, Kozó János alelnök, Tóth Sándor elnök ... >>

Inotai Aluminiumkohó Demokratikus Ifjúsági Szervezete Várpalota

(egyéb)

8100 Várpalota, Inotai Aluminiumkohó
képviselő: Bereczki Csabáné ... >>

Inotai Helytörténeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8103 Várpalota-Inota, Radnóti Miklós u. 42.
képviselő: Gerebicsné Barna Gabriella elnök
Várpalota és Inota épített emlékeinek feltérképezése, védelme; természeti kincseinek felkutatása; helytörténeti előadások szervezése; hagyományőrzés - környzetvédelem; ... >>

Inotai Iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8104 Várpalota, Készenléti lakótelep 24.
képviselő: Burjánné Hatvani Olga titkár, Likó Péter kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Kiemelt fontosságúnak tekinti az alapitvány: - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók továbbtanulásának lehetőségeinek, készségek kifejtésének támogatását, jutalmazását. - a szociálisan hátrányos helyzetű diákok segítését. - tanszervásárlás terheinek átvállalásával. - táboroztatással. ... >>

Inotai Kertbarátkör

(kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Radnóti Miklós u. 42.
képviselő: Fazekas István elnök, Szieber János alelnök
Szabadidős és hobbitevékenység, kultúrális tevékenység ... >>

JÁÉV SE Bakonyi Pandúrok Egyesülete

(sport)

8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 87. II/6.
képviselő: Csóka Tibor elnök
az egyesületi tagok sportolása, edzés- és tevékenység szervezése; sportversenyek szervezése. ... >>

Juh Terméktanács

(egyéb)

8100 Várpalota, Veszprémi utca 7
képviselő: Bátor Árpád ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41