Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vámosgyörk civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Vámosgyörki Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3291 Vámosgyörk, Kossuth út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Tóth Szilvia
A Vámosgyörki Általános Iskola magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegítése, az általános iskola diákjainak nevelési, oktatási, kulturális, sport és művelődési lehetőségeinek javítása. ... >>

A Vámosgyörki Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 10.
képviselő: Ferenczné Laska Erika (kur. elnök)
A vámosgyörki óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi feljődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai tartalmi munka fejlesztése, a kulturális sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Holdudvar Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3291 Vámosgyörk, István király u. 1.
képviselő: Haraszti Mónika (kuratóriumi elnök)
Az Otthonban elhelyezett idős emberek életének minőségi javítása, egészségügyi és szociális ellátása, hasznos, célszerű és kulturális foglalkoztatásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Vámosgyörk

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.
képviselő: elnök Szilágyi Imre
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és balesetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység.
Pk.60.064/2009/7. sz. alatt célkiegészítés: d)Tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási és műszaki mentési feladatok ellátását. e) Tagjaiból megszervezi és biztosítja a megelőző tűzvédelmi, valamint ár- és belvízvédelmi feladatok ellátását. f) A helyi lehetőségek széleskörű felhasználásával gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról. ... >>

V-07. Vámosgyörki Postagalambsport Egyesület

(sport)

3291 Vámosgyörk, Vöröshadsereg u. 44.
képviselő: Blaskó István (elnök) ... >>

Vámos Települések Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.
képviselő: elnök Hám László György, főtitkár Bók Mihály
A Vámos nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolatok kialakítása (így baráti, idegenforgalmi, kulturális, sport stb.).
- Az egyes települések hagyományainak, kultúrájának egymással történő megismertetése, a tapasztalatok átadása.
- A települési önkormányzatok közötti segítségnyújtás (anyagi, vagy egyéb természetbeni támogatással (pl. jelentős a település nagy részét érintő elemi csapás). ... >>

Vámosgyörk Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3291 Vámosgyörk, Rákóczi F. út 13.
képviselő: Toma István (elnök) ... >>

Vámosgyörkért Kulturális Egyesület

(kulturális)

3291 Vámosgyörk, Rákóczi u. 23.
képviselő: elnök Bach Antal
Vámosgyörk kulturális- és művészeti életének, tevékenységének fellendítése.
Ennek érdekében helyi kulturális rendezvények kezdeményezése, szervezése és lebonyolítása. Más, helyi civil szervezetek kulturális tevékenységének támogatása.
A település kulturális örökségének megőrzése. A település helytörténeti értékeinek ápolása, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása. ... >>

Vámosgyörki Lövész Egylet

(sport)

3291 Vámosgyörk, Rákóczi utca 23.
képviselő: alelnök Szabó Gyula, elnök Bódi Zsolt, titkár-pénztáros Bódi Csaba
A lövészetet, mint sportot kedvelő lakosság összefogása részükre sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása,
- ezzel kapcsolatos szabadidős és sportrendezvények szervezése, a lövészetet kedvelők számára, lőtér létrehozása és működtetése,
- egyének és családok bevonása a sport ezen ágába, a szabdidő kellemes és hasznos eltöltése az egészséges életmódra törekvés jegyében. ... >>

Vámosgyörki Sportegyesület

(sport)

3291 Vámosgyörk, Sport tér 1.
képviselő: elnök Gedei Zoltán, elnökhelyettes Major Béla ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41