Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újudvar civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Dunántúli Diplomás Romák Mindenkiért Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

8778 Újudvar, Ifjúság út 19.
képviselő: Mihálylovics Béla
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához. Az egyesületek feladatainak összehangolása, a civil szervezetek tevékenységének elősegítése, érdekeik képviselete. A kisebbségi értékek ápolása, és átörökítése, a hátrányos helyzetű lakosság fejlődésének, felemelkedésének sokoldalú szolgálata. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat. Elősegíti a nemzeti összetartozás-tudat mélyítését, a polgári fejlődést, a nemzeti, az európai és az egyetemes emberi értékek gyarapítását. Érvényesíti az alapvető emberi és polgári jogokat, a szuverenitást és a szolidaritást az egyén és a közösség életében egyaránt. Óvja és fejleszti a kisebbségi kultúrát. Szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, polgári fejlődés vonalán. Elősegíti a szociális, a foglalkoztatási, az egészségügyi és kulturális szolgáltatások bővítését. Közreműködik a lakóhelyi és a természeti környezet emberibbé tételében, a társadalmi devianciák mérséklésében, a kistelepülések infrastrukturális ellátásában. Hozzájárul az Európai Uniós pályázati lehetőségek civil szervezetek általi megismertetéséhez, a civil szervezetek beilleszkedéséhez az Európai Unióba.
Céljai eléréséhez együttműködik minden civil szervezettel, az állami szervezetekkel, önkormányzatokkal. ... >>

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

(egyéb)

8778 Újudvar, Petőfi S. út 2.
képviselő: Ódor László
A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítés a helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Kútvölgye Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8778 Újudvar, Petőfi S. út 2.
képviselő: Amfer József
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása az önkormányzat kezelésében levő tavak horgászvízként történő működtetésével. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi horgászvizet létrehozó tagjainak hasznos szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. ... >>

Moby-Dick Hobbybúvár Sport Egyesület

(sport)

8778 Újudvar, Alsómező u. 472/36.
képviselő: Halász Károly ... >>

Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8778 Újudvar, Kerülő 0113/4.
képviselő: Kiefer Károly
A helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű, és tervszerű vadgazdálkodássla, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"Nova Curia" Civil Egyesület - Újudvar

(egyéb)

8778 Újudvar, Petőfi S. út 2.
képviselő: Bagarus Ágnes
Újudvar község civil életének működtetése. ... >>

Újudvar Község Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,kulturális)

8778 Újudvar, Petőfi út 2.
képviselő: Ifj. Blaskovics József
Újudvar község kulturális és sport közösségi életének fejlesztése, a kulturális örökségének megőrzése. ... >>

Újudvar Sportegyesület

(sport,oktatási)

8778 Újudvar, Petőfi S. út 2.
képviselő: Dencs László
Az újudvari labdarúgó csapat sporttevékenységének szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamos biztosítása. A sportegyesület működlési területén elősegíti az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

"Újudvari Faluházért" Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8778 Újudvar, Petőfi út 2.
képviselő: Korpovári Zoltán
A községben minden olyan tevékenységet, lakossági és társadalmi kezdeményezést támogasson, melynek célja, hogy a faluház betölthesse közösségépítő funkcióját. Az alapítvány feladatának tekinti a faluház felújítását, berendezéseinek modernizálását és működtetését, kulturális rendezvények támogatását. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Zalatáj Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8778 Újudvar, Petőfi út 2.
képviselő: Gregor Tiborné
A térség természeti, kulturális és épített környezetének védelme, megőrzése, a jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, vállalkozás fejlesztése, a jövőbeni fejlődés elősegítíése, a megújuló energiaforrások hasznosításának segítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41