Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újtelek civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Aranyszarvas Honismereti és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6337 Újtelek, Fő utca 5.
képviselő: Kaich Károly elnök
A magyar történelem, kultúra és hagyományok után,- iránt érdeklődők önkéntes közösségének létrehozása, aktív feladatvállalás a természeti, történelmi, kulturális értékek és hagyományok megismerésében és megőrzésében. ... >>

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6337 Gomolyag 50., (hrsz.0117/Szakmár)
képviselő: Gábeli Tamás kuratóriumi elnök
A település fejlesztése, ezáltal alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a fent megfogalmazott célok elérését segíti elő. Három fő tevékenységi területe a környezeti nevelés, a kultúra és sport, egészségvédelem. A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására helyezi a hangsúlyt, egy környezetbarátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával. A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden kulturális terület lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza meg. Hiszünk abban, hogy aki alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az nyitottabbá, toleránsabbá válik a másság iránt. A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése, hosszútávon pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kilalakítása a cél. Természetesen az Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag település infrastruktúrális fejlesztését, szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés kialakítását, valamint a helyi hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a más országokból érkező fiatalok számára., az alapítvány típusa: magánalapítvány. ... >>

Újteleki Polgárőrség

(közbiztonság,érdekképviselet)

6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.
képviselő: Huszka Józsefné elnök, Tóth Krisztina elnökhelyettes ... >>

Újteleki Sportegyesület

(sport)

6337 Újtelek, Alkotmány u.17.
képviselő: Vörös Imre
A sporttevékenység feltételeinek megteremtése, alapvetően labdarúgó sportágban és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek az érvényesülését. A sportegyesület elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása a közösségi tevékenység előmozdításának keretein belül, alapvetően labdarúgó sportágban. A sportegyesület elsősorban a helyi lehetőségek figyelembe vétele mellett a versenyszerű labdarúgást tekintet célkitűzésének tekintettel arra, hogy megfelelő számú és képzettségű állampolgárt tud mozgósítani az általa kitűzött célok elérése érdekében. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41