Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újkígyós civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Alapítvány Priskin János emlékére /Békéscsaba/

(szociális)

5561 Újkígyós, József A. u. 7.
képviselő: Schmidt Zsolt kuratórium elnöke
Árván maradt gyermekek anyagi támogatása. ... >>

Aranykalász Lovasklub /Újkígyós/

()

5661 Újkígyós, Árpád u. 6.
képviselő: Krucsai János elnök ... >>

Barátok az egészségért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

5661 Újkígyós, Fő utca 38/1.
képviselő: Hegedűsné Dolog Ilona
Egészségmegőrzés, környezet- és természetvédelem. ... >>

Felföldi István Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5661 Újkígyós, Petőfi S. utca 45.
képviselő: Stúber Ildikó elnök
A Széchenyi István Általános Iskola tanulói számára biztosítsa a tanórán kívüli sportolás és a diáksport versenyeken való részvétel lehetőségét. Biztosítani és elérhetővé tenni a sportolás lehetőségét bárki számára. ... >>

Gazdakör Újkígyós

(érdekképviselet)

5661 Újkígyós, Arany J. u. 47.
képviselő: Bánfi János alelnök, Csonka Péter elnök
A tagok képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása. ... >>

Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület Újkígyós

(intézményi,oktatási,kulturális)

5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 39.
képviselő: Harangozó Imre elnök
Kulturális és honismereti ismeretterjesztés és alapkutatás. A témához kapcsolódó kiadványok gondozása. Hagyományos kistérségek ... >>

Kígyósi Vadásztársaság

(sport)

5661 Újkígyós, Keleti tanyák 46.
képviselő: elnök Simon János
Tervszerű vadgazdálkodás, vadtenyésztés, sportvadászat, sportlövészet, vendégvadásztatás, külföldi- és belföldi bérvadásztatás, vadgazdálkodáshoz, vadtenyésztéshez, vadászathoz kapcsolódó szolgáltatás és külkereskedelem. ... >>

"Összefogás Újkígyósért" Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
képviselő: Nagy Tiborné Gera Edit
Újkígyós értékeinek megőrzése, kulturális, közösségteremtő képességének fejlesztése. ... >>

P-22 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

5661 Újkígyós, Kölcsey Ferenc utca 15.
képviselő: Felek Árpád
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, postagalambsport tevékenységének segítése, támogatása, népszerűsítése, a rendszeres edzési lehetőség biztosítása a tagok számára, röptetési versenyeken és kiállításokon való sikeres részvétel elősegítése, versenyek szervezése, tagjainak felkészítése és elindítása a sportágban, a tagok érdekeinek képviselete és védelme, kapcsolatteremtés és - fejlesztés az ember és a postagalmb között. ... >>

Sikeres Viharsarokért Mozgalom Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5661 Újkígyós, Rákóczi utca 32.
képviselő: elnök Kovalcsik Pál Zoltán
Térség- és településfejlesztés, kulturális, szabadidős, oktatási, szociális, környezetvédelmi, jogvédő stb. tevékenység annak érdekében, hogy a térség társadalmi, gazdasági élete fejlődjön. ... >>

Újígyósi Géphasznosítók és Gazdálkodást Segítők Köre

(érdekképviselet)

5661 Újkígyós, Öreg út 21.
képviselő: Ifj. Bozó József
Az egyesületi tagok által egymás számára biztosítandó kölcsönös mezőgazdasági gépi munkavégzés szervezésének, koordinálásának elősegítése, támogatása. Az egyesület tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete. Az egyesületi tagok gépi beruházásainak, a kölcsönösségi alapon egymás javára végzendő gépiszolgáltatások érdekében történő összehangolása. Együttműködés, partnerkapcsolatok megteremtése belé-és külföldi mezőgazdasági termelő ... >>

Újkígyós Gyermek és Tömegsportjáért Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

5661 Újkígyós, Kossuth út 2.
képviselő: Ecker József elnök
Kultúrát, kulturális örökség megóvását, sporttevékenységet, gyermek- és ifjúságvédelmet és érdekképviseletet szolgáló tevékenység folytatása. ... >>

Újkígyós-AKVALINE Kézilabda Sportegyesület

(sport)

5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 45.
képviselő: Budai György, Susán József elnök
Újkígyóson kézilabda csapat működtetése, bajnokságban való részvétel feltételeinek biztosítása. Tagjait a kézilabda sport szeretetére, sportszerű életvitelre neveli, utánpótlás nevelése, versenyek ... >>

Újkígyósért Közalapítvány

(egészségügyi,kulturális)

5661 Újkígyós, Kossuth L. utca 41.
képviselő: Harangozó Imre kuratórium elnöke
Az Önkormányzat fokozottabb önállóságának megteremtése érdekében a településért tenniakaró adományozók felajánlásai, illetve az Alapítvány egyéb bevételei segítségével a nagyközség kulturális, szociális és egészségügyi, munkaügyi, gazdasági, pénzügyi helyzetének fejlesztése, így különösen: Az önkormányzat feladatkörébe tartozó alapellátással kapcsolatos célok megvalósulásának támogatása. Pénzügyi alap megteremtése az önkormányzat vállalkozásai, illetőleg más munkahelyteremtő vállalkozások számára. ... >>

Újkígyósi Erősport Egyesület

(sport)

5661 Újkígyós, Hosszú utca 5.
képviselő: elnök Endrei Zsolt
Erősportok támogatása, népszerűsítése, rendszeres testedzési lehetőség biztosítása, sportolók támogatása. ... >>

Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.
képviselő: elnök Korcsokné Erdős Zsuzsanna, titkár Oláh Timótné
Közösségteremtés, a fiatalok részére az egészséges életmód jegyében szabadidős programok szervezése. ... >>

Újkígyósi Futball Klub

(sport)

5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Ecker György elnök
Újkígyóson labdarugó csapatot működtet, biztosítja a bajnokságban való részvétel feltételeit, tagjait a sport - különösen a futball - szeretetére, sportszerű életvitelre neveli. Gondoskodik az utánpótlásról és a mérkőzések magas színvonalú ... >>

Újkígyósi Horgászok Egyesülete

(természetvédelem)

5661 Újkígyós, Arany J. utca 45.
képviselő: elnök Pintér József, Varga Mátyás
Újkígyós nagyközség területén a horgászattal kapcsolatos igények felkeltése, kielégítése, rendezvények, versenyek szervezése, természet- és környezetvédelem. ... >>

Újkígyósi Jókai Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5661 Újkígyós, Fő utca 44/1.
képviselő: elnök Ruck Attila, titkár Miszlai Dezső
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése. Bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása. A bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5661 Újkígyós, Kossuth L. utca 39.
képviselő: kuratóriumi elnöik Turovszki Krisztián
Nehéz anyagi, szociális helyzetben élő keresztény családok gyermekei taníttatásának elősegítése. Az ifjúság keresztény szellemiségű nevelésének elősegítése. Hozzájárulás a helyi katolikus óvoda fenntartásához, katolikus általános iskola újraalapításához, fenntartásához. ... >>

Újkígyósi Kézilabda Club

(sport)

5661 Újkígyós, Arany J. u. 42.
képviselő: Bánáti Ottó elnök
A kézilabda sport magas színvonalom való művelése, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. Utánpótlásnevelés. ... >>

Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

()

5661 Újkígyós, Arany J. utca 42.
képviselő: Popol Mihályné elnök
Anyagi, szellemi erőforrások felkutatása. Előadások tanfolyamos szervezése. Megyei egyesületekkel, intézményekkel kapcsolatteremtés a nagycsaládosok érdekében. Ösztöndijak, pályázatok alapítása. Ifjúsági tagozatok létrehozása. ... >>

Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5661 Újkígyós, Arany J. utca 42.
képviselő: elnök Szudák Balázs
A nyugdíjasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Újkígyósi Polgárőrség

(közbiztonság)

5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.
képviselő: Mancz János, Simon Tibor, Tomán Zoltán
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. ... >>

Újkígyósi Szabadidő Sport Club

(sport,egyéb)

5661 Újkígyós, Árpád u. 28.
képviselő: Berki László elnök
A kick-box - karate sport népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása. A hazai és nemzetközi élsport követelményeinek megfelelően a sportolók nevelése. Az utánpótlás megfelelő szintű nevelése. Nemzetközi szintéren az ország képviselete. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41