Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újfehértó civil szervezetek


Találatok száma: 66
1. oldal

A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Bem apó út 143.
képviselő: Daróczi Sándor a kuratórium elnöke
A tanulók számára növendék hangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése; hangszerek beszerzése, felújítása, művészeti fesztiválok, táborok szervezése, a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása. ... >>

"Családjaink Jövőjéért Újfehértón" Egyesület

(kulturális,szociális)

4244 Újfehértó, Budai Nagy Antal utca 21.
képviselő: Juhász Istvánné
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony állampolgárok és egyesületek együttmüködésének támogatása, a nemzeti európai értékrend- az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében, hozzájárulva ezzel Újfehértó városa kulturális örökségének ápolásához, pogári városkép megvalósulásához. ... >>

CSUKI Tömegsport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Honvéd utca 33.
képviselő: ifj. Csukrán Mihály
Hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása. Hagyományőrzés. Ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. Gyermekek táboroztatása. Tömegsport vetélkedők szervezése. ... >>

Cukorbetegek Újfehértói Egyesülete

(egészségügyi)

4244 Újfehértó, Széchenyi utca 133.
képviselő: Lácza Sándorné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának II/3.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület

(szociális)

4244 Újfehértó, Budai Nagy Antal út 50
képviselő: Szűcs Lászlóné
a fogyatékkal élő személyek (hallás, mozgás, értelmi és halmozottan fogyatékos) és családjuk érdekeinek képviselete, védelme, társadalmi hátrányainak megszüntetése, szociális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

"Érpataki Asszonykórus" Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Nyíregyházi utca 132.
képviselő: Kóczon Miklósné titkár, Sinkáné Ágoston Renáta titkár, Sutkáné Makara Beáta Ildikó elnök
Kulturális, közhasznú tevékenység, amelyet Érpatak térsége népdalkincsének ápolása, közkinccsé tétele, a népi kórus kultúra felkarolásával valósítja meg, olyképpen, hogy kórust működtet és az összegyűjtött és feldolgozott népdalokkal helyi és környékbeli települések rendezvényein felkérésre előadással is fellép, továbbá egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Észak-Kelet-Magyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

4244 Újfehértó, Vadastag 2
képviselő: Dr. Pethő Ferenc
A térségi kutató-fejlesztő tevékenység támogatása, fajtakutatás, termesztéstechnológia, szaktanácsadó szolgálat és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Észak-Keletmagyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szövetség - Szakmaközi Szervezet

(érdekképviselet)

4244 Újfehértó, Vadastag 2.
képviselő: Bodnár József
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"FEHÉR FOLT" Alkoholizmus Ellenes Egyesület

(egészségügyi)

Újfehértó, Eötvös u. 18.
képviselő: Aranyász Sándor, Kája Mihály ... >>

Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Gárdonyi Géza út 5
képviselő: Papp Gábor László
Helyi kulturális értékek ápolása, hagyományőrzés, ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés, gyermekek táboroztatása, vetélkedők szervezése és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

FITNESZ 2000 TESTÉPÍTŐ ÉS ERŐEMELŐ SE.ÚJFEHÉRTÓ

(sport)

Újfehértó, Dózsa Gy. u. 53.
képviselő: Tószegi Istvánné ... >>

Függetlenek Egyesülete Újfehértó

(egyéb)

4244 Újfehértó, Szent I. utca 84.
képviselő: Mester János
Politikai tevékenység. Az önkormányzati választások alkalmával az egyéni választókerületek független jelöltjei azon szavazatainak kompenzációs listán történő összegyűjtése, amely érvényes szavazatokkal a független jelöltek nem szereztek mandátumot. Az országgyűlési választások alkalmával - igény esetén - a független képviselő jelölt részére szervezési, technikai segítség nyújtása Újfehértó városban. Együttműködés és kapcsolattartás a városban működő civil szervezetekkel. ... >>

Generációk Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

4244 Újfehértó, Kodály Z. utca 39.
képviselő: Gargya Lászlóné, Tamás Lászlóné
Újfehértón élő emberek szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű személyekre, integrációjuk, esélyegyenlőségük elősegítése. A családi és a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Gyapjúszövőgyár Technikai és Tömegsportklub

(sport)

Újfehértó, Nyíregyházi u.10.
képviselő: Rutkai Mihály ... >>

Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(szociális)

4244 Újfehértó, Liliom út 25.
képviselő: Puhola Józsefné
Rászoruló családok segítése. Adományok gyűjtése és elosztása. Szociális étkeztetés szervezése. Gyermekek táboroztatása. Társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetűek életminőségének és emberi méltóságának védelme. A kiszolgáltatottak iránti részvét és segítőkészség felébresztése társadalmunkban. ... >>

HELP a Halmozottan Sérült Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Böszörményi utca 181.
képviselő: Mocsár Lóránt
A halmozottan sérült, szellemi és testi fogyatékosságban szenvedő gyermekek oktatásának és gyógyításának támogatása. Az ilyen gyermekek oktatásához és gyógyításához szükséges kutatások anyagi és erkölcsi segítése. A beteg gyermekek tanulmányai folytatásának segítése, szabadidejük eltöltésének szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Jövőnk Újfehértón Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Petőfi utca 26.
képviselő: Kranyik István
Helyi kulturális értékek ápolása. Hagyományőrzés. Ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. Gyermekek táboroztatása. Kulturális vetélkedők szervezése. ... >>

KABALA Országos Nyugdíjpénztár

()

Újfehértó, Attila u.7.
képviselő: Dudás Andrásné Seregi Katalin ... >>

KEMÉV Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 6.
képviselő: Szokolay Sándor elnök
Tagjai horgászérdekeinek, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a szocialista társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Sportrendezvények szervezése, halgazdálkodás folytatása, orvhalászat elleni védekezés segítése.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály 2.1.22 pontja szerint. ... >>

Magyar évezredek Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Egészségház (Városi Múzeum) utca 2.
képviselő: Hajnal László
Az egyetemes emberi szellemi-lelki kultúra megőrzése, a magyar kultúra egyetemes, általános emberi értékeinek ápolása, a magyar őstörténet és a magyar történelem kutatása, a kutatások feldolgozása, publikálása. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Mályváskerti Általános Iskola GyermekeiértAlapítvány

(intézményi,oktatási)

4244 Újfehértó, Debreceni út 160.
képviselő: . közhasznú, Tóth János ... >>

Mályváskerti Diáksport Egyesület

(sport)

Újfehértó, Debreceni u.160.
képviselő: Kerékgyártó György ... >>

Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális)

4244 Újfehértó, Ibolya utca 19.
képviselő: Dankó László, Horváth József Antal, Kis László
kulturális tevékenység, polgári és katasztrófavédelmi helyzetben segítségnyújtás, egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

"Összefogás Újfehértóért" Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Lehel út 2.
képviselő: Balogh Miklós elnök
érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

PUBLIKA Egyesület

(kulturális)

Újfehértó, Kossuth u.23.
képviselő: Vágvölgyi Gusztáv ... >>

Szemünk Fénye 2008 Újfehértó Egyesület

(egyéb)

4244 Újfehértó, Damjanich út 7.
képviselő: Szőllősiné Falcsik Anikó elnök
Az egészség megőrzése, helyes életmód kialakítása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Szoboszlai Pap István Társaság

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Petőfi utca 30.
képviselő: Vladár Sándor
Az Újfehértói Református Egyház missziós és diakóniai munkájának segítése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, nemzeti értékeink megismerése és megismertetése, iskolán kívüli gyermek- ifjúsági és sport rendezvények támogatása és szervezése. ... >>

Termelőszövetkezeti Lövészklub

(sport)

Újfehértó, Vörös Hadsereg u.9.
képviselő: Mihály János ... >>

TÜKÖRCSEREPEK Színjátszó Egyesület

(intézményi,kulturális)

4244 Újfehértó, Százados utca 30.
képviselő: Kocsisné Vízi Margit
A színjátszás, a színház, mint kulturált szórakozás terjesztése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Új Harmónia Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Rozmaring utca 6.
képviselő: Gyermáné Szabó Katalin
Elősegítse a saját magunkkal, embertárainkkal, környezetünkkel való harmonikus együttélését, olyan életmód-stratégiát segítsen kialakítani, amelynek jellemzője a környezetbarát magatartás. Továbbá az egyesület II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>

Újfehértó Családjaiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

4244 Újfehértó, Petőfi út 37.
képviselő: Forróné Csonka Judit
Családok elszegényedésének megállítása. Egészségügyi megelőző programok elindítása és folytatása. A családok értékátadó funkciójának erősítése. A gyermekek iskoláztatásának elősegítése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás. Családsegítés. Nevelés és oktatás, felnőttképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkanélküliek álláskeresése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"Újfehértó Diákotthonáért" Alapítvány

()

Újfehértó, Rákóczi u. 2.
képviselő: Nagy József ... >>

Újfehértó Ifjúságáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Eötvös út 2.
képviselő: Dudás Andrásné a kuratórium elnöke
Az Újfehértón élő gyermekek és fiatalok támogatása. Az újfehértói gyermekekért és fiatalokért cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőségeik feltételeinek bővítése, oktatási, kulturális, vagy sport területen tehetségesnek mutatkozó fiatalok lehetőségeinek kiszélesítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Újfehértó Kollégiumáért Alapítvány

(intézményi)

Újfehértó, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szigeti István ... >>

Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4244 Újfehértó, Debreceni utca 204.
képviselő: Hajdú Sándor
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Árvácska út 2
képviselő: Gyetvai Józsefné
óvodás gyermekek életközösségének, oktatásának, nevelésének javítása, anyagi támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

4244 Újfehértó, Béke tér 14.
képviselő: Nagy Sándor elnök
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Újfehértó Sportegyesület

(sport,kulturális)

4244 Újfehértó, Debreceni út 38.
képviselő: Tamás László
Tagjainak és a város valamennyi polgárának a mozgás és a megfelelő sportolási lehetőség biztosítása, az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása. A helyi sporthagyományok ápolása, az egészséges és sportszerű életmódra, magatartásra való nevelés. Az egyesület tagjai jogainak és kötelességeinek érvényesítése. Az utánpótlás nevelése. ... >>

Újfehértó Város Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

4244 Újfehértó, Szent István utca 10.
képviselő: Aranyos Imre
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Újfehértói Aranykalászos Gazdakör

(egyéb)

4244 Újfehértó, Sorhegy út 2.
képviselő: Dr. Veres Ferenc
érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

ÚJFEHÉRTÓI "ARANYŐSZ" NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(oktatási,egyéb)

4244 Újfehértó, Eötvös József út 26.
képviselő: Tamás Lászlóné
időskorúak érdekképviselete, segítése (alapszabály II.-III. fejezet), nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Újfehértói Fiatalok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Újfehértó, Mártírok u.4.
képviselő: Lénárt László ... >>

Újfehértói Fúvósok Kulturális Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Síp utca 6.
képviselő: Hotzi Péter János
Helyi kulturális értékek ápolása. Hagyományőrzés. Fúvószenekari hagyományok ápolása. Koncertek és egyéb kulturális események szervezése. Fúvószenekari, testvér-települési kapcsolatok ápolása, külföldi szereplés révén. A fiatalok zenei igényességének, világlátásának formálása. ... >>

Újfehértói Idősekért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

4244 Újfehértó, Kodály Z. utca 39.
képviselő: Puhola Józsefné
A város időskorú lakossága szociális helyzetének javítása, ezen belül elsősorban az időskorúak és a rászorultak által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása, az új, szociális célú önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, érdekvédelme, az e területen dolgozó szakemberek szerveződésének támogatása, társadalmi, polgári és egyházi és állami kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása útján. ... >>

Újfehértói Ipartestület

(érdekképviselet)

4244 Újfehértó, Kossuth utca 12.
képviselő: Anducska Lajos
A tagság szakmai érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Arany J. utca 42.
képviselő: Suhaj Zoltán
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése, városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tér biztosítása a társadalmi öntevékenység és közösségi élet alakításához, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, lovas oktatás szervezése, lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41