Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tótszentmárton civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Fafaragó Műhely Egyesület

(egyéb)

8865 Tótszentmárton, Alkotmány út 29.
képviselő: Radnai István
Fafaragás, köztéri szobrok alkotása, játszóterek készítése. ... >>

Muramenti Horvátok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8865 Tótszentmárton, Felszabadulás tér 5
képviselő: Gulyás László
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme és képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Az egyesület képviseli és védi a tagok egyéni és kollektív érdekeit és jogait - különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a horvát lakosság nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a Magyarországon élő horvátokat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvát anyanyelvi oktatás és a horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Támogatja a horvát nyelv használatát a horvát nemzetiségi intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben egyaránt. Erkölcsileg és anyagilag támogatja a muramenti horvátok intézményeit, szervezeteit, közösségeit, a közösségek tagjait, továbbá a Muramentén élő horvátok tájékoztatására szolgáló tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, sajtó) tevékenységét, valamint a muramenti horvát kiadványok megjelenését. Támogatja és ösztönzi a térségben élő horvát fiatalok bevonását a szervezet munkájába, tevékenységébe. Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek illetve akik támogatják a muramenti horvátok érdekeit. Összefogja a muramenti horvátok civil szervezeteinek munkáját és elősegíti a határmenti régiók együttműködését - gazdasági kapcsolatok felkutatása és kialakítása révén is. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, a horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatokat tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. Az egyesület együttműködik az egyházakkal, felekezetekkel. ... >>

"NAPRED" Futball Club

(sport)

8865 Tótszentmárton, Rákóczi F. út 3.
képviselő: Dr. Takács Zoltán
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Szentmártoni Borbarát Egyesület

(kulturális,egyéb)

8865 Tótszentmárton, Felszabadulás út 5.
képviselő: Vlasics Lajos
Működésével elősegíteni a tótszentmártoni Kámán-hegy és Nagymező szőlőhegy kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését és a tótszentmártoni szőlőhegy fejlesztését. ... >>

Tótszentmártoni Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8865 Tótszentmárton, Dózsa tér 2.
képviselő: Kapuváriné Vlasics Erika ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41