Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tótkomlós civil szervezetek


Találatok száma: 50
1. oldal

A Komlósi Szlovákokért - Za Komlosskych Slovákov - Alapítvány

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő u. 1.
képviselő: Istvánné Racskó Anna
Elősegíteni a szlovák nyelv megőrzését, használatát, fejlesztését, segíteni a város szlovák hagyományainak ápolását, kulturális örökségének, valamint tárgyi és szellemi emlékeinek a megőrzését. Elősegíteni a szlovák nyelv megőrzését, használatát, fejlesztését, segíteni a város szlovák hagyományainak ápolását, kulturális örökségének, valamint tárgyi és szellemi emlékeinek a megőrzését. Erősíteni az alföldi szlovákok kapcsolatait egymással és az anyaországgal. Hirdetni a szlovák kultúra egységét és ugyanakkor az egymás mellett élő kultúrák egymást gazdagító hatását egymásra. Biztosítani és segíteni Tótkomlós hagyományain alapuló nemzetiségi és vallási toleranciát. ... >>

A Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Földvári utca 1.
képviselő: elnök Boborné Tuska Erzsébet, elnökhelyettes Karkus Jánosné
A szlovák nyelv és kultúra magas szintű művelésének biztosítása, a szlovák és más idegen nyelv emelt óraszámban történő tanítása, a szlovák nyelv és kultúra megőrzése és a gyermekek kultúrált életmódjának és egészségeS életvitelének kialakítása. Az Alapítvány Dr. Antal Mihály Ösztöndíj elnevezéssel szlovák nyelvhez és kultúrához kapcsolódó középiskolai tanulmányokat kezdő, vagy folytató tótkomlósi diákokat támogat. ... >>

Alföldi Hegyivadászok Kerékpáros Sportegyesület

(sport)

6940 Tótkomlós, József Attila utca 29.
képviselő: Farkas Gábor
Tótkomlós és vonzáskörzete kerékpározást kedvelő lakosságának összefogása, szabadideje hasznos eltöltésének, rendszeres sportolásának, versenyzésének, testedzésének, felüdülésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, ismeretterjesztés. ... >>

Boldog Mosolyért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Diófa u. 10.
képviselő: Mihalkó Csilla, titkár Malyáné Lestyán Anna
A Freinet Pedagógia alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, bővítése a 3-6 éves korosztály óvodán belüli élet-körülményeinek javítása. Szlovák nyelv oktatása az óvodások körében. Óvodapedagógusok továbbképzésének finanszirozása, szakirodalom, folyóiratok folyamatos beszerzése. ... >>

Dr. Antal Mihály és dr. Antal Mihályné Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Bot utca 1.
képviselő: elnök Dr. Garay Rita
Ösztöndíj létrehozása a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium diákjai részére. ... >>

Egyetemisták a Jövőért Alapítvány

(kulturális,szociális)

5940 Tótkomlós, Érparti sor 8/a.
képviselő: Dömötör István elnök
Magyarország történelmének, hagyományainak ápolása, illetve mélyebb megismertetése az egyetemi diákság körében. Segítséget nyújt a fiataloknak az egyetem falain kívűli életre való felkészülésben (családtervezés, társadalomba történő beilleszkedés). Konferenciák, előadások szervezése, kül- és belhoni tanulmányutak szervezése. Az egyetemeken belül kulturális műhelyek létrehozásának segítése, támogatása. A fiatalok kulturális szórakozási lehetőségeinke szélesítése, és jobbá tétele az ... >>

GÁLA Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/a.
képviselő: Keresztesné Deák Andrea
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának hasznos szabadidő eltöltési, szórakozási, kulturális lehetőségek biztosítása, tehetséges gyerekek felkarolása, kulturális örökség ápolása. ... >>

Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós

(természetvédelem,oktatási)

5920 Tótkomlós, Balogh u. 29.
képviselő: Poljak János
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának - kiemelten az ifjúság - szabadideje hasznos eltöltésének, a természet és az állatok szeretetének, megóvásának a biztosítása, tagjainak nevelése, oktatása, ismeretterjesztés a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítségének az összefogásával. ... >>

Harmónia Kulturális Egyesület

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.
képviselő: Lehoczki Istvánné elnök
Tótkomlós lakosságának - azon belül is elsősorban a gyermekek és az ijfúság - szabadideje hasznos eltöltésének, szórakoztatásának, művelődésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

HOTSKIN-KÓRBAN SZENVEDŐ BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 16/A. IV/11.
képviselő: Szatmári Nagy Nikoletta elnök
A Hotskin-kórban szenvedő betegek helyzetének javítása, gyógykezeltetésük elősegítése. ... >>

Iskoláért, a Jövő Polgáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2.
képviselő: elnök Bohácsné Nyíregyházki Zsuzsanna
A Tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium nevelési és oktatási feltételeinek javítása. ... >>

KOMLÓS Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(egyéb)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: Matajsz András elnök
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. ... >>

Komlós Néptánc Egyesület

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2 a
képviselő: Csikai Anna
A magyar és szlovák, valamint a különböző nemzetek táncainak megismertetése, közvetítése, népszerűsítése. A táncok színpadra állítása. A helyi nemzetiségi kultúra és néphagyomány megőrzése és megismertetése, a határon túli néptánc csoportokkal való együttműködés. ... >>

Komlósi Szlovákok Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5940 Tótkomlós, Marx utca 15.
képviselő: Molnár Pálné elnök
Szlovák kultúra és nyelv ápolása, kapcsolattartás, érdekvédelem, kulturális örökség ápolása, megismertetése. ... >>

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója (szlovákul: Únia Slovenskych organizácií Madarsku)

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Marx u. 15.
képviselő: elnök Zelman Ferenc
A diaszpórában élő hazai szlovák kisebbségek összefogása. ... >>

Mécsvilág Alapítvány

(szociális)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Wágner Sándor
Időskorú személyek élethelyzetének javítása, részükre szükségszolgáltatások és azok igénybevételének támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Tótkomlósi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5940 Tótkomlós, Bercsényi utca 16.
képviselő: elnök Poljak Jánosné
A működési területén élő mozgáskorlátozottak szociális érdekvédelme, rehabilitációja, társadalmi beilleszkedésének elősegítése az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítségének összefogásával. ... >>

MTTSZ Lövész Klub

(sport,kulturális)

5940 Tótkomlós, Kossuth L. utca 24.
képviselő: Bedő Zoltán elnök
A sport elősegítése, a lövészet és a lövészsport elméleti, gyakorlati fejlesztése. Egyetemes sportmozgalomban részvétel, szabadidő és versenysportok szervezése, lebonyolítása. Történelmi fegyverek múltjának pontos ismerete és a hagyományos lőelmélet fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete

()

5940 Tótkomlós, Rákóczi F. utca 28.
képviselő: elnök Horváth Józsefné, elnökhelyettes Orbánné Morauszki Erika, főtitkár Deli Lajosné
A nagycsaládosok érdekképviselete és szolgálata, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. ... >>

Nagykopáncsi Vadásztársaság /Tótkomlós/

(sport,természetvédelem)

5940 Tótkomlós, Makói u. 16.
képviselő: Hajdú József elnök
A vadásztársaságokra a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel "különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel" összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport- vagyászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós

(tűzoltó,környezetvédelmi)

5940 Tótkomlós, Kossuth u. 16.
képviselő: elnök Ibrányi Lajos
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, a feladatok ellátására önként jelentkezők szervezése, azok egyesítése. Tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres gyarapítása, helyi tűzvédelem tűzoltási és kárelhárítási, valamint megelőző ár- és belvízvédelem. ... >>

P.8. Postagalambsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 54/A.
képviselő: Varga János
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának - azon belül is kiemelten az ifjúság - szabadideje hasznos eltöltésének, a természet és az állatok szeretetének, megóvásának a biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, oktatása, ismeretterjesztés a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítésének az összefogásával. ... >>

SEGÍTS MAGADON Izomsorvadásos Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

5940 Tótkomlós, Görgey u. 5.
képviselő: Juhász Pál elnök
Az izomsorvadásos betegségben szenvedők élethelyzetének javítása, a részükre szükséget gyógykezelések és rehab. szolgáltatások támogatása. ... >>

Száraz-érmenti Vadásztársaság

(sport)

5940 Tótkomlós, Vadászház Hrsz:0191/41.
képviselő: elnök Karkus György
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Szárazér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület Tótkomlós

(természetvédelem)

5940 Tótkomlós, Fő u. 1.
képviselő: Gyivicsán András elnök
A Száraz-ér és környezete megóvása a pusztulástól és a pusztítástól. Ismeretek terjesztése minden körben (elsősorban az ifjúság körében). Akciók, rendezvények szervezése. A lakosság általános környezetvédelmi jellegű érdekképviselete. ... >>

Tótkomlós - Slovensky Komlós Barátainak Köre

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: elnök Benyo Pál
A város magyar, szlovák és más anyanyelvű lakosságának hagyományai, kulturális értékei megőrzése, népművészeti értékek felkutatásában, ismertetésében való közreműködés. A város fejlesztési elképzeléseinek megismertetése, ezen elképzelések megvalósításában való segítés. ... >>

Tótkomlós és Vidéke Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 2.
képviselő: Malya Márton elnök
A szervezetbe tömörült tagok érdekei védelme és képviselete. Iparos hagyományok őrzése. ... >>

Tótkomlós és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Alapítvány

()

5940 Tótkomlós, Fő u. 1.
képviselő: Juhász Pál
A közbiztonság javítása, fejlesztése, a bűnmegelőzés a bűnüldözés hatékonyabbá tétele. ... >>

Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kármán Csabáné
Kulturális tevékenységet végez. Tótkomlós amatőr fúvószenei mozgalmának támogatása, működési feltételek biztosítása, hangszerekkel történő ellátása, hazai és nemzetközi fúvószenei rendezvényeken való részvételük támogatása. ... >>

"Tótkomlós Látványturizmusáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

5940 Tótkomlós, Aradi utca 35.
képviselő: Dékány László
ismeretterjesztő látványosságok, kulturális és ismeretterjesztő kiállítás ... >>

Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5940 Tótkomlós, Görgey utca 16/A.
képviselő: elnök Klement Pálné
Fiatalság oktatása, nevelése, képességfejlesztése elősegítése. Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége biztosítása. Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés érdekében felvilágosító tevékenység.   ... >>

Tótkomlós Turizmusáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: elnök Kárász Gáborné
A város idegenforgalmának fellendítése, az idegenforgalom céljára hasznosítható szállások színvonalának emelése, a szállásadók érdekképviselete és továbbképzése. A város hagyományai, kulturális értékei megőrzésében, továbbadásában és ismertetésében való közreműködés. ... >>

Tótkomlós Városért Közalapítvány

(természetvédelem)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szpisák Attila
Tótkomlós településfejlesztésének, településrendezésének, az épített és természetes környezet védelmének, a közterületek fenntartásának, mint helyi önkormányzati feladatnak anyagi javakkal történő elősegítése, illetve ezen közfeladatok folyamatos biztosítása. ... >>

Tótkomlósi Autósport Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.
képviselő: Karasz Róbert János
Rendszeres, közösségben folytatandó kulturált autósport biztosítása amatőr szinten. ... >>

Tótkomlósi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Városőrség Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5940 Tótkomlós, Fő út 63.
képviselő: Mitnyan Tibor
A biztonságérzet növelése, a közrend javítása, bűncselekmények megelőzése, a közlekedésbiztonság javítása, gyermek és ifjúságvédelem, katasztrófavédelem. ... >>

Tótkomlósi Darts Club Sport Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 1.
képviselő: elnök Nyíregyházki István
A darts sport helyi elterjesztése, népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-Érért Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zs. utca 3.
képviselő: Nagy Gábor Attila
Száraz-ér védelme, partvédelem, környezetvédelem, gyermekprogramok, kirándulások szervezése, vízi sportok felélesztése. ... >>

Tótkomlósi Hit, Remény, Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Aradi utca 2.
képviselő: elnök Szabó Zoltánné
A tótkomlósi Evangélikus Egyházi óvodában a gyermekek testi és szellemi fejlődésének támogatása. ... >>

Tótkomlósi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5940 Tótkomlós, Vági utca 70.
képviselő: László József elnök
A halfogó sport fejlesztése, népszerűsítése, a halak természeti környezetének védelme, a tagok részére halfogási lehetőség biztosítása. ... >>

Tótkomlósi Kisbirtokos Szövetség

(érdekképviselet)

5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6.
képviselő: Ifj. Malya György alelnök, Lopusni János titkár, Roszkos Zoltán elnök
A mezőgazdasági termelőket, a gazdákat és a gazdákból alakult jogi személyiségű szervezeteket érdekeikben képviselje, elősegítse a gazdák szakmai, közgazdasági és jogi ismereteinek megszerzését. ... >>

Tótkomlósi Lovas Túra Közhasznú Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Bem utca 21.
képviselő: Füredi Tünde
Lovas túrák szervezése. A gyermekek számára a lovak, a lovaglás megismertetése, megszerettetése. Az állatokkal való bánásmód elsajátítása, a szabadidő hasznos eltöltése. Lovas versenyeken, bemutatókon való részvétel. Környezetvédelem. ... >>

Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 16.
képviselő: elnök Dr. Garay Rita, parancsnok Nagy Sándor
Tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési valamint ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Zamenhof u. 5.
képviselő: Dr. Kancsó János alelnök, Hodálik Pál titkár, Kancsó János elnök
A felnőtt korosztály szabadidős és versenyszerű úszótevékenységének szervezése. ... >>

Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Kossuth L. utca 24.
képviselő: Gyivicsán János
Működési területén élők rendszeres sportolásának, versenyzésének, testedzésének, felüdülésének biztosítása. Egészségmegőrzés, képességfejlesztés. ... >>

Tótkomlósi Úszó Egyesület

(sport)

5940 Tótkomlós, Kossuth L. utca 2.
képviselő: elnök Horváth Henrik, elnökhelyettes Matejdeszné Vozár Zita
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

Tótkomlósi Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

5940 Tótkomlós, Fő u. 12.
képviselő: Dr. Kancsó János elnök
Tótkomlós természeti és helyi épített értékeinek védelme, tudományos, kulturális, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Városi Nyugdíjasklub Tótkomlós

(oktatási,egyéb)

5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/A.
képviselő: Krska Pál Józsefné
Tótkomlós nyugdíjas lakosságának összefogása, szabadideje hasznos eltöltésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak oktatása, az emberi kapcsolatok ápolása, egymás segítése, ismeretterjesztés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítésének az összefogásával. ... >>

Városunk, Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány

(oktatási)

5940 Tótkomlós, Pósa utca 2.
képviselő: Krajczár Rozália
A pedagógusok szupervíziójának megszervezése, tréningek szervezése. A városban élő, rászoruló tanulók támogatása. A városban működő civil szervezetek támogatása. Időskorú polgárok életminőségének javítása. A Családsegítő Központ dologi és eszközfeltételeinek javítása, munkanélküliek támogatása. A szociális és gyermekvédelem területén dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása. A település lakosainak szervezett szabadidős és prevenciós programok támogatása. ... >>

ZSUTIJ Hátrányos Helyzetű Emberek Életminőségének Javítását Elősegítő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 35/A.
képviselő: elnök Rostás Farkas István
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, egészségügyi tevékenység. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41