Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tordas civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

"BÁBEL" Alapítvány

(szociális)

2463 Tordas, Köztársaság u. 1.
képviselő: Dr. Könyves László kuratóriumi elnök
A gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

CSUPORKA Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2463 Tordas, Arany János utca 5.
képviselő: Fehér Sándorné szül. Puskás Julianna, Gáspárné Katona Eleonóra szül. Katona Eleonóra, Kovács Csaba kuratóriumi elnök
Sérült, ellátatlan gyermekek ápolása, gondozása, felügyelete; kiskorú és fiatalkorú gyermekek, valamint időskorú személyek közösségi elhelyezése; gyermekek számára szakszerű szakmai felügyelet biztosítása; öregkorúak bentlakásos elhelyezése, illetőleg annak elősegítése. ... >>

"JÖVŐT NEKIK IS" Alapítvány

(szociális)

2463 Tordas, Gesztenyés u. 1.
képviselő: Eisenbacher Imréné kuratórium elnöke
A Szociális Otthonban élő gondozottak üdülési, testedzési lehetőségeinek javítása, ezáltal életkörülményeik javítása, támogatása. ... >>

Nosztalgia Jármű Barátok Klubja

(egyéb)

2463 Tordas, Dózsa Gy. u. 36.
képviselő: Horváth Zoltán elnök
Történelmi gépjárművek üzemképes, bemutatható állapotban tartása, gépjárműtechnikai szeretetének átadása az utókornak, környezetvédelemre nevelés. ... >>

ÓVODA GYERMEKEINKÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

2463 Tordas, Hangya sor 10.
képviselő: Juhász Csaba kuratórium elnöke
Katolikus szellemiségű óvoda létesítése Tordas, vagy Martonvásár községben, ennek megvalósulása után anyagi támogatása. ... >>

Szent László Patak Völgye Vadásztársaság

(sport)

2463 Tordas, Erdészház
képviselő: Varga Ferenc elnök ... >>

Szent László-víz menti Környezetvédelmi és Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2463 Tordas, Rákóczi út 30.
képviselő: Bencsik Attila kuratóriumi elnök, Szendrői Júlia kuratóriumi tag
A környezet védelme, a természet védelme, az emberi életminőség javítása a térségben, ezen belül különösen a Szent László-víz mentén jelentkező környezeti problémák feltárása és megoldása, a térség környezeti állapotának megőrzése, javítása, a természeti értékek felmérése, védelme, a Szent László-víz revitalizációja. ... >>

Tempo Tordas Sportegyesület

(sport)

2463 Tordas, Gesztenyés u. 1. fszt. 59/b.
képviselő: Barátki Hajnalka pénztáros, Hera Jenő elnökhelyettes, Mocsonoki Károlyné elnök
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában élő értelmi sérült/fogyatékos felnőttek rendszeres sport tevékenységének irányítása, szervezése, a versenysport támogatása. ... >>

TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2463 Tordas, Erdőmajor 1/a. hrsz. 059/2.
képviselő: Botta Veronika elnök
Az Egyesület célja hagyományőrzés, kézműves alkotóház és ifjúsági szálláshely létrehozása és működtetése, művészeti oktatás, képesség fejlesztés, felnőttképzés, határon túli magyarsággal kapcsolattartás, egészséges életmódra nevelés, rendezvényszervezés, falusi turizmus ösztönzése. ... >>

Tordas Értékmegőrző-fejlesztő és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2463 Tordas, Köztársaság út 8/A.
képviselő: Bedi Viktor vezetőségi tag, Cifka János elnök, Dr. Viszmeg Györgyi vezetőségi tag, Márki Ferenc vezetőségi tag, Toman Ilona vezetőségi tag
Segít megőrizni Tordas község elmúlt évtizedeiben elért eredményeit; segíti a lakosságot a különböző állami és önkormányzati döntések megértésében, szükség esetén jogi segítség nyújtással; segít megőrizni a település múltjában rejlő értékeket, néprajzi, építészeti és természeti értékeit, a falu régi és új keletű falu szintű rendezvényeit; célja elősegíteni a település értékeit bemutató helytörténeti anyag összegyűjtését, kiállítási lehetőségeinek megteremtését szolgáló épület megépítését; célja továbbá a kistérsége, az Ercsi kistérség, különösen a martonvásári mikro-kistérség természeti és kulturális értékeinek védelme, megőrzése, bemutatása, ismertté tétele. ... >>

"Tordas Községért" Közalapítvány

(egyéb)

2463 Tordas, Szabadság út 87.
képviselő: Veres Andrea elnök
Közreműködés Tordas község Önkormányzatát terhelő feladatok ellátásában. ... >>

Tordas Öreghegyért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

2463 Tordas, Öreghegy 1348 hrsz.
képviselő: Egyed Lajos
Tordas Öreghegy zártkert területén földdel, ingatlannal rendelkező gazdák érdekérvényesítése, a hegy környezet- és természetvédelme, kapcsolatteremtés és információ szolgáltatás, az előállított termékek színvonalának emelése. ... >>

Tordas Sportegyesület

(sport)

2463 Tordas, Szabadság u. 87.
képviselő: Mocsonoki Károly elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés. ... >>

Tordasi Bridzs Egyesület

(sport)

2463 Tordas, Rákóczi u. 32.
képviselő: Dr. Homonnay Géza elnök ... >>

Tordasi Polgári Kör Egyesület

(egyéb)

2463 Tordas, Vörösmarty u. 15.
képviselő: Konczos Tibor elnök
Nemzeti, polgári és keresztény értékek képviselete, kapcsolattartás más polgári körökkel. ... >>

Tordasi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2463 Tordas, Szabadság u. 87.
képviselő: Andorfy Ottó elnök
Tordas település lakóinak, továbbá az itt élők és tevékenykedők vagyonának megőrzéséhez folyamatos segítségnyújtás; a közrend és közbiztonság védelme; mentés, katasztrófaelhárítás. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41