Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna civil szervezetek


Találatok száma: 74
1. oldal

A jövő ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók B. u. 24.
képviselő: Ezerné Huber Éva
A Tolnai II. sz. Ált. Iskkola és 6. sz. Óvoda tanulói, óvodásai testi, szellemi fejlődésének elősegítése a szabadidő hasznos, értelmes, kulturált eltöltése lehetőségének biztosítása. ... >>

"A XXI. század Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
képviselő: Herkéné Klem Györgyi
a tolnai iskola és óvoda támogatása ... >>

AGROHÁZ Alapítvány

(egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 72.
képviselő: Csige István, Dr. Görgényi Ede
segíteni, támogatni a kezdő mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végző kis- és középvállalkozókat alapvető igényeik kielégítésében ... >>

"AKVILA ÉS PRISZCILLA" A RÁSZORULÓ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 116/B.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Judit Éva
Az alapítvány célja, hogy a bármilyen okból hátrányos helyzetben levő embereket segítse, támogassa. Ennek keretében az alapítvány szerepet vállal a rászoruló idős korúakról, hajléktalanokról, illetve a hátrányos helyzetben levő családokról való gondoskodásban.

Megszervezi az egyedülélő, beteg emberek részére való eseti segítségnyújtást, különösen az élelemmel való ellátás, élelmiszer beszerzés, gyógyszervásárlás, háztartási, házkörüli teendők ellátását.

A rászorulókat elsősorban természetbeni juttatásban részesíti, szabadidős programokat szervez, valamint a nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét) idején megteremti számukra az ünneplés lehetőségét.

Az alapítvány szerepet vállal a kulturális örökség megóvásában, amelynek érdekében programok szervezésével, előadásokkal kívánja a hagyományokat ápolni, fenntartani. ... >>

ALOIS-DALLMAYER TOLNATEXT Kajak-Kenu Sport Club Sportegyesület

(sport)

7130 Tolna, Fürdőház u. 1.
képviselő: elnök Tantos Csaba
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése. ... >>

Barátság Szeretetszolgálat Alapítvány

(oktatási,szociális)

7130 Tolna, Széchenyi u. 22.
képviselő: Frei Antal
Szociálisan hátrányos helyzetű emberek testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi felemelkedésének elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Alapító okirat kelte: 2003.03.31. Alapító okirat módosítás kelte: 2003.05.24. ... >>

Civil Voks Tolnai Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Lehel utca 19/b.
képviselő: elnök Reiter Antalné
Az egyesület önkormányzati elven működő, a magyar civil társadalmat, különösen pedig a piaci mechanizmusból kiszorult tömegeket megszólító társadalmi szervezet. Ez egyesület elsősorban a civil társadalom támogatását tekinti céljának, alapívetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél megvalósítása érekében felvállalja, hogy segít a civil társadalom részére tanácsadás, szolgáltatások nyújtása, továbbá az e kérdéssort tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok mejelentetése és terjesztése révén is. Képviseli és kifejezi a választópolgárok érdekeit az államigazgatási, államhatalmi, társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban. A egyesület jogi személy. Tolna környékén elősegíti az egészséges életre nevelést, az oktatást és tudatformálást. A hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése. Emberi kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, közösségi tudat erősítése, nemzedékek közötti összetartás. Kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka. Szakmai anyagk, projektek írása, kiadása, terjesztése.Az egyesület fellép, és a nyilvánosság elé viszi, mindazon ügyeket, melyben bármely ember ellen bármilyen hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció történik. Az egyesület különböző programok, rendezvények szervezésével kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Kulturális területen és az oktatás területén kimagasló eredményeket elérő, hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása. Az egyesületben különböző alkotóműhelyek létrehozása, melybe ingyenes prevenciós tájékoztatások, életmód-tanácsadás, jogi tanácsadás, hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek támogatása történik.Az egyesület nemzetközi kapcsolatok létrehozásával képviseli magyaroszági céljait a nemzetközi fórumokon. Az egyesület minden Magyarországon működő más társadalmi szervezettel együttműködik, ahol az esélyegyenlőség érdekében közös programok megvalósítását kezdeményezik. Az egyesület jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével a hátrányos helyzetben családok megsegítésére anyagi és tárgyi eszköztámogatásokat nyújt. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítása szociális- és felzárkóztató képzési programok szervezésével. A magyarországi roma kisebbség társadalmi intesgrációs törekvényesinek elősegítése, oktatással, munkahelyteremtéssel, felzárkóztató programok szervezésvel. ... >>

Családbarát Alapítvány

(szociális)

7130 Tolna, Deák F. u. 69.
képviselő: Metzné Horváth Ágota, Nagy Ferenc
a nehéz helyzetben lévők segítése ... >>

"Egészségünkért Tolna I." Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7130 Tolna, Kossuth u. 6.
képviselő: Pástiné Szentendrei Mária, Pócs Margit
Óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

ÉLŐ SZÓ GYÜLEKEZETE

()

7130 Tolna, Kossuth u. 27.
képviselő: Hámori Attila
-Az üdvösség, az örök élet lehetőségének és szükségességének tanítása, elérése és megtartása hit által. -Megtanulni a gondolatok forrásainak megkülönböztetését. -Megtanulni Isten által kijelölt módon élni, győzedelmes utat járni -Gondolkodásunk megújítása, összhangba hozva Isten igéjével az ÉLŐ SZÓ-val. -Megtanulni másokat jobban szeretni és többet tenni értük, mint önmagunkért. -Tudjunk példa lenni minden ember számára. -Le kell győzni a rosszat, de kizárólag csak szeretettel! -Nem csak hallgatni, beszélni kell Istenről és Igéjéről, hanem cselekedni is azt, hogy elérjük hitünk célját! -Olyan közösség formálása, amely megmutatja Jézus Krisztusi érékeit, vonzóvá téve ezzel a kívülálló számára a kereszténységet. -Megtanulni és megtanítani, hogy soha ne a saját igazunkat keressük, hanem Isten igazságát. -Keresni a kapcsolatot más felkezetekkel, gyülekezetekkel, hogy Isten népe közelebb kerüljön egymáshoz azokkal, akik Jézust testben megjelent Krisztusnak vallják. ... >>

Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

7130 Tolna, Pajta tér 7.
képviselő: Gyöngyössy András
Szakmai szervezet. ... >>

Evangéliumi Barátság Egyház

()

7130 Tolna, Arany János utca 1/A.
képviselő: Frei Antal ... >>

FASTRON Asztalitenisz Club Tolna

(sport)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.
képviselő: Andróczi Gábor elnök ... >>

Fusz János Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 131.
képviselő: elnök Fricz Józsefné
A Tolnai Zeneiskola támogatása, a névadó emlékének ápolása. ... >>

Fülöp József Baráti Társaság

(egyéb)

7130 Tolna, Deák F. u. 75/b.
képviselő: Dr. Dér Ferenc, Dr. Wolf Gyula, Fülöp József ... >>

"HARGITA" Székely Egyesület Mözs

(egyéb)

7131 Mözs, Alkotmány u. 42.
képviselő: Domokos Lőrinc ... >>

Juhász Anna Alapítvány

(egyéb)

7130 Tolna, Kossuth u. 6.
képviselő: Hága Lászlóné
Vöröskeresztes szakkörben legeredményesebben tevékenykedő tanulók támogatása. ... >>

"Kézjegy" Tolna Tollforgatók Klubja

(kulturális)

7130 Tolna, Kossuth utca 33. II/2.
képviselő: elnök Wessely Gábor, titkár Kosztolányi Péter
A megyei és az irodalmi-művészeti alkotó tevékenységet folytató egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú kulturális tevékenység folytatása. ... >>

Közösség Kultúra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7131 Mözs, Szenti István utca 51.
képviselő: elnök Verseghy Ferenc
Tolna város múltjának még rejtett kulturális értékeinek felkutatása, összegyűjtése, dokumentálása és megismertetése a nyilvánossággal. Alkotóház létrehozása. A városban élő amatőr alkotók, művészek, népi kismesterek, népművészek, tehetséges fiatalok támogatása, közönség elé kerülésük segítése. Alkotó táborok szervezése. A városban működő oktatási intézményekkel kapcsolat kialakítása, szakkörök, foglalkozások tartása. Városi kulturális rendezvényein aktív részvétel. A város testvértelepülésein élő alkotókkal, művészekkel, népművészekkel, népi kismesterekkel kapcsolat felvétel, együttműködés kialakítása. A magyar kulturális örökség és a tájegységek népi kultúrájának megismerése. ... >>

Martinek József Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók Béla utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Végh András, titkár Kiss Józsefné
a tolnai és mözsi diákok képzőművészeti képzésére ösztöndíj biztosítása ... >>

"Menedék" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Attila
szenvedélybetegek gyógyulásának beilleszkedésének segítése ... >>

"Mözs Gyermekmosolyáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: Herczig Lászlóné Kovács Kláraű
az iskola és tanulói támogatása ... >>

Mözsért Civil Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Kossuth Lajos utca 26/1.
képviselő: elnök Berezi Sándor
Munkálkodni kíván a mözsi polgárok kapcsolatainak javításán, közreműködik érdekei érvényre juttatásában, segíteni kívánják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, résztvesznek annak szervezésében. a település lakosságának szabadidős eltöltését, sportolását szervezik, támogatják a hagyományőrző programok megvalósítását, törekedni fognak a település sportéletének fellendítésére, segítik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, melyek Mözs környezetének szebbé, egészségesebbé tételére irányulnak, Meg kívánják akadályozni Mözs településen lévő közösségi ingatlanok, kultúrális épületek eladását, törekszenek Mözs összes oktatási intézményének, évfolyamának megtartásáara, célul tűzik ki a teleház megvalósítását Mözs település részen, illetve a megvalósításban való közreműködést. ... >>

Mözsi Bartók Béla Női Kar

(kulturális)

7131 Mözs, Iskola u. 20.
képviselő: Rikker Józsefné ... >>

Mözsi Lövész Klub

(sport)

7131 Mözs, Szent I. u. 34.
képviselő: Steiner Béla ... >>

Mözsi Német Nemzetiségi Klub

(kulturális)

7131 Mözs,
képviselő: elnök Koleszár Ferencné, Íróné Wittman Veronika, Koncz Jánosné, Pápai Tímea, Töttös Jánosné ... >>

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 34.
képviselő: Baksainé Kenessei Éva
1. Értékeink felmutatása - a "családnak", mint a társadalom legkisebb egysége - fontosságának hangsúlyozása.
2. Az egyesületbe belépett egymást segítő nagycsaládosok érdekeinek képviselete.
3. A nagycsaládosok egymás segítő közösséggé formálása.
4. Szabadidő hasznos eltöltésére kulturális, sport és egyéb programok szervezése.
5. Kirándulások szervezése.
6. A helyi közéletben való részvétel.
7. Gyermekeink, családjaink megajándékozása jeles ünnepeken. /Télapó, Karácsony, Húsvét, Családi nap./
8. Sportösszejövetelek szervezése, eszközök biztosítása a programok lebonyolításához.
9. Nagycsaládosok Országos Egyesület és régiós nagycsaládos rendezvényeken való részvétel.
10. Adományok fogadása, szétosztása. ... >>

Nemzeti Hírháló Egyesület

(kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Katona József utca 10/D. 2/A.
képviselő: elnök Kovács János
Írott és elektronikus sajtófigyelés, a magyarság, a nemzet szempontjából érdeklődésre számottevő, a nyomtatott és elektronikus sajtó termékeinek elérhetővé tétele a tagok és más érdeklődők számára a világhálón. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, majd ezekről tudósítások, ismertetők megjelenítése a világhálón. Írók, olvasók közötti kapcsolatfelvétel közvetítése, megoldása. Előadások, író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása. Hagyományos és nem hagyományos kiadványok estenkénti megjelentetése. (CD, DVD). ... >>

Paksi Sárkányhajó Club

(sport,oktatási)

7130 Tolna, Festetich utca 53.
képviselő: elnök Dr. Rubics László
A sárkányhajó, mint sporteszköz, továbbá mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótláskorú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Az egyesület sportegyesület. ... >>

Rády József Lovas Sportegyesület és Tolna Megyei Huszárbandérium

(sport)

7130 Tolna, Tóth Árpád utca 1.
képviselő: elnök Szücs István, ügyvezető Tófalusi Zoltán ... >>

SCOHTC RACING Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 76.
képviselő: elnök Mukli Zsolt
Tagjai részére a motorsportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése. Tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése. A minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása. Motorsport személyi utánpótálásáról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. Motorsport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése. Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység. Versenyek, családi motorsport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése. Kevtelési célú kártyajáték szervezése, verseny szervezése. ... >>

Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Iskola utca 14.
képviselő: elnök Boros Antal
Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület (továbbiakban STEFI) azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő bármely középfokú oktatási intézéményben, valamint szabadidős sporttevékenységeket biztosítson a célcsoportnak. A STEFI feledatkörei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása, közösségi programok, tanfolyamok, képzések szervezése, szociologiai kutatások, felmérések, tanulmányok készítése, elősorban a romológia, nevelés, oktatás és szociális helyzet témakörökben. a STEFI diáktagjai Tolna-Mözs és környéke általános, középfokú és felsőfokú oktatási inzéményeiben folytatják tanulmányaikat. Többségében maguk is cigány származásúak, hátrányos helyzetűek lévén személyes tapasztalataik vannak azokról a nehézségekről, amelyekkel gimnáziumba jelentkező társaiknak szembe kell nézniük. Ezek a tapasztalataik arra késztetik őket, hogy segítsenek velük egykorú és náluk fiatalabb társaiknak, barátaiknak. ... >>

TANREN KARATE SPORTEGYESÜLET TOLNA

(sport)

7130 Tolna, Sport utca 9.
képviselő: elnök Kiszli Sándor
1. A tagok valamint Tolna és környéke vonzáskörzetében a karate sport kedvelők, gyakorllók érdekeinek képviselete, védelme.
2, A rendszeres sportolás és testedezés lehetőségének biztosítása, a kulturált szabadidő eltöltése érdekében szabadidős és szolgáltató tevékenység végzése.
3. Kedvező sportolási feltételek biztosítása.
4. A karate sport fejlesztése, népszerűsítése, a versenyfeltételek megteremtése.
5. Rendezvények, versenyek események szervezése, azokon való részvétel biztosítása.
6. Környezetvédelem.
7. A jogszabályok, a társadalmi együttélés, a sporterkölcs és etika szabályainak tisztelekben tartása és annak szeretetére neveleés. ... >>

THELENA Club

(egyéb)

7130 Tolna, Rákóczi u. 45.
képviselő: Ezer János ... >>

Tolna Keresztény Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Szekszárdi utca 12. II/18.
képviselő: a kuratórium elnöke Keresztes Andor
Tolna városban a keresztény hitélet újjáélesztése. Az alapítvány a céljával összhangban az alábbi tevékenységeket folytatja: templomok, egyházi és nem egyházi épületek felújítása, karbantartása, közösségi céloknak megfelelő átalakítása, üzemeltetése, műemlékek, emlékművek felújítása, a kereszténység megismertetése, népszerűsítése a nem hívők körében, a hitélet, hitgyakorlás lelki, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása, a Tolnai Római Katolikus Plébánia, mint egyházközösség munkájának segítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, helyi katolikus iskola támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolatépítés a határon túli magyarság egyházi szervezeteivel. ... >>

Tolna Kézilabda Club

(sport)

7130 Tolna, Sport u. 15/a.
képviselő: alelnök Kovács Attila, elnök Takács István ... >>

Tolna Város és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány

(oktatási,közbiztonság)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: Lovasi Sándor
A rendőrség műszaki fejlesztéséhez, a rendőri munkát segítő társadalmi csoportok képzéséhez, technikai eszközökkel történő ellátásához, a kiemelten fontos objekutmok jelzőrendszerbe történő bekapcsolásához, a bűnmegelőzést szolgáló tömegtájékoztatási és oktatási programok kialakításához, fejlesztéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Tolna Város Gimnáziumának Idegennyelvi Alapítványa

(oktatási)

7130 Tolna, Arany J. u. 9.
képviselő: Brunn György
A tolnai gimnázium diákjai idegennyelv tudásának gyarapítása, a nyelvtanulás és a nyelvoktatás támogatása. ... >>

Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Kiss Sándor
Az Önkormányzat általános feladatai körében a kulturális és sporttevékenység támogatása. ... >>

Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 11.
képviselő: elnök Ifj. Csőglei István ... >>

Tolna Városért Egyesület

(kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.
képviselő: elnök Letenyei-Stróbl Orsolya ... >>

Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság

(egyéb)

7130 Tolna, Fáy A. tér 1.,
képviselő: Énekes Andrea, Pámer Jakab ... >>

Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság

(sport,természetvédelem,kulturális)

7130 Tolna, Városi Sporttelep
képviselő: elnök Hámori Róbert
Az egyesület alaptvető célja a sport, valamint a kulturális és szabadidős tevékenység; ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése; a sport- és szabadidős rendezvények, táborok szervezése; a tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését; környezet- és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. Az egyesület sportegyesület. ... >>

Tolna Városi Labdarugó Utánpótlás Club

(sport)

7130 Tolna, Újréti sor 7/b.
képviselő: elnök Vincze Károly
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, minősített sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Tolna Városi Nyugdíjasok Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

7130 Tolna, Civil HÁz, Arany J. utca .
képviselő: elnök Tóth Gizella
Tolna város és Bogyiszló község településén élő időseket sajátos életkori helyzetüknek és társadalmi szükségleteknek megfelelően segítsék, az e korosztálybelieket támogassák. ... >>

Tolna-Fácánkerti Vadásztársaság

(egyéb)

7131 Mözs, Kossuth L. utca 2.
képviselő: elnök Bajai Tibor ... >>

Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: elnök Simon Ferenc, elnökhelyettes Folk György, titkár Orbánné Kapéter Márta
A fiatal generáció egészséges életmódra nevelése, a fiatalkorúnak sportolási lehetőségeinek szervezése, a különböző sporttevékenységek végzésének gyermek sport biztosításában és szakmai irányításában való részvétel. Iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészséges életmódról és táplálkozásról készített szakmai anyagok, tájékoztatók terjesztése, e témákhoz kapcsolódó előadások tartása. Sporttanfolyamok szervezése. Női labdarúgás oktatás. Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása. Közösségi nevelési feladatok végzése. Kábítószer fogyasztással kapcsolatos megelőző programok készítése. ... >>

Tolna-Mözsi Lovas Egyesület

(sport)

7131 Tolna-Mözs, Szent István utca 122.
képviselő: elnök Macsek József ... >>

Tolna-Mözsi Székely Baráti Kör és Hagyományőrző Néptánccsoportja

(kulturális)

7131 Mözs, Iskola u.
képviselő: alelnök Péter Ambrusné, alelnök Szász Levente, elnök Bálint Ambrusné, titkár Kese Edit
A közösséghez tartozó, egyént is megnyomorító közösségi halál elkerülése, a közösségi élet és az együvé tartozás tudatának fejlesztése, a székelység, sajátosságainak megőrzése.

1. kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. ... >>

"Tolna" Gép- és Gazdaságsegítő Kör

(egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 114.
képviselő: Strasszer János ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41