Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokod civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Asztalitenisz Club (51318/2002)

(sport)

2532 Tokod, Laposi u.17.
képviselő: Resszer Károly ... >>

Együtt a gyermekekért Alapítvány (51949/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2531 Tokod, Béke u. 26. Móra Ferenc Ált. Iskola
képviselő: Kornokovits Attiláné kuratórium elnöke
Az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítása, az oktató-nevelő munka technikai, dologi, létesítményi feltételeinek fejlesztése, idegen nyelv tanulásának segítése. Iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása. ... >>

Gyermekeink Szebb Jövőjééért (1815/2004)

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2532 Tokod-Üveggyár, Hunyadi J. u. 2.
képviselő: Dr. Paulik István
Hunyadi János úti óvoda szellemi hagyományainak ápolása, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységének biztositása és támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekcsoportok esélyegyenlőségének elősegitése és támogatása. ... >>

Gyermekeink szebb jövőjéért (52178)

(oktatási,kulturális)

2532 Tokod-Üveggyár, Hunyadi János u. 2.
képviselő: Paulik István dr.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem. ... >>

Hétforrás Keresztény Egyesület (52274/2002)

(szociális,egyéb)

2531 Tokod, Táncsics Mihály u. 18.
képviselő: Estéli Győző
Keresztény erkölcsön és értékrenden alapuló életmód folytatásának elősegítése. Családi intézményének erősítése, közös bibliatanulmányozás, lelki élet elmélyítése. Karitatívtevékenység kifejtése. Segítséget nyújt a hátrányos helyzetben lévő személyek társadalomba való beilleszkedéséhez. ... >>

Spiritus Sport Club Egyesület

(sport)

2531 Tokod, Lukács Máté utca 18.
képviselő: Ifj. Jesztl József ... >>

Szeretetben nevelődni Alapítvány (51051/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2531 Tokod, Köztársaság u. 3.
képviselő: Szabóné Vágó Anna kuratóriumi tag
Az óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas színvonalú nevelési tevékenység biztosítása. ... >>

Tehetséges Tanulókért Oktatási Nevelési Alapítvány (51493/2002)

(oktatási)

2531 Tokod-Üveggyár, Határ u. 6.
képviselő: Szabó Tihamér
A tehetséges tanulók fejlesztésének támogatása. ... >>

Tokod Birkózó Sportegyesület

(sport,kulturális)

2531 Tokod, Bem J. u. 4.
képviselő: Torba Róbert elnök
Tokod falu területén és környékén a hagyományok és a testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele.
Szervezeti forma: sportegyesület ... >>

Tokod Nagyközségért (51452/2002)

(egyéb)

2831 Tokod, Kossuth u. 53.
képviselő: Soós József polgármester
Tokod Nagyközség arculatának kedvező irányú megváltoztatása, a környezetvédelem, a köztisztaság színvonalának javítása. ... >>

Tokod-Ebszőnybánya Környezetvédő Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2531 Tokod, Széchenyi tér 66.
képviselő: Fülöp János, Kui Sándor
A természeti környezet megóvása, különösen az Ebszőnybánya horgásztó területén és annak tágabb környezetében. ... >>

Tokod-Üveggyári Sport Club (50664/2002)

(sport)

2532 Tokod-Üveggyár, Liszt Ferenc Művelődési Ház
képviselő: elnök Dér Kálmán
Széleskorű és szinvonalas sportolási, testedzési, felüdülési lehetőség biztosítása a tagok és a sportolni vágyók számára. ... >>

Tokodi Borkultúra Egyesület

(kulturális)

2531 Tokod, Bajnai út 2., Tokod külterület 060/6. hrsz.
képviselő: Wéber Péter egyesületi elnök
A tokodi pincevölgy és környéke kulturális, történelmi örökségének megőrzése és továbbvitele. ... >>

Tokodi Faluközösségi Egyesület (2833/2003)

(egyéb)

2531 Tokod, Zrinyi u. 3.
képviselő: Huber Andrásné
A Tokodon élő polgárok összefogása és egy egységes - pártokon kívüli - közigazgatási politikát folytató Tokod község kialakítása, a polgárok érdekében. ... >>

Tokodi LOCAL GUARDIANS Polgári Bűnmegelőzési és Rendvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2531 Tokod, Széchenyi u. 3.
képviselő: Tóth Ferenf
Tokod községben a rendőri-, a polgárőr szervezetekkel és a helyi önkormányzattal együttműködve a közbiztonsági feladatok elősegítése. ... >>

Tokodi Motoros Sportegyesület

(sport)

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 132
képviselő: elnök Szabó László
Valamennyi sportág területén a rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés iránti igények felkeltése, e tevékenységek szervezése, a sportegyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékeny és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41