Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokaj civil szervezetek


Találatok száma: 70
1. oldal

ALL STYLE FIGHTER Észak-Magyarországi Humán Erőforrás- Sport Fejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Váradi utca 6.
képviselő: Bandi Noémi elnök
Az alapítvány célja:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében a sporttevékenységet felhasználva prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése.

Ennek érdekében:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének, és a sporttevékenység fejlesztése.
Az alapítvány feladatának tekinti Észak-Magyarország szakmai szellemi bázisának feltérképezését, gondozását, fejlesztését, működésének hatékonyabbá tételét.

Figyelemmel kíséri a térség munkaerő piacának változásait.
Az alapítvány működésének kiemelt célja a nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a sport- a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ? fejlesztése. Ennek keretében rendezvényeket- és táboroztatást szervezhet, sporttréningeket tarthat, szervezhet, a sporttevékenységet az egészséges életmód keretében fejlesztheti, ennek keretében sportrendezvényeket szervezhet, tarthat.
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs sporttevékenységet végez.
Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakulásának elősegítése mind a helyi közösségi, mind a család, mind a munkahelyi szférában.
Az oktatási, képzési intézmények működtetése során a fizikailag és mentálisan egészséges felnőtt személyiség kialakulása érdekében erőfeszítéseket tesz, kiemelt jelentőssége a sporttevékenység támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Aranyfurmint Postagalambsport Egyesület Tokaj

(sport)

3910 Tokaj, Deák F. u. 9.
képviselő: Dr. Tóth Lajos ... >>

Beszélő Zempléniek Magyar-Izraeli Baráti Társasága

(kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Ladányi út 36.
képviselő: Siku Lóránt
Az olykor látens, máskor kézzel fogható antiszemitizmus visszaszorításában való aktív részvétel. Az egyetemes emberi, állampolgári szabadság-és alap jogok védelme érdekében fellépés a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés minden fajta megnyilvánulásával szemben. A környezetben élőkkel megismertetni Izrael történelmi és kulturális értékeit, népét, társadalmát, valamint hagyományait. A Baráti Társaság valóságos megjelenítője és aktív kezdeményezője (helyi ?motorja?) kíván lenni az államköri szerződéses kapcsolati rendszer kétoldali együttműködés valamennyi területének. A diaszpórában élő zsidóság életének, hétköznapjainak, kultúrájának és gondolkodásának megismerése és megismertetése. ... >>

Borsodi Makettezők Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Mező utca 28
képviselő: Nagy Csaba ... >>

Devils Közhasznú Sportegyesület

(sport)

3910 Tokaj, Rákóczi u.42.
képviselő: Tóth Csaba ... >>

Egészséges Életért Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

3910 Tokaj, Vasvári Pál utca 14/A.
képviselő: Pogáts Zsolt elnök
A turizmus és a sport szerepének népszerűsítése, különös hangsúlyt helyezve annak az egészségmegőrzésben betöltött szerepére. Az egyesület célja, hogy a sport társadalmi elfogadottságához hozzájáruljon javítva ezzel az állampolgárok életfeltételeit, életminőségét. Az egyesület törekszik arra, hogy a sportot és a turisztikát szakmai programok segítségével összehangolja. ... >>

Együtt Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs.E. út 7-9.
képviselő: Osváth Jánosné
Az alapítvány célja, hogy a tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-oktatási Intézményben jelentősen hozzájáruljon az iskolai képzéshez és neveléshez szükséges feltételek javításához, az iskola önálló arculatának kialakításához és önkormányzatának erősítéséhez. A művészeti alapképzés feltételének javítása, eszközállományának gyarapítása. ... >>

"Fejlődő Tokajért" Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Pásztor Tamás elnök ... >>

Hazafias Népfront Városi Bizottsága

()

3910 Tokaj, Dr.Münnich Ferenc u. 16.
képviselő: Deákné Bobok Katalin ... >>

HONOR ET VERITAS Motoros Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Klapka út 40
képviselő: elnök Tóth Ottó ... >>

" Ismerj meg " Alapítvány

(kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen G. u. 36.
képviselő: Bajnok László
A totális intézeti keretek lazítása, megteremteni a lehetőséget az intézetben lakóknak a személyes élettér-életmód megvalósítására. Az elérhető, aktivizálható szülők bevonása gyermekeik és azokkal együttélő társaik életébe, gondozásába. Az úgynevezett normélis-egészséges társadalom felé nyitás elkezdése, megteremtése: célúl tűzteki a részvételt a város közelében, kultúrális eseményein - akár aktívan is. Kirándulások, táborok szervezése, megvalósítása. Az alapítvány tevékenységével is azt az elvet kívánja hangsúlyozni, hogy nincs kétfajta életmód:ép és fogyatékos: hanem csak sokszínű, eltérőtulajdonságokkal, képességekkel rendelkező ember létezik,aminek hangsújozása mellett csak egyetlen bánásmód lehetséges: az emberhez méltó! ... >>

Keton: Fiatal Művészek Egyesülete

(kulturális)

3910 Tokaj, Aranyosi utca 14.
képviselő: Makranczi Zalán ... >>

"Magyar a Magyarért" Alapítvány

()

3794 Tokaj, Bajcsy Zs.u.9.
képviselő: Mankovits Tamás
A világ bármely részén élő magyarok nemzettudatának megőrzése, a magyar nyelv és kultura ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. ... >>

Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

3910 Tokaj, Dózsa Gy. utca 2.
képviselő: elnök Dr. Molnár Péter
Kis- és közép szőlész és borászati vállalkozások érdekképviselete ... >>

MTTSZ Szabadidő és Lövészsport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 15-17.
képviselő: Majercsák László elnök ... >>

Oestrich-Winkel-Tokaj Baráti Társaság Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 18-20.
képviselő: Májer Jánosné ... >>

"Önkormányzatok az élhetőbb környezetért" Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3910 Tokaj, Rákóczi utca 54
képviselő: Fenyvesiné dr. Szatmári Erzsébet, Hercsik István, Köteles László, Májer József, Prof. Dr. Tóth László, titkár Lenkey Péter
Az alapító önkormányzatok településeinek és környezetüknek tisztán tartása, szebbé tétele. Ennek érdekében kifejtett tevékenységek:
a.) az ifjúság környezettudatos nevelésének, oktatásának elősegítése,
b.) a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó egyéb civil szervezetekkel való együttmüködés,
c.) az épített és természeti környezet védelme, megtisztítása a hulladéktól,
d.) illegális hulladéklerakók fellelése és felszámolása,
e.) a települések köztisztasága biztosításának elősegítése,
f.) ún. hulladék-kommandó létrehozása, technikai és dologi feltételeinek megteremtése, a működés biztosítása. E körben az alapítók célja az, hogy megállapítsák a hulladék tulajdonosát, amennyiben ez nem lehetséges, úgy közvetlenül közszolgáltatót bízzanak meg a hulladék elszállításával és kezelésével. ... >>

"Partnerség" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Tóth Józsefné elnök
az ifjúság egészséges életmódra nevelése a víziturizmus népszerűsítésével, - ifjúsági egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - bel- és külföldi idegenforgalmi tevékenység - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - táborok, túrák szervezése, üdülési lehetőségek biztosítása a szabadidős hasznos és tartalmas eltöltése érdekében, - falusi turizmus szervezése, - küzdelem a drogok terjedése ellen, felvilágosító jellegű előadások szervezése - kulturális, és szórakoztató rendezvények (fesztiválok) szervezése és lebonyolítása, természetvédelmi és honismereti előadások szervezése elsősorban a Tokaj-hegyaljai borvidék, a Tokaji-borkultúra népszerűsítésével - kulturális örökség megóvása - kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése
Közhasznú tevékenység:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás,
tudomány tevékenység, kutatás
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi és etnikai és nemzeti kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
fogyasztóvédelem
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatásokat
euroatlanti integráció elősegítése
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások
ér- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Magatehetetlen vagy öngondoskodásban korlátozottt személyek támogatása, segítése, mobilizáci0jának elősegítése, valamint a fenti feladatokhoz kapcsolódó szervezés. ... >>

Pöttöm Panna Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Gróf Apponyi A.u.13.
képviselő: Tereminé Szegedi Zsuzsanna
Az alapítvány célja a Tokaji II.Ker. Napközi Otthonos Óvodában Folyó nevelőoktató munka támogatása, de különösen: - szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása: - életkörűlményeinek javítása, berendezési tárgyaik felújítása: - udvari felszerelések bővítése: - a természet szeretetére és a környezet védelmére nevelés, szabadidős programok szervezése: - élményszerzési lehetőségek bővítése: - a kirándulások költségeinek fedezése: - hagyományok ápolása, a gyermekek zenei, művészeti,Kulturális nevelése ... >>

"Rákóczi " Gazdakör

()

3910 Tokaj, Klapka u. 35.
képviselő: Nyesti Lajos ... >>

"SHOMRÉ GÁCHELET: ZSARÁTNOK ŐREI" Alapítvány

()

3910 Tokaj, Rákóczi u. 41.
képviselő: Lőwy Lajos elnök
Tokaj hegyalján található izraelita emlékhelyek,/temető,sírok,/ kegyhelyek /kis zsinagóga gondozása, felűjítása: - Tokaj városhoz kötődő zsidó vallású személyek emlékeinek összegyűjtése, megőrzése: - Izraelita vallásu tokaji lakosok vallásos szellemiségének megörzése, támogatása. ... >>

"Szent Hubertus" Vadászkutyások Egyesülete

()

3910 Tokaj, Jókai u. 4.
képviselő: Hornyák György ... >>

Szent Márton Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi u.54.
képviselő: Marczinkó Ferenc ... >>

Szent Miklós Alapítvány Tokajért

(oktatási,szociális)

3930 Tokaj, Vasvári Pál u.15.
képviselő: Gorcsa György, Sipos István
A tokaji Görög Katolikus Egyházközösség joghatósági területén A Görög katolikus Egyház keretein belül: - Az Egyházközösség működésének és cilkitűzésének megvalósítása, templom-, parókia-, közösségiház-, szociális jellegű épületek építése, bérlése, renoválása, karbantartása, fenntartása, támogatása. - Oktatás, továbbképzés, konferenciák létesítése és működtetése /. beleértve az erre a célra szolgáló táborokat: cserlészet, hittantábor és táborok is / 2./ A görög Katolikus Egyház keretein belül: - Bel-, és külmissziós tevékenységek, illetve az azzal foglalkozó intézmények támogatása. - Karitatív tevékenységek támogatása, menekültek, munkanélküliek, árva- és kallodó fiatalok és gyerekek között, valamint a hitükért és nemzetiségükért hátrányosan megkülömböztetettek felé. - Külföldi stippendiumra, továbbképzésre, tanulmányutakra és konferenciákra kiküldött egyháztagok támogatása. ... >>

"T. and T. OFF-ROAD CLUB" Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Óvár u. 40.
képviselő: Bolló Tibor, Tóth Ferenc elnök, Tóth Gergely titkár ... >>

TAVIRÓZSA Horgász Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy Zs. út 5.
képviselő: Nagy Irén ... >>

Tiszai Vízimentő Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3910 Tokaj, Rakamazi üdülőtp.Horgász u.9.
képviselő: Tóth István
Magyarország álló és folyóvizein vizimentés végzése, betegszállítás, elsősegélynyújtás oktatása, ezzel kapcsolatos képzések szervezése, árvízvédelemmel kapcsolas vízitevékenység, vízibalesetek megelőzését szolgáló tájékoztató tevékenység, vízisport programok lebonyolítása, biztosítása és ezek anyagi támogatása, álló- és folyóvizek élővilágának és környezetének védelme, bekövetkezett károk elhárításában való közreműködés. ... >>

Tokaj és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

3910 Tokaj, Rákóczi u.54.
képviselő: Lovász Erzsébet ... >>

"Tokaj Fly" Repülősport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. út 9.
képviselő: Ádám Elek József ... >>

Tokaj Hegyalja Lovas Sport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Gróf Apponyi u. 26.
képviselő: Ifj. Kudri László ... >>

Tokaj Mikrorégióért Alapítvány

()

3910 Tokaj, Bethlen G. u. 1.
képviselő: Májer József
Tokaj és mikrorégiója területén önkormányzati közműberuházások megvalósításának támogatása, a lakosságra eső terhek csökkentése, lakosság közműberuházási támogatása, pályázati tevékenység elősegítése, a lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Tokaj Reneszánsz Tokaji Nagy Borok Egyesülete

(egyéb)

3910 Tokaj, Kossuth tér 15.
képviselő: Túróczi István elnök ... >>

Tokaj Sí-klub

()

3910 Tokaj, Kossuth tér 12.
képviselő: Dr. Kristóf András ... >>

Tokaj Turizmusért Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
képviselő: Kovács Csaba elnök ... >>

Tokaj Város Vegyeskara amatőr művészeti Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Aranyosi út 7.
képviselő: Pásztor Istvánné ... >>

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Serház út 1.
képviselő: Gergely Miklós elnök
A világörökségi értékek bemutatása és továbbadása Tokaj ?Hegyalja lakossága felé, valamint a térség iránt érdeklődők felé. Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád ?völgye kulturális életét, történetét, hagyományait bemutató kiadványok megjelentetése. A tokaji bor történetéhez, illetve a borhoz kapcsolódó kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, tanácskozásoknak, a megszervezése, részbeni vagy teljes finanszírozása. A térség kulturális életének előmozdítása igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programok szervezésével ? annak érdekében, hogy télen- nyáron igényes kulturális programokkal várhassuk az ide érkező vendégeket. Az építészeti örökség védelme a következő generációk, illetve az ide érkező turisták érdekében. A kulturális örökség ápolása kiállítások rendezésével, szervezésével, illetve kapcsolódó programok és médiakampányok szervezésével. A térség természeti kincseinek népszerűsítése a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, betartásával és betartatásával. A térség természeti kincseinek védelme, a nemzeti park követelményeinek betartása a vendégekkel. Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád- völgye hagyományainak megjelenítése, továbbítása a következő generációk számára. Ösztönzi a térség idegenforgalmi kínálatának feltárását, a látnivalók számbavételét, a vendéglátóhelyek feltérképezését, rendezvények szervezését. Az egyesület ? lehetőségeihez mérten ? segítséget nyújt a térség természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. Közreműködik az országos és helyi szervekkel Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád- völgye turizmusfejlesztésének ügyében. Kiemelten együttműködik a legfontosabb helyi és térségi idegenforgalmi szervezetekkel. Ösztönzi a térséget bemutató kiadványok megjelentetését, terjesztését, turisztikai marketingjét. Az egyesület a 2.1 ? 2.6. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részben kulturális, részben pedig a kulturális örökség megóvása érdekében fejt ki tevékenységet. Folyamatosan szakmai kapcsolatot tart a turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel a térségi idegenforgalom élénkítése érdekében, összehangolja az érintett gazdasági szereplők tevékenységét. Fontos feladata a térség turisztikai fejlesztése, a vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai termékfejlesztés ösztönzése, a minőségi és fenntartható turizmus erősítése, továbbá helyi és térségi turisztikai csomagok kialakítása, piacra vitele térségi marketingtámogatással. Kiemelt célja az érdekképviselet ellátása helyi, regionális és országos szinten. Ösztönzi a tagok szakmai képzését és nyelvtudásának emelését a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, tanulmányutakat szervezhet. ... >>

Tokaj-Hegyaljai Borút Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Dózsa Gy utca 2
képviselő: Gaálné Király Enikő ... >>

Tokaj-Hegyaljai Zsidó Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi u.41.
képviselő: Kalmanovits Miklós elnök ... >>

"Tokajhegyaljai Szőlő- és Borkultúra" Alapítvány

(kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 15.
képviselő: Dr.Kovács Tibor
A kiváló minőségű, nagy hagyományokkal rendelkező tokaji borok előállításának, piacra jutásának segítése, a tokaji borturizmus kialakításában való tevékeny részvétel. Ezen belül különösen: - a tokaji bor értékesítése érdekében történő reklám és marketing munka támogatása, - a szőlészeti és borászati kutatás,ok- tatás támogatása, ideértve a történelmi vonatkozásu kutatásokat is, - a tokaj-hegyaljai borturizmus kiala- kítása és fejlesztése, a Tokaji Bo- rok Házának létrehozása. ... >>

Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület

(érdekképviselet)

3910 Tokaj, Kossuth tér 1
képviselő: Bárdos Sarolta elnök, Berecz Stephanie Joelle elnökségi tag, Bodó Judita elnökségi tag, Homonna Attila elnökségi tag, Prácser Miklós elnökségi tag ... >>

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(egyéb)

3910 Tokaj, Dózsa Gy. utca 2
képviselő: Marcinkó Ferenc ... >>

Tokaji Diáksport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. út 7-9.
képviselő: Csordás Sándor elnök ... >>

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18-20
képviselő: Molnárné Tóth Erika ... >>

Tokaji Futball Club

(sport)

3910 Tokaj, Széchenyi sétány 5.
képviselő: Posta György ... >>

Tokaji Gazdász Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Tarcali u.52.
képviselő: Hutkai Józsefné sz. Fábián Katalin
A tokaji Mezőgazdasági Szakiskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, különösen: szemléltető eszközök beszerzése, szoftver vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, iskolai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az iskola tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra való nevelés, idegen nyelvek tanulásának támogatása, a munkába állás segítése. ... >>

TOKAJI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TEHETSÉGES GYERMEKEIÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky utca 18/20.
képviselő: Dr. Zakuczki Tünde
Az OKTV helyezetteinek jutalmazása, versenyeken helyezést elért diákok elismerése, a szociálisan hátrányos tehetségek gyerekek segítése, a külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatása, a felsőoktatásban továbbtanulók számára felkészítő tanfolyamok támogatása, a különböző versenyek költségeinek finanszírózása, ifjúságvédelem, kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel. ... >>

TOKAJI GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen Gábor u. 13.
képviselő: Kovács Zoltánné
A Tokaji I. kerületi Napközi Otthonos óvodában folyó nevelő-oktató munka támogatása. Szemléltető eszközö, játékok vásárlása, berendezési tárgyak felújítása. Udvari felszerelések bővítése. Szabadidős programok szervezése, élményszerzési lehetőségek bővítése, kirándulások költségeinek fedezése. Hagyományok ápolása, gyermekek zenei, művészeti kulturális nevelésének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41