Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

A boldogabb családokért Tiszavasváriban Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
Hátrányos helyzetűek segítése. Szabadidős programok szervezése. Sportrendezvények szervezése. Kisebbségi közösségek életkörülményeinek javítása. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők és időskorúak részére programok szervezése, élethelyzetűk javítására irányuló tevékenység. Adományok gyűjtése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. illetve 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Alberth Béla Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Takács Mihály
A Kabay János Ének-Zene és Idegen Nyelv tagozatos Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ALKALOIDA LOMBIK Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.
képviselő: Treszkai József
Horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a horgászoknak a jogszabályok, atársadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

ALKALOIDA Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

()

Tiszavasvári, Kabay János u.29-31.
képviselő: Nagy Sándorné ... >>

ALKALOIDA Technikai és Tömegsportklub

(sport)

Tiszavasvári, ALKALOIDA Gyár
képviselő: Vámosi József ... >>

Biztonságos Életért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kinizsi út 20 a
képviselő: Tündik András az egyesület elnöke
nevelés-oktatás, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint (alapszabály 2. pontja) ... >>

"Dezsavü" Színkör Kulturális Szolgáltató Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 16.
képviselő: Juhász Borbála Katalin
Az egyesület általános célja kulturális szolgáltatás nyújtása Tiszavasvári város területén és térségében, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az Észak-Alföldi Régió egész területén. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"FAIR PLAY" Alapítvány

()

Tiszavasvári, Kabay u.29.
képviselő: Mészáros László ... >>

FAYR PLAY Alapítvány

(sport)

Tiszavasvári, Lombik Sportegyesület
képviselő: Mészáros László ... >>

FÜGGETLENEK A VÁROSÉRT EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kisfaludy utca 6.
képviselő: Dr. Litkei László
Tiszavasvári városban és vonzáskörzetében tevékenykedő független jelöltek munkájának segítése. Pártoktól független aktív társadalmi tevékenység folytatása a város fejlődésének előmozdítása érdekében. A városért tenni akaró magánszemélyek, szervezetek összefogása. Munkahelyek teremtésének elősegítése. Más társadalmi szervezetekkel való együttműködés az egyesület céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. A város presztízsének növelése. Az iskolai oktatás színvonalának emelését szolgáló lehetőségek keresése, összehangolása, gyakorlati alkalmazásának elősegítése. ... >>

"Gimnazistákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Víg Csaba a kuratórium elnöke
az iskola támogatása, az alapítói okirat szerint ... >>

Hankó László Zenei Alapítvány

(egyéb)

Tiszavasvári, Báthori u.1.
képviselő: Hankó András ... >>

Horgászatért Alapítvány

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 29.
képviselő: Dr. Sebők Péter
A város horgászainak, elsősorban nyugdíjas, valamint gyeremek és ifjúsági korú tagajainak támogatása: nyugdíjas tagjainak anyagi támogatása engedély váltásakor, gyermek és ifjúsági tagjainak versenyeztetése, a fiatalok horgásztáborokban való részvételének költségtérítése, horgászattal, környezettel, vízzel és annak élővilágával kapcsolatos előadások szervezése. ... >>

Játékkal a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 1.
képviselő: dr. Kovács Gyögy, Kovács é dr. Bakosi Éva
A Tiszavasvári II.sz. Óvoda fejlesztése, és játékeszközök beszerzésének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Kabay János Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Nagyné Polgár Erika
A Kabay János Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Keresztény Értelmiségi Klub

(egyéb)

Tiszavasvári, Aradi vértanuk u.35.
képviselő: Dr.Simon Endre ... >>

"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsödés Gyermekekért

(szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10.
képviselő: Dojcsákné Pásztor Erika
Tiszavasvári körzeti böcsődében nevelt szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Továbbá a bölcsődés gyermekek gondozása, nevelési feltételeinek javítása, a gondozás és nevelés hatékonyságának elősegítése. ... >>

Kör-karéj Tánckör Kulturális Szolgáltató Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
képviselő: Halászné Vári Ildikó
Az egyesület általános célja kulturális szolgáltatás nyújtása Tiszavasvári város területén és térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében valamint az Észak-alföldi régió egész területén, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

"Közös kincsünk a gyermek" Alapítvány

(kulturális)

Tiszavasvári, Bajcsy-Zs.u.30.
képviselő: Molnár Gyuláné ... >>

Köztestületi Tűzoltóság Tiszavasvári

(tűzoltó,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6.
képviselő: Dr. Fülöp Erik elnök
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

LUKÁCS FERENC Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.
képviselő: Dr. Fülöp Erik
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Magyar Fiatalok Társasága

()

Tiszavasvári, Bocskai u.47.
képviselő: Olajos Sándor ... >>

Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Iskola utca 2.
képviselő: Gombásné Veres Zsuzsanna
A városban élő magyar és roma közösségek kapcsolatának rendezése, kiszélesítése, elmélyítése. A különböző intézmények, szervezetek roma kisebbséggel kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A többségi társadalom és a roma kisebbség között meglévő ellentétek, feszültségek oldása. Továbbá az alapszabály 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

MÁKVIRÁG CENTRUM Kulturális és Szabadidő Egyesület

(kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Árpád út 12.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
szabadidős és hobbitevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

MÁSOKÉRT VAGYUNK

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Garami utca 1.
képviselő: Katona Béla
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A leszakadt rétegek, családok gondjainak, hátrányos helyzetükből adódó problémáik, valamint ennek megoldására irányuló erőfeszítések felkarolása. A hátrányos helyzetű, sérült, beteg vagy bármilyen fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek szabadidejének szervezése. A mentálisan sérült csoportok, egyének lelki segítése. Ifjúságkutatás. Kulturális tevékenység. Természet- és környezetvédelem. Sporttevékenység. Egészséges életmódra nevelés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Napraforgó Nyugdíjas Klub

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a
képviselő: Veres Ferencné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, természet és környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal, kapcsolatos tevékenység, az euróatlanti integráció segítése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Móricz Zs. utca 6.
képviselő: Tóthné Nácsa Irén
Az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése. ... >>

Őszikék Idősek Egyedülállók Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Nagy Lászlóné
Társas kapcsolatok kiépítése, kialakítása, ápolása, fenntartása. Egyedüllét érzésének feloldása. Öregségtudat káros élményeinek leküzdésében segítségnyújtás. Fizikai és szellemi erő megtartása. Egészségügyi előadások szervezésével betegségek megelőzése. Szabadidő célszerű és hasznos eltöltésének szervezése. Kulturális tevékenység. Nyugdíjasok és egyedül élők érdekképviselete. Természet- és környezetvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"PATRÓNUS" Alapítvány

(oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. út 87.
képviselő: Kiss Sándor
a település és vonzáskörzete szociális problémáinak enyhítése, szociális képzés, idősek segítése és egyéb az alapító okirat szeint ... >>

Pethe Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 76.
képviselő: Budaházy Gabriella a kuratórium elnöke
elősegíti az iskolában folyó oktató, nevelő munka színvonalának javítását kiemelten a nyelvoktatás, az informatika terén, és a szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

REQVIEM Fúvószenekari Alapítvány

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Krúdy utca 7. fszt./2.
képviselő: Aranyi Imre
Tiszavasvári város zenei életének, működésének segítése, fejlesztése, a fúvószenekar népszerűsítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Röplabda Klub Sport Egyesület Tiszavasvári

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Mangel Karlo
Lehetőséget biztosítani Tiszavasváriban a röplabda sport hagyományainak folytatásához, valamint sportolási lehetőséget biztosítani az itt élő emberek számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység. ... >>

Sibelius Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Koltai Tamás
Tiszavasvári Városi Vegyeskar működési feltételeinek biztosítása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

SZIKRA Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 37/ A.
képviselő: Nácsa Balázs
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tisza Menti Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Halász László
szakmai érdekképviseleti tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 55.
képviselő: Bónis László Attila elnök, Bónisné Alföldi Éva intézményvezető, Kerekes Attila alelnök, Ráczné Hamerszki Judit titkár
Érdekképviselet, oktatási tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulás

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
képviselő: Nacsa Balázs, Szabó Péter
A térség és a települések fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, vállalkozások, társadalmi szervezetek valamint magánszemélyek tevékenységének összehangolása, munkahelyteremtés elősegítése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, érdekképviselet, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Tiszavasvári Bölcs Baglyok Szögi Lajos Alapítványa

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
képviselő: Kovács Marianna
A Tiszavasvári "Bölcs Baglyok" Szögi Lajos Oktatóközpontjának környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeinek folytatása. Szakköri foglalkozások, terepi programok, rendezvények szervezése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Diáksport Egyesület

(sport)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Halász László
Tiszavasvári város diákjainak egészséges életmódra nevelése, sportéletének szervezése. Sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári és Vidéke Méhész Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Dohos László
Tiszavasvári város és környéke méhészeinek összefogása, érdekeinek képviselete, korszerű méhészeti technológiák kiprobálása és népszerűsítése, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, imeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem. ... >>

Tiszavasvári Lovas Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Páli János
Tiszavasváriban és a környékén élő, a lovakat szerető emberek számára a szabadidejükben a lovakhoz kötődő tevékenységek, programok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Mazsorett Egyesület

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. út 13. fsz./1
képviselő: Schmidtné Horváth Zsuzsanna
szabadidős és hobbitevékenység, mozgás-koordináció fejlesztése, csoportszellem kialakítása és fejlesztése, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszavasvári Média Egyesület

(oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kabay utca 19/a.
képviselő: Mészáros Gábor
Városi és kistérségi szinten médiumok alapítása, fenntartása és működtetése. Mind tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában. Működésük körében tanácsadás. Integrációs törekvések támogatása. Képzés. Szükséges szolgálatok nyújtása. Kapcsolattartás segítése. Érdekképviselet ellátása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Napsugár Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vasút út 9.
képviselő: Terebesné Lipcsei Judit
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közrend és közbiztonság védelme, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41