Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros civil szervezetek


Találatok száma: 107
1. oldal

"3. számú Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 1.
képviselő: Bozsó Gyuláné
A Tiszaújváros, Kazinczy út 1. szám alatti 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek segítése. Az intézmény felszereltségének javítása, korszerűsítése. Szakmai eszközök fejlesztése. Idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése. Továbbképzés segítése. Tanulmányi utak segítése. Anyagilag rászoruló tehetséges gyermekek jóléti célú támogatása. Egészségkárosodott gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

A Festékipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

3581 Tiszaújváros, AKZO-NOBEL Coatings Rt
képviselő: Jónás László ... >>

A "Lelki egészségünkért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 4. V/2.
képviselő: Katona Ibolya
Az alapítvány clja a lelki egészség megtalálása és megtartása, pozitív életszemlélet kialakítása, a lelki egészség védelme. Ennek érdekében személyiségfejlesztés, önismeret segítése, önismereti tréningek szervezése. Kommunikációs és konfliktus kezelési tréningek, krízis intervenció, öngyilkosság megelőzés. A családok harmónikus együttélésének megőrzése érdekében a válsághelyzetben, kritikus életszakaszokban együttműködés. Gyászolók mielőbbi felépülésének elősegítése. A pszichoszomatikus betegségek leküzdése érdekében ismeretterjesztés, oktatás. A gyermekek szabadidős foglalkozásainak megszervezése, szabadidős tevékenységeinek segítése, gyermekfelügyelet, képességfejlesztés. ... >>

A Magyar Kempo-Jujitsu Egyesület

(egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent I. 33 III/2
képviselő: Szilágyi Ferenc ... >>

A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Legoza Attila
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának tehetséges tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését segíteni. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók támogatása, továbbképzésének segítése. A tehetséges tanulók számára szervezett iskolai, városi, megyei országos versenyeken való részvétel finanszírozása. Szaktáborok, szakkirándulások szervezése, finanszírozása. Egyéni és csoportos tanulmányok támogatása. Az idegennyelvi képzés korszerűsítése, külföldi tanulmányutak, üdültetés támogatása. Szellemi alkotások (pályázatok, műalkotások) díjazása. ... >>

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

AES- Tisza Erőmű Kft. VDSzSz. Tagszakszervezete

(érdekképviselet)

3580 Tiszaújváros, Pf.53.
képviselő: Füzér József, Matula Sándor, Pénzes János ... >>

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.
képviselő: dr. Pető Gabriella
A gyermekek egészségének megőrzése, az egészséges életmód elsajátításának segítése, a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés, egészségvédelmi programok megvalósítása ( életmód-tábor ), egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása, egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás, a felnőttek ( szülők és leendő szülők ) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Borostyán Alapítvány

()

3581 Tiszaújváros, Pf.20. (TVK. Rt.)
képviselő: Dallos Imréné, elnök Kalmár Mihály
A Tiszai Vegyi Kombinát Rt-nél és annak jogelődjénél létesített munkaviszonyból nyugdíjba vonuló volt munkavállalók támogatása, különös tekintettel életkörülményeik javítására, egészségi állapotuk miatt szükségessé váló gyógykezelésük elősegítésére, a társadalmi életben való aktív részvételük előmozdítására. Az alapítványi tevékenység a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. által alapított kft-ktől különös jogutódlás folytán létesített munkaviszonyból nyugdíjba vonulókra is kiterjed. Az alapítvány gondoskodik a nyugdíjas találkozók megszervezéséről, lebonyolításáról, valamint biztosítja a fedezetet a nyugdíjasok temetési segélykérelmeihez. ... >>

Club 96. Fiatalok Egyesülete

()

3580 Tiszaújváros, Árpád u.33.I/3.
képviselő: Olasz Gyula ... >>

Cseresznye Kispályás Labdarúgó Egyesület

()

3580 Tiszaújváros, Barcsay Jenő tér 6. II/4.
képviselő: Dukay György ... >>

Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.
képviselő: elnök Gergely Zsigmond ... >>

Dél-borsodi Polgári Együttműködés Egyesület

(egyéb)

3580 Tiszaújváros, Egressy Béni út 7
képviselő: elnökhelyettes Csillik istván, Steinerné Vasvári Éva, titkár Nagy Ilona ... >>

Egyedül-Együtt-Gyermekeinkért Egyesület

()

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. utca 20
képviselő: Beluscsák Ferencné ... >>

Egyedülállók Egyesülete

(érdekképviselet)

3580 Tiszaújváros, Szent István u. 6. fsz.2.
képviselő: Vendlerné Polyák Ibolya ... >>

"Együtt Tiszaújváros Védelmében" Alapítvány

(tűzoltó)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 14. II/3.
képviselő: Pap Zsolt
A Tiszaújvárosi Rendőrség, Tűzoltóság,Mentőszolgálat szervezeti egységeibe tartozó személyek halálozása, balesete, munkaképesség csökkenése esetén támogatás nyújtása. Gyerekek táborozása, kirándulás, szabadidős programok szervezése, egyéb testületi rendezvények szervezése, a szervezeti egységek népszerűsítésének a támogatása. Segítséget kíván nyújtani a Tiszaújvárosi Rendőrség, Mentőszolgálat szervezeti egységeinek,a munkahelyi körűlményeik javítása, eszközeinek fejlesztése, korszerű technikai és egyéb eszközök beszerzése. Továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Énekszó Baráti Kör

()

3580 Tiszaújváros, Örösi út 4 II/2
képviselő: Vörös Béla elnök ... >>

Eötvös Asztalitenisz Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Bólyai köz 4. V/2.
képviselő: Jakab Dénes ... >>

Eötvös József - Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13.
képviselő: Dr. Fülöp György
A tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Ipari szakközépiskola, ill. jogutódjának szociálisan rászoruló diákjainak segítése, akik képességeiknek megfelelően jó teljesítrményt nyujtanak. Az iskola tanulmányi munkában és a versenyekben kimagasló eredményeket elért tanulók jutalmazása. ... >>

Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13.
képviselő: Vanyó István ig. ... >>

Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, József A utca 13 I//1
képviselő: Tállai Attila
Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez, művelődéséhez, oktatásához, sportolásához kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében, hozzájárul a társadalom külömböző korosztályainak egymáshoz közeledéséhez, az ifjúság önismeretének fejlesztéséhez, igény szerint, egyéni és csoportos tanácsadást nyújt a fiatalok számára, az őket éríntő lelki, egészségügyi, szociális, és társadalmi problémák megoldásának elősegítésére, támogatja és szervezi a fiatalok iskolán kívüli művelődését, és az ifjúsági képzéseket az alábbi témakörökben: a demokrácia tanulása, a testi és lelki egészség megörzése, a közéletiség, a munkaerőpiaci esélyeik növelése, támogatja az ifjúsági korosztály részére értékes művészi produkciók és rendezvények megismertetését, terjesztését, létrejöttét, a város kultúrális életének, közművelődési tevékenységének szinesítése, e tevékenység színvonalának emelése, az oktatás támogatása az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így: előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, hazai és külföldi szakemberek, kutatók,művészek meghívása.stb.), a városi zenei élet fejlesztése érdekében magas színvonalú zenekari koncertek szervezése, az ifjúság minél nagyobb létszámú részvételének elősegítése, felkérés esetén a városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés, támogatók keresése a fenntebbi célok megvalósítása ... >>

Football Club Tiszaújváros

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki B. utca 6
képviselő: Adorján Károly elnök ... >>

Hejőmenti Vadásztársaság

(egyéb)

3580 Tiszaújváros, Babits u. 9.
képviselő: Csoma Bertalan ... >>

Hunyadi Diáksport Egyesület

(sport)

3581 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1/B.
képviselő: Demblovszki Gábor ... >>

Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: dr Borbély Edit, Halászné Pozsgai Andrea
Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának a tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. ... >>

Ifjú Márkus Gábor Alapítvány a magyar Triatlonsportért

(sport,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7.
képviselő: Mali János
Elősegíteni és támogatni a Magyar Triatlonsport fejlődését, munkáját, ehhez biztosítani a szükséges feltételeket, továbbá támogatni a tiszaújvárosi Triatlon Klub Ifjú tehetségeit.w ... >>

JÓKER Biliárd Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 4.
képviselő: Demkó Sándor ... >>

"KARAKTER" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5.
képviselő: Kolosai Ferenc
létrehozása, és az intézmény tanulóinak magas szintű képzése. "Táncművészeti iskola létrehozása és fenntartása "KARAKTER" Alapfokú Táncművészeti Iskola néven." ... >>

"Karpov" Tiszaújváros Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Mátyás Király u.4.1/3.
képviselő: Pákh endre elnök
-Olyan sportolók támogatása, akik nem tudtak szervezetbe tömörűlni -a tömegsport előmozdítása, az ezzel kapcsolatos rendezvények támogatása -sportversenyek lebonyolításához anyagi és egyéb segítségnyújtás -ifjú tehetségek felkarolása sportpályafutások figyelemmel kísérése ... >>

Karsztvíz Búvár- és Barlangkutató, Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 10.
képviselő: Czakó Ádám elnök
Hazai és nemzetközi búvárkutatási, -régészeti, és -oktatási célok megvalósítása, továbbá a hazai és nemzetközi karsztvidékek és barlangok megismertetésével, kutatásával, feltárásával kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása. ... >>

Kazinczy Gyermekei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Dorony Attiláné a kur. eln.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése, felszereltségének javítása, korszerűsítése, az idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése, a számítástechnikai eszközök fejlesztése, kiemelkedő szellemi kultúrális és sporttevékenységek díjazása, hatékony nevelési-oktatási módszerek bevezetésének segítése, tanulmányutak, továbbképző táborok segítése, jóléti célú támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de anyagilag rászoruló tanulók részére, egészségkárosodott tanuló gyógykezelésének támogatása. ... >>

"Kinyújtott Kéz" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi rodaház , 2119/3 hrsz. 136
képviselő: Dr. Lyócsa János, Tamásné dr. Tóth Margit
A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaságnál és annak jogelődjénél létesített munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkezett balesetek sérültjei, ill. foglalkozási és egyéb megbetegedést szenvedett munkavállalók - halálos kimenetelű baleset esetén az elhunyt közvetlen hozzátartozói életkörülményeinek javítása, a balesetek, foglalkozási eredetű megbetegedések okozta egészségkárosodással, ezen munkavállalók, ill. közeli hozzátartozóik társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

"Kisfaludi" Vadásztársaság

()

3580 Tiszaújváros, Bartók B. u. 4. V/4.
képviselő: Heidrich Péter ... >>

KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 6. fsz//1.
képviselő: Kádár Róbert elnök
Egyesületünk hozzá kíván járulni a minőségi zenekultúra, elsősorban a blues terjesztésébe, népszerűsítéséhez, koncertek, közösségi rendezvények, nonprofit kulturális tevékenység kereteiben, és minden olyan formában, amelynek feltételeit meg tudja teremteni. Bemutatkozási lehetőségeket kívánunk biztosítani a fiatalság számára, így támogatva tartalmas szabadidő eltöltési szokásaik megszilárdítását. Kulturális, sport és közösségi rendezvények keretében olyan tevékenységeket, szórakozási lehetőségeket biztosítunk, melyeken a különböző generációk együtt vehetnek részt, így növelve a családi és baráti kapcsolatok, a közös élmények összetartó erejét. Szervezetünk szerepet kíván vállalni a néphagyományok, veszendőben lévő tradíciók, kulturális értékek ápolásában. Célunk továbbá, hogy tevékenységeink során - lehetőségeinkhez mérten - megteremtsük a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek is az együttlét, a közös élményszerzés lehetőségeiket, így támogatva társadalmi pozícióik kedvező változását. ... >>

Leninvárosi ÁFOR Termékátadó-Átvevő Munkástanács

(érdekképviselet)

3580 Tiszaújváros, Pf.187.
képviselő: Árvai András, Árvai Bertalan, Beránszki László, Dobos Tamás ... >>

Magyar Wellness Társaság

(egyéb)

3580 Tiszaújváros, Tompa M. u.44.
képviselő: Dr. Kator Miklós ... >>

MAGYAROK A MAGYAROKÉRT NEMZETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Örösi út 24. 1//1.
képviselő: Bacsó-Bogár Dorottya titkár, Kanyó Viktor alelnök, Orosz Gábor Csaba elnök
Tiszaújváros és környéke lakossága nemzeti öntudatának fejlesztése, magyar hagyományok ápolása, kulturális programok szevezése. Az Egyesület lehetőség szerint kifejti tevékenységét tágabb földrajzi (megyei, országos, határon túli magyar anyanyelvű) környezetben is.

Az itt élő lakosság kulturális, oktatási, életfeltételeinek javítása, ennek eredményeképpen a gazdasági versenyhelyzetük növelése, település- és vidékfejlesztés, (magyar hagyományos szakmák, ősi mesterségek megismertetése, az egyes kulturális-gazdasági régiókban,) harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható természeti lehetőségeivel. ... >>

MIROX Sportegyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u.42.
képviselő: Tóth Alpár ... >>

Miskolci Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház út 2119/3. hrsz. 136.sz. ép.
képviselő: elnök Dr. Dobróka Mihály
A felső oktatás és szakemberképzés elősegítése, elsősorban a műszaki, közgazdasági, továbbá a jogi oktatás területén. "A doktori képzést befejezett, és a fokozatszerzés előtt álló személyek kutatási tevékenységének és a kutatás lehetőségét biztosító foglalkoztatásának támogatása." ... >>

Nádi Farkas Tiszaújvárosi Íjász Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Szent László út 8
képviselő: elnök Baló Attila ... >>

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi Egyesülete

(szociális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály u. 11.
képviselő: Homonyikné Bertha Laura ... >>

"NAPRAFORGÓ Alapítvány" a sajátos nevelést igénylő gyermekekért,

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bólyai J. köz 13. fsz.3.
képviselő: Kántor Zsolt László
Az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése, finanszírozása; - nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése; - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása; - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása; - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása; szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása, - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése; - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása, a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása, az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése,lebonyolítása, az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, a sajátos nevelést igénylő gyermekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek mint bármely másik ember. ... >>

Napsugár Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lórántffy Zs.u.3.
képviselő: Tóth László ... >>

"Nikodémus Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lévay u. 60.
képviselő: Uzsoki Aranka
A helyi lakosok életkörűlményeinek javítása, melynek keretében az alapítvány mentálhigiénés tevékenységet végez a Nikodémus Idősek Otthona megvalósulásához, életét segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, karbantartásában, az otthon élettevékenységének előmozdításasát,a közösségi életet segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, az állami-egyházi támogatás kiegészítésként,részt vállal az otthon életével összefüggő épületek, ingatlanok vásárlásában, építésében, az otthon eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, a hitélet, hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés finanszírozása, konferenciák megszerzése. ... >>

"Összefogással Együtt a Tiszaújvárosiak Egészségéért"

(egészségügyi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Szent István utca 16
képviselő: Koscsó Lajos
a.) A Tiszaújvárosban élő olyan beteg emberek ? különösen gyermekek és fiatalok ? gyógykezelésének, rehabilitációs kezelésének költségeihez való hozzájárulása, akik anyagi helyzetüknél fogva nem rendelkeznek ezen költségek viseléséhez szükséges anyagi fedezettel, és így a betegség következményeinek viselésén túl életük ellehetetlenülése pénzügyi tekintetben is bekövetkezik.b.) A média ? különösen a televízió ? segítségét felhasználva ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő tevékenység folytatása, ezen keresztül a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése érdekében.

c.) A társadalom azon réteginek megszólítása, akik nyitottak az egészségi állapotuk folytán hátrányba kerül emberek támogatása iránt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészség megőrzése, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység,
ismeretterjesztés ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41