Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszalök civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A Kultúrált Tiszalökért Közalapítvány

(kulturális)

Tiszalök, Kossuth u.140.
képviselő: Koszta Mihályné, Közhasznú szervezet ... >>

Alapítvány a Mentőtiszt Hallgatókért

(oktatási)

4450 Tiszalök, Csokonai utca 16/a.
képviselő: Dr. Lőrincz István
A mentőtiszt hallgatók önképzésének elősegítése, kiemelkedő képességű, illetve munkásságú mentőtiszt hallgatók jutalmazása, oktatási tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Együtt Kisfásért Egyesület

(kulturális)

4447 Tiszalök, Egység út 1.
képviselő: Kacsó Mihályné
kulturális tevékenység, sprottevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

EZÜSTFENYŐ NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4450 Tiszalök, Bocskai utca 17/a
képviselő: Bodnár Miklósné
Működési területén összefogja, közösségi lehetőségeivel támogatja és önkéntesen biztosítja a tagok törekvéseit mind a szórakozásban, mind az élet adta problémákban. Segíti az elesett nyugdíjas tagokat, gondoskodik a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltéséről.
Ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat és rendszeres összejöveteleket szervez.
Együttműködik az önkormányzat mindenkori Egészségügyi és Szociális Bizottságával. ... >>

HARMÓNIA Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 27.
képviselő: Donkáné Huri Éva
Működési területén összefogja és közösségi lehetőségeivel támogassa, segítse a tagok egészséges életmódjára való törekvését. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"Jézushoz jöjjetek!"Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4450 Tiszalök, Hősök tere 7.
képviselő: Kovács Krisztina
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

KONTAKTUS Egyesület

(szociális,egyéb)

4450 Tiszalök, Arany J. út 42.
képviselő: Szép Lászlóné
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

NIMRÓD Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4450 Tiszalök, Arany János út 45
képviselő: Dr.Erdélyi Béla
Tagsági viszonyon alapuló közösségi, társadalmi szolgáltatás, sport és szabadidő szolgáltatás, mint vadásztatás, bérvadásztatás, sportvadászat, stb. az alapszabályl szerint. ... >>

Óvodás Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4450 Tiszalök, Kossuth út 63.
képviselő: ifj. Király Bertalan
Óvodai kirándulások díjának átvállalása, kulturális gyermekműsorok, rendezvények finanszírozása, minőségi játékok vásárlása, óvodai munka segítése. ... >>

Polgárok Tiszalökért Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.
képviselő: Körei Mihály
A lakóhely hagyományainak ápolása, gyűjtése és óvása. A történeti értékek védelme és megismertetése. Segíteni a város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését. A lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kereskedelmi tevékenység folytatása, tömegsport események támogatása, rendezése, egészséges életmódra történő nevelés, turizmusszervezés, vendéglátás és szálláshely biztosítsa, rendezvényszervezés, szabadidős tevékenységek támotatása, szervezése, egyéb tevékenység, megalapítja és működteti a POTE07 Tiszalöki Vízi sport Clubot. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Roma Polgárjogi Mozgalom Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete

(szociális)

4450 Tiszalök, Arany J. utca 13.
képviselő: Balogh Mihály
Fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszalök Középfokú Oktatásáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4450 Tiszalök, Ady E. út 35.
képviselő: Fedor László
nevelés, oktaás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Tiszalök Városi Sportegyesület

(sport)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
képviselő: Csomós Mihály
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Tiszalökért Közalapítvány

()

4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.sz.
képviselő: Bede-Tóth Attila ... >>

Tiszalöki Dárda Egylet

()

Tiszalök, Táncsics u.11.
képviselő: Suhaji Sándor ... >>

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány

(szociális)

Tiszalök, Kossuth u.68.
képviselő: közhasznú szervezet, Lévainé Ferenczi Ildikó ... >>

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4450 Tiszalök, Kossuth út 43.
képviselő: Fehér Lászlóné a kuratórium elnöke
a tanulmányokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, szakmai táborok részvételi díjának fedezése és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

Tiszalöki Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

4450 Tiszalök, Rákóczi utca 24/b.
képviselő: Skarbitné Endrész Erika
Az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése. ... >>

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(érdekképviselet)

4450 Tiszalök, Kossuth Lajos út 124
képviselő: Czégel Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kuturális érdekeinek hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot elllátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően. ... >>

Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
képviselő: Gömze Sándor elnök
Tűzvédelmi és tűzmegelőzési feladatok helyi szintű ellátása az egyesületekre vonatkozó jogszabályok megtartásával. ... >>

Tiszalöki Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
képviselő: Csikós Sándor
Az Egyesület legfőbb célja, hogy működési területén összefogja, közösségi lehetőségeivel támogassa és önkéntesen biztosítsa a lakosság, a település közrendjének, közbiztonságának megszilárdítását. ... >>

Tiszalöki Tűzoltó és Környezetvédő Közhasznú Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
képviselő: Dr. Krámor Julianna Katalin
Effektív hozzájárulás Tiszalök Város önkéntes tűzoltó, ifjúsági és oktatási, továbbá infrastrukturális, turisztikai, sport, közegészségügyi és környezetvédelmi tevékenységéhez, ennek előmozdítása, az ezért tevékenyen közreműködni kész személyek és szerveztek felkutatása, munkájuk koordinálása és irányítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Tiszalöki Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

Tiszalök, Kossuth u.67.
képviselő: Drótos Vince elnök, közhasznú szervezet ... >>

TISZATÁJ Környezet-és Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4450 Tiszalök, Rákóczi utca 14.
képviselő: Dr. Legány András
A Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az északi-középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása. Természetvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszavirág Hagyományőrző és Gasztronómiai Rendezvényszervező Egyesület

(kulturális)

4450 Tiszalök, Arany J. utca 35/a.
képviselő: ifj. Balogh Tibor
Kulturális, szabadidő program szervezése, hagyományőrző rendezvények tartása, az Országos Családi és Társasági Halsütő Fesztiválon és más alkalmakkor. A tradicionális gasztronómiai ételek, receptek felelevenítése, ismeretterjesztés. Tiszalök város és az ország lakóinak lehetőséget biztosítani a különböző halételek receptjeinek megismerésére. A magyar ételkészítés hagyományinak ápolása. Továbbá az egyesület alapszabályának 3.§. illetve 4.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Top-Gáz Autósport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

4450 Tiszalök, Baross utca 9.
képviselő: Berki Zoltán
Környékbeli ifjúság szabadidő tevékenységének összefogása. Fiatalok részére autó sporttevékenység végzésére lehetőség biztosítása. Autós rendezvények lebonyolítása, illetve ezzel kapcsolatos szervezési tevékenység végzése. Bemutatók, sportvetélkedők szervezése. Segítségnyújtás megyei és országos autós rendezvényeken való részvételre. Kapcsolódó kiadványok terjesztése, megjelenítése. Kapcsolattartás hasonló tevékenységű sportegyesületekkel. Fiatal, tehetséges versenyzők támogatása, szponzorálása. Továbbá sporttevékenység. ... >>

Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület

(sport)

4450 Tiszalök, Kossuth utca 27.
képviselő: Juhász Károly László
Horgászati lehetőségek biztosítása, érdekképviselet, a Tisza és ártereinek környezetvédelme, vízvédelme, horgászati vízterület fejlesztése, az őshonos halfauna védelme. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41