Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

350-es Galambtenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

6060 Tiszakécske, Béke u. 1.
képviselő: Andrusik István ... >>

A Magyar- Lengyel Barátságért Alapítvány

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Rákóczi u. 8.
képviselő: Kovács Miklós, Tajti Erzsébet
Magyar- és lengyel nép barátságának megőrzése és fejlesztése. ... >>

Álláskeresők Tiszakécske Egyesülete

(egyéb)

6060 Tiszakécske, Béke u.1.
képviselő: Csernus Ferenc ... >>

Álomfogó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi út 83.
képviselő: Cséplő Noémi
Az alapítvány fő célja a kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a fogyatékos emberek oktatása útján. ... >>

Civilek Tiszakécskéért Egyesület, Tiszakécske

(természetvédelem,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke tér 1-3.
képviselő: Szíjj Sándor elnök
Egyesület célja elősegíteni a település történeti, szellemi építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését; ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést, formálni az ifjúság értéktudatát; tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni; befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az Egyesült céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik. Az Egyesület további célja, hogy tevékenységével Tiszakécske városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként. Az Egyesület síkra száll a városi közéleti tisztaságért, ezért tevékenységét a polgárok széles nyilvánossága előtt végzi. Döntéseink előkészítésében, valamint a végrehajtás ellenőrzése és az önkormányzati munka során támaszkodik a polgárok véleményére. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület keresi a kapcsolatot és együttműködik a vonzáskörzet civil szervezeteivel. ... >>

Fehér Lótusz Harcművészeti Naam Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kolozsvári u.40.
képviselő: Bőszény László ... >>

Fogd a Kezem Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 113.
képviselő: Lipóthné Komjáti Andrea kuratóriumi elnök
Az enyhe fokban sérült gyermekek hatékony oktatásához anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Fürkész Természetbarát és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
képviselő: Bekő Márta titkár, Dobos Tibor elnök, Dombiné Szendre Emese elnökhely.
Magyarország területén tanösvény(ek) létrehozása, amelyen bemutatható az adott terület és annak élővilága, valamint az élettelen természeti és épített értékek is. A tanösvénye(ek)en a tagok oktatása, nevelése, az ország más területéről érkező, hasonló jellegű tevékenységet folytató egyesületek fogadása, cseretáborok szervezése. Élőhelytérképezés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. Gyalogos, kerékpáros és vízi túrák szervezése és lebonyolítása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 3.
képviselő: Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
A tiszakécskei katolikus közösség épületeinek, temetőjének, a Kincsem parti templom-rom értékeinek fejlesztése, állagmegóvása, működtetésének támogatása. Az itt született, itt élt atyák szellemi örökségének ápolása. Különös tekintettel Marosi Izidor későbbi váci püspökre, Werner Alajos zeneszerzőre, Gémes Mihály plébánosra. Együttműködés Tiszakécske közösségépítő, kultúrateremtő, értékmegóvó közösségeivel. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút fölvázolása; a fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába, a társadalmi életbe; segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok szervezésével és közösségi terek kialakításával. Családok gondozása, nagycsaládok segítése: a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése; a gyermekgondozásból visszatérő és a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése; az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig, a teljes értékű élethez való jog biztosítása; a generációk közötti kapcsolatok erősítése; testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás; baba-mama klub működtetése. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Karitász munkáját. Különböző, elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása., ... >>

Gyermekekért Diáksport Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Szabolcska u.113.
képviselő: Tisza Zoltán elnök ... >>

Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 147.
képviselő: De Jonge Norbert elnök
Ovódák felszereltségének javítása, képességfejlesztő eszközök bővítése, tornaszobák kialakítása, pályázatokhoz önerő biztosítása, ovódáskorú gyermekek kirándulásainak támogatása. ... >>

Kécske Jövője Kulturális Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Templom
képviselő: Faludi László ... >>

Kécskei Amazonok Női Futball Club

(sport)

6060 Tiszakécske, Vásár u. 3.
képviselő: Tóth József ... >>

Kécskei Diák Sportegyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Székely Zoltán
Sport, az alapszabály I.fejezet 3.pontja szerint. ... >>

Kécskei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6060 Tiszakécske, Gárdonyi G. u. 3.
képviselő: Gál Antal elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel -különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, - továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel , szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával - különös tekintettel a földtulajdonosok ill. földhasználók érdekeire - példás élettel tagjai részére Tiszakécske és térsége területén a vad ápolása, a természet szeretetére és sport igények kielégítésére ... >>

Kerekdombért Kör Egyesület

(egyéb)

6060 Tiszakécske, Kerekdomb,114.
képviselő: Erős József ... >>

Kérész Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6060 Tiszakécske, Szolnoki utca 19.
képviselő: Zana Tamás elnök
Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete és érdekvédelme., Sporthorgászattal hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez., A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, ezen belül horgászsport és horgászverseny szervezése, fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek érvényesüljenek., Lehetőségéhez képest horgásztanyát létesít és üzemeltet., A halállomány védelmének biztosítása, az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, valamint a vízszennyezések leküzdésében a hatóságok támogatása., Elősegíteni, hogy tagjai a jogszabályokat, valamint a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák., Tagjait a természet szeretetére és védelmére nevelje., A horgászutánpótlás biztosításának elősegítése. ... >>

Könyvtárpártoló Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kossuth u. 40.
képviselő: Szepesi Miklós ... >>

Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ANDRITZ KFT. Szakszer vezete

(érdekképviselet)

6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.
képviselő: Oltyán Ferenc titkár
A szakszervezet önsegélyző feladatot is vállaló szervezetként céljául tűzi ki a működési területén lévő munkavállalók élet-és munkakörülményeinek továbbfejlesztését, javítását, az érdekvédelem kialakítását és érvényesítését, valamint tagjai érdekképviseletét a munkáltatónál, a szakmai és ágazati szintű szervezetekben, valamint a felsőbb szakszervezeti szervezetekben. Az SZB. feladata a munkahelyi szintű egyéni és kollektív érdekvédelem, a munkavállalók tevékenységének erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozdítása, azzal a célkitűzéssel, hogy a megélhetésük alapvető forrása a főmunkaidőből származó jövedelem legyen. Az SZB. megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem megteremtésére, a kollektív szerződésben és az évenkénti bérmegállapodásban elérhető munkavállalói pozíciókra. ... >>

Margaréta Néptánc Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Soós István ... >>

MATURA Kécske Alapítvány

(szociális)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Bekő Lászlóné titkár, Szepesi Miklós elnök
A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói számára szociális támogatások, működő diák érdekképviselet kialakítása, demokratikus gondolkodásra nevelés tanórán kívüli kereteinek megteremtése, táborozások, kirándulások és szabadidős programok támogatása. ... >>

Minimanó Tiszakécskei Bölcsődéért Alapítvány

(oktatási)

6060 Tiszakécske, Petőfi S. utca 25.
képviselő: Várócziné Szabó Erzsébet kuratóriumi elnök
A bölcsődébe járó Gyermekek testi és lelki fejlődésnek elősegítése, a gyermekek intézményi körülményeinek javítása, tárgyi feltételek korszerűsítése, úgy mint szoba és udvari játékok körének bővítése, illetve bölcsödei családi rendezvények finanszírozása, játszócsoport indítása. Az alapítvány célja továbbá egy bölcsődei sósszoba létrehozása. ... >>

N.9. Postagalambsport Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Zalka M. u. 11.
képviselő: Seres Kálmán elnök ... >>

Napfény Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi)

6060 Tiszakécske, Rákóczi u. 54.
képviselő: Zsirmon István elnök
Olyan emberek önkéntes közösségének a létrehozása és fenntartása, akik egészséges, emberhez méltó életmódot kívánnak kialakítani és élni. Ennek érdekében tevékenységéhez nyilvánosságot kíván teremteni, ezért rendszeres összejöveteleket tart, rendezvényeket szervez, rendezvényeire vendégeket is hív előadónak és hallgatónak. Az egyesület további célja/feladata egészséges életmód népszerűsítése, az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletmód terjesztése, valamint tájékoztatás és tudatformálás. ... >>

Négy Megye: Bács-Kiskun, Csongrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6060 Tiszakécske, Kossuth u. 65.
képviselő: Lovas Albertné titkár, Seresné Kozári Nóra elnök
Tiszakécske Város szakmunkásképző iskolájában az oktatás és nevelés szinvonalának emelése. ... >>

Nyitnikék Külterületi Iskolák Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6060 Tiszakécske, Tiszabög 14.
képviselő: Szegedi Imréné
Külterületi gyermekek oktatásának, kultúrális fejlődésének, táborozásának, és üdültetésének támogatása. ... >>

Polgári Tiszakécskéért Egyesület

(egyéb)

6060 Tiszakécske, Szolnoki u. 22.
képviselő: Csernus Ferenc ... >>

Polgárőr Egyesület Tiszakécske

(közbiztonság,egyéb)

6060 Tiszakécske, Tiszasor 66-2.
képviselő: László Imre elnök
Az egyesület Tiszakécske város közbiztonságának javítása, a területen élő polgárok személyének, és vagyonának védelme érdekében létrehozott önkéntes társadalmi szervezet. ... >>

PREVENCIÓ (Megelőzés) Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 142.
képviselő: Kecskés Béláné elnök
A hátrányos, veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek megsegítése, a területen működő alkalmazott személyek szakmai továbbképzésének előmozdítása. A prevenció érdekében a szakmai tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának megfigyelése és alkalmazása. ... >>

SANKUKAI Karate Klub SE.

(sport)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Marsa Ferenc ... >>

Simon Steiner Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6060 Tiszakécske, Béke út 136.
képviselő: Dr. Steiner tibor
Iskolák, óvodák, kollégiumok létrehozása és működtetése. A nevelés, a tanulás iránti elkötelezettség ébresztése. Számítógépes, informatikai ismeretek terjesztése. Az eEUROPE 2005 Program alapján az európai felzárkózás elősegítése. ... >>

Studium Locale Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Gulyásné Miklós Éva, Szabóné Balla Katalin
Általános iskolai és gimnáziumi tanulók támogatása, oktatás, nevelés, sport és szabadidő eltöltés terén az iskolai alapfeladatokban nem, illetve nem megfelelő mértékben ellátott tevékenységek támogatása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló diákok szociális támogatása. ... >>

SUPERSTREET-RACING Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

6060 Tiszakécske, Déryné utca 20.
képviselő: Szűrszabó Levente elnök
A motorsport mindenek előtt Tiszakécske város motorsportjának és sportéletének fellendítése céljából egyesületet alapítunk., Ezzel a társadalmi kezdeményezéssel próbáljuk a város sport, ezen belül is a motorsport helyzetén segíteni., Célunk mind az él, mind a tömegsport támogatása., Versenyek szervezése., Valamint a sporttal ezen belül is a motorsporttal kapcsolatos kiállítások, szakmai bemutatók szervezése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése., A versenysportban tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és versenyeztetése. ... >>

Szabó István Tiszakécske Labdarúgó Sportjáért Alapítvány

(sport)

6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 42/A.
képviselő: Hangyási Tamás kuratóriumi elnök, Juhász Miklós kuratóriumi tag
Tiszakécske labdarúgó sportjának fellendítése, utánpótlás nevelés, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, versenyek rendezése külföldön és belföldön.A labdarúgással kapcsolatos konferenciák, tanfolyamok, edzőtáborok szervezése, a labdarúgásban kimagasló személyek jutalmazása, díjazása.Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi Tiszakécskén a sport magasszintű művelését. Az ifjúsági sportmozgalom fellendítése, sportteljesítmények fejlesztése, valamint sporteszközök és sportfelszerelések biztosítása. ... >>

Szőke Tisza Postagalamb Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Batka Gy. utca 11.
képviselő: Hegedűs József elnök
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés, és a versenyzés szakszerű irányítása, röptetések megszervezése, és lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges technikai és anyagi eszközök biztosítása, a sporttevékenység szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület célja részletesen: Dolgozza kia, a röptetési rendszer stratégiai tervét, valamint a program gyakorlati és technikai megvalósításának ütemtervét. Vegye fel a kapcsolatot, alakítson ki együttműködést, támogassa és erősítse a partneri együttműködést a Magyar Postagalamb Egyesülettel. Vegyen részt a röptetéseken, és az ehhez kapcsolódó szakmai és technikai feltételek előkészítésében és szervezésében. Folyamatosan értékelje és térképezze fel a tagjai részéről az Egyesület felé megfogalmazódott, tevékenységi körét érintő igényeket és szükségleteket. Folyamatosan vegyen részt a hazai és külföldi célja szerinti igényeknek megfelelő pályázatokon. ... >>

Tenisz és Rekreációs Club

(sport)

6060 Tiszakécske, Károlyi M. u. 2/b.
képviselő: Pákozdi György elnök
A szabadidő hasznos eltöltése, kiemelten a tenisz és a kispályás labdarúgás népszerűsítése Tiszakécskén és a környező városokban. Rendszeres sportolás, veresenyzés biztosítása, tagjainak nevelése. Az egyesület célja minél szélesebb körben bevonni a fiatalokat és rajtuk keresztül a családokat a rendszeres testmozgásba, amit versenyek szervezésével is elő kíván segíteni az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Terepjárósok Kécskei Sport Egyesülete

(sport)

6060 Tiszakécske, Dobó István utca 11.
képviselő: Lipóth Csaba György alelnök, Szabó Attila Zsolt elnök
Az off road terepjárózás, mint szabadidősport, mind szélesebb körben történő bemutatása. Az off road terepjárózás hazai népszerűsítése a fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése érdekében. A terepjárózás iránt érdeklődők, kezdők segítése a sportág megismerésében. A terepjárózás, mint szabadidősport és a környezetvédelmi követelmények összehangolása, a tagság környezettudatos sportkultúrájának kialakítása. ... >>

Tisza 83. Citeraegyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 70.
képviselő: Szőke Péter
Tiszakécske és környéke kulturális igényeinek támogatása, Tiszakécske és környéke fiataljai szabadidejének kulturált eltöltésének segítése, a magyar és az európai népzene ápolása, a magyar népdalok megőrzése, a magyar népzene hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények szervezése, a kulturális élet fellendítése. ... >>

Tisza-Folk Alapitvány

()

6060 Tiszakécske, Szabadság tér 1.
... >>

Tisza-Folk Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Tisza utca 13.
képviselő: Koncz László kuratóriumi elnök, Zoboki Józsefné kuratóriumi titkár
Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása. Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása, magasabb szintű művelésének biztosítása, a tradíció fenntartása és ápolása, valamint a rászoruló szegényebb réteg szociális támogatása a továbbfejlődésük érdekében. Az amatőr együttesek fellépési lehetőségének biztosítása, bővítése regionális találkozók szervezésével. A kiemelkedő tudásszintű emberek részére tanfolyamok szervezése, valamint minden nyáron táborozási lehetőség biztosítása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Tisza-parti Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

6060 Tiszakécske, Tisza-part Termálfürdő part
képviselő: Petőfi Lászlóné elnök ... >>

Tiszabögi Gazdakör

(egyéb)

6062 Tiszakécske, Tiszabög 228.
képviselő: Balla Gyula, Botka Vince István ... >>

Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Lehel utca 1.
képviselő: Stinner Ferenc elnök ... >>

Tiszakécske és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6060 Tiszakécske, Vásár u. 3.
képviselő: Pivon József elnök ... >>

Tiszakécske Fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

6060 Tiszakécske, Arany J.u.21.
képviselő: Bagota József titkár, Rizinger János elnök ... >>

Tiszakécske Paintball Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6060 Tiszakécske, Damjanich utca 42.
képviselő: Garai János elnök, Sánta Géza alelnök
Rendezvények szervezése, koordinálása. Szabadidő szervezett eltöltése, felkészülés mérkőzésekre. Fiatalok bevonása a sportéletbe, szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés a szabadban. Életminőséget javító és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Egészséges életmódra nevelés. Az épített és természetes környezet védelme, megóvása. ... >>

Tiszakécske Város Sportegyesülete

(sport,érdekképviselet)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.
képviselő: Tóth János elnök
Szakosztályaiban vezető szerep vállalása Tiszakécske Város sportjának életében és fejlesztésében. Együttműködés a szakosztályok területi és országos szövetségeivel. Kapcsolatok teremtése és együttműködés külföldi egyesületekkel. A szakosztályok tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. Ifjúság nevelése és versenyeztetése. ... >>

Tiszakécske Város Szociális Otthonáért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
képviselő: Hegedűs Béla kuratóriumi titkár, Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
Tiszakécske Város Szociális Otthonának fejlesztése, - Tiszakécske Város Öregek Panziójának fejlesztése, - Tiszakécske Város Szociális Otthonában lakók egészségügyi ellátás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41