Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszadob civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

2 F RALLY Sportegyesület

(sport)

4456 Tiszadob, Andrássy út 23.
képviselő: Marton Imre
Sporttevékenység, és egyéb az alapszabály szerint (alapszabály II. pontja) ... >>

AZ EMBERKÉKÉRT akik óvodások Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály utca 3.
képviselő: Porkolábné Gadnai Katalin
Anyagi és erkölcsi támogatásával segíteni kívánja a Napsugár Óvodába járó gyerekek személyiségének harmónikus fejlődését. Emellett egészségmegőrzés, tárgyi és személyi feltételek megteremtése, mozgáskultúra fejlesztésének elősegítése, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek fejlesztésének és felzárkoztatásának elősegítése, az óvodába járó gyerekek tehetséggondozásának elősegítése, a természetközeli nevelés megvalósítása. ... >>

Esélyegyenlőségi Humán Erőforrásfejlesztési Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4456 Tiszadob, Táncsics M. utca 5.
képviselő: Mózes Tamás
Gyermekotthoni , szakiskolai elméleti és gyakorlati oktatási feltételek megteremtée. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű térségekben élő személyek számára esélyteremtő programok szervezése, illetve azon szervezetek támogatása, akik e társadalmi cél képviseletét vállalják.Oktatási tevékenység, szociális tevékenység és egyéb az alapító okirat 2. pontja ... >>

KASTÉLY Alapítvány

(kulturális)

képviselő: Tóth István ... >>

Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

4456 Tiszadob, Károlyi M. utca 9.
képviselő: Szőke Sándor
a nyugdíjas emberek összefogása, hagyományok ápolása ... >>

Széchenyi István Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4456 Tiszadob, Károlyi út 7.
képviselő: Dr. Tóth Levente
Az iskola tanulóinak anyagi és erkölcsi támogatása. Az idegen nyelv oktatásának elősegítése. Kultúrális tevékenység, hagyományőrzés, nemzetközi tevékenység, kapcsolattartás, oktatás-nevelés, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Táncsics Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4456 Tiszadob, Állomás út 1.
képviselő: Bán György
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tiszadob Ifjúsági Sportklub

(sport)

Tiszadob, Károlyi M.tér 1.
képviselő: Szikszai István ... >>

Tiszadob SE

(sport,oktatási)

4456 Tiszadob, Andrássy utca 37.
képviselő: Gyovai Mátyás
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Tiszadobi Gyermek és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4456 Tiszadob, Dózsa Gy. utca 63.
képviselő: Illésné Áncsán Aranka
A Tiszadobi Gyermekvárosban nevelkedő gyermekek és fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4456 Tiszadob, Andrássy utca 37.
képviselő: Bán György
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. Továbbá katasztrófavédelem. ... >>

Tiszadobi Polgárőrök Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

4456 Tiszadob, Andrássy út 37.
képviselő: Gutay István
Polgári védelmi tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszadobi Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4456 Tiszadob, Andrássy 37.
képviselő: Szabó Péter az egyesület titkára
Tiszadob természeti, történeti épített környezetének megóvása, védelme, a világörökség réeszeként megőrizve sajátos arculatát, megélhetést biztosítson a településen élők számára. ... >>

Tiszatér Leader Egyesület

(oktatási,kulturális)

4456 Tiszadob, Andrássy utca 37.
képviselő: Bán György
Kulturális tevékenység, oktatási tevékenység, településfejlesztési tevékenység, nemzetközi tevékenység. A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálás és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

TISZAVIRÁG Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

4456 Tiszadob, Ady E. utca 7.
képviselő: Oláh Károly
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Vendégváró Tiszadob Egyesület

(kulturális)

4456 Tiszadob, Kossuth út 5.
képviselő: Szendi Ferencné
Tiszadob idegenforgalmi fejlesztése, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete

(oktatási,egyéb)

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59.
képviselő: Galyas József
Az állami gondozásból kikerült fiatalok segítése, érdekképviselete, lakáshoz való juttatása. Prevenciós programok szervezése, diszkrimináció ellenes pályázatok írása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Ösztöndíj lehetőségek felkutatása és odaítélése.
Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41