Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaalpár civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Alpári Tisza Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 1.
képviselő: Barta Lajos elnök
A horgászati jogszabályoknak, egyéb szakhatósági előírásoknak megfelelő művelése, fejlesztése és népszerűsítése. A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A horgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete az Önkormányzat, vízkezelő stb. irányában. Adminisztratív tevékenység gyakorlása: a tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napijegyek, területi engedélyek stb.) A horgász közélet szervezése. Együttműködés, kapcsolattartás szervezése (vízi rendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-al, szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyletekkel stb.). Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Alpári Tisza Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6066 Tiszaalpár, Csongrádi úti körzet 14.
képviselő: Kiss Lajos elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Árpád Fejedelem Óvodásai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 9.
képviselő: Baranáné Kiss Mária elnök
Sikeres nevelőtevékenység támogatása a tárgyi feltételek javításával. A gyermekek ellátási feltételeinek javítása. Az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése. ... >>

Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület

(oktatási,kulturális)

6066 Tiszaalpár, Köztársaság utca 11.
képviselő: Tolnai Endre elnök
Tiszaalpár társadalmi- és közéletében szerepet vállalva ismeretterjesztő tevékenységet fejtsen ki a honismeret, nemzettudat és az egészséges életmód fejlesztése területén. ... >>

Bábosok a Gyermekkacajért Egyesület

(kulturális)

6066 Tiszaalpár, Ady Endre út 25.
képviselő: Aracs Eszter titkár, Lénárt András alelnök, Tímár Zoltán elnök
a bábosok alkotó ? és előadói tevékenységének segítése, a bábműfaj népszerűsítése; a magyar-és külföldi bábos hagyományok feltárása és bemutatása; a műfaj lehetőségeinek kutatása, továbbadása, tanítása; a fesztiválok, kiállítások, tanfolyamok szervezése, rendezése; előadói, képzőművészeti-, zenei és más tárművészeti lehetőségek biztosítása; kiadványok szerkesztése szakterületek szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Regionális Népfőiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
képviselő: Dr. Balogh László
Hozzájárulni a magyar falu szellemi, gazdasági és társadalmi felemelkedéséhez. Támogatja a Tiszaalpáron létrehozandó bentlakásos népfőiskolát. Esetenként ösztöndíjat ad tehetséges falusi fiataloknak. ... >>

Pejtsik László Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.
képviselő: Dr. Csernus Tibor elnök
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola alapellátáson túli fejlesztése, korszerűsítése, - a szabadidős tevékenységek tárgyi eszközeinek biztosítása, - az iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, vagy tanulmányi és egyéb versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, a tehetséggondozás elősegítése, az esélyegyenlőség növelése, - új pedagógiai módszerek megismerésének szakmai és speciális továbbképzésének a támogatása, - PEJTSIK LÁSZLÓ-DÍJ alapítása a kiemelkedő pedagógusok elismerésére, - PEJTSIK LÁSZLÓ EMLÉKÉREM alapítása a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményű végzős tanulók számára. ... >>

Postagalambsport N.17. Egyesülete

(sport)

6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 76.
képviselő: Szulcsán Vencel ... >>

Szent Benedek Leányai Társasága

(egyéb)

6067 Tiszaalpár, II.István újfalu 87.
képviselő: Sinkó Katalin ... >>

Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület

(egyéb)

6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Vajda Márta ... >>

Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. utca 2.
képviselő: Bíbok Károly titkár, Bodor Ferenc elnök, Haticza János gazdasági felelős
Az egyesület legfőbb célja a tiszaalpári lovas hagyományok felélesztése, ápolása, az alföldi fogathajtó és lovas sport kultúra ápolása. ... >>

Tiszaalpári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 40.
képviselő: Novák Lajos elnökhelyettes, Patai Ferenc elnök
Az egyesület célja, hogy a Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása érdekében, személy -és vagyonvédelem biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek együttműködésének erősítésében közreműködjön. ... >>

Tiszaalpári Sportegyesület

(sport)

6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b.
képviselő: Kamasz Imre alelnök, Martus Pál elnök ... >>

Tiszatáj Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 70/b.
képviselő: Pap Imre elnök
A horgászat fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőséget biztosítani. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Tiszaujfalu Gyermekeiért Alapítvány

(sport,oktatási)

6067 Tiszaalpár, Ady E. u. 44.
képviselő: Bartucz István
Tiszaujfalu oktatási intézményének támogatása esztétikai, közművelődési, sport területeken. ... >>

Tiszaujfalui Gazdakör

(oktatási)

6067 Tiszaalpár, Kossuth u. 12.
képviselő: Bálint György ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41