Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tenk civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A Tenki Iskola Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3359 Tenk, Rákóczi F. út 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Forgács Anna
Az oktatási intézmény szabadidős és kulturális életének bővítése, ezekhez kapcsolódó eszközök, szolgáltatások vásárlása.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Környezetvédelemmel összefüggő feladatok támogatása.
- Iskolai pályázatokon való részvétel támogatása.
- Iskola felszereltségének gyarapítása, állagmegóvásának segítése. ... >>

Csicsergő Oviért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3359 Tenk, Szabadság út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajdúné Bencsik Julianna Anna
Az alapítvány célja elsődlegesen az óvoda gyermekeinek sokoldalú segítése;
- csoportszobai, udvari játékeszközök bővítése;
- óvodai berendezések fejlesztése;
- egészségügyi, technikai berendezések vásárlása;
- foglalkozási anyagok (festék, papír, kreatív foglalkozási eszközök, képek) beszerzése;
- az óvodába járó gyermekeknek kirándulások, és egyéb programok szervezése. ... >>

Játékkal, Mozgással, Sporttal az Egészséges Életmódért Alapítvány

(sport)

3359 Tenk, Erdőtelki u.26.
képviselő: Bakos József
Az alapítvány támogatni kívánja a Tenk Község verseny-, diák és tömegsportját, különös tekintettel a labdarúgó egyesületre, az utánpótlás nevelésére; ennek keretében: - hozzájárul a labdarúgó egyesület költségeihez, - hozzájárul a labdarúgó utánpótlás nevelésének költségeihez, - hozzájárul a kulturált és biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez. ... >>

Tenk Község Polgárvédő Egylet

(egyéb)

3359 Tenk, Erdőtelki u. 17.
képviselő: Kovács Lajos (alelnök), Racsek István (ügyvezető titkár), Tóth Károly (elnök) ... >>

Tenk Községért Közalapítvány

(sport,kulturális)

3359 Tenk, Fő út 58.
képviselő: Török Margit (kuratóriumi elnök)
A község közművelődési, kulturális, művészeti és sport életének támogatása. A községrendezés, területfejlesztés elősegítése. Az egyház támogatása, civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok támogatása. A település infrastrukturális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása. A község kereskedelmi ellátottságának emelése, gépjármű beszerzés, köztisztasági céljellegű gépek bezserzése, működtetése. Tanulmányi ösztöndíjak megállapítása, társadalmi munkavégzés elismerése. Az alapítvány felvállalja programok szervezését, az alapítványi feladatok összefogását, csoportok működtetését. ... >>

Tenki Független Faluszövetség

(érdekképviselet)

3359 Tenk, Erdőtelki u. 43.
képviselő: Dávid György (elnök), Török Margit (titkár) ... >>

Tenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3359 Tenk, Lenin út 45.
képviselő: Szabó Sándor (elnök), Szalmási László (parancsnok) ... >>

Tenki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

3359 Tenk, Fő út 58.
képviselő: elnök Kecskés Csaba
Közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, valamint a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejt ki.
- Kiemelt figyelem fordít a kábítószer terjesztés, fogyasztás elterjedésének megakadályozására illetve visszaszorítására, ennek érdekében együttműködés a társszervekkel.
- A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése.
- A közbiztonság javítása.
- A lakosság, a bűnüldözés valamint rendészeti szervek közötti bizalom, illetve együttműködés erősítése, a lakosság közbiztonsága érdekében szakmai továbbképzések, tájékoztató előadások szervezése, segédletek terjesztése.
- A Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése.
- Nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások megismerése, népszerűsítése. ... >>

V-17 Tenk Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

3359 Tenk, Széchenyi u. 13.
képviselő: elnök Csöppüs László
A postagalambok röptetési és kiállítása versenyeztetésével kapcsolatban az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása az alapítók javára, a tömegsport jelleg megőrzésével.
A mindenkori szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41