Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Telekgerendás civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Magyar Aktív Transzport Nyílt Alapítvány /Telekgerendás/

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5675 Telekgerendás, Áchim L. u. 8.
képviselő: Németh Károly
Természetvédelem, környezetvédelem támogatása. Táborok szervezése, hasonló célú szervezetekkel való együttműködés. ... >>

MEDOSZ Diáksport Egyesület

(sport)

5675 Telekgerendás, Ady E. u. 8.
képviselő: Hegedűs József
A község tömegsportjának, szabadidős rendezvényeinek szervezése, tagjainak rendszeres, intézményen belüli és intézmények közötti játék-, turisztikai- és versenylehetőségek ... >>

Örökifjak Nyugdíjas Klub

(kulturális,szociális)

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. utca 25.
képviselő: Nagy Imréné, zelenyánszki András
A helyi nyugdíjba vonult tagok összetartása, segítése, közösségi életének szervezése, szociális és kulturális igényeik kielégítése, valamint az egészségkárosultak támogatása. ... >>

Szent Anna Időseket Támogató Alapítvány

(szociális)

5675 Telekgerendás, Tanya 273.
képviselő: elnök Dr. Bohusné Almási Renáta
Telekgerendás és környékén lakó idősek bentlakásos és házi ápolását végző intézmény és magánszemélyek támogatása. ... >>

Telekgerendási Borouka Pávakör

(kulturális)

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. utca 14.
képviselő: elnök Csaponé Mesnikov Melinda
Alapvetően helyi tagok és azokkal kapcsolatban állók közösségi, kulturális, szabadidős életének szervezése, a helyi népi és a szlovák kisebbségi kultura ápolása, terjesztése. ... >>

Telekgerendási Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5675 Telekgerendás, Ady E. u. 10.
képviselő: elnök Csiernik Andrea
Az általános iskolai tanulók tanórán kívüli foglalkozásainak elősegítése, a tehetséggondozás lehetőségeinek megteremtése, a tanulók eredményes oktatásában, egészséges életmódra nevelésében való közreműködés. ... >>

Telekgerendási Labdarúgó Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5675 Telekgerendás, Vasút utca 1.
képviselő: Lencse Imre
Az egyesület tagjainak egyéni és csoportos érdekképviselete. Tagjai és az egyesületen kívüli személyek számára rendszeres testedzés és sportolás biztosítása. Az egyesület tagjainak felkészítése a labdarúgás amatőr és hivatalos versenyeire, a tagok felkészüléséhez szükséges anyagi és egyéb források megteremtése. A felkészülést segítő szabadidős és kulturális jellegű csoportos programok, versenyek megszervezése. A szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokok és versenyeken való részvétel. A sport és a mozgáskultúra, valamint a labdarúgás tömeges és versenyszerű elterjedésének elősegítése, a sportág utánpótlásának nevelése. Az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése és a sportegyesület hagyományaink ápolása. ... >>

Telekgerendási Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 14.
képviselő: alelnök Juhász Istvánné, Zsuzsa Erzsébet elnök
A Telekgerendás községben élő nyugdijas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmének támogatása. ... >>

Telekgerendási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13.
képviselő: Haraszti Mihály elnök
Bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem, bűnalkalmak korlátozása, oktató, felvilágosító tevékenység. ... >>

Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány

(egészségügyi)

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. utca 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Herczeg Tünde
Telekgerendás Község korszerű egészségügyi alapellátása érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása. ... >>

Teleki Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5675 Telekgerendás, Ady E. utca 49/2.
képviselő: elnök Jeszenszky Lajos
Az egyesületi tagok horgászérdekeinek kéviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport és a horgászmozgalom fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő egészséges, kultúrált eltöltésének biztosítása. A természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41