Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata civil szervezetek


Találatok száma: 183
1. oldal

A Bartók Béla úti Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Bartók Béla u. 7/a.
képviselő: Dr. Mikola Erzsébet kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszer-zése, költségeinek, fogyóeszközök pót- lása, költségeinek, egyéb óvodai műkö- dési költségek, gyermeknap, Mikulás, karácsony finanszírozása. ... >>

A Gazdátlan Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2835 Tata-Agostyán, Kossuth u. 50.
képviselő: Sáry Julianna Lúcia kuratórium elnök
Gazdátlan, elhagyott kutyák, és egyéb kedvtelésből tartott állatok megsegítése, befogadása, gondozása, szakszerű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében állatmenhely létrehozása és működtetése, valamint az emberek szemléletének átformálása az állatok tartásával, védelmével kapcsolatban, az emberek felvilágosítása, felelősségtudatok formálása az állatokkal való kiméletes bánásmód érdekében. ... >>

A Tiszta Beszédért, Tatán Alapítvány (51926/2002)

(egészségügyi)

2890 Tata, Fürdő u. 21.
képviselő: Magyarné Varga Katalin kur.elnök, Schruffné Blázsik Ilona
A logopédiai kezelésben részesülők terápiás feltételeinek javítása. ... >>

Aequitas Bérkilövő Vadásztársaság (51593/2002)

(sport)

2835 Agostyán, Kossuth u. 50.
képviselő: Id. Sáry László ... >>

Agostyán Barátainak Egyesülete

(kulturális)

2835 Agostyán, Művelődési Ház
képviselő: Hubik Mónika ... >>

Agostyáni Kultúrális Egyesület (51885/2002)

(kulturális)

2890 Tata-Agostyán, Kossuth L. 31.
képviselő: elnök ifj. Kotrosits Ferenc
Tagjai részére kultúrális életlehetőségek biztosítása. ... >>

Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (51332/2002)

(tűzoltó,egyéb)

2835 Agostyán, Kossuth L.u.95.
képviselő: Zentner Miklós
Működési területén a tűzmegelőzés, tűzoltás, kárelhárítási teendők megszervezése és végrehajtása, mint elsőként riasztható, és igénybevehető szervezet. ... >>

Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére (51654/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a.
képviselő: Petzke Ferenc kuratórium elnök
A Tatai Televízió segítése, működésének támogatása, a műsorkészítéshez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Által-ér Vizgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (51466/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Kovács György Zoltán
Az önkormányzatok, tagszervezetek területfejlesztési, környezetvédelmi és vizgazdálkodási munkája összehangolásának segítése. ... >>

Arany Ponyt Horgász Egyesület (50757/2002)

(sport)

2890 Tata, Agostyáni u. 13.
képviselő: Fürst Ádám ... >>

Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület (52175/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Nagysándor József u. 16.
képviselő: Túri György
Szlovák-magyar határmenti régió kulturális együttműködésének elősegitése, fellenditése. A szlovákiai magyar kulturális értékeket tartalmazó kiadványok terjesztése, népszerűsitése és megőrzése. ... >>

Az élet szép! Alapítvány (51735/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Szabó Istvánné
A tatai Vaszary János Általános Iskola kertvárosi telephelyén tanuló gyermekek iskolai életkörülményeinek és a tanórákon kívüli tevékenységüknek a támogatása. ... >>

Baloldali Szociális és Kultúrális Alapítvány (51413/2002)

(kulturális)

2892 Tata, Agostyáni u. 1.
képviselő: kuratórium elnök Gerébi Ákos
A tatai és a környező községek önkormányzataival, társadalmi és politikai szervezeteivel, valamint az un. civil közösségekkel együttműködve sajátos eszközeivel segítse a tatai és a környező települések tultúrális és közösségi életének fejlődését, segítse a nehéz szociális helyzetbe kerülteket, a nyugdíjasokat, munkanélkülieket. ... >>

Bláthy Alapítvány (51106/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: Deák Istvánné kuratórium elnöke
A szakmunkásképzés színvonalának tartása és emelése.
A Bláthy Ottó Tituszhoz kötődő technikatörténeti és helytörténeti hagyományok ápolása. ... >>

C-22 Postagalambsport Egyesület (50784/2002)

(sport)

2890 Tata, Hullám u. 24.
képviselő: Kisss Gyula ... >>

CIRMOS CICA Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2890 Tata, Feszty Á. u. 20.
képviselő: Deák Andrásné kuratóriumi elnök, Dr. Osvald Attila László kuratóriumi titkár
A macskák ivartalanításában anyagi segítség nyújtása, ezáltal fertőző betegségek terjedésének megelőzése. ... >>

Császári Gazdák Vadásztársasága (51875/2002)

(sport)

2890 Tata, Gombkötő u. 5.
képviselő: Orosz Ágoston
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

DESPERADO Motoros Club (52015/2002)

(sport)

2890 Tata, Újhegy VI. Dűlő, 15252/2.hrsz.
képviselő: Mocsári Kornél
Szervezett keretet nyújtson a motorosok találkozásának, megismertesse a motoros élet érzését a kívülállókkal, érdeklődőkkel stb. ... >>

DOTIS Alapítványa (50938/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Babernitsné dr. Kovács Ella kuratórium elnöke
Az Alapítvány célja: a tatai gimnáziumban tanuló vagy végzett - arra érdemes - diákok egyetemi vagy főiskolai tanulmányainak elősegítése ösztöndíjak vagy egyéb támogatás formájában. ... >>

Dr. Bódis István Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Kossuth tér 11.
képviselő: Dr. Kálmán Attila kuratórium elnöke
A lelkiismeretes tanulásra és munkára, a közösségért való áldozat-és felelősségvállalásra, a keresztény és nemzeti értékek megbecsülésére buzdítás. ... >>

Dyslexiás, Dyscalculiás Gyermekekért Alapítvány (51729/2002)

(egészségügyi)

2890 Tata, Vágó u.17/a.
képviselő: Schruffné Ács Mária kuratórium eln.
A dyscalculiás és dysgraphiás (olvasási, számolási és írászavarral küzdő) gyermekek segítése és ... >>

ÉFOÉSZ Komárom Esztergom Megyei Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete (1236/2004)

(szociális)

2890 Tata, Új út 21. 24
képviselő: Szabó Attila
A megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. ... >>

Egressy Kórus Tata Alapítvány (52328/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Arany J. u. 46.
képviselő: Tóth Árpád kuratóriumi elnök
A zenei kultúra ápolása, kultúrális tevékenység, kóruskultúra, kamarakórus kultóra terjesztése hazánkban és külföldön.Utánpótlás, igényes zenei nevelése. ... >>

"Egyetértés" Vadásztársaság

(egyéb)

2890 Tata, Tópart út 8.
képviselő: Dr. Jakabházi Miklós ... >>

Érted, veled (51730/2002)

(egészségügyi)

2890 Tata, Malom u. 35.
képviselő: Mohainé Varga Edit kuratórium elnök
A szociális nehézségek, a döntési kényszer, a belőlük eredő életvezetési és egészségi problémák kezeléséhez sokoldalú támogatás. ... >>

Értékközvetítés és Képességfejlesztés Alapítvány (51660/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kossuth tér 11.
képviselő: Bán István kuratórium elnök
Az alap- és középfokú iskolai oktatás jelenlegi keretein és anyagi lehetőségein túlmenően felkutatni, segíteni, ösztönözni és támogatni az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programok alapján működő alap- és középfokú iskolákat. ... >>

Esőemberekért Egyesület (52049/2002)

(oktatási,szociális)

2890 Tata, Fürdő u. 24.
képviselő: elnök Schenk Lászlóné
Lakóotthon létrehozása, annak működtetése, munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegitése. ... >>

Eszterházy Lovasclub (51350/2002)

(sport)

2890 Tata, József Attila u. 25.
képviselő: Nagy László ... >>

Ex animo Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Agostyáni út 24
képviselő: kuratórium elnök Dr. Hartmann Csaba
Segítséget nyújt a tehetséges fiatalok és felnőttek számára képességeik kibontakoztásához. ... >>

Fácánoskert Lakópark Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Fácánoskert u. 79.
képviselő: Dr. Havelda Tamás elnök, Gulya Kinga elnökhelyettes
Tata, Fácánoskert lakóinak érdekvédelme, érdekképviselete, összetartó, békés lakóközösség kialakítása és folyamatos megőrzése. ... >>

Fellner Jakab Kultúrális Alapítvány (51450/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Váralja u. 4.
képviselő: Kótai László
A Fellner Jakab Kultúrális Egyesület céljainak támogatása. Tata város területén a kultúrális és művelődési élet támogatása. ... >>

Fellner Jakab Kultúrális Egyesület (51143/2002)

(kulturális)

2890 Tata,
képviselő: Dr. Pethő Emil elnök
Az Egyesület célja, hogy tagjai számára a város és környéke szellemi javait hozzáférhetővé tegye, életüket a kultúra magyar és egyetemes értékeivel gazdagítsa. ... >>

Fiatal zenészekért (51838/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kossuth tér 10.
képviselő: Tóth Andrásné Máthé Mária Enikő
A tatai zeneoktatás támogatása. ... >>

Fix Rallye Team Autósport Egyesület

(sport)

2890 Tata, Esze T. u. 34.
képviselő: Rácz Gábor
Irányítja és ellenőrzi a rallye sportágban folyó tevékenységet. Képviseli a sportág és az egyesületi tagok érdekeit. A sportág népszerűsítésével hozzájárul a sportolás iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához. ... >>

Gazdaképző Alapítvány (51429/2002)

(szociális)

2890 Tata, Uj u. 19.
képviselő: Gergely Sándor dr.kuratórium elnöke
A környezetkimélő és eredményes szakmai ismeretek terjesztése, a mezőgazdasági magánvállalkozások segítése. ... >>

Géniusz Tata Városi Sakk Egyesület (51787/2002)

(sport)

2890 Tata, Ady Endre u. 12.
képviselő: Somogyi Tamás ... >>

Geszti Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Gesztenye fasor 39., 2003//6. hrsz.
képviselő: Vas Judit kuratóriumi elnök
A Geszti Óvoda (2890 Tata, Gesztenye fasor 39.) működésének támogatása. ... >>

Goldberger Alapítvány 167/2003

(kulturális)

2890 Tata, Zsigmond u. 1.
képviselő: Kerti Katalin kuratóriumi tag, Lendik József kuratóriumi tag, Vámosi András képviselő
A tatai és a Tata környéki zsidó kultúrális, történelmi hagyományok felkutatása, feldolgozása, ápolása, azok megörökítése az utókor számára. ... >>

Gyermekeink Biztonságáért, Korszerű Neveléséért Alapítvány (51771/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Fürdő u. 11.
képviselő: Fiú Ferencné kuratórium elnök
Az óvoda tárgyi feltételeinek fejlesztése. Az óvodások képzésének szélesítése. ... >>

Gyermekkert Alapítvány az Új úti Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Új út 14/A.
képviselő: Nink Lászlóné kuratóriumi elnök
A Tatai Új úti Óvodába járó gyermekek korszerű óvodai nevelésének segítése, anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Harangláb Fuvarozói Egyesület (51595/2002)

(érdekképviselet)

2890 Tata, Május 1 út 7.
képviselő: Bóka László, Józsa Vencel, Savanyú István
A város és környéke személy- és teherfuvarozóinak érdekképviselete és érdekérvényesítése, ill. a szolgáltatásuk szakmai színvonalának emelése. ... >>

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2890 Tata, Veres Péter u. 2.
képviselő: elnök Varga Zsuzsanna
Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.
A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.
Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új íipusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.
Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.
Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ intézményét. ... >>

Honvéd Bajtársi Klub Tata

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2890 Tata, Ady Endre u. 12.
képviselő: Sárközi József elnök
Támogatja a hazafiság eszményére épülő honvédelem ügyét, biztosítani kivánja tagjai számára a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést.
Részt vesz a
- tagsága, illetve az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében
- katona hagyományok ápolásában.
Időskorú, beteg, egyedülálló tagjai látogatása, részoruló tagok érdekeinek képviselete.
Elhunyt tagjai esetében részt vesz a kegyeleti munkában, a végtisztesség szervezésében, visszamaradó családtagok segítésében. ... >>

Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2890 Tata, Naszályi út 16042. hrsz.
képviselő: Kiss Antal elnök, Kovács István Csaba elnökhelyettes
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése és foglalkoztatása. ... >>

Humánerőforrás és Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2890 Tata, Fazekas u. 4.
képviselő: Jónyer Gergely elnök
Az egyesület által meghatározott célcsoportok segítése az Európai Unióból származó támogatások minél hatékonyabb felhasználása érdekében, az Alapszabály 2.1.-2.2. pontjában részletezett módon. ... >>

Iskola a gyermekekért (51673/2002)

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Fazekas u. 47.
képviselő: Czillahó Attila kuratórium elnöke
A Tatai I. számú Általános Iskolában folyó oktatás, nevelés, egészségügyi felvilágosítás, sport- és művelődési-, kultúrális tevékenység eredményesebbé tétele. ... >>

Jázmin Alapítvány (51276/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Jázmin u. 23.
képviselő: Majlingerné Vodál Zsuzsanna ig.
Az iskola műszaki feltételeinek javítása (tornaszoba kialakítása, számítógépek, eszközök vásárlása). ... >>

Juniorka Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Bacsó u. 66.
képviselő: Sárközi József kuratórium elnöke
16 hetes körtól 6 éves korig a gyermekek napközbeni ellátásának, szellemi és testi fejlődésének és táplálkozásélettani szükségleteinek megfelelő biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41