Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tass civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Darányi Ignác Vadásztársaság

(sport)

6098 Tass, Széchenyi u.45.
képviselő: Ifj.Nagy Sándor ... >>

Darányi-Hóman Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6098 Tass, Széchenyi u. 48.
képviselő: Harmath Kálmán kuratóriumi elnök, Szilágyi József kuratóriumi titkár
Elősegíteni azt a folyamatot, hogy Kunszentmiklós-Tass térsége ismét a Felső-kiskunság szellemi és gazdasági központja legyen, mint volt az elmúlt évszázadok során, ennek keretében a rászoruló tassi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulások megkezdésének elősegítése, közreműködik a helyi önkormányzattal a természetvédelem és környezetvédelem területén, közreműködik az építészeti örökség védelmében, közreműködik Tass község kül-és belterülén a fásításban, hagyományok feltárása és megőrzése, kapcsolattartás hasonló jellegű alapítványokkal az Alapító Okirat ... >>

Diáksportegyesület Tass

(sport)

6098 Tass, Dunai út 24.
képviselő: Beles Beáta elnök ... >>

Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Kunszentmiklósi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

6098 Tass, Egecsei krt. 48.
képviselő: Kádárné Gálik Erika titkár
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben dolgozó szakszervezeti tagok érdekeinek feltárását, védelmét és szakszerű képviseletét a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. A munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekegyeztetés, érdekvédelem és érdekképviselet minél magasabb szintű megvalósítását. Az EDDSZ-KESZI biztosítja demokratikus kistérségi elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Működése során a törvény szellemének és rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a demokratikus önigazgatás elvén alapuló működést. Önsegélyező tevékenység folytatását. Ennek körében az EDDSZ-KESZI fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. Kollektív szerződést, illetve más szerződéseket, megállapodásokat köt. Gyakorolja a törvényben rögzített szakszervezeti jogokat, a fenti célkitűzések érdekében. Képviseli az EDDSZ-KESZI-hez tartozó tagság egészét, vagy nagyobb csoportját a partner- munkáltatóknál és más szerveknél. Részt vállal a dolgozókat érintő érdekvédelmi, érdek-képviseleti kérdések megoldásában, közösen lép fel minden olyan szervezettel, amelynek célja egybeesik tagságának érdekeivel. A tag illetve a tagság részére szakszervezeti szolgáltatást nyújt és ezen belül önsegélyező szolgáltatást biztosít. Országos szakmai egyeztetéseken részt vesz. Fellép a sérelmes döntések, intézkedések ellen, és a rendelkezésre álló eszközökkel érvényesíti a tagság érdekeit. Álláspontjának a nyilvánosság fórumain következetesen hangot ad. ... >>

Hóman Bálint Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

6098 Tass, Dózsa Gy.út 33.
képviselő: Szilágyi József elnök, Tóth István elnökhelyettes
Vadgazdálkodás, vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Önvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6098 Tass, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Frendl Károly ... >>

Szalkszentmártoni Petőfi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6098 Tass, Szentgyörgypuszta 4.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok megtartásával az erdőgazdaság a környezet- és természetvédelem érdekeinek figyelembevételével, hatékony tervszerű vadgazdálkodással a tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Tass Községi Barátság Polgári Őrség

(egyéb)

6098 Tass, Akácfa u. 4.
képviselő: Kovács Dezső elnök
A község területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család, gyermek és ifjuságvédelem, baleset megelőzés, a község lakossága élet- és vagyon és közbiztonságának javítása, valamint a közterületek rendje és a környezet védelme az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Tass Községi Sportegyesület

(sport)

6098 Tass, Széchnyi utca 48.
képviselő: Hajagos Mihály elnök
Meghatározott szabályok szerint időtöltésként, vagy versenyszerűen végzett testedzés, amely az egyetemes kultúra része, és magába foglalja mind a szabadidősport, mind a versenysport művelését. Elősegíti az egészséges életmód és a labdarúgás népszerűsítését, a labdarúgó utánpótlás nevelését. Támogatja a gyermek- és ifjusági versenyszerű labdarúgást. ... >>

Tassi Bringások Szabadidősport Egyesület

(sport)

6098 Tass, Árpád fejedelem u.34.
képviselő: Mező Piroska ... >>

Tassi Helytörténeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6098 Tass, Dózsa Gy. út 24.
képviselő: Gubacsi István elnök, Kovács Csaba alelnök
Tass község tárgyi és szellemi hagyományainak összegyűjtése, ápolása, közkinccsé tétele és mindezeknek a következő generációk részére történő átadása. A Tasson élő gyermekek, fiatalok, felnőtt és idős korosztály számára hagyományőrző és hagyományteremtő programok szervezése, pályázatokon való részvétel. Továbbá helyi és kistérségi muzeális emlékek és történeti iratok gyűjtése, őrzése, feldolgozása, hagyományőrzés, hagyományteremtés, ismeretterjesztés, közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színterének biztosítása a felnőtt lakosság, a gyermekek és az ifjúság részére, valamint közreműködés a tevékenységhez szükséges egyes tárgyi feltételek megteremtésében, természeti környezet védelme, helyi jelentőségű természeti és környezeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása, együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Egyesületi újság, és az Egyesület céljaival összefüggő könyvek szerkesztése és kiadása, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése hasonló célokért jogszerűen tevékenykedő szervezetekkel. ... >>

Tassi Hét Krajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6098 Tass, Március 15. utca 13.
képviselő: Tóthné Détári Gabriella kuratóriumi elnök
A tassi Földváry Gábor Általános Iskolában folyó oktató nevelő munka anyagi támogatása, nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének az anyagi támogatása, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, esélyegyenlőségének segítése, az iskolai programok ? kirándulások, kulturális rendezvények támogatása, színház látogatás támogatása, nyelvtanulás támogatása, ezen belül a 2 tannyelvű nyelvtanulása támogatása, a felmerülő költségekhez történő hozzájárulással, valamint pályázatok anyagi támogatása, továbbá minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, az egészséges életmódra nevelését, pedagógiai programokban meghatározott célok segítése. ... >>

Tassi Kulturális Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6098 Tass, Széchenyi út 56.
képviselő: Németh Gáborné elnök
Tasson élő gyermekek, fiatalok, felnőtt és idős korosztály számára kulturális hagyományteremtő, népességfejlesztő programokat szervezze. Az egészségügy, környezetvédelem, környezetszépítés, természetvédelem területén ismeretterjesztő tevékenységet fejtsen ki. A hátrányos helyzetű rétegek számára alternatív szolgáltatásokat nyújtson. A településen élők életminőségét az öntevékenység eszközeivel jobbítsa az alapszabály II. pontja ... >>

Tassi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6098 Tass, Kossuth krt. 21/b.
képviselő: Volter Zoltán elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre történő nevelése, szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységben történő részvétel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41