Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tarcal civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

" A II. világháborús hősök emlékéért " Alapítvány

()

3980 Tarcal, Fő u.61.
képviselő: Pataky Sándor elnök
A II. világháborúban meghalt hősök, mártírok emlékének obeliszkkel, vagy márványtáblával név szerinti megörökítése. ... >>

" A Tarcali Református Templomért" Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő utca 106
képviselő: Kovács Attila István
1. A tarcali református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása.Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása.
2. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása.
Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása.
3. A világ bármelyrészén élő magyarok nemzettudatának megörzése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása.l ... >>

" A Tarcali Római Katolikus Templomért és Közösségért "Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Fő utca 96
képviselő: Mocsári Lajos
-Kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselt,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Pálinkafőzők Társadalmi Szervezete

(egyéb)

3915 Tarcal, Külterület Pálinkafőzde pf.32.
képviselő: Császár Antal ... >>

Együtt Tarcal és Térsége idegenforgalmi fejlesztéséért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

3915 Tarcal, Rákóczi utca 4
képviselő: Mogyorós Zoltán
a.)Tarcalon és térségében az épített és természeti környezet fejlesztése az idegenforgalom növelése érdekében.
b.)A meglévő adottságok minőségének javítása mellett, a még feltáratlan értékek kibontakoztatása és az idegenforgalom szolgálatába állítása.
c.)A Tarcal és térségében meglévő turisztikai vonzerő kihasználtságának növelése a partneri kapcsolatok fejlesztésével.
d.)Széles szolgáltatói struktúra szervezése és összefogása a belföldi és külföldi turizmus növeléséért, a szolgáltatásokat igénybe vevők minőségi kiszolgálásáért.
e.)Az idegenforgalomhoz kapcsolódó reklám és marketing feladatok koordinálása. ... >>

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Ifjúsági lakótelep 6/2.
képviselő: Palik Szilvia elnök
Tarcal és Tokaj-Hegyalja társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása, különösen az emberi erőforrások fejlesztése, valamint a közösségi szolgáltatások mennyiségi és minőségi jellemzőinek javítása által. A Tarcalon és Tokaj-Hegyalján élők életminőségének, valamint a település és a térség megtartóerejének javítása a szociális, egészségügyi, képzési, információs, kulturális, gyermek és ifjúsági, közművelődési, környezetvédelmi, turisztikai programok, projektek, szolgáltatások építésén keresztül. A társadalmi kohézió erősítése, a hátrányt szenvedők, valamint a gyenge és korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező népessége belüli csoportok (különösen a gyermekek, a fiatalok, a munkaerő-piaci részvétel szempontjából hátránnyal küzdők, fogyatékkal élők) társadalmi integrációjának, részvételének segítése. A település és a térség kulturális, szellemi örökségére, kedvező környezeti, földrajzi, turisztikai adottságaira, valamint a hazai, illetve nemzetközi kapcsolataira építve versenyképes , fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása. A társadalmi innováció, a párbeszéd előmozdítása révén demokratikus közösségi élet építése. ... >>

Gold Dance Club TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3915 Tarcal, Fő út 85.
képviselő: Hunkó Emese elnök
A társasági táncok ? amelyek nemcsak versenysport centrikusak ? iránt érdeklődőknek, ennek kedvelőinek összefogása egyesületi keretek között az alábbi célok megvalósításán keresztül:
a mozgásművészet és az egészséges testkultúra megismertetése, a világtánc program részeként ismert táncok (pl. angolkeringő, tangó, slow-fox, samba, rumba, cha-cha-cha),tradicionális és modern táncok oktatása, illetve az aktuális illem és viselkedéskultúra megismertetése a szabadidő aktív kihasználás keresztül a szellemi felfrissülés érdekében, csoportok vezetőinek és tagjainak szakmai továbbképzése, események, rendezvények, táborok, bemutatók és közösségi programok szervezése és bonyolítása, sporttevékenység, versenyek szervezése (pl. táncverseny), sportolók versenyeztetése és felnevelése, nemzetközi kapcsolatok teremtése, tehetséggondozás, készségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Gyümölcspálinka-főzők Egyesületeinek Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3915 Tarcal, Külterület Pálinkafőzde
képviselő: Császár Antal titkár, Font Sándor elnök ... >>

Harlequin Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3915 Tarcal, Vasút út 15
képviselő: Tóth Tamás Lajos ... >>

Kapásház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

Tarcal, Szondi lktp.3/1.
képviselő: Dr. Bencsik János
A Tarcalért Társaság alapszabályában megfogalmazott jövőképzéséhez illeszkedve a község múltjának feltárásával, tarcali kapásház századeleji állapotban faluház céljára történő helyreállításának megszervezésével, a múlt tárgyi emlékeinek összegyűjtésével és kiállításával, valamint Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi körzet természeti értékeinek bemutatásával erősíteni a helybeli és környékbeli polgárok összetartozás érzését. ... >>

Kőbányászokért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet)

3915 Tarcal, Malom u. 10.
képviselő: Dr. Kertész Botond
A "COLAS-ÉSZAKKŐ" Bányászati Kft. szakszervezeti alapszervezetéhez tartozó tagok szociális, egészségügyi, segélyezési lehetőségéhez vagyoni alap teremtése, a munkanélkülivé vált bányászok megsegítése annak érdekében, hogy alkotó emberként találják meg helyüket a társadalomban. "A COLAS-ÉSZAKKŐ" Bányászati Kft. és a PESTKŐ Pest Környéki Kőbányák Kft. valamennyi dolgozójára - nem szakszervezeti tagokra is - volt dolgozóira, akiknek létszámleépítés vagy nyugdíjazás miatt megszűnt a munkahelyük." ... >>

Tarcal Futball Club

(sport)

3915 Tarcal, Fő út 61
képviselő: Kovács Attila ... >>

Tarcal Hegyközség

()

3915 Tarcal, Fő u. 50.
képviselő: Marcinkó Ferenc ... >>

Tarcal Jövőjéért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3915 Tarcal, Fő u.61.
képviselő: elnök Kissné Fási Nóra
Gyermek és ifjusági feladatokról gondoskodás, közmüvelődési, művészeti tevékenység sport támogatás, sportszervezetek támogatása, tehetséges fiatalok(felsőoktatásban résztvevők) támogatása, közbiztonság erősítése. Olyan helyi kezdeményezés támogatása, mely önszerveződő közösségek kialakulását eredményezheti, olyan egyéni teljesítményt, mely a megjelölt célok irányában hat. (1992.évi LXV.tv.8.&.) különös tekintettel az óvodai, iskolai, oktató-nevelő munka segítése. ... >>

Tarcali Diáksport Egyesület

(sport)

képviselő: Lovas Ferenc elnök ... >>

Tarcali Hagyományőrzők Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő u.57.
képviselő: Böszörményi Edit elnökhelyettes, Jávorszky Istvánné elnökhelyettes, Kosárk Jánosné elnök ... >>

" Tarcali Ötök " Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő .u. 57.
képviselő: Kovács józsefné elnökhelyettes, Lovasné Tóth Judit elnökhelyettes, Tóth Tamás elnök ... >>

Tarcali Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3915 Tarcal, Fő u.158.
képviselő: Lovász László ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41