Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taktaharkány civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

"A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3922 Taktaharkány, bÉKE utca 40.
képviselő: Fodor József Károly
Elsődlegesen a kétszáz éves taktaharkányi református templom - mint nemzeti műemlékvagyon - külső-belső védelme és megőrzése, állagának megóvása, valamint hitéleti feladatok ellátása. A gyülekezethez tartozó ifjúság nevelése, számukra hasznos időtöltés biztosítása. Az anyaország határain túl élő magyarok nemzet tudatának erősítése. Idősek, egyedül élők támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása, nevelési és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, szociális tevékenység. ... >>

Alapítvány " A ZEMPLÉNI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOKÉRT"

(kulturális)

3992 Taktaharkány, Béke út 19
képviselő: Nagy Attila
a.)A szűkebb régió kulturális örökségének megőrzése, azok megbecsülése, akik kulturális önazonosságuk megőrzése érdekében közreműködnek amatőr művészeti csoportok létrehozásában, működtetésében,
b.)minden évben egy hangverseny megtartása a térség amatőr művészeti csoportjai számára,
c.)időszakonként egy hanghordozó, egyéb kiadvány megjelentetése a térség kulturális életéről,
d.)az elkövetkező években a csoport kiszélesítése egyéb, a térség kulturális életét bemutató művészeti csoportokkal (képzőművészeti társaságok, hímzőkörök, kulturális tevékenységet folytató egyéb csoportok), ezen csoportokkal kiállítás, közös kiadvány megjelentetése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

Kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása. ... >>

Hegyalja Közbiztonságáért és Bűnmegelőzéséért Alapítvány

()

3922 Taktaharkány, Gépállomás u.1.
képviselő: Kusinszki András
A Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzési tevékenység hsatékonyságának emelése, a rendőrkapitányság működési feltételeinek javítása. Korszerű, új, megbízható vagyonvédelmi eszközök és módszerek megismertetése, elterjesztésének ösztönzése. A bűnügyi felderítő tevékenyséet elősegítő technikai eszközök, továbbá informatikai jellegű eszközök beszerzésének támogatása. A rendőrkapitányság gépjárműveinek és egyéb technikai eszközeinek működtetésének támogatása, a tárgyi feltételek javítása. ... >>

MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub

(sport)

3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
képviselő: Ullik Béla ... >>

Nagycsaládosok Országos Egyesületének Taktaharkányi Tagegyesülete

(szociális)

3922 Taktaharkány, Gyöngyvirág u. 2/C.
képviselő: Lajcsák István elnök ... >>

" TAKTAHARKÁNY EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDJÁÉRT " Közérdekű Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3922 Taktaharkány, Sport u.20./a.
képviselő: Bukovenszki János
Művészeti, Kultúrális és sport tevékenység területén az öntevékenység támogatása. Helybeli sportegyesület és sportkörök támogatása. A lakosság által kezdeményezett uj sportágak támogatása, a taktaharkányi gyerekek uszásoktatásának elősegítése, a község történetének, hagyományainak feldolgozása, megismertetése, az ilyen irányú tevékenységek támogatása, a községgel kapcsolatos kiadványok megjelentetésének támogatása, a község szebbé tételét elősegítő kezdeményezések felkarolása, ősztönzése, a modern környezetvédelmi irányelvek szerint, A Népi Tájház felújításának támogatása, az ifjúság kultúrált szórakozási lehetőségeinek támogatása, fiatal tehetségek felkarolása, kiállítások szervezésének támogatása, az iskolán kívüli osktatás,önművelődés eredményessé tétele, idegennyelvek eredményesebb elsajátítását eredményesebbé tevő cserekapcsolatok támogatása, a vallás és ... >>

Taktaharkány Egészséges Környezetéért Alapítvány

(szociális)

3922 Taktaharkány, Gépállomás u.4.
képviselő: Barna Ferenc
az önkormányzati közműberuházások megvalósítása,
a közműberuházások során az önkormányzatok területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakosság közmű-beruházás támogatása,
a beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése,
önkormányzat térségében a megvalósítása váró közműberuházások támogatása,
az önkormányzatok területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése.


Az alapítvány további célja:

Taktaharkány településen kiépítendő szennyvíz-csatornahálózat lakosságra eső terheinek csökkentése érdekében támogatás nyújtása. ... >>

"Taktaharkány Nagyközség Tanulóifjúságáért " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3922 Taktaharkány, Vörösmarty u.7.
képviselő: Fükőné Szatmári Melinda
Hozzájárulni a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók továbbtanulásához, teljesítményhez igazodó juttatási, ösztönző rendszer alkalmazásával. A Főiskolai, egyetemi tanulmányait befejező pályakezdő diplomás , taktaharkányi állandó lakhelyű fiatalok egyszeri támogatása helyben történő munkavállalásuk ... >>

Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3922 Taktaharkány, Vörösmarty út 7.
képviselő: Nagyné Bukovenszki Ágnes elnök
-Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ezen tevékenységek támogatása. ... >>

Taktaharkányi Kultúrális Baráti Kör

(kulturális)

3922 Taktaharkány, Gépállomás u.2.
képviselő: elnök Csorba Zoltánné ... >>

Taktaharkányi Polgárőr Szervezet Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3922 Taktaharkány, Gépállomás u.4.
képviselő: Szatmári Gyula ... >>

Taktaharkányi Takta Vadásztársaság

(egyéb)

3922 Taktaharkány, Rákóczi u.12.
képviselő: Ullik Béla elnök ... >>

"Takta" Kosárlabda Kör

(sport)

3922 Taktaharkány, Árpád u. 13.
képviselő: Zurai István elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41