Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

2000.Év Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.sz.
képviselő: Kreisz Gábor
Az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási intézmények informatikai háttere kialakításának segítése, különös hangsúlyt fektetve a közoktatás fejlesztésére. Annak elérése, hogy az általános iskolák és közintézmények a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

A Közjóért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2335 Taksony, Petőfi u.14.sz,.
képviselő: Hufnágel Béla
A magyar és a határon túli magyarság társadalmi, illetve egyéb szélesebb közösségi érdekeinek szolgálása, emberiességi érzésből fakadó támogatás nyújtása a rászorulók számára. ... >>

Alternatív Energia Alapítvány

(környezetvédelmi)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.
képviselő: Kreisz Gábor elnök
Új energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások támogatása. Az ilyen, már működő energiaforrások támogatása. Információs technikák széles körű elterjesztésének felgyorsítása, továbbá annak elérése, hogy a gazdasági szereplők - megismerve az informatika szerepét - a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

Aqua Marathon Yamaha Sport Club

(sport)

2335 Taksony, Mátyás király u. 47/a.
képviselő: Zsengellér József ... >>

Baráti Lovas Klub - Taksony

(sport)

2335 Taksony, Kölcsey u. 25-27.sz.
képviselő: Cziráné Bősze Edit titkár, Szabados Rezső elnök, Tarsoly István gazdasági felelős
Szabadidő hasznos eltöltése, lovassport utánpótlás nevelése, a versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2335 Taksony, Iskola u. 3.
képviselő: Gera Imre (elnök) önállóan, a bankszámla felett a gazd. vezetővel együttesen
A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai, versengési, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

BUBÁB Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Szárcsa u.27.sz.
képviselő: Bognár Zoltán
A fiatal szinészek magyar tanterv és nemzetközi tanterv alapján működő köz- oktatási és felsőoktatási intézményi nevelési, oktatási feladatainak ellátá- sát, és az idegen nyelven történő okta- tás megszervezését, a kétnyelvűség elé- rését elősegítő támogatás nyújtását. Szinész, bábszinész-oktatás támogatása szervezése,pedagógus továbbképzés. Magyarországon tartózkodó határon kívü- li magyar fiatalok szinészoktatása, a- nyagi támogatása, a tandíj átvállalásá- val. Szinészi pedagógiai program és tanterv kidolgozásához , tanterv, tananyag tá- mogatása,külföldi tanúlmányutak fellé- pések támogatása,kitüntetések adomá- nyozása. A fenti célokat elsősorban a Budapesti Bábszinház és az általa megszervezett fenntartott vagy támogatott stúdió ke- retein belül kel megvalósítani. ... >>

Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)művelődési Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

2335 Taksony, Szent Mihály u 2.
képviselő: Kecskeméti Károly (alelnök) önálló, Ruva Pál (elnök) önálló
A hazai és a világon első cigány írók és költők szakmai és érdekvédelmi képviselete. ... >>

Délibáb Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2335 Taksony, Széchenyi u. 42.
képviselő: Répás Róbert István ( önállóan )
Az Európai Unióba történő belépés kapcsán a környezetvédelmi előírások tudatosítása, főleg az ifjúság körében. Ezzel kapcsolatban tanfolyamok, táborok szervezése. Természetvédelmi tanfolyamok táborok szervezése. Az alapítvány célja kibővül: Információs technikák széleskörű elterjesztésének felgyorsítása, továbbá annak elérése, hogy a gazdasági szereplők- megismerve az informatika szerepét - a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

DISCOURSE Club Alapítvány

(oktatási)

2335 Taksony, Solt u.5.sz.
képviselő: Kovács András
Személyiségfejlesztő üzleti kurzuson résztvett hallgatók és a továbbképzési forma támogatása. ... >>

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre

(kulturális)

2335 Taksony, Fő u.89.sz.
képviselő: Pillmayer Edit elnök
Anyanyelv, nemzetiségi szokások történelmi hagyományok megismerése és megismertetése, együttműködés más nemzetiségi csoportosulásokkal, gazdasági tevékenység. ... >>

Együtt Bálintkával Alapítvány

(szociális)

2335 Taksony, Nyírfa u. 18.
képviselő: Szabó József elnök
A súlyos balesetet szenvedett Dorogi Bálint maradandó egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése belföldön és külföldön, gyógyászati segédeszköz ellátásának biztosítása, életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése és a mindehhez szükséges pénzügyi eszközök előteremtése. ... >>

Hranek Box Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2335 Taksony, Kölcsey Ferenc utca 42.
képviselő: Hranek Sándor, Lakoczki György
Az ökölvívósport, a küzdősportok és harcművészetek népszerűsítése; az ifjúság egészséges életre nevelése. Szervezi a sportolók edzését és felkészülését, sportversenyeket rendez, együttműködik más sportegyesületekkel, részt vesz a sportági szövetségek munkájában. ... >>

Jövőépítő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Orgona köz 11.
képviselő: Hámné Juhász Ildikó
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű fiatalok/emberek, fiatal és felnőtt korú álláskeresők és időskorúak szakmai képzésének, foglalkoztatottságának támogatása, rehabilitációjuk, munkába állásuk elősegítése, életminőségük javítása, egészségmegőrzésük, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, nevelésük, oktatásuk, pályaorientációjuk, szakképzésük minőségének javítása, kulturális, sport és szabadidős tevékenységük támogatása, részükre ösztöndíjak, juttatások és jutalmak nyújtása. ... >>

Kisduna Regatta Vizisport Alapítvány

(sport)

2335 Taksony, Sziget u. 112.
képviselő: Fajcsák gábor, Regényi Tamás
Sporttevékenység támogatása fejlesztése, ezen belül senior evezősök sikeres felkészülésének és hazai illetve nemzetközi versenyzésének támogatása a felkészülés és versenyzés technikai feltételeinek biztosításával. ... >>

Községi Gazdakör Taksony

()

2335 Taksony, Önkormányzati Hivatal
képviselő: Krausz Antal ... >>

Magyar Karitatív Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Állomás utca 20.sz.
képviselő: Körmendi Andrea, Krasznár Gáborné Bacsevits Linda
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos teendők felmérése, adományozás, fiatal tehetségek támogatása. Sport.- kultú- rális karitativ táborok létrehozása. Vizuális fejlesztő művészeti program megvalósítása. ... >>

Magyar Postagalambsport Szövetség A-17

(sport,érdekképviselet)

2335 Taksony, Vezér u. 35.sz.
képviselő: Hoffman János elnök, Kreisz Antal titkár ... >>

NEMESTEAM SPORT Club

(sport)

2335 Taksony, Fő út 87.
képviselő: Nemes Ferenc ... >>

Pa-Sa Tanya Lovas Egyesület

(sport)

2335 Taksony, Zsellérerdő 24.
képviselő: Hamar Sándor elnök
Lovaglási kultúra fejlesztése. Lovassport és fogathajtás népszerűsítése. A falusi turizmus elősegítése. ... >>

PERGAMEN Baráti Kör Taksonyi Magyar Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,kulturális)

2335 Taksony, Vezér u. 26.
képviselő: Ferancz Attila ( elnök )
A magyar hagyományok, így a tánc-, zenei-, színházi-, nyelvi és irodalmi kultúra, a magyar gasztronómia széles körben történő megismertetése, népszerűsítése az egyesület által, vagy az egyesület közreműködésével szervezett találkozókon, rendezvényeken. ... >>

Roma Egység Párt

(egyéb)

2335 Taksony, Szent Mihály u. 2.
képviselő: Ruva Pál elnök
Politika ... >>

Roma Lovagok Világszövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2335 Taksony, Szent Mihály u. 2.
képviselő: Ruva Pál Sándor
A cigányság élet- és munkakörülményeinek javítása, kulturális színvonalának emelése. Családok egymás közötti megbékélésének elősegítése. Keresztény hitéletre való törekvés. ... >>

Segítünk a gyógyulásban Alapítvány

(szociális)

2335 Taksony, Szt. Imre út 174.
képviselő: Györke Erzsébet elnök
Szappanos Gábor gyógyulásának elősegítése, az ehhez szükséges eszközök és gyógykezelések anyagi alapjainak előteremtése. ... >>

Számítógépbarátok Egyesülete

(egyéb)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.sz.
képviselő: Gyarmati Ervin, Kreisz Gábor, Varga Katalin ... >>

Szent Erzsébet Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

2335 Taksony, Szent Imre u. 10.
képviselő: Márki Károlyné, Rizmajer Edina
Idősek és arra rászorultak támogatása. ... >>

Taksony Bölcsőde Alapítvány

(oktatási)

2335 Taksony, Fő út 83.sz.
képviselő: Gáncs Magdolna
A taksonyi bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása. Nevelési programok támogatása. A gondozók szakmai képzésének támogatása. ... >>

Taksony Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

2335 Taksony, Kossuth Lajos u.26.sz.
képviselő: Dr. Kapitány László
A község lakosságát érintő egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevé- kenység, környezetvédelem, szociális ellátás testkultura és betegellátás szinvonalának emelése. ... >>

Taksony Faluszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2335 Taksony, Fő u. 89.
képviselő: Tóth József
Védje és ápolja településünk, -építettt és természetes - örökölt értékeit, történelmi emlékképeit, ugyanakkor fokozatosan szépítse a falu öszképét. ... >>

Taksony Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2335 Taksony, Fő út 85.sz.
képviselő: Derzsi Lajos elnök
Közrend, közbiztonság ... >>

Taksony Sportegyesület

(sport)

2335 Taksony, Rózsa utca 12.sz.
képviselő: Kovács József elnök ... >>

Taksony Vezér Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

2335 Taksony, Fő út 89.sz.
képviselő: G.Németh Irén
Sporttevékenység. ... >>

Taksonyért Vállalkozók Klubja Egyesület

(érdekképviselet)

2335 Taksony, Kossuth Lajos utca 26. sz.
képviselő: Dr. Kapitány László elnök ... >>

Taksonyi Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

2335 Taksony, Bugyi u.28.sz.
képviselő: Kovács András ... >>

Taksonyi Diáksport Kézilabda Egyesület

(sport)

2335 Taksony, Wesselényi u. 19/A.
képviselő: Kapitány László elnökhelyettes, Sági László elnök ... >>

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete

(kulturális)

2335 Taksony, Fő u.89.sz.
képviselő: Karika Ildikó
Taksonyi és környékbeli sváb hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Taksonyi Hírharang Alapítvány

(kulturális)

2335 Taksony, Alkotmány u. 12.
képviselő: Arnóti Péter ( elnök )
Taksony kultúrális életének fejlesztése. ... >>

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány

(sport)

2335 Taksony, Arany János u. 1.
képviselő: Siposné Ruff Irén ( elnök )
Taksony 18 éven aluli ifjúsága sport- tevékenységének támogatása, verseny, tömegsport szervezése, sporteszközök, felszerelések biztosítása, rendezvények megszervezése. ... >>

Taksonyi Kórusok Egyesülete

(kulturális)

2335 Taksony, Fő út 89.
képviselő: Winklerné Tomana Ildikó
A Taksonyban található kórusok munkájának összehanglása, a kórusok tagjainak támogatása, a kórusok anyagi helyzetének javítása, a kórusok fellépéseinek utazásainak, minősítésének biztosítása, valamint a taksonyi kórushagyományok ápolása. ... >>

Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület

(egyéb)

2335 Taksony, Vezér u. 39.
képviselő: Kreisz János elnök
Taksony fejlődésének előmozdítása ... >>

Taksonyi Lövész Egylet

()

2335 Taksony, Bem u.7.sz.
képviselő: Harrer Gábor ... >>

Taksonyi Motorosok Egyesülete

(sport)

2335 Taksony, Nyírfa u 17.
képviselő: Budai Csaba (elnökhelyettes) önálló, Hujj Mátyás (elnökhelyettes) önálló, Kálóczi Imre (elnök) önálló
Motorsport öszefogása, programok szervezése, érdekképviselet, a sport népszerűsítése. ... >>

Taksonyi Nyugdíjasok Baráti Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2335 Taksony, Solt u. 25.
képviselő: Grimm Ferenc ügyvezető elnök, Makkay Gábor elnök
Taksony és környékbeli nyugdíjasok részére egészségmegőrzésben, betegség megelőzésben segítségnyújtás, előadásokat, Kirándulásokat szervez, együttműködik hasonló szervezetekkel, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatás igénybevételéhez segítség nyújtása. ... >>

Taksonyi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2335 Taksony, Baross tér 7.sz.
képviselő: Kreisz Jánosné
A taksonyi Napköziotthonos Óvoda támogatása, az Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelés, fejlesztés feltételeinek biztosítására, új nevelési módszerek, eljárások bevezetésének elősegítése, a környezetvédelemre nevelés elősegítése. Az alapítvány céljait főként a következő tevékenységek támogatásával kivánja elérni: nevelési programok költségeinek biztosítása, a tárgyi eszközök és géppark szinten tartása és fejlesztése, a pedagógusok szakmai képzésének támogatása, munka és nevelési körülmények javítása. ... >>

Taksonyi Önvédő Kör

()

2335 Taksony, Művelődési Ház
képviselő: Kovács Mihály ... >>

Taksonyi Sváb Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2335 Taksony, Széchenyi u. 51.
képviselő: Kreisz László elnök
Taksony és környéke hagyomány- őrzése, -ápolása ... >>

Taksonyi Szent Anna Templomért Alapítvány

()

2335 Taksony, Szent Anna út 1/b.
képviselő: Tiefenbeck Flórián
Taksonyi Szent Anna Templom felújítására állagmegóvására a pénzeszközök biztosítására. ... >>

Taksonyi Tánc és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2335 Taksony, Wesselényi u. 40.
képviselő: Szénási Lajos elnök
helyi kultúra fejlesztése, a csellengő fiatalok számára elfoglaltság biztosítása ... >>

Tanulókért, oktatásért, a holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Iskola u.3.sz.
képviselő: Török István
az általános iskola tanulóinak támogatása, ösztönzése, korszerűsítés, tárgyi feltételek javítása ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41