Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szűcsi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Hármashatár Hegyközség Szücsi

()

3034 Szűcsi, Petőfi Sándor u. 18.
képviselő: hegybíró Demeter Pál, hegyközségi elnök Nagy János ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szücsi)

(tűzoltó)

3034 Szűcsi, Petőfi S.u.46.
képviselő: Molnár Lászlóné (titkár), Szalai István (elnök), Vitovszki Mária (titkár) ... >>

Szücsi Bajza József Községi Sportkörért Alapítvány

(sport)

3034 Szűcsi, Béke u. 43. (Sporttelep)
képviselő: Lehótszky András (kuratóriumi elnök
Olyan anyagi alap teremtése, amely hozzájárul a Szücsi Bajza József Községi Sportkör működési feltételeinek javításához, ifjúsági és felnőtt labdarúgó sporttevékenységének támogatásához, bajnoki, barátságos és egyéb sportrendezvényeinek támogatásához. ... >>

Szücsi Bajza Községi Sportkör

(sport)

3034 Szűcsi, Béke u.45.
képviselő: elnök Kovács János ... >>

Szücsi Bányász Horgász Egyesület

()

3343 Szűcsi, V-ös Gáti Horgásztanya
képviselő: Egei Ferenc (elnök) ... >>

Szücsi Évgyűrűk Nyugdíjas Kulturális Egyesület

(kulturális)

3034 Szűcsi, Petőfi út 18.
képviselő: elnök Jernei Jánosné
Elősegíti a település hagyományainak, értékeinek megőrzését és az önszerveződő kulturális, művészeti és egyéb tevékenységek kiszélesítését.- A nyilvánosság megteremtésével biztosítja a közösségi kontrollt, így fokozza a lakossági érdekek érvényesülését. - Kialakítja és ápolja a település hazai és nemzetközi kapcsolatait. - Együttműködik más helyi társadalmi szervezetekkel. ... >>

Szűcsi Faluvédő Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 44.
képviselő: alelnök Jeszenszkiné Szikra Brigitta, alelnök Koczka András, elnök Hordós András, elnökhelyettes Antal János
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetetekkel, és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
- A bűnalkalmak korlátozásával célja az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság, és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
- A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Szűcsi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3034 Szűcsi, Petőfi u. 115.
képviselő: kuratóriumi elnök Hordósné Szalai Krisztina
A tehetséges általános iskolás gyermekek támogatása, a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó gyermekek munkáinak anyagi elismerése, a kulturális, sport, szabadidős tevékenység színvonalának elismerése, a szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a gyermekek testi, szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Szűcsi Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

3034 Szűcsi, Petőfi út 18.
képviselő: elnök Lehotszkyné Hordós Márta
anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a Szűcsi Népdalkórus működési feltételeinek biztosítását,
- a helyi népdalkincs és néphagyomány összegyűjtése, szakmai feldolgozása, színpadi bemutatása,
- rendszeres együttműködés a helyi társadalmi szervezetekkel és oktatási intézményekkel,
- kapcsolatteremtés a Mátravidéki Népzenei és Hagyományőrző csoportjaival,
- Szűcsi község kulturális életének gazdagítása, így műsorok és népzenei találkozók megszervezése,
- társadalmi, családi eseményeken, egyéb ünnepeken való közreműködés, ezen ünnepségek színvonalának emelése,
- fesztiválokon, népzenei találkozókon való részvétellel a népzenei mozgalom támogatása,
- országos minősítési rendszerben eredményes fokozatok elérése,
- kapcsolatteremtés külföldi folklór csoportokkal: a magyar népművészet megismertetésére, népszerűsítésére a határokon túl is. ... >>

Szücsi Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3034 Szűcsi, Ady Endre u. 8.
képviselő: elnök Juhász Istvánné
Idősek összefogása, találkozók szervezése, szabadidős rendezvények, kirándulások szervezése, tagok részére kulturális programok szervezése, hagyományápolás, illetve hagyományőrző programok szervezése. ... >>

Szűcsi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3034 Szűcsi, Táncsics u. 6.
képviselő: Nagyné Weinemer Anikó
A kedvezményezett óvodába járó gyermekek neveléséhez, személyiségük fejlődéséhez szükséges legkorszerűbb pedagógiai eszközök megteremtése, és a gyermekek fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Szűcsi Pincék Kulturális- és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 18.
képviselő: elnök Laszkács Gábor
Szűcsi község területén az un. Pincék (Pincefalu) területészből, az esetenként több száz éves pincékből a tulajdonosokkal, Szűcsi Község Önkormányzatával és a hegyközségekkel karöltve a bor turizmus kedvelt és kulturált célpontját kialakítani,
- a szőlő termő táj hagyományait, természeti értékeit védeni,
- a rendezvények szervezésével segíteni az előzőekben meghatározott célokat, a település kuturális programjának színesítését és nem utolsó sorban az élhető vidék, az élhető falu megteremtését az adott kereteinken belül,
- ezen cél elérése érdekében az adott jogszabályi lehetőségek felkutatása és legoptimálisabb kihasználása, stratégia kidolgozása az önkéntesség és a partnerség alapján. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41