Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szihalom civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Szihalmi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi u. 138.
képviselő: kuratóriumi elnök Kotánné Szentgyörgyi Szilvia
Elismerni és jutalmazni a kiemelkedően tehetséges gyermekek tanulmányi munkáját; - motiválni és jutalmazni azoknak a tanulóknak a munkáját, akik egy-egy tantárgy területén tehetségesek és kiemelkedő eredményeket érnek el az iskolában, illetve területi versenyeken; - támogatni a kultúra, a művészetek területén kiemelkedő teljesítményt mutató gyermekeket, különös tekintettel a zenei és képzőművészeti tehetségük kibontakoztatására, jutalmazására; - elismerni, értékelni a sport, a mozgáskultúra területén elért eedményeket az iskolai és területi versenyek alapján, - elismerni azon gyermekek munkáit, akik az iskolai élet megszervezésében, a diákönkormányzat működésében, a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában kiemelkedően öntevékenyen közreműködnek; -finanszírozni a tanulmányi versenyeket, sport és művészeti vetélkedők lebonyolítását. ... >>

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

3377 Szihalom, Kossuth út 67.
képviselő: elnök Domán Zoltán, elnökhelyettes Tar Károlyné
Halmozottan sérült (fogyatékos) személyek egyenjogú és a lehető legteljesebb körű társadalmi beilleszkedésének, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elősegítése, érdekeik képviselete, érvényeísítése, védelme, nappali ellátásásnak biztosítása. ... >>

Heves Megyei Szervátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3377 Szihalom, Bocskai út 6.
képviselő: Bencsik Judit (elnök)
A szervátültetettek rehabilitációja, kulturális és sportéletének kibontakoztatása, érdekeinek védelme. ... >>

Káli Vízisí Egyesület

(sport)

3377 Szihalom, Kossuth út 49.
képviselő: Albert László (elnök), Polányi Miklós (titkár)
A vízisí, mint sportág népszerűsítése a Magyar Köztársaság területén, a sportág feltételeinek megteremtése, verenyek rendezése. - Rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőség az egyesület tagjai számára, - versenyek szervezése az egyesület tagjai és kivülállók részére, - részvétel hazai és nemzetközi versenyeken, - pályázatok készítése és előterjesztése a sportolási lehetőségek eszközeinek javítása és bővítése érdekében, - részvétel szakmai programokon. ... >>

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

(szociális)

3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42.
képviselő: elnök Galyasné Dósa Katalin
Olyan komplex szolgáltató központ létrehozása, amely a vidéki nők, kismamák, anyukák és gyermekik számára nyújt egy átfogó programsorozatot, amelynak legfőbb célja:
- az egészség megőrzése,
- helyes életmód kialakítása,
- a szabadidő hasznos eltöltése,
- szociális információk bővítése,
- a gyermekek fejlesztése, szocializációjuk elősegítése,
- közösségi szerveződés erősítése. ... >>

Padlás Értékközvetítő Alapítvány

(egyéb)

3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42.
képviselő: kuratóriumi tag Kavalecz Mária Emese
Az alapítvány tartós közérdekű célja: értékközvetítés. Mind az egyén mind a társadalom számára hasznos emberi értékek teremtése, átadása és megőrzése.
Az énnel kapcsolatos személyes értékek, a morális, másokkal kapcsolatos értékek és a társadalmi értékek közvetítése, erősítése.
Az értékek megszilárdulásával segíteni az egyének, csoportok, közösségek társadalomba való beilleszkedését, egymáshoz közeledését, de legfőképpen a felnövekvő ifjúság szocializációját, európai integrációját, előmozdítani a társadalom szerep- és felelősségvállalását. ... >>

SZIHALMI EGYHÁZKÖZSÉGÉRT Alapítvány

(kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi út 60.
képviselő: Bóta József Sándor (kuratór.elnök)
A Szihalmi Egyházközség működési területén található barokk építészeti műemlékek és egyéb egyháztörténeti emlékek megőrzése, felújítása és restaurálása, megőrzése a jövő nemzedékek számára. A Szihalmi Egyházközség területén meghonosodott római katolikus egyházi hagyományok összegyűjtése, felelevenítése és élő hagyományként történő megőrzése. ... >>

Szihalmi Fúvós- és Majorette Egyesület

(kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi út 138.
képviselő: Hanóczki Péterné dr. (elnökhely.), Kissné Ficsór Judit (titkár), Koós Jánosné (elnök) ... >>

Szihalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3377 Szihalom, Hunyadi u. 78.
képviselő: Képes Antal (elnök) ... >>

Szihalmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3377 Szihalom, Hunyadi út 78.
képviselő: elnök Tóth Barnabás
Szihalom község közrendjének, közbiztonságának elősegítése, ennek keretében a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vagyonának védelme, szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, valamint természeti katasztrófa, egyéb sürgős intézkedést igénylő veszélyhelyzet esetén hivatalos szervezeteknek segítségnyújtás. ... >>

Szihalmi Testépítő Egyesület

(sport)

3377 Szihalom, Hunyadi út 138.
képviselő: vezető Szabó Zoltán ... >>

Szihalmi V-06-os Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3377 Szihalom, Szemerei u. 46.
képviselő: Tuza Ferdinánd (elnök) ... >>

Szihalom Községért Alapítvány

(sport,kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi út 78.
képviselő: Csík Jolán Mária (kur. elnök)
Szihalom község gazdasági-, kulturális- és sportéletének fejlesztése; Szihalom község lakosai életkörülményeinek javítása. ... >>

Szihalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3377 Szihalom, Hunyadi út 78.
képviselő: elnök Joó Sándor, gazdasági vezető Urbán Tamás Sándor, parancsnok Antal Emil
Működési területén a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével önkéntes tűzoltás, műszaki mentés végzése, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. ... >>

Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete

(szociális,egyéb)

3377 Szihalom, Hunyadi u. 140.
képviselő: elnök Bognár Lajosné
A sorstársak érdekképviselete, öntevékenység. ... >>

Szihalom Sportegyesület

(sport)

3377 Szihalom, Rákóczi út 25.
képviselő: elnök Zelei András ... >>

"TOBÁN" Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi út 90.
képviselő: Csík Jolán (titkár), Joó Csaba dr. (elnök)
A népi hagyományok és a magyarországi jellegzetes népi táncok megőrzése, előadása, bemutatása, népszerűsítése és feldolgozása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41