Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetcsép civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Budapesti és Pest megyei Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,egyéb)

2317 Szigetcsép, Napos utca 79.
képviselő: Méh Attila
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása; a horgászoknak a horgászerkölcs és a társadalmi együttélés szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése; biztosítja a tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó szabályok előírásainak és az Országos Horgászrend szabályinak megtartását. Segíti a hatóságokat az orvhalászat elleni tevékenységükben, valamint a vizek tisztaságának és a természet védelmében. Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő ismereteik gyarapítására. Halfogó versenyeket szervez. Anyagi lehetőségeinek keretei között horgásztanyákat tart fenn Szigetcsépen. ... >>

Budapesti Sporthorgászok Egyesülete

(sport,érdekképviselet,egyéb)

2317 Szigetcsép, Barátság utca 190.
képviselő: Kerekes József
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, az egyesület érdekvédelme, a horgászérdekek képviselete az állami, önkormányzati és területi szervek előtt. ... >>

Csepel-szigeti Borbarát Hölgyek Egyesülete

(kulturális)

2317 Szigetcsép, Szőlőtelep 085/106.
képviselő: Kurdiné Bozó Ivett elnök
Csepel-szigeti szőlőtermesztési és borkészítési kulturális hagyományainak ápolása ... >>

Csepel-Szigeti Nimród Vadásztársaság

()

képviselő: Dr. Varga József ... >>

Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar

(kulturális)

2317 Szigetcsép, Fő tér 11.
képviselő: Kirchnerné Kondor Judit ( elnök )
Német (sváb) történelmi, kulturális, egyházi hagyományőrzés ... >>

FEHÉRLÓ FIAI Lovasíjász Kör Egyesület

(sport)

2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72. hrsz.
képviselő: dr. Németh Zoltán elnök
sporttevékenység ... >>

Kerecsen Baráti Kör Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2317 Szigetcsép, Petőfi u. 88.
képviselő: Bakonyi Andrea ( együttes ), Balogh Gábor ( együttesen)
A magyar nemzet és a haza szolgálata. A magyar őstörténet, és a magyar történelem kutatása, megismerése és az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. A magyar nemzeti-, és népi hagyományok felélesztése, ápolása, közvetítése és e hagyományok beépülésének elősegítése az általános értékrendbe. A magyar nemzeti öntudat erősítésében való közreműködés. Nemzeti- és ősi jelképeink, értékeinek védelme. Magyar anyanyelvünk ápolása és védelme. A hazánkat sújtó trianoni döntés igazságtalanságainak felkutatása. Kapcsolattartás a trianoni döntés által elszakított területekkel, elszakított magyar testvéreinkkel való szoros és eltéphetetlen nemzettestvéri kötelékek kialakítása. A magyar nemzetért áldozatot vállaló és nemzet számára értéket ránk hagyó elődök felmutatása, ezen értékek megbecsülésére és megőrzésére való ösztönzés. A magyar nemzeti étkezési hagyományok kutatása, ápolása, hírnevének erősítése, megőrzése, népszerűsítése. A magyar népességfogyás folyamatának fékezésében, megállításában való részvétel, főként a fiatalok családközpontú szemléleteinek kialakítása. Természeti és épített környezetünk megromlott állapotának javítása, helyi és tágabb környezetünk szépítése, az emberek szemléletének formálása, megváltoztatása, melynek eredményeképp nagyobb figyelmet fordítanak a környezetromboló folyamatok csökkentésére. Az állat-, és növényvilág védelme, főként a Kárpát-medence veszélyeztetett fajaira hangsúlyozva. A magyar árucikkekkel és a tudatos vásárlással kapcsolatos vásárlói szokások feltérképezése, kutatása. A magyar sportélet fellendítésében való közreműködés. ... >>

Sziget Hegyközség

(természetvédelem,egyéb)

2317 Szigetcsép, Szőlőtelep
képviselő: Gálné Dignisz Éva elnök önállóan, Kassai István alelnök önállóan, Kunsági János hegybíró önállóan
A területén szőlészeti és borászati termelő, illetve felvásárló tevékenységet folytató természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, valamint korszerű származás és minőségvédelem érvényesítése. ... >>

Szigetcsép Községi Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

2317 Szigetcsép, Szabadság u.l/a.sz.,
képviselő: Fritz Róbert ... >>

Szigetcsépi Alkotók Egyesülete

(kulturális)

2317 Szigetcsép, Szabadság u.67.sz.
képviselő: Homolai Sándor elnökh., Kleineisel Jánosné elnök
Művészet. ... >>

Szigetcsépi Gyermekekért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. sz.
képviselő: Potoczkiné Schneider Katalin
Szigetcsép községben élő gyermekek és fiatalok életkörülményeinek javítása, tehetséges gyermekek támogatása. Segít- ségadás az egészséges életmód megvaló- sításában. ... >>

Szigetcsépi Polgárőrség

(közbiztonság)

2317 Szigetcsép, Szabadság u.67.sz.
képviselő: Ujlaki Béla ... >>

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

(oktatási,kulturális)

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 67.
képviselő: Bíró Lászlóné ( elnökhelyettes-titkár), Oláh Józsefné, Selmeczyné Bene Anna ( elnök )
Elsősorban Szigetcsép község nyugdíjasainak összefogása, a hovatartozás érzésének megőrzése, erősítése. A múlt értékeinek megóvása, és megbecsülése, a hagyományok megőrzése, ápolása. A környezet megóvásának, szépítésének támogatása. A gondtalanabb nyugdíjas élet elősegítése, oktatási és kulturális programok szervezése, rendszeres klubélet biztosítása. Az arra rászorulók erkölcsi támogatása. A tagok érdekeinek védelme és érdekképviseletük ellátása, kapcsolattartása már nyugdíjas szervezetekkel. ... >>

Újkori Táltosok Egyesület

(sport)

2317 Szigetcsép, Arany J. u. 28.
képviselő: Németh Károly elnök
sporttevékenység ... >>

Vegyesüzemi Dolgozók Horgász Egyesülete

()

2317 Szigetcsép, Dunasor 58.sz.
képviselő: Rókás Tamás
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41