Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szerencs civil szervezetek


Találatok száma: 87
1. oldal

"A MI KÖRZETÜNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Előhegy utca 20/ a
képviselő: Kopcsó Attiláné
a./ A körzet játszóterének bővítése, új játékok, színpad karbantartása, föld, homok pótlása, játékok újrafestése, kerítés felújítása, tisztán és rendben tartása.
b./ A körzet környezetének szebbé, barátságosabbá tétele (virágosítás, parkosítás).
c./ A körzetben élő gyermekek összefogása közös programokkal (gyermeknap, anyák napja, nyárbúcsúztató, Mikulás, közös kirándulások).
d./ Felnőtteknek és időseknek programok szervezése (színházlátogatás, bál, kirándulások, alkalmanként közös munka megszervezése).
e./ Gyermekek továbbtanulásának támogatása (pályázati elbírálás alapján).
f./ A körzetben lakó emberek támogatása hirtelen bekövetkezett baj esetén (kérelem benyújtása után).

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem. ... >>

" Ács István " Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3900 Szerencs, Rákóczi u.79.
képviselő: Lapis Tiborné
Ács István volt egri segédpüspök szellemi hagyatékának ápolása.A hagyatékból létrehozott könyvtár működtetése. Családi élet erősítésén alapuló közösségteremtő gondolat továbbvitele. Karitasz munkatársak képzése és továbbképzése. Közösségteremtést segítő tevékenység támogatása. ... >>

"Az Emberibb Életért a Munka Világában" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

3900 Szerencs, Kilián tér 7/3.
képviselő: Hidegkúti Ákos György
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, ideértve a munkaerő - kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az alapítvány célja:
A Zemplén, a Taktaköz, a Bodrogköz, a Harangod vidéke és Hegyalja munkanélküliségi problémájának megoldásában való tevékeny közreműködés.
A kisebbség és a társadalom perifériájára szorult hátrányos helyzetű emberek munkához jutásának elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése, ideértve a munkaerő - kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Balogh Sándor Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi utca 43
képviselő: Balogh Sándor
Az emberek nevelése és oktatása, képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés. A hátrányos helyzetben lévő beteg, szociálisan vagy önhibájukon kívül rászoruló diákok tanulmányainak, megélhetésének segítése (ösztöndíjjal), a tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység segítése, kulturális csoportok, művészetek és művészeti tevékenység támogatása, műalkotások megvétele, kiállítások szervezése, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javítása, szociális tevékenység, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító ? egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása.Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító - , egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
képviselő: Dr. Honti Judit elnök
Az időlegesen vagy tartósan beteg gyermekek ápolása, gondozási vagy jelentős összeget igénylő orvosi beavatkozások költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Nagyösszegű műtétek költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Beteg gyermekek utókezelésével kapcsolatban felmerült költségek részbeni vagy teljes átvállalása. Beteg gyermekek utókezelésével kapcsolatban felmerült költségek teljes vagy részleges átvállalása. ... >>

Bocskai István Gimnázium Alapítvány

()

3900 Szerencs, Ondi u.1.
képviselő: Gál András
A Szerencsi Bocskai István Gimnáziumban tanulók és pedagógusok szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, különös tekintettel a nehéz anyagi körülmények között élők hátrányos helyzetére. ... >>

Bocskai István Szerencsi Amatőr Csillagászati Egyesület

(oktatási)

3900 Szerencs, Bors K. utca 10
képviselő: Nagy Imre
tudományos tevékenység, nevelési, oktatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Bocskai István Társaság

(kulturális)

3900 Szerencs, Ondi u.1.
képviselő: elnök Gál András ... >>

Bőcskai István Gimnázium Sport és Játék Alapítvány

(sport,oktatási)

3900 Szerencs, Ondi u.1.
képviselő: Fésűs Attiláné
A rászoruló és tehetséges tanulók oktatásának, szabadidősportjának és gyógytestnevelésének támogatása. ... >>

Demisz Szerencs Városi Szervezete

(egyéb)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
képviselő: Fazekas Zoltán ... >>

Egészség Vár Egyesület

(egészségügyi)

3900 Szerencs, Rákóczi út 61.
képviselő: Sólyom Erna elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, különösen a Szerencsen és környékén élő emberek egészségmegőrzése civil kezdeményezésekkel. ... >>

Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány

(egyéb)

3900 Szerencs, Gárdonyi Géza utca 17
képviselő: Bárány Balázs
-elősegíteni az értelmi fogyatékos személyek ellátását,
-nappali ellátást biztosítani heti 5 alkalommal, munkanapokon az értelmi fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek nappali ellátás keretében, az ellátás keretében napi egyszeri melegétel biztosítása,
-6-8 fős csoportokban olyan foglalkozások tartása, amely előmozdítja a fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek a fejlesztését is,
-a fenti feladatkörben anyagi eszközökkel azon szervezetek, társulások támogatása, amelyek fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek segítését feladatuknak tekintik. ... >>

"FANFÁR" Fiatal Fúvósok Egyesülete

(oktatási)

3900 Szerencs, Kilián út 40.
képviselő: Osztás Katalin ... >>

"Fejlesztési és Civil Ház" Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Rákóczi vár
képviselő: Gottfried Zsófia, Heves János, Juhászné Sipos Angéla, Marosvölgyi János, Tóth Judit Borbála
Szerencs város, illetve a szerencsi és környező kistérségekben a következő feladatok ellátása:

a.)Civil szervezetek működésének elősegítése
1.információszolgáltatás,
2.civilszervezetek összefogásának elősegítése,
3.érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekképviselet
4.közös pályázati lehetőségek, források felkutatása, az ehhez szükséges adminisztrációs tevékenységek elvégzése,
5.civilszervezetek tisztségviselőinek képzése,

b.)Vállalkozásfejlesztés, azon belül:
1.induló és már működő vállalkozások működésének elősegítése, kapcsolatépítéshez szükséges információk szolgáltatása, illetve adatbankok létrehozása, internetes kapcsolat kiépítése és biztosítása,
2.források felkutatása, ezekről információ nyújtása az érdeklődő vállalkozásoknak, a kapcsolatfelvétel elősegítése,
3.kapcsolatépítést segítő programok, üzletember-találkozók, szakmai fórumok, felkészítők létrehozása, lebonyolítása,
4.pályázati lehetőségek felkutatása, segítségnyújtás pályázati anyag összeállításához, pályázatok menedzselése,
5.megvalósíthatósági tanulmányok készítésében segítségnyújtás, ezekhez információszolgáltatás,
6.fórumlehetőség biztosítása a nonprofit és a forprofit, valamint az önkormányzati szervek számára

c.)Munkaerőpiac bővítése, a hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplők helyzetének javítása, szociális gazdaság erősítése.
1.az a.), illetve b.) pontban foglaltak megvalósításával biztosítani a foglalkoztatók munkaerőigényének folyamatos bővítését,
2.különös figyelmet fordít az alapítvány az úgynevezett hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplők foglalkoztatására, melyek a 45 év felettiek, a tartós munkanélküliek, a roma származásúak, stb.
3.a munkahelyteremtéshez szükséges oktatási programok részfeladatainak ellátása (humánerőforrás-menedzsment),
4.esélyegyenlőség biztosítása, életminőség javításához szükséges feladatok ellátása,

d.)Természeti, kulturális, épített örökség megőrzése
1.ezen javak számbavétele, védelem alá helyezés kezdeményezése,
2.Tokaj és környéke mint a világörökség részének bemutatása, védelme, a turizmus fejlesztése,
3.élőhely, növény-, és állatvédelem. ... >>

Giesswein Sándor Alapítvány

(kulturális)

3900 Szerencs, Hunyadi J utca 37
képviselő: Kalina Lajos
Geisswein Sándor (1856-1923) prelátus-kanonok által alapított keresztényszociális eszmmeiséget képviselő párt és a társadalmi igazságosságért tevékenykedő mozgalom kutatása, gyakorlati tevékenységének és eszmetörténeti szerepének föltárása, könyvekben, folyóiratokban és tudományos előadásokban való minél szélesebb körű terjesztése ? különös tekintettel az alapító politikatörténeti szerepére, valamint a hozzá csatlakozó neves személyek példaadó magatartására.
Minden olyan gyakorlati tevékenység és eszmei elvi állásfoglalás támogatása, amely a szociális igazságosság és a szolidaritás eszméjét szorgalmazza, hogy mindez hazánkban is közmeggyőződéssé és általános gyakorlattá váljon.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
kulturális örökség megóvása ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3900 Szerencs, Széchenyi u. 47.
képviselő: Angyal Györgyné
Elősegítse a szerencsi Napsugár Óvodában a magas szintű nevelést, oktatást, az óvodások körülményeinek javítását, valamin eszközökkel lássa el az óvodát, annak érdekében, hogy az óvodából kikerülő gyermekek minél hasznosabb és elégedettebb tagjaivá váljanak a társadalmi közösségnek. ... >>

"HAJNALI" Kulturális Egyesület

(kulturális)

3900 Szerencs, Kölcsey utca 51
képviselő: elnök Barócsi Józsefné ... >>

Hazafias Népfront Városi Bizottsága Szerencs

(egyéb)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 63.
képviselő: Kardos Sándor ... >>

Hegyalja Gyermek és Ifjúsági Szabadidősport Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
képviselő: Takács József ... >>

"Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 94.
képviselő: Koroknay Károly elnök ... >>

Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi vár
képviselő: Klausz Zoltánné
Szerencs és vonzáskörzetében élő és tevékenykedő, a zeneművészet iránt érdeklődést tanúsító pedagógusok, illetve más értelmiségiek összefogása;
a klasszikus és modern, illetve egyházi kórusművészet hagyományainak megőrzése, ápolása;
a Hegyalja zenei kulturális életének, művészetének felvirágoztatása, megismertetése a helyi/hazai lakossággal, illetve közvetítése a határon túli magyarság, valamint Európa és a világ más nemzetei felé;
a felnövekvő ifjúság zenei tanítása és nevelése;
országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Hegyalja Vadgazdálkodók Vadász Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Kazinczy utca 32
képviselő: Bukovszky Róbert ... >>

Hegyalja Vállalkozói Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

3900 Szerencs, Kisvásártér 14.
képviselő: Bereczki Béla ... >>

Hegyaljai Alkotók Társulása

(egyéb)

3900 Szerencs, Rákóczi vár
képviselő: Dr.Gaál Ernő ... >>

JÁNOSI JÓZSEF Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3900 Szerencs, Vajda utca 5
képviselő: Riedlinger Zsolt
A szerencsi Bocskai István Gimnázium , Szakközépiskola, Középiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató nappali tagozatos tanulói közül a kiváló tanulmányi eredményű, de szerény anyagi körülméyek között élő diákok tanulmányai folytatásának anyagi segítése. ... >>

Kiegyezés az Új Egységért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

3900 Szerencs, Bocskai út 12.
képviselő: Kontra László elnök
Az alapítvány célja:
Az alapítvány a tevékenységével elő kívánja segíteni a kisebbségek irányában megnyilvánuló gyűlölet csökkentését, olyan közösségi programok létrehozásával, mely közelebb hozza az egymás mellet élő népcsoportokat. Kiegyezést sürget a Magyarország határain belül élő többségi társadalom és a kisebbségi társadalom nézeteinek egymás irányába történő közeledésére és tevékenységével elő kívánja segíteni a szomszédos országok többségi tarsadalmainak és a határon túli magyarság kapcsolatának a javítását.
Segítséget kíván nyújtani kiadványokkal a különböző népcsoportoknak egymás megértésében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hátoron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Kinizsi Bérkilövő Vadásztársaság

()

3900 Szerencs, Erzsébet u. 11.
képviselő: Gyarmati Zoltán ... >>

"Kiss Attila" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3900 Szerencs, Erdei F. utca 3.
képviselő: Zemlényi Zoltán
a) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ezen tevékenységek támogatása elsődlegesen a Szerencs környéki iskolák dákjai körében. b) Pályázatok kiírása ösztöndíj alapítása révén, c) Kiss Attila tanári munkásságának, emberi habitusának, emlékének megőrzése, méltó ápolása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztése, ismeretterjesztés. ... >>

Kulcsár Anita Sporttámogató Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89
képviselő: Ráczné Váradi Éva
Szerencs városában és a környező településeken a tehetséges fiatalok szabadidő- és versenysportja művelésének támogatása, szervezése elősegítése.
Az alapítói névadó példaadó emlékének támogatása, és azon rendezvények támogatása, amelyek a kézilabdajáték népszerűségét terjesztik.
A tanulás és a sport együttesének lélekemelő, egészségmegőrző szerepének hirdetése a történelmi hagyományok tükrében.
Azoknak a közhasznú feladatoknak a segítése és ellátása, amely az oktatás és a sportszervezés kapcsán az általános és középiskolai oktatás feladatába is tartozik, és amelyet állami szervnek vagy Szerencs Város Önkormányzatának kell ellátnia.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Magyar Keresztény Szociális Unió

(egyéb)

3900 Szerencs, Hunyadi J. utca 37
képviselő: dr. Giczy György ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z-27 Szerencs

(sport)

3900 Szerencs, Árpád hegy 2/b.
képviselő: Szalay László ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z4 Szerencs

(sport)

3900 Szerencs, Huszárvár u.24.
képviselő: Oleksza László ... >>

Merkúridiák Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3900 Szerencs, Huszárvár utca 24
képviselő: Fucskó János András
A test, a lélek és a szellem harmonikus egységének a megteremtése. Szenvedélybetegekkel, szociális ellátást igénylő személyekkel foglalkozás, ezen személyek segítése, kiskorú gyerekek személyiségfejlesztése baba-mama klub keretében, kismamák egészséges életmódjának kialakítása (szaktanácsadás), családterápia, gyermekek egészséges életmódjának kialakítása (foglalkozások szervezése), egyéni bánásmódot igénylő gyermekeknek segítségnyújtás, test karbantartása (masszázs, jóga, alternatív gyógymódok), léleki segítségnyújtás (asztrológiai tanfolyam, asztrológiai elemzés, lelki tanácsadás, jogsegélyszolgálat).
Az alapítvány célja továbbá, hogy e feladatkörében anyagi eszközökkel is támogassa azon szervezeteket, társulásokat, amelyek segítését feladatuknak tekintik. ... >>

Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi út 43
képviselő: Jámbor Dénesné
A szerencsi oktatási intézményekben folyó oktató- nevelő munka segítése és támogatása. Így különösen:
-a Szerencsi Napsugár Óvoda számára támogatás nyújtása a taneszközök, játékok beszerzése,
-tehetséges gyermekek támogatása megfelelő színvonalú tanulmányok folytatásában,
-tanulmányi kirándulások szervezése, illetőleg ilyen célú kirándulások költségeinek térítése,
-egészséges életmódra nevelés,
-óvodai sport támogatása,
-környezet szeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra, művészetekkel kapcsolatos széles körű ismeretek oktatási intézményeken belüli terjesztésének támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása,
-Tokaj hegyaljával kapcsolatos táj specifikus ismeretek elsajátításához támogatás nyújtása, illetőleg intézményi háttér biztosítása. ... >>

Munkás Szent József Új szerencsi római katolikus templomának felépítéséért Alapítvány

()

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
képviselő: Ficsor László elnök
Új római katolikustemplom építése, hogy a Római katolikus Egyház szerencsi tagjainak lelki gondozást megfelelően elláthassa, köthasznú tevékenységével a város lelki szellemi kultúráját előmozdíthassa. Az új templom alsó szintjén úrnatemetésre alkalmas hely létesítése, és urnafülkék határidő nélküli elhelyezésére - őrzésére- alkalmas díszes helyiség kialakítása, ahol vallási hovatartozástól függetlenül temetőhely igényelhető. ... >>

"NYÁRUTÓ Klub"

(kulturális)

3900 Szerencs, Kossuth u. 4.
képviselő: Fincziczki Istvánné ... >>

OND KÖZÖSSÉGÉÉRT EGYESÜLET

(kulturális)

3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 1/B.
képviselő: Juhász Tiborné elnök
A régi hagyományok újraélesztése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása (faluőrség támogatása). Közösségi kapcsolatok erősítése. Szűkebb és tágabb szülőföld kulturális életének gazdagítása, a település hagyományainak ápolása, a kulturális örökségének védelme, a közösségi élet szervezése, a lakosok összefogása, a környezettudatos nevelés. ... >>

Rákóczi Borút Egyesület

(érdekképviselet)

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
képviselő: Juhászné Sipos Angéla elnök, Nyitrai Tibor alelnök ... >>

Rákóczi Zsigmond Emlékére Alapítvány

(kulturális)

3900 Szerencs, Kossut tér 4.
képviselő: Börzsönyi József
A szerencsi műemlék református templomban található rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem síremléke. A zalapítványt az alapítók azzért hozzák létre, hogy Rákóczi Zsigmond és kora kultúrális örökségének ápolásához, értékeinek továbbadásához, a síremléknek otthont adó műemlék református templom és környezetének felújkításához, karbantartásához megfelelő anyagi alapot teremtsenek. Fentieket továbbá az ifjak erkölcsös, egészséges életmódra történő nevelését, testi és szellemi fejlődésük és képességük fejlesztését is céljának tekinti az alapítvány a helyi kultúrális örökségre vonatkozó hazai és határon túli csoportok számára történő ismeerettterjesztéssel együtt. ... >>

"Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
képviselő: Kulcsár Sándorné
annak elősegítése, hogy az iskola tanulói képességeiket minél jobban fejleszthessék - a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása - az oktatás feltételeinek javítása ... >>

Roma Polgárjogi és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Kilián tér 3/2.
képviselő: Marosvölgyi János elnök
Fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséét az európai népek közösségében. ... >>

"Scholtz Jenő Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Erdei F. út 6
képviselő: Kovács Péterné
A szerencsi Zeneiskola tanulói részére hangszerek vásárlása, az eredményes, tehetséges tanulók jutalmazása, a kiemelkedő eredményt felmutató zenepedagógusok jutalmazása. A Szerencsi Kultúrális központban lévő zeneterem oly módon adjon otthont Scholtz Jenő emlékének, hogy ott a zeneiskola növendékei hangversenyt rendezzenek, melynek bevétele az alapítványé. A Scholtz Jenő hagyatékát képező értékes cselló megőrzése.
Alapítvány célkitűzéséhez tartozik: - művészeti intézmény létesítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Séance Renaissance

(kulturális)

3900 Szerencs, Bocskai út 13.
képviselő: Leskó Istvánné elnök ... >>

SHOTOKAN KARATE STÍLUSSZÖVETSÉG

(sport,érdekképviselet)

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
képviselő: Juhász Ferenc elnök
A gyermek , a fiatal és a felnőttkorú, a szabadidős, diák- és tömegsport, valamint a küzdősportokhoz kedvet érző személyek szabadidős sportolás iránti igényeinek kielégítése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek egészséges életmódra, önfegyelemre, kitartásra történő nevelése. A szövetség országos és nemzetközi megismertetése, hínevének terjesztése és öregbítése. ... >>

"Szent András" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Hegy út 13.
képviselő: Tóth István
A Szerencsi Görög Kaktolikus Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, a templom és környezete fizikai és műszaki állapotának fenntartása, fejlesztése, az egyházközség közösségi életének előmozdítása, a liturgiák hagyományos, több évtizedes rendjének fenntartása, elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység. ... >>

Szerencs és Környéke Fejlődéséért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
képviselő: Takács Zoltán elnök
Szerencs városának, valamint a város körüli települések gazdasági, kulturális és társadalmi felemelkedésének, fenntartható fejlődésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41