Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes civil szervezetek


Találatok száma: 187
1. oldal

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

A Sérültellátás Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Síma Ferenc u.44-58.
képviselő: Dr.Badó Csaba a kuratórium elnöke, Dr.Geönczeöl Tibor elnökhelyettes
A Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes Baleseti és helyreállító sebészeti,valamint Szájsebészeti és Intenzív terápiás osztályainak fejlesztése.A friss sérültek ellátásának és a sérülésből eredő elváltozások helyreállításának korszerűsítése,műszerezettségének fejlesztése,a gyógyítás feltételeinek európai szintre emelése.Az e tevékenységet végző orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakképzettségének növelése továbbképző tanfolyamok,tanulmányutak,tudományos rendezvények ... >>

A Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi tag Vidovics Ferenc, Nagy János a kuratórium elnöke
A komolyzene értékeinek terjesztése, az orgonamuzsika népszerűsítése, hangversenyek rendezése, a szentesi Szent Anna templom Rieger orgonájának felújítása. ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

ACROCAP Szertorna Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Sima F. utca 39/a.
képviselő: Dömsödi Ferenc, elnök
Szentes és vonzáskörzetében a szertorna és capoeira sportágak népszerűsítése, versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése, tehetséges sportolók támogatása, utánpótlás-nevelés. ... >>

ADVENTURE AIRSOFT Szabadidős Sportegyesület

(sport)

6600 Szentes, Bocskai I. utca 8. IX/51.
képviselő: Dóczi Gábor, elnök
Szentes város és vonzáskörzetében a számítógépes taktikai ill. az ún. lövöldözős játékokat kedvelő, elsősorban fiatalok sportolásra ösztönzése, fegyelemre és csapatszellemre való nevelése. ... >>

"Alapítvány a Sütőipari és Mezőgazdasági Dolgozókért"

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
képviselő: Bikádi Sándorné, a kuratórium elnöke
A rászoruló sütőipari dolgozók segítése. Az alapítvány további célja: segíteni és támogatni a sütőipari dolgozók - különösen az egészségre károsító munkahelyen foglalkoztatott dolgozók - gyógyüdültetését, a betegségmegelőzés és a gyógyítás érdekében. ... >>

Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-Nevelő Munkájának Támogatására

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Ady E. u. 6-8.
képviselő: Ivicz Julianna, a kuratórium elnöke
A szentesi Boros Sámuel Szakközépiskolában az európai színvonalú képzés, a képzés infrasruktúrájának megvalósítása, a tanulók elméleti és gyakorlati képzésének (belföldön és külföldön egyaránt) segítése és támogatása. Az alapítvány segítséget nyújt az iskola kvalifikált oktatói bázisának létrehozásához is. ... >>

Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.
képviselő: Tóth Tibor a kuratórium elnöke
A gimnáziumi szolgáltatások fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolat erősítése, az iskoláztatás költségeinek ésszerűsítése és az iskolai önkormányzat pénzének kezelése. ... >>

APRÓKA - A Szentesi Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodáiba Járó Gyer- mekek Egészséges Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth u. 18.
képviselő: Jaksáné Harmati Edina elnök
A szentesi Kossuth utcai óvodai munkáltatói körzet óvodáiba járó gyermekek egészséges jövőjének megalapozása. ... >>

Árpád Lovas Egyesület

(sport)

6600 Szentes, Alsórét 178.
képviselő: Istenes Csilla elnök, Nóvé Péter elnökhelyettes ... >>

Benignus Közhasznú Egyesület

(szociális)

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.
képviselő: Gál Antal elnök ... >>

Bertók SC Szentes Egyesület

(sport)

6600 Szentes, Horváth Mihály utca 6/A.
képviselő: Dr. Bertók Gyula, elnök ... >>

Bolero Táncsport és Mozgásművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Ady Endre u. 36.
képviselő: Kovács Csaba elnök ... >>

Ciklámen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth utca 45.
képviselő: Dr. Csikai Miklósné, kuratóriumi elnök
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Ezen belül hangsúlyozottan kiemelt cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása; a diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása; az iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása; az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek javítása, valamint a testvériskolai kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi kertészképzést folytató iskolákkal. ... >>

Civilek Szentesi Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Szegfű utca 1.
képviselő: Halmai János, elnök
A civil szféra összefogása, kulturális, szabadidős, hobbitevékenység elősegítése, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, a Szentesről elszakadt öregdiákokkal kapcsolattartás, családsegítés. ... >>

Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Ady E.u.2.
képviselő: Tián József elnök ... >>

Csongrád megyei Vadászkürtös Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyhegy 394.
képviselő: Gálfi István, elnök
A vadászkürt, mint hangszer, népszerűsítése, hagyományok újraélesztése, vadászattal kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, szakirányú iskoláknál vadászkürt oktatás. ... >>

Cukorbetegek Egyesülete Szentes

(egészségügyi)

6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
képviselő: Dr. Szerb János elnök
A cukorbetegek összefogása, tanácsadás helyes életmódjukhoz, rendszeres orvosi felülvizsgálat, érdekeik képviselete és érvényesítése. ... >>

Damjanich János Alapítvány

(egyéb)

6600 Szentes, Ady Endre utca 2.
képviselő: Kaszanyi Sándor, kuratóriumi elnök
A honvédelmi és hazafias nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók, a hadtudományi kutatásban résztvevők, a rossz szociális helyzetben lévők, a katonai pályát választó fiatalok és a honvédelem érdekében tevékenykedők jutalmazása. ... >>

DAMO Kulturális és Diáksport Egyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Damjanich utca 41.
képviselő: Kárpáti Lajos, elnök
Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, feltételeinek megteremtése. ... >>

Deák Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

6600 Szentes, Deák F. u. 53-55.
képviselő: Kovács Ildikó, alelnök, Szemerédi Andrea, titkár, Vidovics Zoltán, elnök
Tagjai szabadidős és versenysport igényeinek kielégítése. ... >>

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Brusznyai sétány 8. I/3
képviselő: Tóth László a kuratórium elnöke
A postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, felújítása, ápolása, kiállításokon történő bemutatása; postatörténeti kutatásokhoz hozzájárulás; a posta iránt érdeklődő tehetséges fiatalok támogatása. Célja szerinti besorolása: kulturális és tudományos tevékenység. ... >>

Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Dr. Szigetiné Koszár Anna, a kuratórium elnöke
A betegek ellátásának javítása; a kórház üzemeltetésének elősegítése; a kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási költségeinek támogatása; betegek oktatása, felvilágosítása; orvosok, szakdolgozók és egyéb foglalkoztatottak továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése; a tudományos kutató munka segítése. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete Szentes

(egészségügyi,érdekképviselet)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Sáfár Antalné sz. Piti Etelka Viktória, elnök
Tagjai érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

"Együtt a Szentesi Szent Anna Utcai Óvodába Járó Óvodások Egészségéért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Anna u. 1.
képviselő: Bárányné Tóth Csilla kuratóriumi elnök
Szent Anna utcai Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek nevelési, oktatásra való előkészítés, oktatási képességfejlesztési, és ismeretterjesztési lehetőségeinek, környezeti feltételeinek a javítása, mely a komplex nevelés minden elemére kiterjed. Összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben az óvodák számára meghatározott közoktatási és köznevelési tevékenységgel. Érintőlegesen és közvetve családsegítés is (az 5.7. pontban meghatározottak szerint) szociálisan rászorult családok ezen óvodába járó gyermekeinek történt juttatás, mely a családok ilyen irányú terheit részben csökkenti. ... >>

Együtt a Véradókért Szentesen Alapítvány

(egészségügyi)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Agócs Lászlóné titkár, Dr. Molnár Gyula kuratóriumi elnök, Hojcsi Pál, kuratóriumi társelnök
Szentesen és környékén a véradó mozgalom és a Vöröskereszt Szentes Városi Szervezete véradó szervező munkájának támogatása. ... >>

Együtt Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6600 Szentes, Ifjúság tér 1.
képviselő: Szabó Károlyné elnök ... >>

Együtt Szentesért

(egyéb)

6600 Szentes, Kígyó utca 1.
képviselő: Dr. Bácskainé Fazekas Márta, elnök
A társasági, közösségi, közéleti tevékenység segítése, szervezése Szentes város és vonzáskörzetében. ... >>

ÉLETJEL Közhasznú Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Sima F. utca 28.
képviselő: Rakk László, elnök
Szentes és kistérsége kulturális és sporttevékenységének színesítése, elsősorban tömeg- és szabadidősport események szervezésével. ... >>

Emléktorony a Háborúk és Terror Áldozatainak (Szent György Kápolna) Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Kossuth utca 15. I/3.
képviselő: Fekete Andrea, a kuratórium elnöke
Anyagi eszközök gyűjtése sz érvényes építési engedéllyel bíró Szent György Kápolna emléktorony megépítéséhez. ... >>

Építő - Spartacus Alapítvány Szentes

(sport)

6600 Szentes, Rákóczi F. u. 39.
képviselő: Perei Sándor a kuratórium elnöke
A sportolás támogatása. ... >>

"ÉRTETEK, VELETEK" Értelmi akadályozottakért Egyesület

(szociális)

6600 Szentes, Szabadság tér 2. I/2.
képviselő: Mihály János, elnök
A dél-alföldi régióban élő értelmileg akadályozottak, hozzátartozóik és ellátásukkal foglalkozó szakemberek munkájának segítése, az értelmileg akadályozottakkal szemben megnyilvánuló diszkrimináció megszüntetése. ... >>

EU Magasröptű Keringő Galambok Verseny Szövetsége

(sport,érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Balogh János utca 31.
képviselő: Szabó László, elnök
Sportversenyek rendezése, versenyeken részvétel, technikai-műszaki eszközök beszerzése, tevékenységük népszerűsítése, EU és nemzetközi kapcsolatok felvétele, fenntartása. ... >>

EU. Veterán Modellező Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6600 Szentes, Balogh J. utca 31.
képviselő: Szabó László, elnök
A modellező tevékenység népszerűsítése, versenyek rendezése, azokon részvétel. ... >>

EZÜSTNYÁR EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETSÉG

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Tóth József u.10/14.
képviselő: Körmendi Béláné, elnök
"Minden betegember" érdekeinek védelme és képviselete, részükre segítő szolgálat kialakítása, életminőségük javítása egészségügyi előadások, kulturális és természetjáró programok szervezésével, szociális tevékenységgel. ... >>

FELHŐCSIKÓ GYERMEKFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi)

6600 Szentes, Honvéd utca 75.
képviselő: Dr. Báló Mária, elnök, Dr. Bari Eszter, alelnök
A gyermekek fejlesztésében részt vevő szakemberek hatékony együttműködésének segítése. ... >>

Four Diamond Sportegyesület

(sport)

6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 49/A.
képviselő: Szakál Sándor elnök ... >>

Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes

(sport,természetvédelem)

6600 Szentes, Ady E.u.12.sz.
képviselő: Füsti Molnár Lajos elnök
A horgászok érdekeinek képviselete, a horgászsport működtetése, fejlesztése, neépszerűsítése, a horgászerkölcs tiszteletben tartása, halállomány védelme, a vízminőség és a természeti környezet védelme. ... >>

Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jókai u. 71.
képviselő: Gilicze András a kuratórium elnöke
Az alapítvány a tevékenységét zömében Szentes város közigazgatási területén kívánja megvalósítani. Célja a református fiatalok (hittanosok, ifjúsági gyülekezet tagjai, cserkészek) keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan; a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása; a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása; a leendő egyházi iskola működésének segítése; a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése. ... >>

Gnosis 2000 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Munkácsy utca 2/B.
képviselő: Rozmis Gábor a kuratórium elnöke
A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezetet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók(munkavállalók, közalkalmazottak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Petőfi u. 15.
képviselő: Mészáros László a kuratórium elnöke
A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói ének, zene és idegen nyelvi oktatásának, szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Sárfány M. u. 45.
képviselő: Berkecz S. József társelnök, Frenyó Zoltán elnök
Óvodás gyermekek segítése, közbiztonság feltételeinek javítása. ... >>

Hegedűs László Honvédség és Társadalom Baráti Kör

(egyéb)

6600 Szentes, Ady E.u.2.
képviselő: Dr.Csiky László elnök ... >>

Hírös Postagalamb Röpcsoport Területi Tagszövetség

(sport,érdekképviselet)

6600 Szentes, Jókai utca 150.
képviselő: Molnár Mihály elnök ... >>

Honvéd Rákóczi Sportegyesület (HRSE)

(sport)

6600 Szentes, Csongrádi út 108.
képviselő: Körmendi József, titkár, Lőrincz Gábor Albert, elnök
Tagjai ill. kívülállók részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Honvédők Bajtársi Egyesülete Szentes /"HOBESZ"/

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Pf.62. Helyőrségi Klub
képviselő: Gilinger István, titkár, Vajda István, elnök
A hazafiság eszméjének, a honvédő hagyományoknak és történelmünk kiemelkedő katonaszemélyiségei emlékének ápolása. ... >>

Horváth Mihály Gimnázium Szabadidős és Tömegsport Sportegyesület

(sport)

6600 Szentes, Köztársaság utca 23. III/9.
képviselő: Torday Árpád, elnök
Elsősorban a HMG tanulóinak sportolási lehetőség, versenyek, tanfolyamok, edzőtáborok szervezése és biztosítása. ... >>

HSZATÁK JUNIOR FUTTBALL CLUB SZENTES

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Kiss Bálint utca 12/A
képviselő: Halász Szabó Antal elnök
Sport és kulturális rendezvények szervezése, sportszakosztályok létrehozása és működtetése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41