Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
1. oldal

"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Bucsi László kur. elnöke
Anyagi támogatás orvosok képzéséhez, műtétek finanszírozása. ... >>

"A fény túlsó oldalán..." - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 15. I/3.
képviselő: Dr. Varga Szabolcs elnökhelyettes, Nochta Pál elnökségi tag, Szokó Zsolt elnök
Látássérültek érdekvédelme, érdekképviseletük segítése, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése. ... >>

"A Fül-Orr-Gégészeti Gyógyításért" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Rüll Miklós kuratórium elnöke
A fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatákonyságának előmozdítása elsődlegesen gyógyászati műszerfejlesztések útján. ... >>

"A jövő nemzedékéért"

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, József A. u. 34.
képviselő: Pusztai Károlyné a kuratórium elnöke
Az egészségkárosodott, fogyatékos, halmozottan sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A Magyar Hadisírgondozó Szövetség Alapítványa

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 7.
képviselő: Poklosi Péter elnök
A mostanáig ismeretlen helyen nyugvó háborús áldozatok - magyar állampolgárságú katonák és polgári személyek - temetési helyének felderítése. ... >>

"A Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.
képviselő: Nemes Csilla a kuratórium elnöke
Az óvoda gyermekeinek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai tevékenység segítése, az eszközrendszerének bővítése, felújítása. Gyermekvédelmi, környezetvédelmi és egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése. Az óvodán kívüli élmény és ismeretszerzőprogramok támogatása, valamint az alapító okiratban megjelöltek. ... >>

"A minőségi oktatásért és kutatásért a fehérvári GEO-ban"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Ágfalvi Mihály kuratórium elnöke, Dr.Busics György kuratórium titkára
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó oktatás, tudományos munka minőségének javítása, továbbképzések, tanulók, oktatók szakmai támogatása. ... >>

"A Módszertani Bölcsöde Gyermekeiért" Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós ltp. Hrsz.: 38/3.
képviselő: Gángó Józsefné kuratórium elnöke
A Mószertani Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, egészségvédelme, aktivításuk és kreativításuk támogatása, az ehhez szükséges környezet kialakítása, családjuknak tanácsadás, ötletadás, közös programok szervezése, játszócsoport, gyermekfelügyelet biztosítása. ... >>

A Pro Gorsio - Gorsium Barátok Köre "Gorsium" alapítványa

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
képviselő: Dr.Fitz Jenő elnök
A gorsiumi feltárások és a Régészeti Park tudományos, ismeretterjesztő, kiadványozó, a romterületet fenntartó és továbbfejlesztő tevékenység támogatása. ... >>

"A rák ellen Fejér Megyében és térségében" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 8.
képviselő: Zátrok Attila kuratóriumi elnök
A rákelőző állapotok és daganatos folyamatok korai stádiumban történő felismerésének segítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, stb. ... >>

A Rákóczi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 30.
képviselő: Hegedűs Tünde
Óvodai tevékenységsegítése az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"A Szárazréti Óvoda Gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.
képviselő: Khiesz Éva kuratóriumi elnök
Azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhető a Szárazréti Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivitás előkészítése és fejlesztése. Továbbá az óvoda anyagi helyzetének javítása, a gyermekek oktatásához, neveléséhez szükséges eszközállomány bővítése, valamint a rászoruló gyermekek óvodai programjának támogatása. ... >>

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A székesfehérvári Piac téri díszkút megépítéséért Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 5.
képviselő: Bender György kuratóriumi elnök
Finanszírozni, illetve támogatni a székesfehérvári Piac tér rekonstrukciójának keretében egy díszkút megvalósítását, növelni a székesfehérvári polgárok komfort-érzetét a tér képének esztétikusabbá tételével. ... >>

A Székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
képviselő: Bonyai Tiborné Kokán Katalin k.titk, Lakatos Károlyné Szécsi Márta k.eln
Az Ybl Miklós Középiskola szociálisan rászorult tanulóinak támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

"A szeretet szolgálatában" Közhasznú Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.
képviselő: Ábrahám Istvánné kuratóriumi elnök, Kiss János alelnök
Értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült személyek társadalomba való beilleszkedésének, gondozásának elősegítése. ... >>

A Tehetséges Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lőcsei utca 4
képviselő: Szabadkai Balázs kuratórium elnöke
A tehetséges zenészek felkarolása, támogatása, segítése. ... >>

"A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért"

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 33. fsz/1.
képviselő: Tóthné Réger Beáta kuratórium elnöke
A Tóvárosi Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása. ... >>

A Tulipános Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/b.
képviselő: Tóth Ferencné kuratórium elnöke
Az egészséges életmód testi, érzelmi, értelmi nevelés közösségi feltételeinek elősegítése, az óvoda működésének támogatása, segítségnyújtás és közreműködés programjaik megvalósításához. A célok megvalósítását szolgáló eszközök felkutatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "VÍZIVÁROSI ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 11/E.
képviselő: Neubauer Jánosné kuratórium elnöke
A Vízivárosi Óvodába járó gyermekek és szüleinek támogatása, igy különösen a helyi nevelési program megvalósulásának elősegítése az alapító okirat szerint. ... >>

"A zenei nevelésért" Közhasznú Alapítvány Mihályi Gyuláné (szül. Potyondy Eszter) Emlékére

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Liszt F. út 1.
képviselő: Hartyányi Judit kuratóriumi elnök
A minőségi zenei nevelés támogatása (Székesfehérváron kiemelten is), a magyar zenekultúra ápolása. ... >>

"Achatius" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 25/IV.
képviselő: Szabó Katalin kuratóriumi elnök
Művészeti kiállítások megrendezése, segítése ezzel az alkotó művészek és műveik bemutatását a közönségnek, valamint a művészetet és kultúrát kedvelő emberek találkozását. Kortárs művészek műveinek értékesítése. Művészeti kiadványok szerkesztése, kiadása. Művészettel, művészettörténettel, lakberendezéssel, építészettel kapcsolatos előadások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Népszerűsíteni, segíteni, felismerni, értékelni a valódi művészeti értékeket. Művészeti alkotótáborok szervezése fiatal kezdő, és amatőr művészek számára. Hosszútávon állandó művészeti, és építészettörténeti kiállítás megnyitása, saját gyűjtemény létrehozása műtárgyakból, építőanyagokból, antik használati tárgyakból. Kulturális utazások megszervezése, segítve ezzel a régmúlt építészetének, és művészetének megismertetését Magyarországon, és külföldön egyaránt. ... >>

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. 1/30.
képviselő: Dr.Kulcsár László képviselő
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. ... >>

Ákombákom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 36.
képviselő: Farkas Anett kuratóriumi elnök
Családi napközi, és bölcsőde működtetése. Házi gyermekfelügyelet, otthoni segítségnyújtás a kismamáknak, édesanyáknak. Díjmentes, illetve alacsony térítési díjú rendezvények az Ákombákom Játszóházban. Fogantatástól a gyermek szocializációjáig felmerülő valamennyi kapcsolódó kérdéskör (családtervezés, terhességi életmódi tanácsok, terhes nő kapcsolatrendszere, szülés, gyermekgondozás, ismételt munkába állás, stb.) tárgyában felvilágosító programok szervezése és lebonyolítása. Egészség, mentális egészség, család egységének megőrzéséhez kapcsolódó, minőségi időtöltést biztosító babás, családi, kismama, programok szervezése, illetve ahhoz kapcsolódó segítségnyújtás. Kapcsolat ápolása a környékbeli óvodákkal, bölcsődékkel, családi napközikkel. Speciális kiscsoportos foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, képességfejlesztés. Szociális tevékenységgel (családvédelem, kisgyermekek, kismamák újra munkába állása, nők esélyegyenlősége stb.) kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése, terjesztése a célcsoportban. Helyi civil szervezetekkel és országos alapítványokkal konkrét, közös és kedvezményes rendezvények szervezése, velük való együttműködés. Részt kíván vállalni az önkormányzat alaptevékenységeinek kiegészítésében, azáltal hogy a helyhiány miatt, bölcsődéből kimaradt gyermekek számára nyújt szakszerű napközbeni felügyeletet. ... >>

"AKT: Alkotó Képzőművészek Társasága" Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 1. I/3.
képviselő: Sebestyén László Csabáné elnök
Az értékteremtő alkotó tevékenység támogatása, értékterjesztés- és megőrzés. Feladatainak tekinti tagjai szakmai képzését, továbbképzését, szakmai bemutatkozásának elősegítését, érdekvédelmét. ... >>

Aktivitás Egészségvédő Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Benke F. u. 25/a.
képviselő: Dr.Wilhelm Ottó ... >>

Alapítvány a DENSO Gyártó Magyarország Kft. Munkavállalóiért

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.
képviselő: Dr. Mankher Beáta, Kuhinkó Dezső, Látos István, Németh László, Staub Erika
A DENSO Gyártó Magyarország Kft. munkavállalóinak anyagi megsegítése eseti vagy rendszeres anyagi támogatás és segélyezés útján olyan esetekben, amikor önhibájukon kívül, váratlanul nehéz élethelyzetbe kerülnek - függetlenül attól, hogy azok támogatói-e az alapítványnak vagy sem. ... >>

"Alapítvány a hunyadis diákorkért"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
képviselő: Földes László kuratórium elnöke
Az iskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása. ... >>

Alapítvány a székesfehérvári műkorcsolyázó gyerekekért

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 4.
képviselő: Hujber Anita kuratórium elnöke
A székesfehérvári korcsolyasport segítése. ... >>

"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.
képviselő: Dr. Vizi László Tamás kuratóriumi elnök
Az alapító iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása a nyelvoktatás, művészeti képzés és sportolás terén. Továbbá az alapító okiratban részletezése szerint. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
képviselő: Nagyné Cseterics Éva kur. elnöke
Azon feltételek megteremtése, melyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivítás előkészítése, és fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Harmonikus Fejlődéséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
képviselő: Kulbertné Virág Zsuzsanna kur.eln.
A Hosszúsétatéri Óvodában nevelt gyermekek érzelmi, testi, értelmi fejlődése, a természeti, társadalmi környezet megismertetésével, anyanyelvi kultúrájuk alakításával, alkotókészségük kibontakoztatásával, testi képességeik fejlesztésével. ... >>

ALBA BIANCA TENIS CLUB

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 13.
képviselő: Tóth Judit Bianca elnök
Szoros kapcsolat kiépítése a helyi intézményekkel; szoros kapcsolat kiépítése a megyei és országos teniszszövetségekkel; a tenisz sport népszerűsítése; gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályok számára lehetőséget biztosítani országos versenyekbe való bekapcsolódásba; a város polgárai számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében teniszezési lehetőséget biztosítani. A versenysport kialakítása és az ehhez szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Alba Building Sportegyesület Székesfehérvár

(sport)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 53. III/9.
képviselő: Orbán Zsolt elnök
A kosárlabda sport népszerűsítése, szabadidősportként való terjesztése, versenyrendszerekben való részvétel, a rendszeres sportolás biztosítása, ilyen igények felkeltése. ... >>

Alba Caritas Hungarica Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A.
képviselő: Brezina Károly kuratórium elnöke, Nagy Lajosné Horányi Krisztina
Karitatív és szociális tevékenység végzése a fehérvári egyházmegye területén. Ennek keretében különösen az alapító okiratban részletezettek. ... >>

ALBA CIVITAS Történeti Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Várkapu u. 3. II/9.
képviselő: Csurgai Horváth József kur.elnöke
Székesfehérvár történetét feldolgozó és bemutató kiadványok elkészítésének támogatása. Nagymonográfia, kismonográfia, olvasókönyv, fotóalbum, film készítésében való közreműködés. Kutatás összehasonlító várostörténet művelése, konferencia szervezéssel és egyéb módon Székesfehérvár bemutatása. ... >>

Alba Control Karate Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 37. IX/1.
képviselő: Palkovics László
Az Egyesület igyekszik hosszútávon biztosítani a fiatalok részére: - az egészséges életmódra való törekvés lehetőségét; - harmonikus testi-szellemi fejlődésük elősegítését; - hatékony önvédelemre irányuló szakszerű képzést; - pozitív egészséges életszemlélet és értékrend kiformálását. ... >>

Alba Családorvosi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Murányi út 18.
képviselő: Dr. Wilhelm Róbert elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése, szakmai továbbképzésének elősegítése, egészségmegőrző tevékenység végzése. ... >>

ALBA FAMILIA Katolikus Szülők Székesfehérvári Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Úrhidai út 9/a.
képviselő: Szabó Gábor Kálmán elnök
A keresztény hagyományok és értékek megismertetése, ápolása és erősítése az egyesület tagjai, közösségei, családjai között. ... >>

Alba Íjász Hagyományőrző és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Repülőtér út 6.
képviselő: Vas Norbert elnök
Az íjász verseny- és szabadidősport mint közhasznú tevékenység népszerűsítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetőleg Székesfehérvár és vonzáskörzetének lakossága vonatkozásában, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi lakosság számára elérhető, kulturált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára a szellemi és anyagi feltételek lehetőségekhez mért megteremtése; különböző sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetőleg hazai és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intézményekkel. ... >>

Alba Iránytű Ifjúsági- és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 76
képviselő: Pereces Gábor elnök
Kulturális és könnyűzenei programok szervezése. Ismeretterjesztés, kulturális kiadvány szerkesztés terjesztés, különösen drog-prevencióra tekintettel.
Tudományos tevékenység, társadalomtudományi kutatócsoport létrehozása, rendszeres kutatások végzése. ... >>

Alba Kölyök Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Gerle utca 1. 4/3.
képviselő: Borsos Balázs
Az Egyesület célja a fiatalok egészségének védelme, egészségi állapotuk és életminőségük javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemének megfelelően. ... >>

Alba Közlekedési Dolgozók Munkástanácsa

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Varga Tibor elnök
Munkavállalói érdekképviselet. ... >>

ALBA OLD BOYS KOSÁRLABDA Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 18.
képviselő: Mohai Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Alba Öttusa Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Szedres dűlő 19.
képviselő: Dr. Csernavölgyi István
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az öttusa népszerűsítése mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében. ... >>

Alba Polisz Tudományos Park Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fürdő út 1.
képviselő: Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér elnök
Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Alba Pro Squash Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Titeli utca 37/3.
képviselő: Tóth Béla elnök
A Squash és az atlétika, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a felnőtt illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: a.) tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, c.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

ALBA REGALIS MOTOROS CLUB EGYESÜLET

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 48. fsz/2.
képviselő: Fekete Gábor elnök
Az egészséges életmódra nevelés; a különböző sportágak, különösen a motoros sport népszerűsítése; a tömegsport támogatása és segítése; a megye sportkapcsolatainak országhatáron kívüli bővítésének előmozdítása. ... >>

ALBA REGIA ASTHMA CLUB

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis I. u. 2.
képviselő: Dr.Kuchár Ferenc társelnök, Kurdy Judit elnök, Rádli Lajosné Vass Gyöngyi Ágnes ... >>

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Csikvári út 10.
képviselő: Hirt Károly elnök
Atlétika és tájfutás sportágakban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítése, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelés fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41