Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szegvár civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6635 Szegvár, Rozmaring u. 4.
képviselő: Kovács Lajos a kuratórium elnöke
Szegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. ... >>

Együtt, Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6635 Szegvár, Hunyadi J. u. 25.
képviselő: Ágostonné Szécsényi Erika tag, Ferencziné Tóth Erika tag, Pitiné Szabó Éva kuratóriumi tag, Rehákné Vígh Mária elnök, Vígh Attila kuratóriumi tag
A Szegvár Napköziotthonos Óvodában folyó komplex személyiségfejlesztés megvalósítása, a nevelőmunka színvonalának emelése, az allergiás gyermekek óvodai közösségben való foglalkoztatásának segítése; a hátrányos, vagy veszélyeztetett gyermekek életkörülményeinek segítése. ... >>

Falusi Turizmus Egyesület Szegvár

(érdekképviselet)

6635 Szegvár, Kontra utca 52/a.
képviselő: Gajda Péter István, elnök
Szegvár településen összefogni a falusi vendéglátásban bekapcsolódókat, feléleszteni és fejleszteni a falusi turizmust. ... >>

Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6635 Szegvár, Rózsa utca 5.
képviselő: dr. Mikula Lajos, Gémesi László, Hevesi István
A szövetség összefogja és koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak és a belőlük szerveződő egyesületek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, akik a Dél-alföld (Bács-Kiskun, Csongrád megyék) régió területén agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. A szövetség felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést a régióban amely fiatal gazdák ügyéhez kapcsolódik. A szövetség elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá tételét. ... >>

Furioso Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6635 Szegvár, Régiposta utca 1.
képviselő: Lukácsné Csurgó Csilla, a kuratórium elnöke
A Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola működtetése és fenntartása, a művészeti oktatás,nevelés feltételeinek biztosítása. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31.§-ban foglaltak szerinti művészetoktatási és művészeti nevelési tevékenység biztosítása az Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása és működtetése által. A fenti céllal összefüggésben, annak megvalósítása érdekében kiemelt feladata: -az iskolában tanulók és dolgozók fizikai és szellemi munkaképességének és munkaalkalmasságának fejlesztése és gondozása - bel- és külföldi iskolai cserekapcsolatok kiépítése -fesztiválok, találkozók, versenyek és továbbképzések szervezése - művészeti alkotótáborok szervezése, bel-és külföldön. ... >>

Hátrányos Helyzetűek Egymásért Egyesülete

(szociális)

6635 Szegvár, III. külterület 25.
képviselő: Varga Ferenc, elnök
Rászorulók, idősek, hajléktalanok, fogyatékkal élők, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű csoportok segítése, támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi és Szegvári Zöldség-Gyümölcs Termelők Uniós Egyesülete

(egyéb)

6635 Szegvár, Régitemető utca 7.
képviselő: Tarjányi Lászlóné, elnök
A kiskunfélegyházi és szegvári mezőgazdasági termelők és egyéb pályázók számára Uniós pályázatok felkutatása és elkészítése. ... >>

"Kurca-völgye" Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6635 Szegvár, Rózsa utca 5.
képviselő: Gémes László, elnök
Összefogni és koordinálni azon magánszemélyek tevékenységét, akik Csongrád megyében - elsősorban Szegváron - elkötelezettek a környezetvédelem, vízvédelem és természetvédelem ügye iránt. ... >>

Lándor-tavi Horgász Egyesület

(sport)

6635 Szegvár, VI. külterület 53.
képviselő: Tóth László elnök
Tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a sporthorgászat fejlesztése, népszerűsítése, ár- és belvízvédelem segítése. ... >>

Magyar Lupus Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6635 Szegvár, Kórógy utca 69. a
képviselő: Purgel Zoltán
az autoimmun betegségben szenvedők életfeltételeinek javítása, érdekeinek képviselete. ... >>

Szegvár Diákifjúságáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

6635 Szegvár, Templom u. 2.
képviselő: Gyömbér Ferencné kuratóriumi elnök
Szegvár nagyközség diákifjúságának támogatása az oktatási, a tanulmányi, a kultúrális, a művészeti, a sport és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek megteremtésében; rendezvények, foglalkozások költségeinek fedezése. ... >>

Szegvár Egészségéért Közalapítvány

(egészségügyi)

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
képviselő: Nagy Sándorné a kuratórium elnöke
Szegvár nagyközség lakosi részére a speciális műtéthez, továbbá gyógykezeltetésükhöz anyagi segítség nyújtás. ... >>

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
képviselő: Bölcskei-Molnár Zoltán, elnök, Tóth Csaba, titkár
Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás elősegítése és e tevékenységek folytatása. ... >>

Szegvár Nagyközségért Közalapítvány

(kulturális,egyéb)

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
képviselő: Piti Tibor, a kuratórium elnöke
Összefogni a lakosságot a község szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítására, Szegvár történelmi hagyományainak ápolására. Szellemi, kulturális, turisztikai igények ösztönzése és kielégítése. ... >>

Szegvár Sportjáért Alapítvány

(sport)

6635 Szegvár, Sport tér 5.
képviselő: Tonomár Zoltán a kuratórium elnöke
Szegvár nagyközség tömegsport szabadidős és verseny sportjára szükséges anyagi segítség nyújtása. ... >>

Szegvári Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6635 Szegvár, Templom u. 2.
képviselő: Rozgonyi Zoltán, elnök
Az általános iskolában a mindennapi testedzés, mozgási lehetőségek biztosítása a tanuló ifjúság számára. ... >>

Szegvári Dobbantó Néptáncosok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási)

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
képviselő: Magyar Imréné Vígh Olga elnök
Az alapítók az alapítvány céljaként a szegvári "Dobbantó" néptáncegyüttesben táncoló gyermek-, ifjúsági- és felnőtt csoportok működését mindenkor olyan módon kívánják biztosítani, hogy a mobilizálható múzeum megtartásának lehetősége érvényét ne veszítse. A csoportok fejlődéséhez szükséges oktatástechnikai eszközök fejlesztésének , a színpadra készülő táncok viseleteinek néprajzi szempontból is hiteles előállításának támogatása, zenei anyag - élő zenekar, vendégkoreugráfusok közreműködésének biztosítása, valamint a magyarországi és nemzetközi fesztiválokon való fellépéshez esetenként hozzájárulás. ... >>

Szegvári Falumúzeum Baráti Köre

(kulturális)

6635 Szegvár, Hunyadi u. 31.
képviselő: Ágoston Magdolna tiszt. elnök, Kovács Lajos ügyvezető elnök ... >>

Szegvári Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
képviselő: Antal Péter elnök ... >>

Szegvári Gazdakör

(egyéb)

6635 Szegvár, Dózsa György utca 5.
képviselő: Bihari Ernő elnök, Kosztolányi József alelnök, Ternai János alelnök
Tagjai érdekeinek védelme és képviselete, szakmai tudásuk fejlesztése. ... >>

Szegvári Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
képviselő: Tóth Péter, elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, a horgászsport népszerűsítése, természet szeretetére való nevelés. ... >>

Szegvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület

(egyéb)

6635 Szegvár, Régiposta u.1.
képviselő: Rozgonyiné Szabó Mária, elnök ... >>

Szegvári Natúr Power Erőemelő és Testépítő Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

6635 Szegvár, Dr. Bartucz Lajos utca 37.
képviselő: Sinka Zsolt elnök
Szegvár nagyközségben és vonzáskörzetében élőkkel az erőemelés és testépítés megismertetése, egészséges életmódra nevelés, fiatal tehetségek felkutatása, sportversenyek rendezése. ... >>

Szegvári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
képviselő: Nóbik László, elnök
Együttműködés a bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság területén és a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. ... >>

Szegvári Sport Klub

(sport)

6635 Szegvár, Sport tér 5.
képviselő: Galambosi Mihály, elnök
A rendszeres testedzés, sportolás, szervezett bajnokságban való részvétel biztosítása a szakosztályok és tagjai részére. ... >>

Szegvári Tekézők Sportegyesülete

(sport)

6635 Szegvár, Széchenyi utca 9.
képviselő: Berkecz Miklós, elnök
Sportolási lehetőség biztosítása, a lakosság szabadidős sportjának segítése, utánpótlás nevelés, sportversenyek és rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Szegvári Vadásztársaság

(egyéb)

6635 Szegvár, Dózsa Gy. utca 6.
képviselő: Nóbik László, elnök ... >>

Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete

(egyéb)

6635 Szegvár, Régiposta utca 1.
képviselő: Határné Bottyán Erika, elnök
Szegváron a település fejlesztése, a társadalmi nyilvánosság szélesítése, a szegváriak kezdeményező képességének fokozása, közösségépítés. ... >>

"Szép öregkor" Nyugdíjasok Egyesülete Szegvár

(egyéb)

6635 Szegvár, Kórógy utca 47.
képviselő: Bacsa Józsefné, elnök
A szegvári nyugdíjasok összefogása, érdekeinek védelme, részükre hasznos időtöltés szervezése. ... >>

Tóth Fitness Sportegyesület

(sport)

6635 Szegvár, Mindszenti u. 50.
képviselő: Tóth József elnök ... >>

Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6635 Szegvár, Régiposta utca 1.
képviselő: Nagy Sándorné, a kuratórium elnöke
Szegváron és térségében a hagyományőrző, ismeretterjesztő és kulturális tevékenység összefogása, támogatás és fejlesztése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41