Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged civil szervezetek


Találatok száma: 1526
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Bőrgyógyászati Haladásért Szeged

(egészségügyi,oktatási)

6720 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr. Varga Gyula a kuratórium tagja, Dr.Széll Márta a kuratórium tagja
A bőrgyógyászati betegségben szenvedő korszerű vizsgálatának, kezelésének elősegítése, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinika munkatársainak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

A Duna- Kőrös- Maros- Tisza Eurorégió Ifjusági Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6720 Szeged, Kárász utca 16. III/28
képviselő: Dr. Bene Tamás, elnök
A nevében szereplő régióban az ifjúsági szervezetek szövetsége, az ifjúság tudományos, kulturális és sporttevékenységének segítése, fejlesztése, gyermek és ifjúságvédelem, az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

A DUNA-MENTI KULTÚRÁK HÍDJA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 33. IX/49.
képviselő: Kovács Attila, a kuratórium elnöke
Az Európai Unió szellemiségének megfelelően a társadalmi különbségek felszámolása, a kulturális kapcsolatok kiépítése, a tudományos élet területén a kutatások támogatása. A regionális és irregionális kapcsolatok kiépítése és bővítése. Az alapítvány a tudásalapú társadalom kiépítését és a szellemi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki.
Célja szerinti besorolása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése és az EURO-ATLANTI Integráció elősegítése. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A JATE Móra Ferenc Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6726 Szeged, Közép fasor 31-33.
képviselő: Dr.Vörös Lászlóné elnök, Erdélyi Ágnes a kuratórium titkára
A József Attila Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának, a kollégium közösségeinek és lakóinak támogatása. ... >>

" A JÖVŐ FELSŐOKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Egyetem utca 2.
képviselő: Beznóczky Antal János, a kuratórium titkára, Tajti Attila, a kuratórium elnöke
A felsőoktatás - ezen belül az ifjúságpolitika - tudományos hátterének biztosítása. Ennek keretében kutatásokat végez a hallgatók szociális, kulturális, szakmai hátterének feltérképezésére, ezek alapján ajánlásokat, programokat fogalmaz meg. Támogatja a hallgatói képviselet utánpótlását és más kutatócsoportokat. ... >>

A Jövő Vállalkozóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kodály tér 1.
képviselő: Tóth Tibor, a kuratórium elnöke
Módosított célja a Szegedi Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevelési oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása; a tanműhelyi oktatás feltételeinek megteremtése; a tanulók színvonalas szakmai felészítése és a nevelési hatékonyság fokozása. Céljai a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolára (Szeged, József A. sgt. 115.) vonatkoznak. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A Kardiológiai Ellátás Támogatása Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6720 Szeged, Korányi fasor 6. II.Bel Kl.
képviselő: Dr.Csanády Miklós kuratóriumi elnök
A kardiológiai betegek orvosi ellátásának támogatása; a színvonalasabb ellátás érdekében új műszerek beszerzése; a meglévő műszerpark folyamatos felújítása és karbantartása; a kardiológia, mint tudományág ismeretanyagának fejlesztése; a szakterület tudományos haladásának elősegítése; a magyar kardiológiai hagyományok ápolása, a klinika orvosainak felkészítése, a betegellátás területén jelentkező fokozott kihívásokra. ... >>

A Kiskundorozsmai Középfokú Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

6791 Szeged-Kkdorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
képviselő: Máhig József, a kuratórium elnöke
Elsősorban Szeged-Kiskundorozsma, Zsombó, Forráskút, Bordány, Üllés - a Szegedtől nyugatra elterülő kistérség - érdeklődő felnőtteinek a felkarolása, számukra az érettségire felkészítés, valamint a piacképes szakképzés, illetve igény szerint a felzárkoztató képzés biztosítása. ... >>

A Korszerű Radiológiáért"Prof.dr.Szenes Tibor Emlékére" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi Fasor 8.
képviselő: Dr.Palkó András kuratóriumi elnök
Prof.dr.Szenes Tibor emlékének megőrzése,a radiológus szakemberek oktatásának,továbbképzésének szervezése,anyagi és szakmai támogatása,a pályakezdő szakemberek segítése.Radiológiai ,szakmai tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása.Radiológiai szakmai tudományos munkák,szakirodalmak összegyűjtése,rendszerezése,pályázatok kiírása,díjazása,radiológiai kutatások támogatása.A radiológia továbbfejlesztésében való közreműködés tanulmányok készítésével,pályázatok kiírásával.Tudományos kiállítások,konferenciák,előadások szervezése és lebonyolítása.Radiológus szakemberek tudományos értekezlezteken,konferenciákon való részvételének támogatása.Oktatási anyagok,az oktatást elősegítő informatikai berendezések beszerzése.A radiológia fejlődését elősegítő gépek,műszerek beszerzése. ... >>

A Magyar Családokért, a Megmaradásért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6725 Szeged, Teve utca 17.
képviselő: Majoros István, a kuratórium elnöke
A közvélemény tájékoztatása az egyre súlyosabb népesedési válságról, annak következményeiről, a szükséges lépésekről, a gyermekvállalás népszerűsítése, ezekkel kapcsolatos rendezvények, tanácsadások szervezése, tartása, kiadványok terjesztése. ... >>

A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Vadász u. 4/A.
képviselő: Dr. Ádám Sándor a kuratórium tagja, Dr.Ádám Attila igazgató, Dr.Gyergyóújfalvi-Lázár István eln., Dr.Sziklay Adrienn kuratóriumi tag, Jancsák Csaba a kuratórium tagja
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kultúrális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, szervezetek (jogi személyek) tevékenységének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidarítás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

A MAGYAR TRADÍCIONÁLIS TAEKWON-DO TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6723 Szeged, Olajbányász tér 1. I. 7.
képviselő: Dr. Simora Mária kuratóriumi elnök
Országos ill. nemzetközi ITF Taekwon.Do versenyek, szemináriumok, rendezvények megszervezésének támogatása; edzők, versenyzők jutalmazása; edzéssel, versenyzéssel kapcsolatos felszerelések vásárlásához való hozzájárulás; harcművészeti tradíciók ápolása; humanitárius segítségnyújtás a szövetség tagjainak és hozzátartozóinak. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
képviselő: Bugyiné Tábith Erzsébet elnök
A Szeged Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
képviselő: Kószó Gabriella a kuratórium elnöke
Az alapítvány a Klebelsberg Kuno népiskola programja jeles állomásaként (5000. népiskolai egység) l930. október 25-én átadott szegedi Rókusi Iskola, amely azóta is folyamatosan alapfokú oktatási létesítményként működik, jelenleg a Rókusi 1.sz. Általános Iskola az intézmény tanuló ifjúságának és családjainak, szegedi Öreg-Rókus városrész lakosságának kíván lehetőséget biztosítani a klebelsbergi örökség, szellemiség és hagyományok megőrzésében, méltó folytatásában, a városrész múltjának és jelenének jobb megismeréséhez, az itt élők közéleti tevékenységének javításához, s kulturális és a hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódásukhoz, ismereteik bővítéséhez, új ismeretek és közösségi élmények révén érzelmi kötődéseik javításához. ... >>

"A Ságváris Nebulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
képviselő: Dr. Törőcsik Tamás, a kuratórium elnöke
Az idegennyelv tanulási feltételeinek hatékonyságának emelése, csereutak, nyelvi táborok támogatása, iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása, egyéb területen tehetséges tanulók segítése, tanulmányi és sportversenyek támogatása, az iskola általános működési feltételeinek a javítása. ... >>

A Sebészet Megújhodásáért

(intézményi,egészségügyi)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
képviselő: Dr.Csikos Mihály elnökhelyettes, Dr.Pécsek Mária a kuratórium elnöke
Szeged Városi Kórház-Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának fejlesztése. ... >>

"A szegedi Állam- és Jogtudományi Karért" német-magyar alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. krt.54.
képviselő: Prof. Dr. Szabó Imre, a kuratórium elnöke
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az oktató és a kutató munka, valamint a nemzetközi kapcsolatok szélesítésének elősegítése. ... >>

A Szegedi Dermatológia Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6701 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr.Husz Sándor kuratóriumi elnök, Dr.Varga Gyula kuratóriumi tag
A bőrbetegségek megelőzésének elősegítése különösen a fertőző és daganatos betegségek korai felismerésének szempontjából. A SZOTE dermatológusai szakmai továbbképzésének, hazai és külföldi kongresszusokon való részvételének támogatása. A gyakorlati célú kutatómunka fejlesztésének támogatása, az eredmények publikálása és díjazása. Támogatás nyújtása a dermatológusok rendezvényeihez és az esetleges felvilágosító, figyelemfelkeltő, tájékoztató kiadványok elkészítéséhez. Támogatás külföldi szakemberek meghívására abból a célból, hogy a különböző rendezvényeken tudományos vagy továbbképző előadásokat tartsanak. A szegedi dermatológusok külföldi kapcsolatai szintentartásának és ápolásának segítése. ... >>

A "Szegedi Egyetemi Gyógyszertár" Szakmai és Technikai Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

6726 Szeged, Tárogató u. 39 sz.
képviselő: Dr.Jánosi Gabriella kuratóriumi eln, Gyuris Gáborné kuratóriumi tag, Vassné dr.Csukonyi Katalin tag
A Szegedi Egyetemi Gyógyszertár munkatársainak szakmai továbbképzéséhez való hozzájárulás és az ahhoz tartozó szakmai háttér biztosítása, részvétel az egyetem kutatási programjaiban, az egyetemi gyógyszerészhallgatók nevelésében és oktatásában,az ehhez szükséges technikai felszereltséghez való hozzájárulás, környezetvédelmi előírások fokozott érvényesítése, hazai és külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. ... >>

A Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány

(oktatási)

6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
képviselő: Dr. Boáné Dr. Pinke Ildikó Gizella, kuratóriumi titkár, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga Mónika, kuratóriumi tag, Dr. Nagy katalin, a kuratórium elnöke
A SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján folyó fogorvosképzés feltételeinek javítása. A javítás szándéka vonatkozik az oktatás anyagi feltételeire, struktúrájára és módszereire. ... >>

A Szegedi Füvészkertért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6726 Szeged, Lövölde u.42.
képviselő: Dr. Margóczi Katalin, a kuratórium elnöke
A szegedi füvészkerti gyűjtemények fejlesztéséhez, a füvészkerti létesítmények korszerűsítéséhez, a füvészkerti kiadványok készítéséhez és a JATE Növénytani Tanszék és Füvészkert dolgozói szakmai útjainak, tapasztalatcseréinek lebonyolításához támogatás nyújtás. ... >>

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
képviselő: Dr. Bernáth Árpád, elnök
Hozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. ... >>

A Szegedi Görög Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Lechner tér 9.
képviselő: Szaplonczay Miklós kuratóriumi eln.
A szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése,a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogtása,a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása,az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

A Szegedi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6726 Szeged, Temesvári krt. 35-37.
képviselő: Prof. Dr. Túri Sándor, a kuratórium elnöke
A gyermekkórház, illetve a gyermekbetegek korszerű ellátásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

A Szegedi Gyík Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Gyík u.15.
képviselő: Lakos Gáborné kuratóriumi elnök
A Szegedi Gyík utcai Óvoda helyi programjához kapcsolódó eszközigény biztosítása,nevelési körülményeinek javítása,működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése,a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése,a továbbképzés költségeinek egészben vagy részben történő fedezésével,a pedagógusok pályázatainak,pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,az arra szociálisan rászoruló gyermekek és pedegógusok segélyezése,évi egy alkalommal az "Év dolgozója" cím odaítélése és díjazása,a gyermekek harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Idegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Bodosi Mihály kuratóriumi elnök
Elsősorban új műszerek beszerzése és az azok használatának szervezési és részvételi költségei finanszírozásának támogatása. Az idegsebészeti klinikán kezelt betegek jobb ápolási feltételeinek biztosítása, a komfortérzés fokozását szolgáló eszközök beszerzése érdekében segítségnyújtás. A Szegedi Idegsebészeti Klinika feltételeinek javítása; az idegsebészeti kutatások támogatása, eredményeinek összegyűjtése, publikálása; rendszeres konferencia szervezés az idegsebészet tárgykörében; alapítványi füzetek kibocsátása az alapítvány tevékenységének népszerűsítésére, eredményeinek megjelentetésére; hasonló jellegű szervezetekkel való szoros kapcsolattartás, a nemzetközi idegsebészeti munkába való bekapcsolódás; a megfelelő alapirodalom és alapismeretek széles körben való elterjeszése; az ehhez kapcsolódó oktatási- és tantervek kidolgozásának koordinálása, az oktatás háttéranyagainak előkészítése, létrehozása, beszerzése; a témával foglalkozó diákok tanulmányainak támogatása; a fellelhető magyar és külföldi szakirodalom összegyűjtése és közkinccsé tétele egy gyűjtemény létrehozásának segítségével; a témával kapcsolatos tanulmányutak és kutatók támogatása, tanfolyamok szervezése. ... >>

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 8. SZOTE Orv.Vegyt.Int
képviselő: Dr.Molnár Árpád kuratóriumi elnök, Dr.Somlai Csaba kuratóriumi titkár
A szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. ... >>

A Szegedi Kőrösy Szakközépiskola Minőségi és Gyakorlati Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Stefánia u. 14.
képviselő: Székely Anikó
A Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Szeged kiemelt képességű tanulóinak versenyre való felkészítése, a diákok és pedagógusok pályázatainak, pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben, vagy részben történő biztosítása. Az oktatás színvonalának emelése érdekében tanórán kívüli foglalkozások szervezése és költségeinek fedezése. Külföldi cserekapcsolatok kongresszusok, továbbképzési konferenciák pénzügyi fedezetének egészben vagy részben történő biztosítása. Az arra szociálisan rászoruló diákok és pedagógusok segélyezése. Évente egy alkalommal a pedagógus-napi ünnepségen az "év pedagógusa" és az "év tanulója" cím odaítélése és díjazása a diákönkormányzat és a nevelőtestület javaslata alapján. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében szakmai és nyelvi projektek létrehozásához szükséges költségek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Közéletért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6723 Szeged, Olajos utca 6/A. III/10.
képviselő: Csáki Béla, a kuratórium elnöke, Cseri László, a kuratórium titkára
A szegedi közélet megújítása, fejlesztése, a helyi hagyományok ápolása, továbbá a szegedi polgárok színvonalas tájékoztatásának elősegítése. ... >>

A Szegedi Leány Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

6721 Szeged, Római körút 42.
képviselő: Arany Zoltán, a kuratórium tagja, Azbei Kinga, a kuratórium tagja, Dr. Kovács Zsolt, a kuratórium elnöke, Korom Ádám, a kuratórium tagja
Támogatni a szegedi női kézilabda utánpótlás nevelését rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés feltételeinek megteremtésével. ... >>

A Szegedi Mars Téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Mars tér 19.
képviselő: Gyarmati Erika, a kuratórium elnöke
Szociális tevékenység keretében hozzájárulni a szegedi Mars téri óvodában folyó nevelő, oktató munka feltételeinek javításához; támogatni az egészséges életvitel kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztését; segítséget nyújtani az óvodai gyermekközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához; együttműködés azokkal, akik segíteni szeretnének a gyermekek nevelésében és oktatásában. ... >>

A Szegedi Nukleáris Medicináért Alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 8.
képviselő: Dr.Csirik János kuratóriumi elnök
A szegedi nukleáris medicinai élet fejlesztése és támogatása,beleértve a helyi nukleáris medicinai tárgykörbe tartozó regionális,országos illetve nemzetközi feladatokat is.Támogatja a nukleáris medicinával foglalkozó szakemberek utánpótlásának nevelését,úgy a kvalifikált szakdolgozókat,mint a diplomásokat. ... >>

"A szegedi pathológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Állomás u. 2.
képviselő: Dr. Iványi Béla, a kuratórium elnöke
A szegedi SZOTE Pathologiai Intézet támogatása, modern eszközök, elszerelések, kézikönyvek és folyóiratok beszerzésével; a kül- és belföldi kongresszusokon és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatásával, külföldi pathologusok meghívásával; a szegedi Pathologiai Intézet által szervezett pathologus rendezvények támogatásával; fiatal pathologusok és a pathologiában jó eredményeket elérő orvostanhallgatók jutalmazásával; pathologiai kutató munka feltételeinek megteremtésével, modern módszerek bevezetésével; a szegedi és a magyar pathologia fejlesztését elősegítő kezdeményezések vagy tevékenységek ösztönző támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézete végzi mind az egyetemi, mind a városi kórházi és rendelőintézeti, a közvetlen betegellátással is kapcsolatos pathologiai (kórbonctani, kórszövettani és citológiai) munkát, oktatja az orvostanhallgatókat és szakorvosjelölteket, továbbképzi a szakorvosokat, valamint magas színvonalú kutatómunkát is végez. A szegedi Pathologiai Intézet Magyarországon a legnagyobb ilyen jellegű intézmény. Ez nagy anyagi terhet ró az egyetem gazdasági vezetésére. Az alapítvány a modern, nyugat-európai standardoknak megfelelő graduális és postgraduális oktatás, diagnosztikus tevékenység, kutatómunka megteremtésére irányul és figyelmet szentel a modern management szemlélet meghonosodásának is, együttműködve a többi in vitro diagnosztikai szakmával is. Az alapítvány a fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. ... >>

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. ... >>

A Szegedi Reumatológiai Tanszékért Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Arany János utca 7.
képviselő: Prof.Dr.Pokorny Gyula Sándor elnök
Biztosítani a régió reumatológiai betegeinek legnagasabb szintű orvosi ellátását. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

"A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

6723 Szeged, Építő utca 3.
képviselő: Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása. ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4.
képviselő: Jancsák Csaba a kuratórium elnöke, Nagy Ferenc a kuratórium titkára
Összefogni a dél-alföldi és a szegedi felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tudományegyetem polgárainak magas szintű tanulmányi és szakmai munkáját, valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését. ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6724 Szeged, Mars tér 15/B.
képviselő: Csatordai Sarolta kuratóriumi elnök
A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása. ... >>

"A Szegedi Vedres Iskola Jövőjéért" Oktatást és Intézményt Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
képviselő: Kiss Lajos a kuratórium elnöke
A szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola támogatása: hozzájárulás az iskola oktató-nevelő tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása lehetőségének megteremtése; részben vagy egészben a tanulók tanulmányi versenyével kapcsolatos költségek átvállalása; az intézmény felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez anyagi támogatás nyújtása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése; belföldi és nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Tábor u. 3.
képviselő: Hülberné Hernádi Júlia titkár, Meszlényi László kuratóriumi elnök, Szélpál Szilveszter elnökhelyettes
Szeged város zeneoktatásának elősegítése. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41