Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas civil szervezetek


Találatok száma: 153
1. oldal

04 az életért Alapítvány

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Mentőállomás
képviselő: Oravecz Pál elnök
A sürgősségi betegellátás ismeretanyagának eredményesebb alkalmazása a betegek (sérültek) életbenmaradásáért, felgyógyulásáért, rehabilitálhatóságáért. ... >>

04 az életért Alapítvány /Szarvas/

()

5540 Szarvas, Lenin u. 44.
képviselő: Csonki Imre kuratórium titkára, Dr. Sebestyénné dr. Palov Katalin, Roszik Mátyás kuratórium elnöke, Vozár Viktor
Szarvas város és vonzáskörzete magasabb szintű szakmai és technikai mentőellá- tása. ... >>

1. számú Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: elnök Bencsik János
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület

(kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Brigád utca 62.
képviselő: elnök Máté János
A Szarvasi Kistérség civil társadalmi életének fejlesztése a lovas-csikós kultúra és hagyományok ápolása, valamint megőrzése révén. ... >>

A szeretet épületeiért Alapítvány

(egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság u. 70.
képviselő: Deme Zoltánné
A Szarvas-Újtemplom Evagélikus Egyházközösség ingatlanjainak helyreállítása, fenntartása, felújítása, bővítése, átalakítása, a hitélet céljait szolgáló új épületek létesítése, felszerelése, valamint a bennük létesített közérdekű intézmények működésének támogatása. ... >>

A tehetséges szarvasi fiatalok támogatására Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: Árvai Pál, Kasubáné Szenes Ildikó
A tehetséges, illetve bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szarvasi fiatalok tevékenységének segítése, ilyen fiatalok felkutatása, elsősorban díjak, ösztöndíjak, pályázatok, támogatások, valamint ... >>

Alapítvány az Ó-temetőért

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth utca 17.
képviselő: Kepenyes György elnök
A Szarvas, belterület 2773. hrsz. alatt található Evangélikus Ó-temető karbantartásának, felújításának és rendjének biztosítása, elhagyott sírok gondozása. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. ... >>

Altera Sana Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Pántlika u. 10/1.
képviselő: Benkovics Mariann elnök
Egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Aquarius67 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Harkály utca 15.
képviselő: Uhljár Zita
Kulturális-, szabadidős programok, oktatási-, felnőttképzési programok, szociális feladatok ellátása, esélyegyenlőség biztosítása, karitatív tevékenység, határon átnyúló kapcsolatok, pályázatírás, tanácsadás. ... >>

ASZÁLY ÉS ÖNTÖZÉS kutatásokért Alapítvány /Szarvas/

(egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság u. 2.
képviselő: Dr. Petrasovits Imre
A növény talaj víz környezet kapcsolatrendszerére vonatkozó kutatómunka támogatása, vízhiányra vonatkozó információgyűjtés, rendszerezés, értékelés, szélesebb körű együttműködés kezdeményezése, támogatása, kutatás fejlesztési tervek kidolgozása. ... >>

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Árpád utca 9.A.II/5.
képviselő: Janurik Pálné
Az asztmával, más léguti és allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek, tudomáynos eredmények minél magasabb megismertetése a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, sportolást és munkavégzséi tevékenységet javító és elősegítő, lehetőséget biztosító körülméynek felderítése. Teljes körű emberi és állampolgári jogi érdekvédelem annak érdekében, hogy a társadalmi esélyegyenlőség a társadalmi beilleszkedés érdekébe a légúti megbetegedések esetén is megvalósuljon. ... >>

Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Vasút utca 67.
képviselő: elnök Kovács Krisztina
Tanítani és népszerűsíteni a modern tánckultúrát a szarvasi fiatalok körében. ... >>

BARAKA Egyesület - Ifjúság az Ifjúságért

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Zrínyi utca 43.
képviselő: Galó Tamás elnök
A helyi és regionális önkéntesség, a foglalkoztatás-, munkaerőpiac-, humán-, és társadalom politika fejlesztése, tanácsadás, képzésszervezés. ... >>

Báró Harruckern György Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: elnök Wenkheim István, elnökhelyettes Dr. Hellmuth Strasser, elnökhelyettes Dr. Misur György
A barátság és együttműködés erősítése Báró Harruckern György szülőhelyének polgárai és leszármazottainak széles köre között. Kulturális örökség megóvása, térségek közötti kapcsolatok erősítése. ... >>

Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület Békéscsaba

()

5540 Szarvas, II. külkerület 72/2.
képviselő: elnök Frankó Pál, titkár Hricz Elvira
A működési területén, a tagság aktív részvételével, a környezettel való ésszerű gazdálkodás keretében meghonosítani és harmonikusan fejleszteni a kulturált turizmust. ... >>

Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Hámán Kató utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Pálinkás Tamás
A magyarság tudat kiszélesítésének anyagi, erkölcsi támogatása. ... >>

BIOFARM Biokultura Alapítvány /Szarvas/

(egyéb)

5540 Szarvas I., Külkerület 6/1.
képviselő: Ágoston Antalné k.titkár, Dr. Wlakovszky Attila k.elnök
A biokultura terjesztése, ezen belül farmergazdaságok megakulásának elősegí- tése, nemzetközi színvonalú ismeretek- ről való tájékoztatása, kisgazdaságok számára piackutatás és új munkahelyek létrehozására alkalmas projektek ki- dolgozása. ... >>

Biológiai Szúnyoglárvaírtásért Egyesület

(környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Bethlen G. utca 6. B. I./4.
képviselő: elnök Rosta Sándor, főtitkár Dr. Szitó András
Todományos tevékenység, környezetvédelem. ... >>

Blue Gym Aerobik és Szabadidő Club és Diáksport Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Petőfi utca 16/1.
képviselő: alelnök Slajchóné Fábri Andrea, elnök Somogyi Nikolett
Sportegyesületként a tagok rendszeres sportolási, testedzési és versenyzési lehetőségét biztosítja, az utánpótlásnevelést elősegítve. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
képviselő: elnök Molnár Eteléné, titkár Prjevaráné Mikus Márta
3-7 éves korú gyermekek személyiségének harmonikus sokoldalú fejlesztését elősegítő tárgyi környezet gyarapítása, komplex művészeti nevelés magasabb szinvonalát szolgáló programok anyagi támogatása. Élményszerző kirándulások, utazások, túrák, erdei óvoda és iskola támogatása, valamint az oktatás technikai eszközök beszerzése. Szabadidős tevékenységek, szakkörök támogatása. Az iskolások év végi jutalmazásához való hozzájárulás. ... >>

BULLS BIKERS M.C.

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Tessedik u. 14/a.
képviselő: Molnár Levente elnök
A motorosok szabadidős tevékenységének szervezett lebonyolítása, továbbképzések szervezése, motoros rendezvények lebonyolítása. ... >>

Civilek a Külterületért - Középhalom Egyesület

(egyéb)

5540 Szarvas, V. kk. 1/2.
képviselő: elnök Dernovics Lászlóné
Szarvas külterületei és a szarvasi kistérség közösségeinek és civil társadalmi életének fejlesztése. ... >>

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság utca 12.
képviselő: Mozga Márta Anna elnök
Internetes kultúra terjesztése. ... >>

Csiribiri Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Fábián Mihályné titkár, Sinkovics Mihályné elnök
A gyermekek egészséges személyiségfejlődését elősegítő játékok, eszközök gyarapítása, vásárlása. A mindenkori érvényben lévő óvodai program feladatainak megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodások egészséges testi fejlődését elősegítő lehetőségek. A kultúra és ízlés világuk fejlesztését elősegítő programok finanszírozása. ... >>

Dél-Alföldi Biokultúra Egyesület

(természetvédelem,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 2.
képviselő: Dr. Szántosi Antalné elnök
Az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, ökológiai gazdálkodás népszerűsítése. ... >>

Ebtenyésztők Szarvasi Egyesülete

()

5540 Szarvas, Alkotmány u. 7/2.
képviselő: Zsapka János elnök
Állandó kapcsolatot teremteni és tartani a szervasi és környékbeli ebtenyésztők között. ... >>

Emberöltő Alapítvány

(szociális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 56-58.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Tamásné
Szociális tevékenység. ... >>

Forrásgyűjtő Alapítvány

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Sport utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Bakulya Mihály, kuratóriumi titkár Bakulyáné Liska Anikó
más, elsősorban közhasznú szervezetek számára forrásgyűjtés, tudományos tevékenység, tehetséggondozás. ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kazinczy utca 8/1.
képviselő: elnök Kondacs György
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú elősegítése, szervezése. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Braczna Irén elnök
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány /Szarvas/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Brachna Irén elnök, Medvegy Erzsébet titkár
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése, stb. ... >>

Gyermekekért Alapítvány /Szarvas/

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 41/1. KDNP Iroda
képviselő: Kozák Ferenc kuratórium elnöke
A szegénysorsú, kedvezőtlen környezetben élő, de jóképességű tehetséges gyermekek továbbtanulásának ... >>

Halászlakért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Halászlak 10814.
képviselő: Géczi Béla Tibor
Szarvas és környéke természeti- és épített környezetének védelme, Halászlak infrastruktúrájának fejlesztése. ... >>

HALÁSZTELKI Üdülő Horgászegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Nagyfoki holtág 11459 hrsz.
képviselő: elnök Szabó István
A Szarvas 0180 és 0186 hrsz alatt felvett "tó" ingatlanok kezelése, környezetük rendben tartása, állapotuk fenntartása és javítása, környezetvédelmi feladatok megvalósítása, a vízi élővilág megóvása, a tó és a környező telkek tulajdonosai részére nyugodt pihenés, horgászat és kikapcsolódás lehetőségének biztosítása, a környezetszépítés, környezetépítés. ... >>

HANDBALL Club Szarvas

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Vasút u. 26.
képviselő: elnök Tusjak János Gábor
Az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosítani. A társadalmi öntevékenységet és a közösségi életet kibontakoztatni, ösztönözni. Szarvas város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatóinak, a sportolni vágyók tömegeinek elősegíteni a verseny- és tömegsporttevékenységet, biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Nemzetközi sporttevékenységgel elősegíteni a népek és nemzetek közötti békés kapcsolatok kiszélesítését. Az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeit ... >>

Harmóniában Önmagunkkal Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Jókai utca 13/3.
képviselő: Szászné Frankó Anna
A helyi és a térségi kulturális, szabadidős élet fejlesztése rendezvények, kulturális, közművelődési fórumok, szabadidős programok szervezésével. ... >>

Holt-Körös Vízimentő Egyesület

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Zrínyi Miklós utca 57.
képviselő: elnök Gajdos Attila, elnökhelyettes Csasztvanné Tímár Gyöngyi, titkár Sinka Dóra
Vizi életmentés támogatása, vizi mentőszolgálatok működésének segítése. ... >>

Kajak - Kenu Club Szarvas

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Erzsébet liget Vizisport Telep
képviselő: Dobruczky Zsolt elnök
Tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosít. Szarvas város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatójának a sportolni vágyó tömegeknek elősegíti a verseny és a tömegsporttevékenységet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. Nemzetközi sporttevékenységgel elősegíti a npek és nemzetek közötti békés kapcsolatok kiszélesítését. Megteremti az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeit. Szarvas és környéke viziturizmusának fejlesztése és színvonalának emelése, a lakosság részére biztosítja a rekreációs sport ... >>

Kákafoki Horgász Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Nánási Sándor elnök
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint a kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Kézenfogva a jövőért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 43.
képviselő: Sindel János elnök
Biztosítani, hogy a tehetséges gyermekek tanulmányi, sport, kulturális és tudományos fejlődésének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elért tanulókat. Támogatni az idegennyelv fejlesztését szolgáló cseretáborokat, tanulmányi kirándulásokat. Hozzájárulni az oktatás szinvonalát fejlesztő eszközök beszerzéséhez. ... >>

Kincses Lovas Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Béke lakótelep 1. A. II/6
képviselő: Zrena Zita
Szabadidős és sporttevékenység folytatása közhasznú céllal. Célja továbbá a szociális kapcsolatok, és a személyiség fejlesztése a lovagoltatás, mint terápiás (hippoterápia) "eszköz" segítségével. Közösségi értékek, egészséges életmódra és sportra nevelés és a szabadidő hasznos eltöltése, minőségfejlesztés, ésközösségi szinten történő terjesztés. ... >>

Kortalanul Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

5540 Szarvas, Dózsa utca 31. 1./6.
képviselő: Kovácsné Molnár Katalin
A Körös-szögi Kistérségben az alapítvány tevékenységével hozzájárulni a szociális biztonsághoz, a társadalmi szolidaritás erősítése, a civil kapcsolatok erősítése. ... >>

Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási)

5540 Szarvas, Ady E. u. 13.
képviselő: Dr. Zima János elnök
A város fúvós kulturáljának ápolása, színvonalának emelése, zenei műveltségének, készségének, képességének fejlesztése, tehetséggondozás, táborok, fesztiválok ... >>

Kőrös Bocsa és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Lehel utca 3.-5. /A. 15.
képviselő: Fabó Sándor elnök
A sportegyesület tagjai részére a rendszeres testedzés ezen belül is a darts és a golyósportok gyakorlásának biztosítása , továbbá egyéb sportolási lehetőségek biztosítása , klubszerű közösségi élet kibontakozása. ... >>

Körös Völgye Eurórégió Településeinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság tér 25-27.
képviselő: Babák Mihály polgármester
Gazdasági, kulturális, vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendezése, felkarolása, kölcsönös információ csere. A településszövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tervek, pályázatok készítése, illetve készíttetése. A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése, a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak öszerveződéseinek segítése. A régió érdekeinek képviselete. ... >>

Körös-szögi Civil Fórum Egyesület

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
képviselő: elnök Dr. Dezső István
A Körös-szögi kistérség civil közösségeinek és civil társadalmi életének a fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41