Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szalkszentmárton civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Evangélikál Kül- és Belmissziói Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Alkotmány u. 55.
képviselő: Kovács Sándor
A Jézus Krisztusban való hitre segítő misszióhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. - A misszió épületeinek és berendezésének létesítése, bérlete és fenntartása. - Szállítóeszközök beszerzése, bérlete és üzemeltetése, - A misszióban résztvevők anyagi támogatása készpénzben és természetbeni juttatásokban. - Misszionáriusok oktatása, felkészítése és továbbképzésének tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. - Segélyszállítmányok szervezése és eljuttatása a rászorulóknak, az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Korszerűbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.
képviselő: Kővári Györgyné elnök
Az iskola oktatási segédeszközeinek technikai felszereltségének gyarapítása, nemzetközi, kultúrális, baráti és cserekapcsolatok elősegítése, az általános iskolai tanulók és családjaik körében, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi nemzetiségi kultúra ápolása, iskolai sportélet támogatása, ismeretterjesztés, családvédelem, szociálisan rászorult családok támogatása, természeti környezet védelme, állatvédelem az Alapító Okirat ... >>

Korszerűbb Ovodáért Szalkszentmárton Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6086 Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 2.
képviselő: Fenyvesi András kuratóriumi elnök
Óvoda működésének segítése: az óvoda játszókertjének technikai felszerelésének fejlesztése, játékok beszerzése, és oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Kultúrált Környezetünkért Szívvel Egyesület Szalkszentmárton

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Néphadsereg utca 39.
képviselő: Földiné Jenei Magdolna elnök, Kovácsné Weisz Boglárka elnökhelyettes
Szalkszentmárton településfejlesztésének támogatása. A falu kulturális környezetének biztosítása. Környezetvédelmi tevékenységben való közreműködés. Közösségfejlesztés segítése a községben. Szabadidő, sport, hobby tevékenység kialakításában való közreműködés. Kulturális tevékenység és a népművészeti hagyományápolás segítése. Egészségügyi felvilágosító tevékenység segítése. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Lurkó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12.
képviselő: Amlerné Sikár Veronika
A tanulók oktatását, nevelését segítő eszközök beszerzése. A diákok kiemelkedő teljesítményének jutalmazása. Az iskola és környezetének esztétikusabbá tétele. ... >>

Padlógáz Rally Szalkszentmárton Sportegyesült

(sport)

6086 Szalkszentmárton, Zrínyi utca 25.
képviselő: Kállai József elnök, Kovács István alelnök, Treczkó László alelnök
Az autocross sportágban tevékenykedve rendszeres sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása, Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre

(oktatási,kulturális)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.
képviselő: Mercz Vince elnök
A helyi és máshol működő szervekkel, szervezetekkel együttműködve segítse a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum kulturális tevékenységét., Népsze-rűsítse a Múzeum munkáját., Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése., Közreműködés a muzeális tárgyak felderítésében, gyűjtésében, régészeti leletek fel-tárásában, bejelentésében., A Múzeum tudományos tevékenységének elősegítése érdekében kiadványokat jelentet meg, vagy azok megjelenéséhez szellemi, vagy anyagi lehetőségéhez mért anyagi támogatást nyújt., Kapcsolatot tart és keres bel-földi és külföldi rokonintézményekkel, kulturális és informatikai együttműködés érde-kében., Kapcsolatot keres a hazánkban igen nagy jelentőséggel bíró tájvédelmi szervezetekkel. ... >>

Postagalamb Sportegyesület A-41 Tass

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6086 Szalkszentmárton, Vörösmarty utca 23/a.
képviselő: Bányai József titkár, Sebők István elnök
A közös sporttevékenységük megvalósítása érdekében, egyesületi formában szervezik a postaglamb sportversenyeket., Alapvető célja a postaglambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányítása, röptetések megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezekhez szükséges eszközök biztosítása., Azonos érdekű tagok összefogásával a közös működés szabályozása, a tagok érdekvédelme. ... >>

Szalkszentmárton és Tass Környezetvédelméért Közalapítvány

(egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.
képviselő: Gyenes Gáborné elnök, Szilágyi Attila titkár
Szaékszentmárton és Tass települések hosszútávú környezetvédelmét biztosítsa a két önkormányzat közös beruházéásában megvalósuló szenyvízcsatorna- hálózat kiépítésével és szennyvíztisztító berendezés létrehozásával. ... >>

Szalkszentmárton Község Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.
képviselő: Farkas Lajos elnök, Pálinkás Gyula alelnök, Sebők István alelnök
Az egészség megőrzését, az egészséges életmódra nevelést széleskörűen átfogó szabadidős tevékenység feltételeinek kialakítása és fejlesztése. Tagjai számára a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás, valamint hazai és nemzetközi sportéletben való részvétel biztosítása, az önkormányzati sportkoncepció megvalósításának segítése, az önkormányzati sportszervekkel való együttműködés. Diák- és szabadidősport élénkítése és versenysport események szervezése. Sportkapcsolatok létesítése, ápolása, fejlesztése. Sportolási lehetőség biztosítása az önkormányzati és egyéb, az egyesületet támogató szervezetek dolgozói részére. ... >>

Szalkszentmártoni Mozgássérültek Közalapítvány

(szociális,kulturális)

6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.
képviselő: Gál Sándor Józsefné kuratóriumi elnök
A szalkszentmártoni mozgássérültek életének megkönnyítése, részükre kulturális és egyéb programok szervezése, az akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve az akadálymentesítés széles körben való elvégeztetése. ... >>

Szalkszentmártoni Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Béke utca 2/B.
képviselő: Szabó Viktor elnök ... >>

Szalkszentmártoni Római Katolikus Templomtorony Újjáépítéséért Alapítvány

(egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Posta u. 2.
képviselő: Giron Imre elnök
A szalkszentmártoni római katolikus templomtorony ujjáépítése. ... >>

Tűzmadarak Túramotoros Egyesülete

(sport)

6086 Szalkszentmárton, Pipa utca 9.
képviselő: Kolman István ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41