Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szakoly civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Alapítvány a szakolyi állandó lakosok tandíjfizetésének támogatására

(szociális)

4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
képviselő: Tamás Miklós
A felső fokú nappali tagozatos hallgatók tandíj támogatásának biztosítása a szociálisan rászoruló, állandó szakolyi lakosok tanulmányainak támogatására. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁÉRT ÉS TANULÓIÉRT

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4234 Szakoly, Mátyás király útja 12
képviselő: Pásztorné Fontos Éva
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló szociálisan rászoruló gyermekek támogatása (tankönyvtámogatás, versenyeztetési költségek támogatása, üdültetési költségek támogatása). Emelett szociális helyzetüktől függetlenül támogatásban részesítse a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, kulturális valamint sportteljesítményt nyújtó gyermekeket. ... >>

Alapítvány a Szakolyi Napközi Otthonos Óvodáért és Óvodás Korú Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4234 Szakoly, Létai utca 18.
képviselő: Dr. Balla Zsolt
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egyéb szociális tevékenység. Családsegítés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Dél-Nyírségi Önkormányzatok Vadásztársasága

(sport)

4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
képviselő: Obsitos Sándor
Kultúrált vadászati lehetőség biztosítása tagjai részére a vadászatra vonatkozó jogszabályok megtartásával. Továbbá a vadászathoz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

ELŐRE Közhasznú, Fejlesztő és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4234 Szakoly, Szabadság utca 28.
képviselő: Szűcs Gabriella
Segélyezési, tanácsadási, oktatási és képzési tevékenység. A veszélyeztetet környezetben élő gyermekek segítése. Sport és szabadidős programok és egyéb rendezvények szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Kulturális és tudományos tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"HAJNAL CSILLAGA" Nyugdijas Klub

(kulturális,érdekképviselet)

4234 Szakoly, Mátyás Király út 12.
képviselő: Popovics Miklósné elnök
a Szakolyban élő nyugdíjasok összefogása, érdekvédelme, szabadidő eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése, kulturális és egyéb az alapszabályban megogalmazottak szerint ... >>

II.RÁKÓCZI FERENC Községi Sportegyesület

(sport)

4234 Szakoly, Esze Tamás utca 2.
képviselő: Szűcs Gabriella
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, közösségi élet kibontakoztatása, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kezdetekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4234 Szakoly, Béke utca 1.
képviselő: Budaházi Zolltánné
A társadalmi esélyegyenlőség kiteljesedésének támogatása. A hátrányos helyzetű munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, illetve az alacsony iskolai végzettségű emberek számára lehetőség biztosítása az állam által elismert szakképesítés megszerzésére. ... >>

Községi Polgárőrség Szakoly

(közbiztonság,egyéb)

4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
képviselő: Sinka György
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Rehabilitációs Sport-és Szabadidő Egyesület

(sport)

Szakoly, Hunyadi u.2.
képviselő: Fényes Zsolt ... >>

Szakoly Község Református EgyházközségénekFejlesztésére Alapítvány

(egyéb)

Szakoly, Létai u.4.
képviselő: Fehér Dezső, közhasznú szervezet ... >>

Szakoly Községi Kisebbségi Cigány Érdekvédel-mi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

4234 Szakoly, Rákóczi út 10.
képviselő: Horváth Árpád
a kisebséghez tartozó személyek érdekvédelme, a cigány lakosság életfeltételeinek javítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

4234 Szakoly, Rákóczi út 10.
képviselő: Takács Ferenc
4/1974/VIIII.1/BM.sz.r. 10§ -ban foglaltak ... >>

"Szakolyért Baráti Klub"

(kulturális)

Szakoly, Mátyás, király u.12.
képviselő: Tamás Miklós ... >>

Szakolyi Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
képviselő: Szűcs Gabriella
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Szociális Intézmények Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
képviselő: Molnár József titkár, Turcsik László ( elnök ) ... >>

Társadalmi Együttműködés Szakolyért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4234 Szakoly, Szabadság út 28.
képviselő: Szűcs Gabriella
kulturális tevékenység, környezetvédelem és egyéb az alapszabályban meghatározott tevékenység ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41