Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sükösd civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Hajósi Orbán Borrend Egyesület

(kulturális)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 168.
képviselő: Dr. Sümegi József ... >>

Kékhegyi Vadásztársaság

(egyéb)

6346 Sükösd, Dózsa Gy.u.195.
képviselő: Rozsi József elnök ... >>

Magyar Sertéstartók Szövetsége

(érdekképviselet)

6346 Sükösd, Arany J. u. 63.
képviselő: Sákán Antal
A szövetség önkormányzati elven működő szakmai társadalmi szervezet, amelynek célja a Magyarországon sertéssel foglalkozók érdekeinek a védelme, a magyar sertéstartási kultúra ápolása. Tagjai érdekeinek kifejezésében, azok érvényre juttatásában, mindenhol és mindenkivel szembeni képviseletének keretein belül együttműködik a sertéstartás területén érdekelt és felelős minden állami, társadalmi és gazdasági szervezettel. ... >>

Sárköz-Kisszerszámos-Halászegyesület

(sport)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201.
képviselő: Lógó András elnök ... >>

Sporthorgász Egyesület Sükösd

(sport)

6346 Sükösd, Dózsa Gy.u.197.
képviselő: Dubecz István ... >>

Sükösdi Gazdakör Egyesület

(oktatási)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 199.
képviselő: Szabadi János ... >>

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. utca 199
képviselő: Borsányi Gellért Rezső elnök
Sükösd község keletkezésének és történetének kutatása, és az eredmények publikálása, helytörténeti gyűjtemény kialakítása, helyi hagyományok, a népi kultúra és a helyi társadalmi élet elemeinek gyűjtése, bemutatása, publikálása. Kapcsolatokat ápol a határon túli magyar civil szervezetekkel, így a szlovákiai Madar testvérközséggel, együttműködik a bácskai régióban működő kulturális és ifjúsági szervezetekkel. Részt vesz a Dél-alföldi régióban a magyarok mellett élő nemzetiségek kultúrájának ápolásában, a hagyományok őrzésében és megismertetésében a közművelődés sajátos eszközeivel. A néprajzi gyűjtés, a mindennapi élet eszközeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, bemutatása. A helytörténeti anyagokat és népi hagyományokat bemutató előadások, kiállítások és kulturális rendezvények szervezése az iskoláskorú gyermekek és a felnőtt lakosság számára. Feltárja a helyi és regionális közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kíséri az országos, regionális és helyi pályázatokat. Az egyesület tevékenységével Sükösd és a Dél-alföldi régió lakosainak általános műveltségét fejleszti, közösségi szellemét erősíti. ... >>

Sükösdi Nagyboldogasszony Alapítvány

(egyéb)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 293.
képviselő: Takács Zoltánné kuratóriumi elnök
A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére engesztelő Kápolna és Kálvária felépítése Sükösdön a Dózsa Gy. u. 293. sz. ingatlanon, amelynek helyrajzi száma: 357/1. Az alapítvány célja továbbá a Sükösd, Dózsa Gy. u. 293. számú ingatlanon található engesztelő kápolna és kálvária működtetése, melynek részleteit az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. ... >>

Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. utca 183.
képviselő: Bócsa Ferenc Barnabásné Rakonczay Marietta kuratóriumi elnök, Kátai- Sándor Erzsébet, Kissné Szente Márta
Az óvoda eszközeinek fejlesztése (játékok, hangszerek, sportszerek, bútorok, technikai eszközök, vizuális neveléshez szükséges eszközök, stb.) Mese versmondó versenyen résztvevők díjazása., Sportnapon résztvevők díjazása., Kirándulások útiköltségeinek finanszírozása. ... >>

Sükösdi Polgár-és Vagyonvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. utca 201.
képviselő: Bán Géza elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése. ... >>

Sükösdi Sport Club Egyesület

(sport,oktatási)

6346 Sükösd, Dózsa Gy.u.201.
képviselő: Gruber Tamás elnök
Tagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés és versenyzés lehetőségének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesület gondoskodik bázis szerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét tagsági viszonytól függetlenül. ... >>

Sükösdi Szent Anna Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6346 Sükösd, Deák F. u. 92.
képviselő: Dr. Miliás László
Hitoktatás - Közművelődés elősegítése, - Ifjúság keresztény életre nevelése, - Egyleti munka elősegítése, - Cserkészet támogatása, - Szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. ... >>

Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6346 Sükösd, Deák F. u. 123.
képviselő: Ispánné Csóka Gabriella kuratóriumi elnök
6-14 éves korosztályú az általános iskolai oktatásban résztvevő diákok magasszintű művelődésének, az általános iskolai nevelés és oktatás tárgyi feltéleinek elősegítése. ... >>

Voluntas Kultrurális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6346 Sükösd, Dózsa Gy. utca 41.
képviselő: Geleta Péter Zsolt kuratóriumi elnök
A helybeli kulturális csoportok működtetésének támogatása. Tehetséges fiatalok kulturális tevékenységének támogatása. A hátrányos helyzetű fiatalok kulturális tevékenységének támogatása. Kisebbségi fiatalok kulturális tevékenységének támogatása. A kisebbségi kultúra megőrzésére irányuló tevékenység támogatása. Zenei táborok, találkozók, koncertek és kiállítások szervezése. Regionális fellépések, országos kulturális bemutatókon való részvétel támogatása. A művészeteket és kultúrát segítő weblapok, kiadványok szerkesztése. Szakmai továbbképzések támogatása. Médiatevékenység: kulturális műsorok szerkesztésének támogatása. Előadások, rendezvények támogatása. Az előadásokhoz szükséges hangosítás, fénytechnika, a csoport zenei montázsainak stúdiómunkáinak anyagainak promóciós támogatása. Díszletek, kellékek beszerzése. A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, hagyományőrzés és hagyományteremtés céljából. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek örökségének ápolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41