Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
1. oldal

4 X 4 Bio Power Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

9407 Sopron, Búzavirág u. 55.
képviselő: Pócsföldi Attila
Az egyesület céljai: tagjai sporttevékenységének biztosítása; versenyek szervezése; autós rendezvények szervezése, lebonyolítása; bio üzemanyag népszerűsítése; környezettudatos ralizás megismertetése; vezetéstechnikai oktatás, tanácsadás; tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; versenyautó építés, tervezés, tanácsadás, bérlés, bérbeadás. ... >>

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

"A CSALÁDI NAPKÖZIS GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9400 Sopron, Hegyhát u. 8.
képviselő: Hegyiné Zergényi Rita
Az alapítvány elsődleges célja 1 és 14 év közötti gyermekek számára egész napos, illetve tanítás utáni felügyelet és ellátás biztosítása egy olyan környezetben, amely - az intézményi rendszertől eltérően - egy nagycsalád életét modellezve, minden gyermek egyéni gényeit, képességeit messzemenőkig figyelmbe veszi, lehetővé teszi a személyes gondoskodást és az egyénre szabott foglalkoztatást szakképzett nevelők segítségével. ... >>

"A soproni atlétikáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 15.
képviselő: Németh Ervin
A soproni atlétika anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek javítása, az átlagon felüli tehetségek olyan szintű menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel Sopron város és az ország sportértékeit. ... >>

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
képviselő: Kalmár István
Az alapítvány célja, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanuló diákokat, az önhibájukon hátrányos helyzetbe kerülő tanulókat, a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. ... >>

A soproni Szent György templom orgonájáért Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Szent György u. 7.
képviselő: Dr. Wilfing János elnök
A Szent György templom orgonájának átépítése, restaurálása, folyamatos javítása, karbantartása és hangolása. ... >>

A Tudatos Jövődért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Baross utca 8/A. IV. emelet 10. ajtó
képviselő: Végh-Szoják Mónika
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését, továbbá az előzőekhez kapcsolódó tudományos és kutatás fejlesztési tevékenységet tűzi ki célul.
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése, továbbá a tudományos, kutatás fejlesztési tevékenység keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészségmegőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztést, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését, és mindezekkel összefüggésben és ezekre koncentráltan tudományos és kutatás fejlesztési tevékenység végzését is. ... >>

ÁGFALVI SPORTLÖVŐ EGYESÜLET

(sport)

9400 Sopron, Bartók Béla u. 30.
képviselő: Nagy Tamás
Az egyesület alapvető célja a Sopronban és vonzáskörzetében élő, a sportlövészet különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára sport- és szabadidős tevékenység biztosítása, közreműködés az utánpótlás kinevelésében, nemzeti és nemzetközi lőversenyek lebonyolításában. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sportág népszerűsítése. ... >>

AIDS-SEGÉLY Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Magyar u. 14.
képviselő: Dr. Szabó Ágnes
Soproni AIDS segélyhely létrehozása, a későbbiek folyamán működtetése, személyes és telefonos HIV/AIDS tanácsadás végzése, névtelen HIV szűrés feltételeinek megteremtése, az ifjúság egészség- és szexuális nevelésének segítése, különös tekintettel az AIDS-re. ... >>

Aikido Meishin Egyesület Sopron

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Harkai út 55.
képviselő: Polgár András elnök
Az aikido nevű japán harci művészet magyarországi oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a közbiztonságért

(közbiztonság)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Fejes Zoltán
Sopron város és városkörnyék közbiztonsága fenntartásának elősegítése, technikai fejlesztés támogatása, megelőzés propagálása. ... >>

Alapítvány a Soproni Főiskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Dr. Bucsy Gellértné, Tóth Marianna
A Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Soproni Kosárlabda Club Támogatására

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba
A Soproni Kosárlabda Clubban folyó kosárlabda sportág színvonalának emelése és a sportolási feltételek javítása. ... >>

"Alapítvány a Vendéglős Szakképzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Vránich István
A Hungarhotels Szakmunkásképző Iskola Kollégiumában folyó képzés támogatása, művelődési célok. ... >>

"Alapítvány a Zeneiskoláért"

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Horváth Rudolf
A Soproni Zeneiskola épületének megóvása, hangszerállományának, műszaki felszereltségének fejlesztése. ... >>

Alapítvány az 1. számú Gyakorló Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Majsa Imréné Schilt Ágnes
A Soproni l. sz. Gyakorló Óvoda céljainak megvalósításához szüksége anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODAI NEVELÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Zsilip u. 1.
képviselő: Gálos Istvánné, Kiss Ferencné, Szabadffy Zoltánné
Ovónőképző főiskola II. sz. gyakorló óvodájában folyó nevelés támogatása. ... >>

ALAPÍTVÁNY SOPRON SEBÉSZETÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Szent György u. 11.
képviselő: Pluzsik Tamás
A Soproni Kórház Sebészeti Osztály betegellátási színvonalának növelése, műszerezettségének javítása, a szakmai felkészülés igényesebbé tétele. ... >>

Alizoviért Egyesület

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, István bíró utca 1/A.
képviselő: Marton Katalin
Az egyesület célja elsősorban a magasabb szintű óvodai ellátás feltételeinek javítását, az esztétikus környezet biztosítását, játékszerek oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlását és tanulmányi kirándulások finanszírozását tűzi ki céljául. Az egyesület a fenti célján keresztül szeretné elismertetni az óvodai nevelés fontosságát, felkelteni az óvodai oktatás és ellátás színvonalának emelése iránti igényt; a programok, táborok, finanszírozásával, a környezeti tényezők javításával, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával segíteni a soproni Hermann Alice óvoda tevékenységét. ... >>

ALL IN Kártyaklub Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Ruszti u. 3.
képviselő: Kiss Csaba
A póker, bridge, tarot, snapszer, ulti és kanaszta kártyajátékok, mint szabadidős és hobbitevéknység terjesztése, népszerűsítése és elfogadtatása minden társadalmi rétegben. A kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kultúrált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. ... >>

Alpesi Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

képviselő: Hosszú László, Szaiff János
Duvad és haszonvad kulturált vadászata. ... >>

Alpesi Trans RACKET Tenisz Klub

(sport)

Sopron, Jánzmin u. 19.
képviselő: Horváth Ernő
sport ... >>

ALPOK Képzőművészeti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Wesselényi u. 1.
képviselő: Pócza erencné, Rozmán Zoltán, Szepes Árpád Péter
Önképzés keretében a képzőművészeti ismeretek elsajátítása és továbbfejlesztése, egymás segítése a magasabb művészeti teljesítmény elérése érdekében. A képzőművészeti tevékenységek folytatásához szükséges ismeretek elmélyítésére rendszeresen összejöveteleket szervez, ahol az egyesület tagjai közösen végzik az alkotó munkát és egymás részére átadják a szakmai és művészeti tapasztalatokat és értékelik egymás teljesítményét. Sopron és környéke tehetséges képzőmávészenek felkutatása, a képzőművészettel foglalkozók utánpótlásának biztosítása, ehetséges fiatalok bevonása képzőművészeti munkába. Nemzetközi kapcsolatok felvétele hasonló tevékenységgel foglalkozó szervezetekkel, a művészeti irányzatok megismertetése. Bemutató jellegű részvétel iskolai oktatásban, művészeti táborok szervezése. Helytörténeti és művészeti kiállítások, vásárok szervezése. Helytörténeti tárgyak és szokások felkutatása, összegyűjtése, ezek bemutatása. Az egyesület tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása, segélyezése abban az esetben, ha az egyesületi tag önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül. ... >>

Alpok Sopron Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Dózsa u. 9.
képviselő: Csonka Tamás, Nagyváradi Zoltán, Varga Jenő
sporttevékenység ... >>

"Alpokalja Idegenforgalmi Alapítvány"

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Taschner Tamás
Az alapítvány célja a város és térsége idegenforgalmának fejlesztése. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: a város és vonzáskörzete idegenforgalmi fejlesztéséhez anyagokat készít és készíttet. Az idegenforgalommal kapcsolatos, a város arculatának, marketing tevékenységének alakításához és megismertetéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. Részt vesz az idegenforgalmi információs hálózatban. Az idegenforgalommal kapcsolatos kultúrális, tudományos, művészeti, sport, vallási rendezvényeket támogatja, azok szervezésében részt ... >>

Alsóörsi Vitorlázó Sport Club - Plusz Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Kolostor u. 7.
képviselő: Tóth Péter
Az egyesület céljai: Vitorlázás, vízi és szabadidős sporttevékenység, horgászat egyesületi keretek között szervezése, művelése. ... >>

"ALUMNI" FELNŐTTKÉPZÉSÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 4.
képviselő: Varga Judit
Alap és lehetőség teremtése szakembereknek és a tanuló ifjúságnak céljaik megvalósítására. Kiválasztott felnőttoktatási intézményben folyó oktatási tevékenység támogatása, piacképes tudás megszerzésének javítása. Középfokú oktatási intézmény létrehozása, fenntartása és üzemeltetése. Alapfokú, középfokú oktatás. Többirányú szakképesítéssel, idegen nyelvtudással rendelkező, a korszerű gazdasági igényeknek megfelelni tudó, hazai és határainkon túli munkaerő képzése, továbbképzése és átkápzése, az alapítvány által működtetendő felnőttképzési, valamint középfokú oktatási intézményben. A tanulmányi, szakmai munkában kiemelkedők részére ösztöndíjak folyósítása. A felnőttképzésben, valamimt a tanköteles korú gyermekek, illetve az érettségizettek számára az új képzési módok elősegítése és a hozzá kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megtermtése, a fejlett felnőtt- és szakképzés megvalósítására. A színvonalas oktatáshoz szükséges tervek, koncepciók, valamint az eszközök, berendezések, tárgyi, személyi és infrastrukturális feltételek fejlesztésének, javításának, korszerűsítésének elősegítése. A képzésben résztvevő pedagógusok, tanulók érdekeltségének növelése és egy korszerű ösztönzési rendszer kidolgozása. A felnőttképzési, szakképzési rendszer fejlesztése, a szakmai színvonal és képzési struktúrák nemzetközi színvonalhoz való felzárkóztatása. A felnőttképzésben, szakképzésben résztvevő tanulók tandíjának teljes, ill. részleges megtérítése szociális juttatások, ingyenes taneszközök, tankönyvek, utazási és étkezési költségek biztosítása. A tanárok, gyakorlati oktatók alapdíjon felüli ösztönző, eredménygarancián alapuló díjazásban való részesítése. Szükséges az oktatási tevékenységhez kapcsolódó költségek, tanulmányutak megtérítése, egyéb juttatások, üdültetés biztosítása. Az oktatási, illetve demonstrációs eszközök megléte. Az oktatási tevékenység ismert- és elismertségét növelő promóciós anyagok, kiállítások, reklám, propaganda, közvélemény kuttatások szervezése. ... >>

AMSTEL SZOLIDARITÁS Alapítvány (51955/2002)

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.
képviselő: Diós László kuratórium elnöke
Alapítóknál foglalkoztatott munkavállalók szociális támogatása. A alapítvány elsődleges célja, hogy az alapítóknál és a munkaügyi jogutódjánál (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.), mint munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalóknak, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy a havi jövedelmük a család megélhetését, az arra érdemes gyermekek továbbtanulását, a betegségből adódó gyógykezelési költségek viselését nem teszi lehetővé, az alapítvány támogassa, a szociálisan rászorulók részére támaszt nyújtson. ... >>

Anger réti SFAC 1900 Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Csengery u. 42.
képviselő: Kocsis Tamás
A labdarúgás népszerűsítése, az idősebb korosztály számára labdarúgási lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés. ... >>

"Ápolásért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Dr. Winiczainé Németh Rita
Egészségügyi szakdolgozók képzése és továbbképzésének támogatása, tudományos, szakmai rendezvényeinek pénzügyi támogatása és szervezése, külföldi szakmai tanulmányutak ... >>

AQUARÁZS Rekreációs Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Lomb út 16/A.
képviselő: Simonné Kajtár Gabriella
A soproni sportolni vágyó egészséges,illetőleg testi, vagy szellemi sérült gyermekek és fiatalok részére sportolási lehetőségek biztosítása. ... >>

"ARANY KÍGYÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Malompatak u. 10.
képviselő: Várnagyi Gergely
Szakmai továbbképzések, ezekhez és egyéb összejövetelekhez a gyógyszerészeti szakkönyvtár elhelyezéséhez helyiség biztosítása, Sopron és környékéhez kötődő gyógyszerész hallgatók támogatása, idős nyugdíjas rászoruló gyógyszerészek támogatása, hozzájárulása a Soproni Patika Múzeum működtetéséhez és fenntartásához. ... >>

Aranypatak Vadásztársaság Sopron

(egyéb)

9400 Sopron, Lófuttató u. 6/a.
képviselő: Vadon László
Vadászat, vadvédelem és vadgazdálkodás. ... >>

ARGO Futball Klub Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Ösvény u. 7/c.
képviselő: Spóner Tibor
Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy az amatőr labdarúgás szervezett kereteit megteremtse a futballt kedvelő baráti társaságok tagjainak. Ápolni kívánjuk a futball szellemiségét, hagyományait a verseny és szabadidő sport keretein belül, megkedveltetni a labdarúgást a felnövekvő generációkkal is. Célunk, hogy tagjaink számára sport és szabadidős eseményeket, rendezvényeket szervezzünk és részt vegyünk különböző szervezetek által kiírt labdarúgó bajnokságokon. ... >>

Árvácska Alapítvány

(sport,szociális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Polczer Jenő
A kiemelkedő képességű tanulók tanulmányaihoz való hozzájárulás, a tanulók szabadidős és sporttevékenységei feltételeinek javítása. ... >>

Autó-Motor Veterán Club Sopron

(sport)

9400 Sopron, Ógabona tér 12.
képviselő: dr. Gimesi Szabolcs, Sinkovits Frigyes
A veterán autó és motortulajdonosok összefogása, érdekképviseletük, kapcsolattatásuk egymással - a gépjárművek műszaki állapotának javításában való segítésg megteremtése, klubélet kialakítása a rokon célú hazai és külföldi egyesületekkel. ... >>

"BAKONYI LEVENTE GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(szociális)

9400 Sopron, Határőr u. 7. fszt. 2.
képviselő: Orbán Gabriella
Támogatja Bakonyi Levente (szül.: Sopron, 2001. 08. 15., an.: Orbán Gabriella, lakcíme: 9400 Sopron, Határőr u. 7. fszt. 2.) halmozottan sérült gyermek gyógykezelését, rehabilitációs ellátását. Támogatja azon speciális gyógyászati segédeszközök beszerzését. - Bakonyi Levente vonatkozásában - melykhez az OEP nem vagy csak kismértékben nyújt anyagi támogatást. Bakonyi Levente külföldön történő gyógykezelése esetén kísérő, tolmáncs, szállás, elltás költségeihez hozzájárul, szükség esetén fedezi azokat. ... >>

Balf Alapítvány

(sport,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Akácfa sor 5.
képviselő: Foki Gábor
Anyagi segitség nyújtása a balfi szépítő feladatok megoldásához és a helyi kulturális és sportélet fejlesztéséhez. ... >>

Balfi Hany Istók Horgász Egyesület

(sport,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fertő u. 19.
képviselő: Körmendi Attila
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Balfi Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9494 Balf, Fertő u. 17.
képviselő: Bognár Sándor
Sportolók felkészítése, versenyeztetése, sportbeli képzés. Hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A diáksport segítése. ... >>

Bánfalváért Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 180.
képviselő: Dr. Horváth Ivánné, Gritsch Mátyásné, Ubrankovicsné Igrecz Katalin (eln.)
Bánfalva értékeinek, hagyományainak fennmaradásáról és továbbéléséről gondoskodni. ... >>

Bánfalvi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi u. 152.
képviselő: Varga József
A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzat segítségével Bánfalva városrész idegenforgalmi fejlesztése. A helyben fellelhető és betelepített kisebbség hagyományainak, kultúrájának megőrzése, annak ápolása. Bánfalva egykori határain belül található műemlékek felkutatása, ápolása felújítása. Hagyományőrző, nemzeti kulturális, kisebbségi rendezvények megtartása. Magyarországon Bánfalva népszerűsítése. Bánfalván egy még országosan nem ismert fesztivál kezdeményezése. ... >>

Bánfalvi Kórus Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Martinovics út 5.
képviselő: Tormáné Bakody Noémi, Ubrankovicsné Igrecz Katalin
A zenei kultúrához, a kultúrális élethez kapcsolódoan a kórusban éneklés lehetőségével az egyén és a csoport zenei kultúrájának fejlesztése. A magyar és német dalkincs interpretálása, gyarapítása, gyűjtése. A helyi közösségi élet, ezen belül különösen a zenei kulturális hagyományainak, zenei anyagának feldolgozása, ápolása. Elsősorban helyi rendezvények zenei feladatainak felvállalása. ... >>

Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Becht R. u. 11.
képviselő: Dallos Enikő
A soproni 15 éven aluli - óvodás és iskoláskorú - gyermekek részére a versenyszerű táncsport megszervezése. A gyermekek különböző korcsoportokban és kategóriákban való versenyeztetése. A versenysporton túlmenően gimnasztikai és sporttánc oktatás és fellépés. Megfelelő utánpótlás bázis ... >>

Benedek Elek Diáksportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Simon István
Az egyesület célja a Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatói, oktatói és a soproni sportolni vágyó egészséges, illetőleg SNI fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása, abból a célból, hogy a rendszeres mozgással, sportolásssal és testedzéssel lehetőséget kapjanak arra, hogy az ennek révén elért kedvező fizikai és pszichikai változással, teljes fiatal-és felnőttkort élhessenek és így a társadalom teljes értékű emberievé válhassanak. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41